close

Enter

Log in using OpenID

901460 Glikolize hemoglobin(HbA1C) 901450 Glikolize hemoglobin

embedDownload
DİYABETES MELLİTUS HASTALIĞININ KLİNİK KALİTESİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
DİYABET
901460
Glikolize hemoglobin(HbA1C)
901450
Glikolize hemoglobin(HbA1C) HPLC yöntemi ile
E10
İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs
E10.O
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E10.1
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E10.2
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.3
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E10.4
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E10.5
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E10.6
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E10.7
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E10.8
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E10.9
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E11
İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüs
E11.O
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E11.1
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E11.2
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E11.3
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E11.4
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E11.5
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E11.6
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E11.7
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E11.8
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E11.9
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E12
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs
E12.0
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E12.1
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E12.2
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E12.3
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E12.4
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E12.5
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E12.6
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E12.7
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E12.8
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E12.9
Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E13
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış
E13.0
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komayla birlikte
E13.1
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, ketoasidozla birlikte
E13.2
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.3
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, göz komplikasyonuyla birlikte
E13.4
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E13.5
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.6
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E13.7
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E13.8
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E13.9
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komplikasyonları olmayan
E14
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış
E14.0
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komayla birlikte
E14.1
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, ketoasidozla birlikte
E14.2
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E14.3
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, göz komplikasyonuyla birlikte
E14.4
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E14.5
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E14.6
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E14.9
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komplikasyonları olmayan
R73
Yükselmiş kan glikoz düzeyi
R73.0
Anormal glikoz tolerans testi
R73.9
Hiperglisemi, tanımlanmamış
O24
Diyabetes mellitüs, gebelikte
O24.0
Gebelikte İnsüline bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.1
Gebelikte İnsüline bağlı olmayan Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.2
Gebelikte Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.3
Gebelikte Diyabetes mellitüs önceden mevcut olan, tanımlanmamış
O24.4
Diyabetes mellitüs, gebelikle ortaya çıkan
O24.9
Diyabetes mellitüs, gebelikte, tanımlanmamış
530090
Diyabetli hasta eğitimi
902290
LDL kolesterol
902540
Mikroalbumin
P611220
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611220
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
E10.9
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E11.9
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E13.9
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komplikasyonları olmayan
P611240
Küçük kemik ve eklem ampitasyonu dezartıkilayzyonu
611240
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
P611270
Hemipelvektomi, eksternal
P611260
Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu
P611250
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
P611230
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
E10.2
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.8
İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E11.2
İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.2
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.8
Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E14.2
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E14.8
Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
G59.0
Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)
G63.2
Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)
H28.0
Diyabetik katarakt (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile)
H36.0
Diyabetik retinopati (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte)
M14.2
Diyabetik artropati (E10-E14† genel dördüncü karakter.6 ile)
N08.3
Glomerüler bozukluklar, Diyabetes mellitüsde (E10-E14† genel dördüncü karakter .2 ile)
901780
Gebelik ve Doğum
İdrar tetkiki(tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
903260
Protein kantiatif(idrarda)
901.620
Tam kan (hemogram)
901500
Glikoz
901520
Glikoz tolerans testi
P619930
Sezeryan
P619929
Z32
Z32.0
Z32.1
Z33
Z34
Z34.0
Z34.8
Z34.9
Z35
Z35.0
Z35.1
Z35.2
Z35.3
Z35.4
Z35.5
Z35.6
Z35.7
Z35.8
Z35.9
Z36
Z36.0
Z36.1
Z36.2
Z36.3
Z36.4
Z36.5
Z36.8
Z36.9
O00
O00.0
O00.1
O00.2
O00.8
O00.9
O01
O01.0
O01.1
O01.9
O02
O02.0
O02.1
O02.8
O02.9
O03
O03.0
O03.1
O03.2
O03.3
O03.4
O03.5
O03.6
O03.7
O04
O04.0
Sezeryan Çoğul Gebelik
Gebelik muayene ve testi
Gebelik, henüz doğrulanmamış
Gebelik, doğrulanmış
Gebelik durumu
Normal gebeliğin gözlemi
Normal ilk gebeliğin gözlemi
Normal gebeliğin gözlemi, diğer
Normal gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış
Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
İnfertilite öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Düşükle sonuçlanmış öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Kötü üreme veya obstetrik öyküsü olan diğer gebeliğin gözlemi
Doğum öncesi yetersiz bakım öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Grand multipar gebeliğin gözlemi
Yaşlı primigravidanın gözlemi
Genç primigravidanın gözlemi
Sosyal problemlerden dolayı yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
Yüksek-riskli gebeliklerin diğer gözlemi
Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış
Antenatal tarama
Kromozom anomalileri için antenatal tarama
Yüksek alfafetoprotein düzeyi için antenatal tarama
Amniosenteze dayanan diğer antenatal tarama
Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak malformasyonlar için antenatal tarama
Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak fetal büyüme geriliği için antenatal tarama
İzoimmünizasyon için antenatal tarama
Antenatal taramalar, diğer
Antenatal tarama, tanımlanmamış
Dış gebelik
Abdominal gebelik
Tubal gebelik
Ovarian gebelik
Ektopik gebelik, diğer
Ektopik gebelik, tanımlanmamış
Hidatiform mol
Klasik hidatiform mol
İnkomplet ve kısmi hidatiform mol
Hidatiform mol, tanımlanmamış
Konsepsiyonun diğer anormal ürünleri
Blighted ovum ve nonhidatiform mol
Gecikmiş düşük
Konsepsiyonun diğer tanımlanmış anormal ürünleri
Konsepsiyonun anormal ürünü, tanımlanmamış
Spontan düşük
Spontan düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
Spontan düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
Spontan düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
Spontan düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
Spontan düşük, inkomplet, komplikasyonsuz
Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu
Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
Tıbbi düşük
Tıbbi düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O04.1
O04.2
O04.3
O04.4
O04.5
O04.6
O05.0
O05.1
O05.2
O05.3
O05.4
O05.5
O05.6
O05.7
O05.8
O05.9
O06
O06.0
O06.1
O06.2
O06.3
O06.4
O06.5
O06.6
O06.7
O06.8
O06.9
O07
O07.0
O07.1
O07.2
O07.3
O07.4
O07.5
O07.6
O07.7
O07.8
O07.9
O08
O08.0
O08.1
O08.2
O08.3
O08.4
O08.5
O08.6
O08.7
O08.8
O08.9
O10
O10.0
O10.1
O10.2
O10.3
O10.4
O10.9
O11
O12
O12.0
O12.1
O12.2
O13
O14
O14.0
O14.1
O14.9
O15
Tıbbi düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
Tıbbi düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
Tıbbi düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
Tıbbi düşük, inkomplet, komplikasyonsuz
Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
Düşük, diğer, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
Düşük, diğer, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
Düşük, diğer, inkomplet, embolizm ile komplike
Düşük, diğer, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
Düşük, diğer, inkomplet, komplikasyonsuz
Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
Düşük, tanımlanmamış
Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, embolizm ile komplike
Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, komplikasyonsuz
Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik
Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı
Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış
Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
Başarısız düşük teşebbüsü
Başarısız tıbbi düşük, genital yol ve pelvik enfeksiyon komplikasyonu ile
