close

Enter

Log in using OpenID

06-07-08.08.2014 Tarih ve 107-108

embedDownload
22.00.213
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014 – 107
:06.08.2014-- 1824
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun
bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan,
tescilli anıt eser Selçuk Hatun Camiine cephe veren ve Kurulumuzun 29.11.2013 gün ve 1347
sayılı kararı ile tevhid ve yola terk folyesi uygun bulunan Sabuni mahallesi, 25 pafta,410 ada,
44 (eski 25-27-42) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan
mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının 23.06.2014
gün ve 52859614-43850340/310.303.07.04/2929 sayılı yazısı, Kurulumuzun 04.06.2014 gün
ve 1746 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu,dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun
bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan,
tescilli anıt eser Selçuk Hatun Camiine cephe veren ve Kurulumuzun 29.11.2013 gün ve 1347
sayılı kararı ile tevhid ve yola terk folyesi uygun bulunan Sabuni mahallesi, 25 pafta,410 ada,
44 (eski 25-27-42) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan
mimari projenin yan cephe çıkma boyutları açısından uygun olmadığına, taşınmazın tescilli
Selçuk Hatun camii ile ilişkilendirilerek, ön ve arka cephe detaylı silüet planları ile birlikte
yeniden hazırlanacak mimari projenin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.336
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014-107
:06.08.2014-1825
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, 41 pafta, 249 ada,18 parselde kayıtlı
bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, Mailli Savunma Bakanlığına tahsisli olan,
Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı İmar Planında Kentsel sit alanı içerinde ve anıt eser olarak tescilli Üçşerefeli Camii ile
Peykler Medresesi parselinin bitişiğinde yer alan tescilli Müşirlik Binası (1.grup yapı)
bahçesinde bulunan 3 adet karaçam ve akasya ağacının kesilmesi, bazı ağaçların dallarının
kurduğu ve yola sarkarak tehlike arz ettiği için budanması istemine ilişkin Kara Kuvvetleri
Komutanlığı 54.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 4200-176-14 sayılı
yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, 41 pafta, 249 ada,18 parselde kayıtlı
bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, Mailli Savunma Bakanlığına tahsisli olan,
Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı İmar Planında Kentsel sit alanı içerinde ve anıt eser olarak tescilli Üçşerefeli Camii ile
Peykler Medresesi parselinin bitişiğinde yer alan tescilli Müşirlik Binası (1.grup yapı)
bahçesinde bulunan vaziyet planı üzerinde işaretlenen 3 adet karaçam ve akasya ağacının
kesilmesi, yola sarkarak tehlike arz eden ağaçların kuruyan dallarının budanmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.493
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 06.08.2014-107
Karar Tarihi ve No: 06.08.2014-1826
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Yeniimaret Mahallesi, 162 pafta, 1074 ada, 10 parselde şahıs
mülkiyetinde kayıtlı bulunan, sit alanı dışında ve anıt eser (1. grup yapı) olarak tescilli çeşme parseli
bitişiğinde yer alan taşınmaz üzerindeki mevcut bodrum kat üzeri iki katlı yapıya iki kat ilave
edilmesi ile ilgili olarak hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne
Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve 52859614-43850340/310.303.07.04/2531 sayılı yazısı,
Kurulumuzun 16.09.1992 tarih ve 1210 sayılı, 30.01.2003 tarih ve 7492 sayılı kararları ile
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Yeniimaret Mahallesi, 162 pafta, 1074 ada, 10 parselde şahıs
mülkiyetinde kayıtlı bulunan, sit alanı dışında ve anıt eser (1. grup yapı) olarak tescilli çeşme parseli
bitişiğinde yer alan taşınmaz üzerindeki mevcut bodrum kat üzeri iki katlı yapıya iki kat ilave
edilmesi ile ilgili olarak hazırlanan mimari projenin değerlendirilebilmesi için; söz konusu
taşınmazın yerinde görülmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.612
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014-107
:06.08.2014-1827
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Hıdırlık Mahallesi, Hıdırlık Mevkiinde 1132 ada, 13 parselde
yer alan tescilli Hıdırlık Tabyasının restorasyonu kapsamında şantiye dış alanındaki
hendeklerde bulunan dolgu toprağın hafif iş makineleriyle Müze Müdürlüğü denetiminde
