close

Enter

Log in using OpenID

Bitirme Ödevi Sınav Programı

embedDownload
ÖĞRENCİ AD-SOYAD
Başak Gülsün
Sıddıka Mertdinç
Ayşen Çalışkan
Ayşegül Büyükşahin
NUMARA
090080268
060090071
060090007
060090031
KONU
Biyoyakıt Üretim Yöntemleri
Kentsel Atıklardan Yakıt Üretimi
CO2 Capture and Sequestration Methods for Past Combustion
Polimerik Kontrollü Salınım Sistemleri
Nisa Sıyın
060090087
Bulaşık Makinelerinde Enerji Tasarrufu Amaçlı Uygulanacak Elektrokimyasal Proses
Sonucu Oluşan Çözeltilerin Malzemeler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Elis Aral
060100914
Özge Gökçe
Gözde Gülin Daltaban
Gözde Torun
Ebru Tüfekçi
Adile Özpınar
Orçun Uçar
Yasemin Cansever
Seda Sadıç
Hilal Bülbül
Afşin Ceylan
Ayşe Güventürk
Serli Zahide Orunöz
Merve Çakır
Süveyda Cengiz
Büşra Karaman
060090022
060090023
060090061
060090033
060090083
060080041
060090016
060090078
060090003
060040068
060090906
060090079
060090021
060090067
060090054
Nilüfer Ertunçay
060090286
Elif Gökçe Atçakan
060090086
Meltem Merve Baran
060100111
Nihal Ferhan Kaşıkçı
060100108
Yeşim Yavaş
060100105
Burcu Sıla Candan
Esra Kızıl
Başak Akdaş
Tuğçe Önder
Ecem Meşepınar
Selin Öztürk
Ayşe Burçe Öcalan
Anıl İşlik
Rıza Anıl Sarıkaya
060060038
060080035
060090046
060080093
060070039
090090234
060090028
060090090
060090010
Gizem Kadakal
060080176
Nermin Öztürk
060080087
Esra Dinçer
Sena Öztürk
060100123
060090052
Levent Uçurum
060090004
Ali Dalgıç
060070058
Yaprak Üresin
Mustafa Alper Pakdil
Yasin Mithat Çekmez
Başak Pekerbaş
Tahir Yavuz Gezbeli
Engin Orhan
Buket Çelikkaya
Çağıl Şenol
Gökçen Gökçeli
060090064
060090040
060080057
060090081
060080014
060090089
060070009
060110701
060110703
Oğuz Özdöner
060080075
060070019
Furkan Tepe
Elif Yafez
Ayşegül İşcan
Ece Tunçel
Ayşegül Çağla Gerçek
0600090093
060090051
060090055
060090042
Ebru Kahraman
060090019
Canan Bol
060090050
Nanoteknolojinin Atık Gideriminde Kullanımı
Zeolitler Yardımıyla Atık Sulardan İyon Giderilmesi ve Zeolitlerin Rejenerasyon
Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
Klimptilonit Kullanılarak Atık Sulardan Zn+2 Arıtımı
Klimptilonit Kullanılarak Atık Sulardan Zn+2 Arıtımı
Borik Asidin Büyüme Hızına Kalsiyumpropiyatın Etkisi
Borik Asidin Büyüme Hızına Kalsiyumpropiyatın Etkisi
Kristalizasyon Deneyi
Polimer İçerikli Malzemelerin İçindeki Katkı Maddeleri
Polimerlerin Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi
Poliüretan Kimyası ve Su Bazlı Poliüretanlar
Çok Komponentli Distilasyon
Isıl İşlemle Yapısı Yeniden Düzenlenmiş Polimerler ile Gaz Ayırma
Membran Teknolojileri ile Deniz ve Yeraltı Sularından Bor Ayırma
ZIF-8 Sentezi
Moleküler Baskılama Tekniği ile Kontakt Lensler için Hidrojel Sentezi
Termoplastik Poliüretanın Akış Davranışlarının Belirlenmesi
Effect of Slow Cooling and Slow Evaporation Methods on the Growth of Single
Crystal of Potassium Pentaborate Octahydrate
Yağlı Tohumlara Uygulanan Alkollü Ön İşlemlerin Pres Yağlarının Verim ve
Kalitesine Etkisi
