close

Enter

Log in using OpenID

53990

embedDownload
T.C. İZMİR 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE 8 ÖRNEK ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO: 2013/5664
ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
VEKİLİ: Av. Muhammed Korkut CİĞER
Adalet Mah 2131/16 sok No: 1 D:6 Bayraklı/İZMİR
BORÇLU: MELİH KADIOĞLU (T.C NO: 50578250710 )
Mithatpaşa Cad. No: 480/A Konak/İZMİR
BORÇ MİKTARI: 188.990,67 TL alacağın takip giderleri, temerrüt faizi ile vekalet ücreti ile birlikte
ödenmesi emridir.
REHNEDİLEN: BORÇLU ADINA KAYITLI
1- 34 ED 9274 plakalı, 2006 model, Kia Rio marka araç
2- 34 ED 9275 plakalı, 2006 model, Kia Rio marka araç
3- 34 ED 9276 plakalı, 2006 model, Kia Rio marka araç
4- 34 ED 9277 plakalı, 2006 model, Kia Rio marka araç
Yukarıda yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde bilinen tüm adreslerinize ve Uyap
üzerinden tespit edilen adreslerinize gönderilen ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Hakkınızda
yapılan zabıta araştırmasında adresiniz bulunamadığından ve mernis sistemine kayıtlı bir
adresiniz de bulunmadığından 8 örnek ödeme emri ile rehinli araçların kıymet takdiri raporlarının
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ödeme emrinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (30) gün içinde borcu İzmir 19. İcra
Müdürlüğü'nün Vakıfbank Iban TR580001500158007290493581 no.lu hesabına ödemeniz, rehin
hakkına karşı bir itirazınız varsa ilanın gazetede yayınlanma tarihinden itibaren (22) gün içinde
dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o
kısmının cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet
altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul
etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının
rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz
edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74.
madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve
borç ödenmezse rehnin satılacağı ilanen tebliğ olunur. 18.08.2014
(İİK m.146, 147)
T.C İZMİR 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE
TAKİPTE REHİNLİ 34 ED 9275 PLAKALI ARACIN KIYMET
TAKDİRİ TUTANAĞININ İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO: 2013/5664
ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
VEKİLİ: AV. M. KORKUT CİĞER
BORÇLU: MELİH KADIOĞLU
TARİH: 30.07.2013
ADRES: SİLAHÇI YEDİEMİN DEPOSU-BEHÇET SİLAHÇI- 6124/2 sok. No: 46 IşıkkentBornova/İZMİR
Behçet Silahçı ve merhun 34 ED 9275 plakalı vasıta hazır, geliş sebebi anlatıldı, vasıtanın
12.03.2010 tarihinde banka görevlisi tarafından anahtar ve ruhsatı ile birlikte teslim edildiğini beyan
etti, kıymet takdirine geçildi,
20.000,00 TL - 1 adet 34 ED 9275 plaka sayılı, KIA marka, 2006 model, otomobil cinsinde RİO 1.5
DSL NB Comfort tipinde, Kutup beyazı renginde, D4FA5H317073 motor, KNEDE224266080709 şasi
no.lu, arka sol çamurluk vuruk, ön tampon sağ tarafı vuruk, stepne kriko orijinal, radyo mevcut,
muhtelif çizikler var, kıymeti re'sen takdir edilerek merhun vasıta bizarur Behçet Silahçı'ya teslim
edildi, devamla yedieminliği suistimalin hukuki ve cezai sorumluluğu anlatıldı, tarife gibi ücret
takdir edildi, söz alarak müdrikim dedi, işbu zabıt imzalandı. 30.07.2013
T.C İZMİR 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE
TAKİPTE REHİNLİ 34 ED 9274 PLAKALI ARACIN KIYMET
TAKDİRİ TUTANAĞININ İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO: 2013/5664
ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
VEKİLİ: AV. M. KORKUT CİĞER
BORÇLU: MELİH KADIOĞLU
TARİH: 30.07.2013
ADRES: HASKAR YEDİEMİN DEPOSU-Kemalpaşa Mah. 7057 sok. No. 158/A PınarbaşıBornova/İZMİR
Mehmet Kars ve merhun 34 ED 9274 plakalı vasıta hazır, geliş sebebi anlatıldı, söz alarak
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
merhunun 14.05.2010 tarihinde trafik tarafından çekici ile teslim edildiğini beyan etti, merhun
vasıtanın kıymet takdirine geçildi.
20.000,00 TL - 1 adet 34 ED 9274 plaka sayılı, 2006 model, KIA marka, otomobil cinsinde RİO 1.5
DSL ND Comfort tipinde, Kutup beyazı renginde, D4FA5H317110 motor, KNEDE224266080710 şasi
no.lu (fiilen kontrol edilemedi, sadece şase no kapı direğinde aliminyum etiketten okundu)
muhtelif çizikler mevcut, kıymeti re'sen takdir edilerek bizarur Mehmet Kars'a yediemin sıfatıyla
teslim edildi, devamla yedieminliği suistimalin hukuki ve cezai sorumluluğu anlatıldı, tarife
gereğince ücret takdir edildi, söz alarak müdrikim, yedieminliği kabul ediyorum dedi, işbu zabıt
imzalandı. 30.07.2013
T.C İZMİR 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE
TAKİPTE REHİNLİ 34 ED 9275 PLAKALI ARACIN KIYMET
TAKDİRİ TUTANAĞININ İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO: 2013/5664
ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
VEKİLİ: AV. M. KORKUT CİĞER
BORÇLU: MELİH KADIOĞLU
TARİH: 30.07.2013
ADRE S: SİLAHÇI YEDİEMİN DEPOSU-BEHÇET SİLAHÇI- 6124/2 sok. No: 46 IşıkkentBornova/İZMİR
Behçet Silahçı ve merhun 34 ED 9276 plaka sayılı vasıta hazır, geliş sebebi anlatıldı, söz alarak
vasıtanın 30.12.2009 tarihinde trafik tarafından teslim edildiğini beyan etti, merhun vasıtanın
kıymet takdirine geçildi,
20.000,00 TL - 1 adet 34 ED 9275 plaka sayılı, KIA marka, 2006 model, otomobil cinsinde RİO 1.5
DSL NB Comfort tipinde, Kutup beyazı renginde, D4FA5H317111 motor, KNEDE224266080708 şasi
no.lu dizel, arka bagaj kilidi bozuk, ön tampon sağ köşesi sürtük, stepne- kriko orijinal radyo,
anahtar ve ruhsat mevcut, muhtelif çizikler mevcut, kıymeti re'sen takdir edilerek bizarur Behçet
Silahçı'ya yediemin sıfatıyla teslim edildi, devamla yedieminliği suistimalin hukuki ve cezai
sorumluluğu anlatıldı, tarife gereğince ücret takdir edildi, söz alarak müdrikim, yedieminliği kabul
ediyorum dedi, işbu zabıt imzalandı. 30.07.2013
(Bas›n: 53990- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
713 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content