kaldırılması için Kurulumuzun 26.06.2014 tarih ve 1790 sayılı kararı gereği Müze Müdürlüğü
denetiminde yapılan sondaj raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl
Kültür Turizm Müdürlüğünün 15.07.2014 tarih ve 169914921169/1976 sayılı yazısı ve
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Hıdırlık Mahallesi, Hıdırlık Mevkiinde,mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait olup, Edirne İl Özel İdaresine tahsisli olan, 1132 ada, 13 parselde yer alan
tescilli Hıdırlık Tabyasının restorasyonu kapsamında şantiye dış alanındaki hendeklerde
bulunan dolgu toprağın hafif iş makineleriyle Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılması için
Kurulumuzun 26.06.2014 tarih ve 1790 sayılı kararı gereği Müze Müdürlüğü denetiminde
yapılan sondaj raporunun değerlendirilmesi sonucunda,hendeklerde bulunan dolgu toprağın
hafif iş makinesi kullanılarak Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasının uygun olduğuna
karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
22.00.633
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014-107
: 06.08.2014-1828
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632
sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında
kalan, Tayahatun Mahallesi, 123 pafta, 693 ada, 5 parselde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı
bulunan, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisli, 1 grup yapı olarak tescilli General K.TANCA
(Harbiye) Kışlasının çatısında basit onarım kapsamında kiremit aktarımı yapılması istemine ilişkin
Edirne Belediye Başkanlığının 20.06.2014 gün ve 52859614/43850340/2904 sayılı yazısı, Koruma
Bölge Kurulumuzun 08.04.2010 gün ve 2955 sayılı, 07.11.2013 gün ve 1294 sayılı, 13.03.2014 gün
ve 1584 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632
sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında
kalan, Tayahatun Mahallesi, 123 pafta, 693 ada, 5 parselde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı
bulunan, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisli, 1 grup yapı olarak tescilli General K.TANCA
(Harbiye) Kışlasının çatısında basit onarım kapsamında kiremit aktarımı yapılmasının Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine, ancak
Kurulumuzun 13.03.2014 gün ve 1584 sayılı kararı doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlanmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.306
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014 – 107
:06.08.2014-- 1829
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun
bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit ve 3. Derece
arkeolojik sit alanında kalan, Kurulumuzun 15.05.2003 gün ve 7608 sayılı kararı ile rölövesi,
11.12.2003 gün ve 7822 sayılı kararı ile restitüsyon projesi, 25.12.2003 gün ve 7853 sayılı
kararı ile restorasyon projeleri uygun bulunan,Yahşifakih mahallesi, Kız Mektep sokak, 8
pafta, 59 ada, 1 parselde yer alan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan
1. Grup yapı olarak tescilli İstiklal İlköğretim Ortaokulunda onarım yapılması istemine ilişkin
Edirne Belediye Başkanlığının 11.07.2014 gün ve 52859614-43850340/3165 sayılı yazısı ile
raportörün raporu okundu,dosyası incelendi,yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun
bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit ve 3. Derece
arkeolojik sit alanında kalan, Kurulumuzun 15.05.2003 gün ve 7608 sayılı kararı ile rölövesi,
11.12.2003 gün ve 7822 sayılı kararı ile restitüsyon projesi, 25.12.2003 gün ve 7853 sayılı
kararı ile restorasyon projeleri uygun bulunan,Yahşifakih mahallesi, Kız Mektep sokak, 8
pafta, 59 ada, 1 parselde yer alan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan
1. Grup yapı olarak tescilli İstiklal İlköğretim Ortaokulunda; Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 660 sayılı İlke Kararının 2-e maddesi doğrultusunda basit onarım
yapılabileceğine, uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların kurulumuza
sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.1210
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 06.08.2014-107
Karar Tarihi ve No: 06.08.2014-1830
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Hükümet Caddesi, 1 pafta, 14 ada, 38 parselde Edirne Belediyesi
mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş
alanı içinde yer alan tescilli Eski Elektrik Fabrikası (2. grup yapı) Binasının Kurulumuzun