Başarısız tıbbi düşük, gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonu ile
Başarısız tıbbi düşük, embolizm ile komplike
Başarısız tıbbi düşük, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlar ile
Başarısız tıbbi düşük, komplikasyonsuz
Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış genital yol ve pelvik enfeksiyon
Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış gecikmiş veya aşırı kanama
Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış emboli ile komplike
Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış başka ve tanımlanmamış
Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış, komplikasyonsuz
Düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası komplikasyonlar
Genital yol enfeksiyonu ve pelvik enfeksiyon, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Gecikmiş veya aşırı hemoraji, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Emboli, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Şok, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Böbrek yetmezliği, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Metabolik bozukluklar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Pelvik organ ve doku yaralanması, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Venöz komplikasyonlar, diğer, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Diğer komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
Hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
Hipertansiyon, önceden mevcut olan, esansiyel, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
Hipertansif kalp hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik,doğum ve lohusalıkta devam eden
Hipertansif böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta
Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik,doğum ve lohusalıkta
Sekonder hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
Hipertansiyon, önceden mevcut olan, tanımlanmamış, gebelik, doğum ve lohusalıkta
Hamilelik öncesi mevcut Hipertansif bozukluk, eşlik eden proteinüri ile birlikte
Hamilelikte [gebeliğe bağlı] ödem ve proteinüri, hipertansiyon olmaksızın
Hamilelikte ödem
Hamilelikte proteinüri
Hamilelikte ödem ve proteinüri
Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri olmadan
Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri ile
Orta pre-eklampsi
Şiddetli pre-eklampsi
Pre-eklampsi, tanımlanmamış
Eklampsi
O15.0
O15.1
O15.2
O15.9
O16
O20
O20.0
O20.8
O20.9
O21
O21.0
O21.1
O21.2
O21.8
O21.9
O22
O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8
O22.9
O23
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
O24
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O25
O26
O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5
O26.6
O26.7
O26.8
O26.9
O28
O28.0
O28.1
O28.2
O28.3
O28.4
O28.5
O28.8
O28.9
O29
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
Eklampsi, gebelikte
Eklampsi, doğum sürecinde
Eklampsi, lohusalıkta
Eklampsi, zaman dönemi tanımlanmamış
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış
Kanama, erken gebelikte
Düşük tehdidi
Kanama diğer, erken gebelikte
Kanama erken gebelikte, tanımlanmamış
Gebelikte aşırı kusma
Hiperemezis gravidarum, hafif
Hipemezis gravidarum, metabolik bozukluklar ile
Gebelikte geç kusmalar
Gebelikte görülen diğer kusmalar
Gebelik kusması, tanımlanmamış
Gebelikte venöz komplikasyonlar
Alt ekstremite variköz venleri, gebelikte
Genital varisler, gebelikte
Yüzeysel trombofilebit, gebelikte
Derin flebotromboz, gebelikte
Hemoroidler, gebelikte
Serebral ven trombozu, gebelikte
Venöz komplikasyon diğer, gebelikte
Venöz komplikasyon, gebelikte, tanımlanmamış
Genitoüriner yol enfeksiyonları, gebelikte
Böbrek enfeksiyonu, gebelikte
Mesane enfeksiyonu, gebelikte
Üretra enfeksiyonu, gebelikte
İdrar yolu diğer kısımlarının enfeksiyonu, gebelikte
İdrar yolu tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte
Genital yol enfeksiyonu, gebelikte
Genitoüriner yolun diğer ve tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte
Diyabetes mellitüs, gebelikte
Gebelikte İnsüline bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
Gebelikte İnsüline bağlı olmayan Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
Gebelikte Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
Gebelikte Diyabetes mellitüs önceden mevcut olan, tanımlanmamış
Diyabetes mellitüs, gebelikle ortaya çıkan
Diyabetes mellitüs, gebelikte, tanımlanmamış
Malnütrisyon, gebelikte
Gebelikle ilgili diğer durumlarda anne bakımı
Gebelikte aşırı kilo alınması
Gebelikte az kilo alınması
Habitüel düşükte gebe takibi
Uterus içinde kalmış kontraseptif alet, gebelikte
Herpes gestasyonis
Maternal hipotansiyon sendromu
Karaciğer bozuklukları; gebelik, doğum ve lohusalıkta
Simfizis (pubis) sublüksasyonu, gebelik, doğum ve lohusalıkta
Gebelikle ilgili durumlar diğer, tanımlanmış
Gebeliğe bağlı durum, tanımlanmamış
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında
Anormal hematolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
Anormal biyokimya bulgusu, annenin antenatal taramasında