Effect of Slow Cooling and Slow Evaporation Methods on the Growth of Single
Crystal of Potassium Pentaborate Octahydrate
Pre-study for Utilization of Loaded PCL, PEG, Chitosan Based Microspheres at
Controlled Drug Release
Pre-study for Utilization of Loaded PCL, PEG, Chitosan Based Microspheres at
Controlled Drug Release
Energy Generation from Landfill Gas
Nükleer Enerji Atık Yönetimi
Güneş Enerjisi Sistemleri
Yaşam Döngüsü Analizinin Farklı İlaç Üretim Proseslerine Uygulanması
Yaşam Döngüsü Analizinin Farklı İlaç Üretim Proseslerine Uygulanması
Kaya (Şeyl) Gazı Hakkında Genel Bilgi
Evsel Katı Atıklarından Piroliz Teknolojisiyle Elektrik Üretimi
Arıtma Çamurlarından Elektrik Üretimi
Evsel Katı Atıklarından Piroliz Teknolojisiyle Elektrik Üretimi
Electrospinning Yöntemi Uygulanarak Jelatin/PCL/Biyoaktif Cam Nanokompozit Cam
Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Electrospinning Yöntemi Uygulanarak Jelatin/PCL/Biyoaktif Cam Nanokompozit Cam
Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Application Areas of Fly Ash
Atık Sulardan Çinko Giderimi
Yapay Vücut Sıvısı İçerisinde Hidroksiapatit-Jelatin Mikroküreciklerinin Çapraz
Bağlayıcı Varlığında Üretilmesi ve Çapraz Bağlayıcı Olarak Glutaraldehit
Kullanımının Araştırılması
Yapay Vücut Sıvısı İçerisinde Hidroksiapatit-Jelatin Mikroküreciklerinin Çapraz
Bağlayıcı Varlığında Üretilmesi ve Çapraz Bağlayıcı Olarak Glutaraldehit
Kullanımının Araştırılması
Atık Sulardan Çinko Giderimi
Pikrik Asit ve Pikratlar
Doğalgaz Saflaştırma Yöntemleri
Fuel Cells
Geniş Metal Yüzeylerde Zeolit Kaplamalarının Hazırlanması
Geniş Metal Yüzeylerde Zeolit Kaplamalarının Hazırlanması
Adsorpsiyonlu Isı Pompaları
DANIŞMAN
Prof. Dr. Hanzade AÇMA
Prof. Dr. Nuran DEVECİ AKSOY
Prof. Dr. Hüsnü ATAKÜL
Prof. Dr. A. Nusret BULUTÇU
Prof. Dr. Ahmet Tuncer ERCİYES
Prof. Dr. Birgül TANTEKİN ERSOLMAZ
Prof. Dr. F. Seniha GÜNER
2. JÜRİ
Prof.Dr.Güldem Üstün
Dr.Hikmet İskender
Prof.Dr.Özgül Özcan
Prof.Dr.Hüsnü Atakül
SINAV TARİHİ
9.Haz
12.Haz
9.Haz
10.Haz
SINAV SAATİ
10:00-10:30
10:00-10:30
11:00-11:30
10:00-10:30
SINAV YERİ
D-305
D-105
D-305
D-103
Prof.Dr.Sadriye Küçükbayrak Oskay
Prof.Dr.Reha Yavuz
Dr.Hikmet İskender
10.Haz
12.Haz
11:00-11:30
11:00-11:30
D-103
D-105
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.Ayşegül Meriçboyu
Prof.Dr.Ayşegül Meriçboyu
Prof.Dr.Nuran Deveci Aksoy
Prof.Dr.Güldem Üstün
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Doç.Dr.Göktuğ Ahunbay
Doç.Dr.Melek Erol Taygun
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.Ahmet Tuncer Erciyes
Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.Özgül Özcan
Prof.Dr. Melek Tüter
Prof.Dr. Melek Tüter
Prof.Dr.F.Seniha Güner
Prof.Dr.F.Seniha Güner
Prof.Dr.Hanzade Açma
Prof.Dr.Melkon Tatlıer
Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu
Yar.Doç.Dr.Özge Kürkçüoğlu Levitas
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Nusret Bulutçu
Prof.Dr.Melkon Tatlıer
Prof.Dr.Dursun Ali Şaşmaz
Prof.Dr.Hale Gürbüz
Yar.Doç.Dr.Özge Kürkçüoğlu Levitas