13.03.2003 tarih ve 7536 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesi ile belirlenen Edirne
Kent Tarihi Müzesi ve Arşivi için toplanacak malzemelerin muhafaza edilmesi amacı ile depo olarak
kullanılması işlevinin, söz konusu 38 parselin bir kısmının “Mezar Taşları Sergileme Alanı” bir
kısmının ise “Edirne El Sanatları Koruma ve Sosyal Gelişim Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesi
istemiyle yapılan başvurunun reddini içeren Koruma Bölge Kurulumuzun 14.02.2013 tarih ve 857
sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
23.05.2013 tarih ve 175 sayılı kararının iptali ile ilgili, davacı Belediye Başkanlığı tarafından
Bakanlığımıza karşı Edirne İdare Mahkemesi’nin 2013/811 Esasında açılan davada, anılan
mahkemenin 08.05.2014 tarih ve E:2013/811, K:2014/413 sayılı iptal kararına ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 21.07.2014 tarih ve 89020567-016.641.04-2013/775142264 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun 24.07.2012 tarih ve 455 sayılı, 12.12.2012 tarih
ve 733 sayılı kararları okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Hükümet Caddesi, 1 pafta, 14 ada, 38 parselde Edirne Belediyesi
mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş
alanı içinde yer alan tescilli Eski Elektrik Fabrikası (2. grup yapı) Binasının Kurulumuzun
13.03.2003 tarih ve 7536 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesi ile belirlenen Edirne
Kent Tarihi Müzesi ve Arşivi için toplanacak malzemelerin muhafaza edilmesi amacı ile depo olarak
kullanılması işlevinin, söz konusu 38 parselin bir kısmının “Mezar Taşları Sergileme Alanı” bir
kısmının ise “Edirne El Sanatları Koruma ve Sosyal Gelişim Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesi
istemiyle yapılan başvurunun reddini içeren Koruma Bölge Kurulumuzun 14.02.2013 tarih ve 857
sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
23.05.2013 tarih ve 175 sayılı kararının iptali ile ilgili, davacı Belediye Başkanlığı tarafından
Bakanlığımıza karşı Edirne İdare Mahkemesi’nin 2013/811 Esasında açılan davada, anılan
mahkemenin 08.05.2014 tarih ve E:2013/811, K:2014/413 sayılı kararına uyulmasına, söz konusu
Edirne İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda hazırlanacak projelerin Koruma Bölge Kurulumuza
sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
22.00.1386
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014-107
: 06.08.2014-1831
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili, Merkez ilçesinde, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1692 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş
alanında kalan, Fındıkfakih Mahallesi, Alemdar Caddesi, 79 pafta, 509 ada, 38 parselde yer alan,
mülkiyeti Süleymanpaşa Vakfı adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 22.05.2008 gün
ve 1902 sayılı kararı ile rölövesi, 11.06.2012 gün ve 406 sayılı kararı ile güncellenmiş rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri ile raporları ve statik raporu, 13.03.2014 gün ve 1586 sayılı
kararı ile de revize restorasyon projesi uygun bulunan, anıt eser (1 grup) olarak tescilli Süleymaniye
(Süleyman Paşa) Camiinde yapılan restorasyon uygulamaları sırasında elde edilen yeni bilgi ve
belgelere dayanılarak caminin minaresine ait hazırlanan revize restorasyon projesinin
değerlendirilmesine ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 16.07.2014 gün ve 24382126755.99/1475 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun 16.03.2006 gün ve 791 sayılı, 25.10.2007
gün ve 1641 sayılı, 14.05.2012 gün ve 361 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne ili, Merkez ilçesinde, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1692 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş
alanında kalan, Fındıkfakih Mahallesi, Alemdar Caddesi, 79 pafta, 509 ada, 38 parselde yer alan,
mülkiyeti Süleymanpaşa Vakfı adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 22.05.2008 gün
ve 1902 sayılı kararı ile rölövesi, 11.06.2012 gün ve 406 sayılı kararı ile güncellenmiş rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri ile raporları ve statik raporu, 13.03.2014 gün ve 1586 sayılı
kararı ile de revize restorasyon projesi uygun bulunan, anıt eser (1 grup) olarak tescilli Süleymaniye
(Süleyman Paşa) Camiinde yapılan restorasyon uygulamaları sırasında elde edilen yeni bilgi ve
belgelere dayanılarak caminin minaresine ait hazırlanan revize restorasyon projesinin uygun
olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı yasanın 10. Maddesi doğrultusunda yapılmasına, uygulama
sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.1497
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014-107
: 06.08.2014- 1832
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planı içinde,
kentsel sit alanı dışında kalan, Kiremitçi Mahallesi, 281 ada, 1 parselde, Maliye Hazinesi
mülkiyetine kayıtlı, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli taşınmazda imar planı değişikliğine esas
jeolojik-jeoteknik etüt yapılması istemine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığının 24.06.2014 gün ve
16225293-5847 sayılı yazısı, Kurulumuzun 18.08.2006 gün ve 1020 sayılı, 16.04.2012 gün ve 323
sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planı içinde,
kentsel sit alanı dışında kalan, Kiremitçi Mahallesi, 281 ada, 1 parselde, Maliye Hazinesi
mülkiyetine kayıtlı, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli taşınmazda imar planı değişikliğine esas
jeolojik-jeoteknik sondaj çalışmasının Müze denetiminde yapılmasına, Kurulumuzun 16.04.2012
gün ve 323 sayılı kararı gereği ilgili Kurum tarafından istinat duvarlarında gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmasına, anılan karar ile istenilen bilgi belgelerin hazırlanarak Kurulumuza
sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
22.00.1629
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014-107
: 06.08.2014-1833
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili, Merkez ilçesinde, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş
alanında kalan, Çavuşbey Mahallesi, Horozlu Bayırı, 66 pafta, 1375 ada, 56 parselde, Maliye
Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 14.05.2014 gün ve 1707
sayılı kararı ile ana binaya ait hazırlanan rölövesi uygun bulunan, “Resmi Yapı” olarak tescilli
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kompleksi içinde yer alan 1. Grup yapı olarak tescilli ana bina
ile tescilsiz yapılarda ve bahçesinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmasına ilişkin Edirne
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.07.2014 gün ve 97388459/755/3006758 sayılı yazısı
Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı 01.08.2008 gün ve 2020 sayılı, 15.01.2009 gün ve 2288 sayılı,
26.02.2009 gün ve 2366 sayılı, 24.04.2014 gün ve 1668 sayılı kararları ile raportörün raporu
okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne ili, Merkez ilçesinde, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş
alanında kalan, Çavuşbey Mahallesi, Horozlu Bayırı, 66 pafta, 1375 ada, 56 parselde, Maliye
Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 14.05.2014 gün ve 1707
sayılı kararı ile ana binaya ait hazırlanan rölövesi uygun bulunan, “Resmi Yapı” olarak tescilli
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kompleksi içinde yer alan 1. Grup yapı olarak tescilli ana
binanın çatısında Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı
doğrultusunda basit onarım kapsamında temizlik ve ısı izolasyonu çalışması yapılabileceğine,
ancak diğer uygulamaların Koruma Bölge Kurulumuzun 24.04.2014 gün ve 1668 sayılı,
14.05.2014 gün ve 1707 sayılı kararlarının gereğinin yerine getirilmesinden sonra
değerlendirilebileceğine, parseldeki tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlanmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
22.00.2045
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014-107
: 06.08.2014-1834
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, sit alanı dışında kalan, Meydan Mahallesi, 118 pafta, 355
ada, 80 parselde (11 ve 65 parseller) şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun
16.04.2012 gün ve 337 sayılı kararı ile tevhit ve yola terk folyesi, 08.05.2013 gün ve 979 sayılı kararı ile
mimari projesi uygun bulunan, tescilli yapı parseline bitişik taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin
değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının 06.06.2014 gün ve 5285961443850340310.02.02.01(203)/2678 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun 24.09.2012 gün ve 550
sayılı kararı ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27.02.2013 gün ve 140 sayılı kararı ve
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, sit alanı dışında kalan, Meydan Mahallesi, 118 pafta, 355
ada, 80 parselde (11 ve 65 parseller) şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun
16.04.2012 gün ve 337 sayılı kararı ile tevhit ve yola terk folyesi, 08.05.2013 gün ve 979 sayılı kararı ile
mimari projesi uygun bulunan, tescilli yapı parseline bitişik taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin
uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2076
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014 - 107
:06.08.2014- 1835
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Sabuni Mahallesi, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Kentsel Sit
alanı içerisinde kalan, 24 Pafta, 411 Ada, 33 parselde yer alan, şahıs mülkiyetindeki taşınmazın
Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 980 sayılı kararı gereği gönderilen mimari proje örneğinin, yapı ruhsatı
ve yapı kullanma izin belgesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih ve 2060 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu,
dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Sabuni Mahallesi, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Kentsel Sit
alanı içerisinde kalan, 24 Pafta, 411 Ada, 33 parselde yer alan, şahıs mülkiyetindeki taşınmazda
kurulumuz izni alınmadan Plan Notlarına aykırı izinsiz uygulama yapılması sebebiyle ilgililer hakkında
yasal soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerine
uygun olarak hazırlanacak projenin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2186
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No : 06.08.2014-107
Karar Tarihi ve No : 06.08.2014-1836
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Mithat Paşa Mahallesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında
kentsel sit alanı içerisinde yer alan 47 ada, 1 parselde şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan tescilli
taşınmazda yapılan izinsiz uygulamalar ilişkin Müdürlüğümüzün 24.03.2014 gün ve 551 sayılı yazısı
Edirne Belediye Başkanlığının 06.05.2014 gün ve 2210 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu,
dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Mithat Paşa Mahallesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında
kentsel sit alanı içerisinde yer alan 47 ada, 1 parselde şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan tescilli
taşınmazın 2. grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak grup tayininin yapılmasına,tescilli yapıda
yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,yapılan izinsiz
uygulamaların kaldırılarak taşınmaza ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak
Kurulumuza sunulmasına gerektiğine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2200
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014 - 107
:06.08.2014- 1837
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Kurulumuzun 30.01.2014 tarih ve 1492 sayılı kararı
ile onaylanan Kentsel Sit Sınırı içerisinde kalan, 858 Ada, 8-9 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı, şahıs
mülkiyeti adına kayıtlı taşınmazların tevhid (birleştirme) folyesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin
Edirne Valiliği Tapu Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 77304994/ 233 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün
raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Kurulumuzun 30.01.2014 tarih ve 1492 sayılı kararı
ile onaylanan Kentsel Sit Sınırı içerisinde kalan, 858 Ada, 8-9 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı, şahıs
mülkiyeti adına kayıtlı taşınmazların tevhid (birleştirme) folyesinin uygun olmadığına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2205
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Yeri
EDİRNE
Toplantı Tarihi-No : 06.08.2014/ 107
Karar Tarihi ve No : 06.08.2014/1838
Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Abdurrahman Mahallesi, 591 ada, 6 parselde
tescilli Yeşilce (Mezitbey) Camiine (1.grup) cephe veren konumda, Edirne Belediyesi ve Edirne İl
Özel İdaresi mülkiyetinde, 61 pafta, 592 ada 13 sayılı taşınmaza ait yola terk folyesinin ve okula ait
mimari projelerin değerlendirilmesi talebine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 223 sayılı yazısı Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
29.05.2014 gün ve 2168878 sayılı yazısı Kurulumuzun 04.06.2014 gün ve 1760 sayılı kararı ile
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Abdurrahman Mahallesi, 591 ada, 6 parselde
tescilli Yeşilce (Mezitbey) Camiine (1.grup) cephe veren konumda, Edirne Belediyesi ve Edirne İl