Anormal sitolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
Anormal ultrason bulgusu, annenin antenatal taramasında
Anormal radyolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
Anormal kromozomal ve genetik bulgu, annenin antenatal taramasında
Anormal bulgular diğer, annenin antenatal taramasında
Anormal bulgu, annenin antenatal taramasında, tanımlanmamış
Gebelikteki anestezi komplikasyonları
Gebelikte anestezinin akciğer komplikasyonları
Gebelikte anestezinin kalp komplikasyonları
Gebelikte anestezinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları
Gebelikte lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon
Gebelikte spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı
Gebelikte spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları
O29.6
O29.8
O29.9
O30
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31
O31.0
O31.1
O31.2
O31.8
O32
O32.0
O32.1
O32.2
O32.3
O32.4
O32.5
O32.6
O32.8
O32.9
O33
O33.0
O33.1
O33.2
O33.3
O33.4
O33.5
O33.6
O33.7
O33.8
O33.9
O34
O34.0
O34.1
O34.2
O34.3
O34.4
O34.5
O34.6
O34.7
O34.8
O34.9
O35
O35.0
O35.1
O35.2
O35.3
O35.4
O35.5
O35.6
O35.7
O35.8
O35.9
O36
O36.0
O36.1
O36.2
O36.3
O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
Gebelikte başarısız veya zor entübasyon
Gebelikte anestezinin diğer komplikasyonları
Gebelikte anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış
Çoğul gebelik
İkiz gebelik
Üçüz gebelik
Dördüz gebelik
Çoğul gebelik, diğer
Çoğul gebelik, tanımlanmamış
Çoğul gebeliğe özel komplikasyonlar
Papirasöz fetüs
Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün düşüğünden sonra devam eden
Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün intrauterin ölümünden sonra devam eden
Çoğul hamileliğe özel diğer komplikasyonlar
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için
Anne bakımı, sabit olmayan pozisyon için
Anne bakımı, makadi gelişte
Anne bakımı, transvers ve oblik pozisyonda
Anne bakımı, yüz, alın ve çene gelişte
Anne bakımı, miyatta başın yüksek de oluşunda
Anne bakımı, bir veya daha fazla fetüsün yanlış gelişinin çoğul hamilelikte
Anne bakımı, karma gelişte
Anne bakımı, fetüsün diğer yanlış gelişinin olduğu
Anne bakımı, fetüsün yanlış gelişinin olduğu tanımlanmamış
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda
Anne bakımı pelvik kemiklerin, anne bakımı deformitesine bağlı oransızlıkta
Anne bakımı, dar pelvise bağlı oransızlıkta
Anne bakımı, pelvis girişi darlığına bağlı oransızlıkta
Anne bakımı, pelvisin çıkış darlığına bağlı oransızlıkta,
Anne bakımı, karma anne ve fetal kaynaklı oransızlık
Anne bakımı, büyük fetüse bağlı oransızlıkta
Anne bakımı, hidrosefalik fetüse bağlı oransızlıkta
Anne bakımı, diğer fetal deformitelere bağlı oransızlıkta
Anne bakımı, diğer kaynaklardan dolayı oransızlıkta
Oransızlıkta anne bakımı, tanımlanmamış
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde
Anne bakımı, uterus konjenital malformasyonlarında
Anne bakımı, korpus uteri tümöründe
Anne bakımı, geçirilmiş cerrahiye bağlı uterus skarında
Anne bakımı, servikal yetersizlikte
Anne bakımı, serviksin diğer anormalliklerinde
Anne bakımı, gebe uterusun diğer anormalliklerinde
Anne bakımı, vajina anormalliğinde
Anne bakımı, vulva ve perine anormalliklerinde
Anne bakımı, pelvik organların diğer anormalliklerinde
Anne bakımı, pelvik organ anormalliğinde, tanımlanmamış
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda
Anne bakımı, fetüste (şüpheli) merkezi sinir sistemi malformasyonunda
Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kromozom anormalliğinde
Anne bakımı, fetüste (şüpheli) herediter hastalıkta
Anne bakımı, annede viral hastalıklarda (şüpheli) fetüs hasarında
Anne bakımı, alkole bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
Anne bakımı, ilaçlara bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
Anne bakımı, radyasyonuna bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
Anne bakımı, diğer tıbbi girişimlere bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
Anne bakımı, diğer (şüpheli) fetal anormallik ve hasarlarda
Anne bakımı, (şüpheli) fetal anormallikler ve hasarda, tanımlanmamış
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde
Anne bakımı, rhesus izoimmünizasyonunda
Anne bakımı, diğer izoimmünizasyonda
Anne bakımı, hidrops fetaliste
Anne bakımı, fetal hipoksi bulguları varlığında
Anne bakımı, intrauterin ölümde
Anne bakımı, yetersiz fetal büyümede
Anne bakımı, aşırı fetüs büyümesinde
Anne bakımı, abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs için
Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetal problemlerde
O36.9
O40
O41
O41.0
O41.1
O41.8
O41.9
O42
O42.0
O42.1
O42.2
O42.9
O43
O43.0
O43.1
O43.8
O43.9
O44
O44.0
O44.1
O45
O45.0
O45.8
O45.9
O46
O46.0
O46.8
O46.9
O47
O47.0
O47.1
O47.9
O48
Anne bakımı, fetal problemlerde, tanımlanmamış
Polihidramnioz
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları
Oligohidramnioz
Amniotik kese ve membranların enfeksiyonu
Amniotik sıvı ve membranların diğer tanımlanmış bozuklukları