11.Haz
11.Haz
11.Haz
9.Haz
9.Haz
11.Haz
10.Haz
10.Haz
11.Haz
11.Haz
12.Haz
12.Haz
11.Haz
10.Haz
10.Haz
10:00-10:30
11:00-11:30
11:00-11:30
10:00-10:30
10:00-10:30
13:30-14:00
14:30-15:00
10:00-10:30
13:30-14:00
15:30-16:00
15:30-16:00
14:30-15:00
16:30-17:00
11:00-11:30
15:30-16:00
D-304
D-304
D-304
D-201
D-201
D-304
D-201
D-201
D-302
D-304
D-105
D-201
D-304
D-201
D-201
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
13.Haz
15:30-16:00
D-302
Prof.Dr.Ahmet Sirkecioğlu
10.Haz
16:30-17:00
D-201
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
13.Haz
15:30-16:00
D-302
9.Haz
14:30-15:00
D-305
9.Haz
10.Haz
10.Haz
10.Haz
9.Haz
9.Haz
10.Haz
13.Haz
13.Haz
13.Haz
14:30-15:00
11:00-11:30
13:30-14:00
14:30-15:00
13:30-14:00
13:30-14:00
13:30-14:00
11:00-11:30
14:30-15:00
11:00-11:30
D-305
D-104
D-104
D-104
D-305
D-305
D-204
D-302
D-302
D-302
13.Haz
15:30-16:00
D-201
13.Haz
12.Haz
12.Haz
15:30-16:00
13:30-14:00
11:00-11:30
D-201
D-201
D-201
9.Haz
14:30-15:00
D-104
Prof.Dr.Hüsnü Atakül
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
Prof. Dr. Hale GÜRBÜZ
Prof.Dr.Sadriye Küçükbayrak Oskay
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
Doç.Dr.Melek Erol Taygun
Prof. Dr. Yüksel AVCIBAŞI GÜVENİLİR
Doç.Dr.Melek Erol Taygun
Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU
Prof.Dr.Ayşegül Meriçboyu
Prof. Dr. Hasancan OKUTAN
Prof. Dr. Sadriye KÜÇÜKBAYRAK OSKAY
Prof. Dr. Serdar Yaman
Prof.Dr.Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Prof.Dr.Serdar Yaman
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Prof.Dr.Göktuğ Ahunbay
Prof.Dr.Göktuğ Ahunbay
Yar.Doç.Dr.Özge Kürkçüoğlu Levitas
Prof.Dr. Ferhat Yardım
Prof. Dr. Melek Tüter
Prof.Dr. Ferhat Yardım
Prof. Dr. Serdar Yaman
Prof.Dr.Sadriye Küçükbayrak Oskay
Prof.Dr.Dursun Ali Şaşmaz
Doç. Dr. Moiz Elnekave
Prof.Dr.Hanzade Açma
Prof.Dr.Hanzade Açma
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof. Dr. Melkon Tatlıer
Prof.Dr.Nusret Bulutçu
Prof. Dr. Melkon Tatlıer
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Özgül Özcan
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Özgül Özcan
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Prof.Dr.Ahmet Tuncer Erciyes
Doç. Dr. Moiz Elnekave
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Prof.Dr.Sadriye Küçükbayrak Oskay
Prof.Dr.Reha Yavuz
Prof.Dr.Sadriye Küçükbayrak Oskay
Prof.Dr.Reha Yavuz
Prof.Dr.Ahmet Tuncer Erciyes
Prof.Dr.Hüsnü Atakül
Prof.Dr.Ahmet Sirkecioğlu
Doç.Dr.Göktuğ Ahunbay
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Doç.Dr.Göktuğ Ahunbay
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Doç.Dr.Göktuğ Ahunbay
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.Reha Yavuz
Prof.Dr. Ahmet Tuncer Erciyes
Prof.Dr. Ahmet Tuncer Erciyes
Prof.Dr.Ahmet Sirkecioğlu
Prof. Dr. Melkon Tatlıer
Prof. Dr. Melkon Tatlıer
9.Haz
12.Haz
12.Haz
12.Haz
13.Haz
10.Haz
10.Haz
10.Haz
10.Haz
10.Haz
14:30-15:00
11:00-11:30
15:30-16:00
16:30-17:00
16:30-17:00
15:30-16:00
15:30-16:00