Özel İdaresi mülkiyetinde, 61 pafta, 592 ada 13 sayılı taşınmaza ait yola terk folyesinin ve okula ait
mimari projelerin uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2207
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:06.08.2014-107
:06.08.2014-1839
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi, 272 ada, 18
parselde yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632
sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit
alanında kalan, tescilli taşınmazın tehlike arz ettiğine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 52859614/43850340/2536 sayılı yazısı,
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi, 272 ada, 18
parselde yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632
sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit
alanında kalan, tescilli taşınmaza ait Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı
ilke kararı gereği taşınmazda ivedilikle gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına,
taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza
sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2208
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014- 107
: 06.08.2014- 1840
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Fırınlarsırtı Mevkii, 1365 ada, 4 parselde yer alan
Kurulumuzun 01.02.2007 gün ve 1252 sayılı kararı ile 1.grup yapı(anıt eser) olarak tescilli
taşınmaza cephe veren, 1369 ada 30-43-49-51-53 parseller ile 1365 ada 30 parselde Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı mülkiyetine kayıtlı tescilsiz taşınmazlarda cins değişikliği-tevhit ve yola terk
işlemlerine ait hazırlanan folyenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının
17.06.2014 gün ve 46.22.0.EDİ.0.13.310.99/228-2870 sayılı yazısı, Kurulumuzun 28.08.2013 gün
ve 1177 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Fırınlarsırtı Mevkii, 1365 ada, 4 parselde yer alan
Kurulumuzun 01.02.2007 gün ve 1252 sayılı kararı ile 1.grup yapı(anıt eser) olarak tescilli
taşınmaza cephe veren, 1369 ada 30-43-49-51-53 parseller ile 1365 ada 30 parselde Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı mülkiyetine kayıtlı tescilsiz taşınmazlarda cins değişikliği-tevhit ve yola terk
işlemlerine ait hazırlanan folyenin uygun olmadığına, 1369 ada 30 parsel güneyindeki yoldan
ihdasın da folyesinde değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2213
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 06.08.2014- 107
: 06.08.2014- 1841
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, Çamaşırcılar Sokak, 253 ada, 16 parselde
yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararıyla
uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan tescilli
taşınmazın tehlike arz ettiğine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
30.06.2014 tarih ve 3029 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, Çamaşırcılar Sokak, 253 ada, 16 parselde
yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararıyla
uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan tescilli
taşınmaza ait Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği taşınmazda
ivedilikle ilgilileri ve Belediyesince gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına, taşınmaza ait
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.01
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 07.08.2014 - 108
: 07.08.2014- 1842
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları
belirlenen kentsel sit ve kentsel sit etkileme geçiş alanı ile bu alan içerisinde kalan ve Kurulumuzun
31.05.2007 gün ve 1469 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait
hazırlanan revizyon koruma amaçlı imar planı analiz çalışmaları kapsamında tescil edilmesi önerilen
taşınmazlar Kurulumuzun 02.04.2014 gün ve 1616 sayılı kararı gereği yerinde incelendi, yapılan
incelemeler sonunda;
Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları
belirlenen kentsel sit ve kentsel sit etkileme geçiş alanı ile bu alan içerisinde kalan ve Kurulumuzun
31.05.2007 gün ve 1469 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait
hazırlanan revizyon koruma amaçlı imar planı analiz çalışmaları kapsamında tescil edilmesi önerilen
taşınmazların yerinde incelenmesine devam edilmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.01.04
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 07.08.2014- 108
: 07.08.2014- 1843