Amniotik sıvı ve membranların bozukluğu, tanımlanmamış
Erken membran rüptürü
Erken membran rüptürü, doğum 24 saat içinde başlamış
Erken membran rüptürü, doğum 24 saat sonra başlamış
Erken membran rüptürü, tedavi ile geciktirilmiş doğum
Erken membran rüptürü, tanımlanmamış
Plasenta bozuklukları
Plasental transfüzyon sendromu
Plasenta malformasyonu
Plasental diğer bozukluklar
Plasental bozukluk, tanımlanmamış
Plasenta previa
Plasenta previa, hemoraji olmaksızın
Plasenta previa, hemorajili
Plasentanın erken ayrılması [abruptio placentae]
Plasentanın erken ayrılması, koagülasyon kusuruyla birlikte
Plasentanın erken ayrılması, diğer
Plasentanın erken ayrılması, tanımlanmamış
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış
Antepartum hemoraji, koagülasyon kusuruyla birlikte
Antepartum hemorajiler, diğer
Antepartum hemoraji, tanımlanmamış
Yalancı doğum
Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasından önce
Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasında veya daha sonra
Yalancı doğum, tanımlanmamış
Uzamış gebelik
S83.0
S83.1
T84.0
T84.1
T84.2
T84.3
T84.4
610880
610940
610990
611000
611010
611020
611030
611190
611200
612260
612270
612330
612420
612430
612440
612441
612460
612620
612650
612651
613030
613031
613050
613060
613070
613080
613230
613240
613250
613270
613300
613320
P612420
S72.4
S72.3
S72.8
S72.9
S82.0
S82.1
S82.2
Diz Protezi
Patella çıkığı
Diz çıkığı
İnternal eklem protezinin mekanik komplikasyonu
Ekstremite kemiklerinin internal tesbit cihazının mekanik komplikasyonu
Kemiklerin internal tesbit cihazının diğer mekanik komplikasyonu
Kemik cihazları, implantları ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
İnternal ortopedik cihazlar, implantlar ve greftlerin diğer mekanik komplikasyonu
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
Diz artroplastisi, total
Diz artroplastisi, total protez çıkarma
Diz revizyon artroplastisi, total
Diz revizyon artroplastisi, parsiyel
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
Artroskopi, tanısal
Girişimsel artroskopi
Büyük eklem debritmanı
Yara evantrasyonunda revizyon
Diz dış yan bağ primer onarımı
Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu
Diz iç yan bağ primer onarımı
Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi
Patella distal realinman
Patella proksimal dizilim cerrahisi
Septik artrit büyük eklem cerrahisi
Sinovektomi, büyük eklem
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
Diz artroplastisi, total
Femur alt uç kırığı
Femur şaft kırığı
Femur diğer kısımlarının kırıkları
Femur kırığı, yer tanımlanmamış
Patella kırığı
Tibia üst uç kırığı
Tibia şaft kırığı
610910
610940
610990
611010
611020
611030
611100
611340
611350
612260
612270
612330
612340
612470
612500
612620
612650
612651
613030
613031
613270
613300
616350
616430
616440
P606970
P606980
P607050
P607080
P607380
P612472
P606310
P606620
P606680
P607060
P607070
P607500
P608250
P608260
P610880
P611190
P611200
P611210
P611350
P612350
P612470
P612471
P612472
P612480
P612490
P612500
P612510
Q65.6
R29.4
S32.4
S72.0
S73.0
S73.1
Kalça Protezi
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Büyük kemik implant çıkarma
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması
Tırnak çekilmesi, her biri
Tırnak yatak revizyonu, her biri
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi
Kalça eklemi total protezleri, primer
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
Artroskopi, tanısal
Girişimsel artroskopi
Büyük eklem debritmanı
Yara evantrasyonunda revizyon
Septik artrit büyük eklem cerrahisi
Sinovektomi, büyük eklem
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir
Sinir onarımı, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliyofemoral, tek taraf
By-pass greft, ven ile, iliyofemoral
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter
Kalça femoral sistem revizyonu, parsiyel
Rüptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel-femoral arter
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite
By-pass greft, ven ile, femoral-anteriyor tibiyal, posteriyor tibiyal, peroneal arter veya distal damarlar
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibiyal, peroneal arter veya diğer distal damarlar
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Damar onarımı
Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri ) ilave edilecek puan
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
Kalça asetebular revizyonu, parsiyel
Kalça femoral sistem revizyonu, parsiyel
Kalça revizyon artroplastisi, total
Kalça revizyon artroplastisi, total, her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanarak
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi
Stabil olmayan kalça
Kalçada klik sesi
Asetabulum kırığı
Femur boyun kırığı
Kalça çıkığı
Kalça burkulma ve gerilmesi
615201
700.600
700.610
700.860
700870
802.800
802.890
803.680
803.850
905320
İnme
Dekompresif Kraniektomi
Transtorasik ekokardiyografi
Transözefajiyal ekokardiyografi
Trombolitik tedavi (Diğer arterler-pulmoner vb.)
