close

Enter

Log in using OpenID

07.05.2014 AFYONKARAHİSAR BAROSU CMK KOMİSYONU

embedDownload
07.05.2014
AFYONKARAHİSAR BAROSU
CMK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Afyonkarahisar Barosu CMK Komisyonu Av. İsmail AKGÜL
başkanlığında ve aşağıda hazır bulunan üyeler ile 07.05.2014 tarihli Gündem
maddeleri okunarak tartışmaya açıldı ve toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar
alındı:
1-05.05.2014 tarihinde Av. İrem Nefishan TEKİN’in görev ve puan iadesi
için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü
ile PUANININ İADESİNE,
2-06.05.2014 tarihinde Av. Selçuk ÖZTÜRK’ün görev ve puan iadesi için
verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile
PUANININ İADESİNE,
3-06.05.2014 tarihinde Av. Rahmi ARIKAN’ın CMK müdafilikten
çekildiğine dair verdiği dilekçe ile 29.04.2014 tarihinde Çay Asliye Ceza Mahkemesinin
2013/423 E.,2013/246 E.,2013/347 E., 2013/509 E., 2013/501 E. sayılı dosyalarda
yeniden görevlendirme talebi ile yazdığı müzekkerelerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile dilekçesinde belirttiği Çay Asliye
Ceza Mahkemesinin 2013/423 E. sayıl dosyasında Murat Yaman ve Batuhan Ünal, Çay
Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/246 E. sayıl dosyasında Muhammet Ali GÖKTAŞ, aynı
mahkemenin 2013/501 E sayılı dosyasında Can Kaymak, aynı mahkemenin 2013/347
E sayıl dosyasında Murat Yaşar YILDIRIM ile Çay Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/467
E. sayılı dosyasında Sevda nur ÖZER için yapılan görevlendirmelerde sistem
üzerinden YENİDEN MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
4-05.05.2014 tarihinde Av. Emre ÇAKMAKTEPE’nin red puanının silinmesi
hakkında verdiği dilekçenin incelemesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin
kabulü ile red puanının İADESİNE,
5-05.05.2014 tarihinde Av. Adil YAMAN’ın görev ve puan iadesi için
verdiği dilekçenin incelemesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile
PUANININ İADESİNE,
6-24.04.2014 tarihinde Av. Adil YAMAN, Av.Hasan TOPÇU, Av.Ali ÇELİK,
Av. Makbule Gürkan DERE’nin Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/38 Esas sayılı
dosyasında CMK ödemesinin yapılması için verdikleri dilekçe ile 24.04.2014 tarihinde
Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/38 Esas sayılı dosyasında CMK
görevlendirmesinin iptali için yazdığı müzekkerenin incelemesi ve değerlendirilmesi
sonucunda; söz konusu 24.04.2014 tarih ve (1) celse nolu duruşma tutanağı
incelendiğinde, duruşma tutanağında yargılamanın başında bir kısım sanıklardan
başka kimsenin gelmediği ve yargılamaya bu şekilde başlandığının belirtildiği,
“sanıklar için sehven müdafi görevlendirilmesi yapıldığı ve müdafiliklerinin iptali için
yazı yazıldığı ve müdafi olarak atanan müdafilerin duruşma salonundan ayrıldıkları”
nın belirtildiği, görevlendirilen dosyada müdafilik görevinin yerine getirilmemiş olması
nedeni ile ödeme yapılması yönündeki talebin reddine, verilen GÖREV PUANLARININ
İSE İADESİNE,
7-30.04.2014 tarihinde Av. Ahmet TOPTAŞ’ın nakil olması sebebiyle
CMK görevlendirmelerin iadesi için verdiği dilekçe ve bu dilekçeye ilişkin aynı konuda
ceza mahkemelerinden gelen yazıların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;
talebin kabulü ile Antalya Barosuna nakil yaptıran Av. Ahmet TOPTAŞ’ın görevli
olduğu dosyalardaki görevlerinin sona erdirilmesi ile tüm dosyalardaki bu görevlere
sistem üzerinden başka MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
8-30.04.2014 tarihinde Av. Melahat İpek YILMAZ GÖKTÜRK’ün verdiği
dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebin kabulü ile dosyada
görevli Av. Ali BÖRKLÜ’nün görevinin SONA ERDİRİLMESİ VE PUANININ İADESİNE,
göreve Av. Melahat İpek YILMAZ GÖKTÜRK tarafından bilaücretli olarak devam
edilmesine, (İşbu kararın müzakere ve oylamasında Av.Melahat İpek Yılmaz Göktürk
hazır bulunmadı)
9-29.04.2014 tarihinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık
Bürosu’nın gönderdiği müzekkerenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;
tutuklu Aybars ERTE’nin soyut iddiaları içeren haksız dilekçesinin REDDİNE (İşbu
kararın müzakeresi ve oylamasında komisyonumuz üyeleri Av. Osman TOYDEMİR ve
AV. Ömer Mahmut ERDOĞAN bulunmamışlardır)
10-24.04.2014 tarihinde Av. Ömer Faruk AKSOY’un menfaat
çatışmasından dolayı görev ve puan iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda; menfaat çatışması nedeni ile talebin kabulüyle puanının
İADESİNE,
11-25.04.2014 tarihinde Av. Ömer Faruk AKSOY’un görevlendirmelerin
yapılması için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;
talebinin kabulü ile C.Savcılığının 2014/3938 sor. 2014/3939 ve 2014/3940 dosya
olarak SİSTEME İŞLENİLMESİNE,
12-21.04.2014 tarihinde Av. Ali ÇELİK’in görev ve puan iadesi için
verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile
PUANININ İADESİNE,
13-25.04.2014 tarihinde Av. Yasin NURBAŞ’ın görev ve puan iadesi için
verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile
PUANININ İADESİNE,
14-28.04.2014 tarihinde Av. Ali SİNKAY’ın görev ve puan iadesi için
verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; menfaat çatışması
nedeni ile talebinin kabulüyle puanının İADESİNE,
15-25.04.2014 tarihinde Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/274
Esas sayılı dosyasında Av. Ali Sinkay’ın karşı taraf avukatı olması diğer avukatların
mazeretli ve görevi red etmeleri sebebiyle Dinar Bölgesi avukatlarından Av. İbrahim
ÖZGÜL’ün görevlendirilmesi için yapılan başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda; söz konusu dosyada Av. İbrahim ÖZGÜL’ün CMK komisyonu tarafından
resen görevlendirilmesine,
16-27.04.2014 tarihinde Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığının 201/276
Esas sayılı dosyasında Ramazan HOR ve Şakir HOR için görevi avukatlar reddettiği
için Dinar bölgesi avukatlarından Av. İbrahim ÖZGÜL ve Av. İsmet ÖZENER’in
görevlendirilmesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu
dosyada Av. İsmet ÖZENER’in CMK komisyonu tarafından resen görevlendirilmesine,
17-02.05.2014 tarihinde Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı 2014/330 sayıılı
dosyasında Av. Refik BAŞYILMAZ, Av. Necati Ayhan ÇETİN’in menfaat çatışması
olması Av. Mehmet Ziya ÇINAR’ın mazeretli olması ve Av. Veli ARABACI’nın şehir
dışında olmasından dolayı reddettiğinden Afyon Bölgesi avukatlarından Av. Salih
AYDOĞAN’ın
görevlendirilmesi için
yapılan
başvurunun
incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu dosyada Av. Salih AYDOĞAN’ın CMK
komisyonu tarafından resen görevlendirilmesine (İşbu kararın müzakere ve
oylamasında komisyonumuz üyesi Av. Erhan DOĞAN hazır bulunmamıştır)
18- Av.Osman TOYDEMİR’in 07.05.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi
ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile görevlendirmelerin C.Savcılığının
2014/3937, 2014/3938 sor. 2014/3939 ve 2014/3940 Sor. sayılı dosya olarak
SİSTEME İŞLENİLMESİNE (İşbu kararın müzakeresi ve oylamasında komisyonumuz
üyeleri Av. Osman TOYDEMİR ve AV. Ömer Mahmut ERDOĞAN bulunmamışlardır)
19- Av. Ömer Mahmut ERDOĞAN’ın 07.05.2014 tarihli dilekçesinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile görevlendirmelerin
C.Savcılığının 2014/3938 sor. 2014/3939 ve 2014/3940 Sor. sayılı dosya olarak
SİSTEME İŞLENİLMESİNE (İşbu kararın müzakeresi ve oylamasında komisyonumuz
üyeleri Av. Osman TOYDEMİR ve AV. Ömer Mahmut ERDOĞAN bulunmamışlardır)
Toplantıda hazır bulunamayan üyelerin mazeretli sayılmalarına katılan üyelerin
oybirliği ile karar verildi. 07.05.2014
Av. İsmail AKGÜL
Başkan
Av. Mustafa TEKİR
Sekreter
Av. Erhan DOĞAN
Üye
Av. Ali ERDAL
Üye
Av. Halil TANAN
Üye
Av. A. Hikmet KURTULMUŞ
Üye
Av. Ahmet İhsan TÜRK
Üye
Av. Y. Onur SEÇME
Üye
M. İpek YILMAZ
Üye
Av. Ö. Mahmut ERDOĞAN Av. Rabia HANCIOĞLU
Üye
Üye
Av. Osman TOYDEMİR
Üye
Av. Merve KOYUNCU
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content