close

Enter

Log in using OpenID

REHİN SÖZLEŞMESİ Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (Vdf) ile

embedDownload
REHİN SÖZLEŞMESİ
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (Vdf) ile ............................................. (Rehin
veren) arasında aşağıda şartlarla bir Rehin Sözleşmesi aktedilmiştir.
Madde 1. Rehin veren, .............................’nın Vdf ile akdettiği veya akdedeceği Kredi
Sözleşmeler ile tesis edilip kullandırılacak her türlü kredilerden doğmuş ve doğacak
borçlarının teminatını teşkil etmek üzere aşağıda markası, modeli, plaka motor ve şasi
no’su kayıtlı taşıtı Vdf’ye rehin ve teslim edilmiştir.
Madde 2. Rehin veren, tesis edilen bu rehni, kredi anaparası, akdi faizleri, icra takip ve
yargılama giderleri, temerrüt faizleri, gider vergisi, her türlü vergi resim harçlar,
komisyon ve masraflardan kaynaklana borçlar ile ayrıca adı geçen şahsın/şirketin veya
kendisinin kesideci, muhatap, ciranta ve kefil sıfatıyla imzalamış olduğu ve olacağı
kambiyo senetlerinden ve kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçların tamamını teşkil
edeceğini beyan ve kabul eder.
Madde 3. Rehin veren, Vdf’nin muaccel hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için işbu
sözleşme ile rehnedilen taşıtı İcra İflas Kanunu’nun menkul rehninin paraya çevrilmesi
yolu ile satışını yaparak paraya çevirmeye, bedelini muaccel hale gelmiş alacaklarını
mahsuba yetkili bulunduğunu, işbu Rehin Sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda ilgili
Kredi Sözleşmeleri hükümlerinin uygulanmasını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt
eder.
İşbu sözleşme 3 maddeden ibarettir.
REHİN KONUSU TAŞITIN
MARKASI
:
MODELİ
:
PLAKA NO
:
MOTOR NO
:
ŞASİ NO
:
REHİN VEREN
REHİN ALAN
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Kat: 1 Ofispark Kağıthane / İstanbul
F: 0212 365 64 00 E-Mail: [email protected]
Müşteri İlişkileri: 444 5 833
www.vdf.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content