close

Enter

Log in using OpenID

DERS ADI*: HUK423_Kıymetli Evrak Hukuku BÖLÜMÜ: Hukuk

embedDownload
DERS ADI*: HUK423_Kıymetli Evrak Hukuku
Yarıyıl
VII-VIII
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Teori/Ders
Anlatımı
BÖLÜMÜ: Hukuk Fakültesi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer**
Çalışması
Grupları
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
Doç. Dr. İsmet SAYHAN
Türkçe
Zorunlu
Yok
Türk Ticaret Kanunu düzenlemesine göre, kıymetli evrak hukukunun kavram ve prensiplerinin, teorik ve
uygulama yönünden öğretimidir.
Ticaret Hukukunun bir kısmını oluşturan, borç senetlerinden kıymetli evrak hukukunun, borçlar hukuku
Dersin Amacı
nosyonuna tamamlayıcı nitelikteki öğretimidir.
Bu dersin sonunda öğrenci;
Kıymetli Evrak hukukunun temel kavramlarını tanımlar
Hedeflenen
Keşideci-hamil-ciranta-muhatap arasındaki ilişkilerin temel özellik ve niteliklerini açıklar
Kazanımlar
Özellikle poliçe-bono-çek gibi kıymetli evrak türleri, devir şekilleri, tarafların sorumlulukları ve ödeme
için ibraz gibi konularda bilgi birikimi edinir.
Hafta
KONULAR
Dersin Gidişatı
01 Kıymetli Evrak Kavramının Tanımı Ve Unsurları,
Kıymetli evrakın hukuki niteliği
02
03 Kıymetli evrakta tür değişikliği
04 Kıymetli Evrakta Defi Ve İtiraz kavramları
05 Kambiyo Senetleri Ve Özellikleri
06 Poliçe Kavramı Ve Poliçenin Şekil Şartları
07 Kabul
08 Ciro ve Başvuru Hakkı
09 Ödeme
10 Aval
11 Pratik Çalışma
12 Pratik Çalışma
13 Sınav
14 Sınav
15 Çek ve şekil şartları
16 Çek, bono ve poliçe karşılaştırması
17 Çekin unsurları
18 Çekte ödeme ve ödeme yasağı
19 Çekin karşılıksız kalması
20 Çekin ödenmemesinden sorumluluk
21 Özel çek türleri
22 Kanunlar İhtilafı
23 Kambiyo senetlerine mahsus takip
24 Pratik çalışma
25 Pratik Çalışma
26 Sınav
27 Sınav
28
.
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
* Hukuk Fakültesinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak okutulmaktadır.
**Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content