13:30-14:00
16:30-17:00
16:30-17:00
D-104
D-201
D-201
D-201
D-201
D-204
D-204
D-201
D-204
D-204
Yar.Doç.Ramazan Kızıl
10.Haz
14:30-15:00
D-204
Prof.Dr.Hüsnü Atakül
Prof.Dr.Hüsnü Atakül
Prof.Dr.Dursun Ali Şaşmaz
Dr.Hikmet İskender
Yar.Doç.Ramazan Kızıl
Prof.Dr.Ayşe Erdem Şenatalar
Prof.Dr.Ayşe Erdem Şenatalar
Doç.Dr.Göktuğ Ahunbay
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
10.Haz
13.Haz
13.Haz
9.Haz
12.Haz
14:30-15:00
16:30-17:00
16:30-17:00
14:30-15:00
13:30-14:00
D-204
D-104
D-104
D-201
D-105
Prof. Dr. Serdar Yaman
Dr.Hikmet İskender
Yar.Doç.Ramazan Kızıl
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
9.Haz
12.Haz
13:30-14:00
13:30-14:00
D-201
D-105
Prof. Dr. Gülhayat NASÜN SAYGILI
Prof.Dr.Dursun Ali ŞAŞMAZ
Prof. Dr. Ayşe ERDEM ŞENATALAR
Demir ile Modifiye Edilmiş Kalsiyum Silikat Üretimi ve Arsenik Adsorplanması
Zeolit ve Kalsiyum Silikat Adsorbanlarının Fe iyonları ile Aktifleştirme Yöntemleri ve
SuluÇözeltilerden Arsenik Giderilmesinin Araştırılması
Zeolit ve Kalsiyum Silikat Adsorbanlarının Fe iyonları ile Aktifleştirme Yöntemleri ve
SuluÇözeltilerden Arsenik Giderilmesinin Araştırılması
Kompozit Zeolit Kaplamaların Hazırlanması
Kompozit Zeolit Kaplamaların Hazırlanması
Zeolitler ve Kaplamaları ile İlgili Güncel Eğilimler
Fischer- Tropsch Sentezinde Katalizör ve Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi
Sodyum Hidroksitin Çamaşır Makinelerinde Yıkama Performansı Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi
Fischer- Tropsch Sentezinde Katalizör ve Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi
1. JÜRİ
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Özgül Özcan
Yar.Doç.Dr.Özge Kürkçüoğlu Levitas
Prof. Dr. Ferhat Yardım
Prof. Dr. Özgül OZCAN TAŞPINAR
Prof.Dr.F.Seniha Güner
Prof.Dr.F.Seniha Güner
Prof. Dr. Melkon Tatlıer
Prof. Dr. Melek TÜTER
Elif Gizem Çayırağası
Miray Şener
Şebnem Akbaş
060090036
060100041
090080383
Begüm Başgül
060090063
Beren Nur Usluduran
Adem Aktunç
Funda Kirezci
Kutsal Yağmur Yavuz
Miray Kaptan
Abdulsamet Bazer
Zeynep Burcu Çavdar
Vildan Cantürk
Gözde Özşahin
Ayfer Karagöz
Özge Marangoz
Yasemin Kaptan
060080012
060090020
060100128
060100117
060100129
060080070
060110019
060090015
060090025
060110708
060090077
060090078
Yağlarda Sulu Ekstraksiyon
Sulu Ekstraksiyon ile Kabak Çekirdeklerinden Yağ Eldesinde Selülaz Enziminin
Etkisi
Aqueous Enzymatic Extraction of Oil From Pumpkin Seeds
Sulu Ekstraksiyon ile Kabak Çekirdeklerinden Yağ Eldesinde Selülaz Enziminin
Etkisi
Biorefineries
Kataforez Fırınındaki Atık Isının Geri Kazanımı
Investigation of Burning Characteristics of Some Biomass Species
Investigation of Burning Characteristics of Some Biomass Species
Radar Absorbing with Carbon Foam
Food Grade Lacquer Materials
Carbon Foam as RAM Material
Rüzgar Enerjisinin Alternatif Uygulamaları
Endüstriyel Atık Sulardan Fenol Giderimi
SOD-ZMOF Kristallerinin O2 ve N2 Adsorpsiyonu
SOD-ZMOF Kristallerinin O2 ve N2 Adsorpsiyonu
