close

Enter

Log in using OpenID

10:30 Kayıt 10:30 - Kauçuk Kongresi 2014

embedDownload
28 Kasım 2014 Cuma
10:00 – 10:30 Kayıt
10:30 – 11:00 Açılış
“Silica and Carbon Black Matrix-Filler Interactions in
SBR/BR an SBR/NR Blends as Studied by NMR
Crosslink Density Analysis” Dr. Winfried Kuhn, Zhu
Jiashun, Zhao Fei
“Hacettepe Üniversitesinde Polimer Bilimi ve Kauçuk
11:30 – 11:50 S01
Teknolojisi” Murat Şen
“Doğal Kauçuk/Kloropren Kauçuk Karışımlarının
Mekanik Özelliklerine ve Termal Yaşlanma
11:50 – 12:10 S02
Özelliklerine Hızlandırıcının ve Hızlandırıcı/Kükürt
Oranının Etkisi” Farzad Ahmadzadeh N.A, Murat Şen,
Bağdagül Karaağaç, Veli Deniz
“Acrylonitrile-butadiene Rubber for Specific Demands
12:10 – 12:30 S03
with Exceptional Low VOC Content” Mansuy Rocquin
12:30 – 13:30
YEMEK
“Elektriksel İletken CB-SG Elastomerik Kompozitlerin
13:30 – 13:50 S04
Reolojik Özellikleri” Satılmış Basan, Erol Sancaktar
“Isıya Dayanıklı Konveyor Bant İmalatına Uygun EPDM
13:50 – 14:10 S05
Kauçuk Esaslı Hamur Reçetesinin Geliştirilmesi” Mesut
Oğurlu, Alev Akpınar Borazan
“EPDM Kauçuk Karışımlarında Koajan Analizi” Mehtap
14:10 – 14:30 S06
Delibaş, Gül Şentürk Ünal
“Kükürt İçeren EPDM Kauçuk Karışımlarında Yağ-Yakıt
14:30 – 14:50 S07
Dayanımının Arttırılması” Sıdıka Sertkol Kavuş, Sema
Zeybel, Alper Uysal
“Curing Systems Free of Ethylene Thiourea” Vehbi
14:50 – 15:10 S08
Emre Ekici, Vincenza Meenenga, Harald Kleinknecht
15:10 – 15:30
KAHVE MOLASI
“A Replacement Compound for Carbon Black-filled
Davetli
15:30 – 16:00
Passenger Car Tire Side Wall Based on a Silanized
Konuşmacı
Silica Nanofiller” Zainudin Umar, Ali Ansarifar
“CB’in NR İçinde Dağılım Özellikleri” Satılmış Basan,
16:00 – 16:20 S09
Erol Sancaktar
“Therban® and Levapren®:
Innovative Rubber Materials to Enable Industry
16:20 – 16:40 S10
Trends” Ulrich Frenzel, Stefan Kelbch, Adnan Gül,
Ender Telyak
“Etilen Akrilik Elastomer (AEM) Bazlı Kauçuk
Karışımlarında Karbon Siyahı ve Yağ Oranındaki
16:40 – 17:00 S11
Değişimin Fiziksel ve Viskoelastik Özelliklere Etkileri”
Gül Şentürk Ünal, Ayşegül Ersoy Meriçboyu
POSTER SUNUMLAR 17:00 – 18:00
Davetli
11:00 – 11:30
Konuşmacı
11:00 – 11:30
Davetli
Konuşmacı
11:30 – 11:50 S12
11:50 – 12:10 S13
12:10 – 12:30 S14
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
Davetli
Konuşmacı
14:00 – 14:20 S15
14:20 – 14:40 S16
14:40 – 15:00 S17
29 Kasım 2014 Cumartesi
“COST ENGINEERING in AUTOMATIVE INDUSTRY:
Target Product Cost Calculation of Automotive Tires”
Yasemin Atsız
“Silicone rubber: A Fast Moving Technology:
History” Pierre Ghostine, Mehdi Abbadi
“Silicone rubber: A Fast Moving Technology:
Challenges” Mehdi Abbadi, Pierre Ghostine
"Nanomalzemelerin Hazırlanmasi ve Doğal ve Sentetik
Kaucuk Formulasyonlarinda Kullanımı" Yusuf
Menceloğlu
YEMEK
“İş ve işçi sağlığı güvenliği standart ve mevzuatı”
Zeynep Tülin Yılmaz
“Seramikleştirici Katkı Maddelerinin Yangına Dayanıklı
Silikon Kablo Üretiminde Kullanımı” Ebru Erefe, Halil
Başoğlu, Alper Kaşgöz, Serkan Emik
“Lastik atığının epoksi kompozitte dolgu maddesi
olarak kullanımı” Pınar Aydın, Ahmet Güngör, Gülnare
Ahmetli
“Atık Çapraz Bağlı Etilen Propilen Dien Monomer
(EPDM) Kauçuğunun Yeniden Kullanımı” Olcay
Zereyaka, Gökçe Bakiler, Mehmet Balcan
PANEL 15:15 – 16:30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content