close

Enter

Log in using OpenID

26.02.2014 AFYONKARAHİSAR BAROSU CMK KOMİSYONU

embedDownload
26.02.2014
AFYONKARAHİSAR BAROSU
CMK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Afyonkarahisar Barosu CMK Komisyonu Av. İsmail AKGÜL
başkanlığında ve aşağıda hazır bulunan üyeler ile 26.02.2014 tarihli Gündem
maddeleri okunarak tartışmaya açıldı ve toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar
alındı:
1-24.01.2014 tarihinde Akalın Avukatlık Ortaklığı’nın görev ve puan
iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebin
kabulü ile dilekçelerinde belirttikleri 5 adet mahkeme görevlendirmesinden dolayı
(9586 atama numaralı görevlendirme) verilen PUANLARININ İADESİNE,
2-04.02.2014 tarihinde Av. Merve KOYUNCU’nun red puanının iadesi için
başvurusunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; Baronet sisteminin
incelenmesi sonucunda talebinin kabulü ile RED PUANININ İADESİNE,
3- 07.02.2014 tarihinde Çay Sulh Ceza Mahkemesinin görevlendirme
iptali için yazdığı müzekkerenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;
GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ İLE PUANININ İADESİNE,
4-11.02.2014 tarihinde Av. Makbule Gürkan DERE’nin Afyonkarahisar’da
bulunan CMK dosyalarından çekilme hususunda verdiği dilekçenin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda; sunmuş bulunduğu doktor raporu da dikkate alınarak
talebinin kabulü ile Afyonkarahisar 2. Asliye ceza mahkemesinin 2012/652 Esas, 3.
Sulh ceza mahkemesinin 2012/588 Esas, 1. Ağır ceza mahkemesinin 2012/217 Esas,
2. Asliye Ceza mahkemesinin 2013/158 Esas, 3. Asliye ceza mahkemesinin 2013/111
Esas ve 4. Asliye ceza Mahkemesinin 2013/122 Esas sayılı dosyalarına Baronet
sisteminden yeni bir müdafi görevlendirilmesine,
5-12.02.2014 tarihinde Av. Huriye Çiçek MİHRİOĞLU’nun red puanının
iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; Baronet
sisteminin incelenmesi sonucunda talebinin kabulü ile RED PUANININ İADESİNE,
6- 18.02.2014 tarihinde Av. Erdem KARAAĞAÇ’ın red puanının iadesi için
verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; Baronet sisteminin
incelenmesi sonucunda talebinin kabulü ile RED PUANININ İADESİNE,
71-Dinar Sulh Ceza Mahkemesi 2013/38 Sorgu
2-Dinar Sulh Ceza Mahkemesi 2013/30 Sorgu
3-Afyonkarahisar 3.Sulh Ceza Mahkemesi 2013/80 Sorgu
4-Bolvadin Sulh Ceza Mahkemesi 2013/6 Sorgu
5-Dazkırı Sulh Ceza Mahkemesi 2014/2 Sorgu
6-Afyonkarahisar 2.Sulh Ceza Mahkemesi 2013/70 Sorgu
Yukarıda yazılı 6 adet dosyaların hatalı olarak “mahkeme” görevlendirilmesi
şeklinde görevlendirilmelerin “sorgu hakimliği” olarak düzeltilmesine,
Toplantıda hazır bulunamayan üyelerin mazeretli sayılmalarına katılan üyelerin
oybirliği ile karar verildi. 26.02.2014
Av. İsmail AKGÜL
Başkan
Av. Mustafa TEKİR
Sekreter
Av. Erhan DOĞAN
Üye
Av. Ali ERDAL
Üye
Av. Halil TANAN
Üye
Av. A. Hikmet KURTULMUŞ
Üye
Av. Ahmet İhsan TÜRK
Üye
Av. Y. Onur SEÇME
Üye
M. İpek YILMAZ
Üye
Av. Ö. Mahmut ERDOĞAN Av. Rabia HANCIOĞLU
Üye
Üye
Av. Osman TOYDEMİR
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content