Removal of Pb from Waste Water by Using a Low Cost Adsorbent
Başak Uluğ
060080052
Gümüş Nanoparçacıkların Dut Bitki Yaprağı Özütlerinden Eldesi ve Karakterizasyonu
Yasemin Ural
060080049
Gümüş Nanoparçacıkların Dut Bitki Yaprağı Özütlerinden Eldesi ve Karakterizasyonu
Aişe Sümeyye Yılmazer
060090001
Umay Bengisu Öder
060100010
Sencer Turgut
Anar Tahirov
Onur Çadırcıbaşı
Begüm Öykü Cevizci
060080004
060080911
060090088
060110706
Nihan Memişler
060090076
Dilşah Yaman
060090006
Ece Tüccar
Bade Ertürk
060080098
060100124
Metanol-Kloroform Karışımının DMSO Yardımcı Bileşeni ile Homojen Ekstraktif
Distilasyon Prosesi Tasarımı
Metanol-Kloroform Karışımının DMSO Yardımcı Bileşeni ile Homojen Ekstraktif
Distilasyon Prosesi Tasarımı
Reaksiyon Şartlarının Genetik Algoritma ile Optimizasyonu
Metanol-Kloroform Azeotropu için Sürükleyici Seçimi
SOD-ZMOF Sentezi
MOF Synthesis Using SIF-SIX
Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları için Jelatin/Biyoaktif Cam Nanokompozit
Malzeme Üretimi
Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları için Jelatin/Biyoaktif Cam Nanokompozit
Malzeme Üretimi
Investigating the Effects of Electrospinning Parameters on the Structure
Investigating the Effects of Electrospinning Parameters on the Structure
Deniz Yılmaz
060070003
Synthesize Alkanethiol Mixed Self Assembled Monolayer (SAM) Formation on Gold
Fuad Bayramov
060050902
Synthesize Alkanethiol Mixed Self Assembled Monolayer (SAM) Formation on Gold
Kerem Işıldak
Umytcan Durdiyev
Mediha Eda İncedere
060050028
060080909
60070069
Asiye Cansu Tokmak
060080053
Emine Keleş
Alkan Sancak
Ceren Karakurt
Rauf Aliyev
060080064
060100042
60090070
60080910
Biyotanılamada Nanoteknoloji
Interactions of Nanoparticles and Protein
Allosterik Proteinlerde Haberleşme Yolları
Protein Yapılarında İşlevsel Bölgelerin Arasındaki Haberleşme Yollarının Elastik
Ağyapı Yaklaşımıyla Belirlenmesi
Protein Sinyal Yollarının Elastik Ağyapı Metodu ile Belirlenmesi
Yangın Test Standartları ve Yangın Araştırma Laboratuvarlarının Önemi
Kimya Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Kimya Mühendisliği Laboratuarında Bulunan Kimyasal Atıkların Bertaraf Yöntemleri
Elif Tek
060090018
Proses Tanımlama Yöntemleri
Prof. Dr. Güldem ÜSTÜN
Doç. Dr. Moiz Elnekave
Prof. Dr. Melek Tüter
Dr.Hikmet İskender
Prof. Dr. Melek Tüter
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Prof.Dr.A.Nusret Bulutçu
9.Haz
10.Haz
12.Haz
15:30-16:00
10:00-10:30
14:30-15:00
D-305
D-104
D-105
Prof.Dr.Dursun Ali Şaşmaz
Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu
Prof.Dr. Melkon Tatlıer
Prof.Dr. Melkon Tatlıer
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Hüsnü Atakül
Prof.Dr.Gülhayat Nasun Saygılı
Prof.Dr.Ayşe Erdem Şenatalar
Prof.Dr.Hasancan Okutan
Prof.Dr.F.Seniha Güner
Prof.Dr.F.Seniha Güner
Prof.Dr. Hale Gürbüz
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
Prof. Dr. Özgül Özcan
Prof. Dr. Ferhat Yardım
Prof. Dr. Ferhat Yardım
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Prof.Dr.Hanzade Açma