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan
Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon
Karotis renkli Doppler US (Tek, bilateral)
Vertebral arter renkli Doppler US (Tek, bilateral)
Protrombin zamanı (Koagülometre)
606.690
802.830
A31.0
A42.0
A43.0
A48.8
A49
A49.0
A49.1
A49.2
A49.3
A49.8
A49.9
G46
G46.0
G46.1
G46.2
G46.3
G46.4
G46.5
G46.6
G46.7
G46.8
G81
G81.0
G81.1
G81.9
G82
G82.0
G82.1
G82.2
G82.3
G82.4
G82.5
G83
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.8
G83.9
G93
G93.1
G93.6
G93.8
G93.9
I60
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
Tromboendarterektomi, karotit, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil
Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi
Pulmoner mikobakteri enfeksiyonu
Pulmoner aktinomikoz
Pulmoner nokardiyoz
Bakteriyel hastalıklar, diğer tanımlanmış
Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış bölgelerin
Stafilokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
Streptokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış
Mikoplazma enfeksiyonu, tanımlanmamış
Bakteriyel enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerdeki diğer
Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış
Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları (I60-I67†)
Orta serebral arter sendromu (I66.0†)
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)
Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)
Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)
Serebellar felç sendromu (I60-I67†)
Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)
Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)
Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)
Hemipleji
Flaksid hemipleji
Spastik hemipleji
Hemipleji, tanımlanmamış
Parapleji ve tetrapleji
Flaksid parapleji
Spastik parapleji
Parapleji, tanımlanmamış
Flaksid tetrapleji
Spastik tetrapleji
Tetrapleji, tanımlanmamış
Paralitik sendromlar, diğer
Üst ekstremite diplejisi
Alt ekstremite monoplejisi
Üst ekstremite monoplejisi
Monopleji, tanımlanmamış
Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış
Paralitik sendrom, tanımlanmamış
Beynin diğer bozuklukları
Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış
Beyin ödemi
Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları
Beyin bozuklukları, tanımlanmamış
Subaraknoid hemoraji
Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan
Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan
Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan
Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan
Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62
I62.0
I62.1
I62.9
I63
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
I65
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
I65.8
I65.9
I66
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67
I67.0
I67.2
I67.3
I67.4
I67.5
I67.6
I67.7
I67.8
I67.9
I68*
I68.0*
I68.2*
I68.8*
I80
I80.0
I80.1
I80.2
I80.3
I80.8
I80.9
J13
Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan
Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış
Subaraknoid diğer hemorajiler
Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış
İntraserebral hemoraji
Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal
Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal
Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış
İntraserebral hemoraji, beyin sapında
İntraserebral hemoraji, serebellumda
İntraserebral hemoraji, intraventriküler
İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu
İntraserebral diğer hemorajiler
İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış
Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan)
Ekstradural hemoraji travmatik olmayan
İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
Serebral enfarktüs
Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı
Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı
Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı
Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı
Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı
Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı
Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı
Serebral diğer enfarktüsler
Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
İnme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle
Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu
Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu
Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
Serebrovasküler hastalıklar, diğer
Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
Serebral ateroskleroz
İlerleyici vasküler lökoensefalopati
Hipertansif ensefalopati
Moyamoya hastalığı
Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
Serebral amiloid anjiyopati (E85.- †)
Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
Flebit ve tromboflebit
Alt ekstremite yüzeyel damarlarının flebit ve tromboflebiti
Femoral ven flebit ve tromboflebiti
Alt ekstremite diğer derin damarlarının flebit ve tromboflebiti
Alt ekstemite flebit ve tromboflebiti, tanımlanmamış
Flebit ve tromboflebit, diğer yerlerin
Flebit ve tromboflebit, tanımlanmamış yerlerin
Pnömoni, Streptococcus pneumoniae’ye bağlı
J14
J15
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16
J16.0
J16.8
J17
J17.0
J18
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J22
L89
N29.1
N30.0
N30.8
N30.9
N34.1
N34.2
N37.0
N39
N39.0
R47
R47.0
R47.1
R47.8
R48
Y84.6
Z50
Z50.1
Z50.5
Z50.8
Z50.9
Pnömoni, Haemophilus influenza’ya bağlı
Bakteriyel pnömoniler, başka yerde sınıflanmamış
Pnömoni, Klebsiella pneumoniae’ye bağlı
Pnömoni, Pseudomonas’a bağlı
Pnömoni, stafilokoklara bağlı
Pnömoni, streptokokkus grup B’ye bağlı
Pnömoni, diğer streptokoklara bağlı
Pnömoni, Escherichia coli’ye bağlı
Pnömoni, diğer aerobik gram-negatif bakterilere bağlı
Pnömoni, Mycoplasma pneumoniae’ye bağlı
Bakteriyel pnömoni, diğer
Bakteriyel pnömoni, tanımlanmamış
Pnömoni, diğer enfeksiyöz organizmalara bağlı, başka yerde sınıflanmamış
Klamidyal pnömoni
Pnömoni, diğer tanımlanmış enfeksiyöz organizmalara bağlı
Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
Pnömoni, tanımlanmamış organizmalar
Bronkopnömoni, tanımlanmamış
Lober pnömoni, tanımlanmamış
Pnömoni, diğer tanımlanmamış organizmalar
Pnömoni, tanımlanmamış
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
Dekubitus ülseri
Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enjeksiyöz ve paraziter
Akut sistit
Sistitler, diğer
Sistit, tanımlanmamış
Üretrit, spesifik olmayan
Üretrit, diğer
Üretrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
Üriner sistemin diğer bozuklukları
Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış
Konuşma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
Disfazi ve afazi
Dizartri ve anartri
Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış
Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış
Üriner kateterizasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Rehabilitasyon uygulamaları
Fiziksel tedavi, diğer
Konuşma terapisi
Rehabilitasyon uygulamaları, diğer
Rehabilitasyon uygulaması, tanımlanmamış
604910
604920
604930
604940
604950
604960
604970
604980
604990
605000
605010
P604910
P604920
P604930
P604940
P604950
P604960
P604970
P604980
P604990
P605000
P605010
700530
700620
700810
700880
700910
700921
800800
800830
803870
803880
803970
902290
38497-00
38497-01
38497-02
38497-03
38500-00
38500-01
38500-02
38503-02
I 20
I 20.8
I 20.9
I 25,0
I 25,1
I 25,8
I 25,9
I 25.3,
Koroner Kalp
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), iki koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), tek koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), üç koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), iki koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), tek koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), üç koroner grefti
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiyovasküler stress test
Ekzersiz (Eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
Selektif Koroner Anjiyografi
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek damar (Balon)
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent
Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)
BT, 3 boyutlu görüntüleme
BT, anjiyografi, tek anatomik bölge için
BT, kantitatif tomografi (Kals.skor., BTBMD gibi)
LDL kolesterol
koroner arter bypass, 1 safen ven grefti kullanarak
koroner arter bypass, 2 safen ven grefti kullanarak
koroner arter bypass, 3 safen ven grefti kullanarak
koroner arter bypass, büyük eşit 4 safen ven grefti kullanarak
koroner arter bypass, 1 LIMA grefti kullanarak
koroner arter bypass, 1 RIMA grefti kullanarak
koroner arter bypass, 1 radial arter grefti kullanarak
koroner arter bypass, büyük eşit 2 radial arter grefti kullanarak
Angina pektoris
Angina pektoris’in diğer formları
Angina pectoris, tanımlanmamış
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
Aterosklerotik kalp hastalığı
Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
Kalp anevrizması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
455
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content