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
Doç. Dr. Moiz Elnekave
Prof.Dr.Ahmet Tuncer Erciyes
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Prof.Dr.Serdar Yaman
10.Haz
13.Haz
9.Haz
13.Haz
13.Haz
12.Haz
13.Haz
12.Haz
13.Haz
13.Haz
12.Haz
12.Haz
12.Haz
10:00-10:30
14:30-15:00
15:30-16:00
15:30-16:00
15:30-16:00
14:30-15:00
13:30-14:00
16:30-17:00
11:00-11:30
10:00-10:30
10:00-10:30
10:00-10:30
11:00-11:30
D-104
D-104
D-201
D-104
D-104
D-104
D-104
D-104
D-104
D-104
D-301
D-301
D-301
Prof.Dr.Hanzade Açma
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
13.Haz
16:30-17:00
D-104
Prof.Dr.Hanzade Açma
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
13.Haz
16:30-17:00
D-104
Prof.Dr. Melek Tüter
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
9.Haz
11:00-11:30
D-104
Prof.Dr. Melek Tüter
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
Yar.Doç.Dr.Özge Kürkçüoğlu Levitas
Prof.Dr.Ayşe Erdem Şenatalar
Prof.Dr.Nuran Deveci Aksoy
Prof.Dr.Reha Yavuz
Prof.Dr.Sadriye Küçükbayrak Oskay
Prof.Dr.Güldem Üstün
Prof.Dr. Melkon Tatlıer
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
9.Haz
9.Haz
11.Haz
11.Haz
11.Haz
11:00-11:30
13:30-14:00
10:00-10:30
11:00-11:30
13:30-14:00
D-104
D-104
D-106
D-106
D-106
Doç. Dr. Moiz Elnekave
11.Haz
14:30-15:00
D-106
Prof.Dr.Reha Yavuz
Prof.Dr.Reha Yavuz
Doç. Dr. Moiz Elnekave
Prof.Dr.Ferhat Yardım
Prof.Dr.Ferhat Yardım
11.Haz
11.Haz
11.Haz
14:30-15:00
16:30-17:00
16:30-17:00
D-106
D-106
D-106
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
Prof.Dr.Nuran Deveci Aksoy
11.Haz
15:30-16:00
D-106
Prof.Dr.Birgül Tantekin Ersolmaz
Prof.Dr.Nuran Deveci Aksoy
Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu
Doç.Dr.Göktuğ Ahunbay
Prof.Dr.Nusret Bulutçu
Prof.Dr.Ferhat Yardım
Prof.Dr.Nuran Deveci Aksoy
Prof.Dr.Ahmet Sirkecioğlu
11.Haz
9.Haz
11.Haz
11.Haz
15:30-16:00
16:30-17:00
10:00-10:30
14:30-15:00
D-106
D-305
D-302
D-302
Doç. Dr. Moiz Elnekave
Prof.Dr.Nusret Bulutçu
Yar.Doç.Ramazan Kızıl
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
Prof. Dr. Melkon Tatlıer
Dr.Hikmet İskender
Yar.Doç.Ramazan Kızıl
Prof.Dr.Serdar Yaman
Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu
Prof.Dr.Yüksel Avcıbaşı Güvenilir
12.Haz
11.Haz
13.Haz
12.Haz
13.Haz
16:30-17:00
11:00-11:30
10:00-10:30
15:30-16:00
13:30-14:00
D-105
D-302
D-201
D-104
D-201
Prof.Dr. Hanzade Açma
Prof.Dr.Güldem Üstün
13.Haz
14:30-15:00
D-201
Prof. Dr. Melek Tüter
Prof. Dr. Serdar YAMAN
Prof. Dr. Ferhat YARDIM
Prof. Dr. Reha YAVUZ
Doç. Dr. Göktuğ AHUNBAY
Doç. Dr. Moiz ELNEKAVE
Doç. Dr. Devrim Barış KAYMAK
Prof. Dr. Ahmet SİRKECİOĞLU
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
Doç. Dr. Melek EROL TAYGUN
Yar. Doç. Dr. Ramazan KIZIL
Yar. Doç. Dr. Özge KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS
Dr. Hikmet İSKENDER
Doç.Dr.Devrim Barış Kaymak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
430
File Size
450 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content