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Enez İlçesi, 4 ada, 25 parselde yer alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine
kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 08.11.1990 gün ve 1005 sayılı kararıyla sınırları belirlenen I. derece
arkeolojik sit alanında kalan, 1.grup yapı olarak tescilli Fatih Camiinde (Ayasofya Kilisesi)
uygulamaya yönelik statik projenin hazırlanabilmesi için Camiinin temellerinde ve taşıyıcı sisteminde
(sondaj kuyusu, karot ile örnek alma v.b) ihtiyaç duyulan araştırmaların yapılabilmesi istemine ilişkin
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 18.07.2014 gün ve 1499 sayılı yazısı, Enez Kazı Başkanının
18.07.2014 tarihli görüş yazısı, Kurulumuzun 30.05.2013 gün ve 1017 sayılı, 15.02.2013 gün ve 867
sayılı, 23.01.2013 gün ve 819 sayılı, 26.11.2012 gün ve 699 sayılı, 27.06.2009 gün ve 2614 sayılı,
14.05.2009 gün ve 2510 sayılı, 21.11.2008 gün ve 2198 sayılı, 22.05.2008 gün ve 1892 sayılı kararları
ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Enez İlçesi, 4 ada, 25 parselde yer alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine
kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 08.11.1990 gün ve 1005 sayılı kararıyla sınırları belirlenen I. derece
arkeolojik sit alanında kalan, 1.grup yapı olarak tescilli Fatih Camiinde (Ayasofya Kilisesi) statik
projelerin hazırlanabilmesi için ekli krokide gösterilen yerlerde, Enez kazı başkanının görüş yazısı
doğrultusunda, Müze Müdürlüğü denetiminde Camiinin temellerinde ve taşıyıcı sisteminde ihtiyaç
duyulan araştırmaların yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.01.625
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 07.08.2014- 108
: 07.08.2014- 1844
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi, Kurulumuzun 19.09.1996 gün ve 3374 sayılı
kararıyla uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Enez Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece
arkeolojik ait alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 50L-1C pafta, 8 ada, 1 parselde müze
müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.06.2014 gün ve 1726 sayılı yazısı, Enez Kazı Başkanının
21.07.2014 ve 24.07.2014 tarihli görüş yazıları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi, Kurulumuzun 19.09.1996 gün ve 3374 sayılı
kararıyla uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Enez Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece
arkeolojik ait alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 50L-1C pafta, 8 ada, 1 parselde müze
müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi sonucunda; alanın yerinde
incelenmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.04.210
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No :07.08.2014 / 108
Karar Tarihi ve No : 07.08.2014 / 1845
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi, sit alanı dışında, şahıs mülkiyetine kayıtlı,
388 ada 5 parselde Hersekzade Ahmetpaşa Camii ne cephe veren 383 ada 1 parselde kayıtlı bulunan
taşınmaza ilişkin Kurulumuzca alınan 04.04.2013 gün ve 952 sayılı kararının iptali istemiyle görülen
davada Edirne İdare Mahkemesinin “işlemin iptaline” dair 15.05.2014 tarih ve K:2014/445 sayılı
kararına uyulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 18.07.2014 gün ve
141853 sayılı yazısı, Kurulumuzun 02.12.2010 gün ve 3309 sayılı, 01.07.2011 gün ve 3615 sayılı
kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi, sit alanı dışında, şahıs mülkiyetine kayıtlı,
388 ada 5 parselde Hersekzade Ahmetpaşa Camii ne cephe veren 383 ada 1 parselde kayıtlı bulunan
taşınmaza ilişkin Kurulumuzca alınan 04.04.2013 gün ve 952 sayılı kararının iptali istemiyle görülen
davada Edirne İdare Mahkemesinin “işlemin iptaline” dair 15.05.2014 tarih ve K:2014/445 sayılı
kararına uyulmasına, taşınmaza ait hazırlanan yola terk folyesinin uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.04.271
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No : 07.08.2014- 108
Karar Tarihi ve No : 07.08.2014- 1846
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Keşan İlçesi, Yenimuhacır Köyünde, G17a15d paftada yer alan Yenimuhacır
Namazgâhlı Çeşmenin tescil edilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
11.06.2014 tarih ve 1598 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Edirne İli, Keşan İlçesi, Yenimuhacır Köyünde, G17a15d paftada yer alan Yenimuhacır Namazgâhlı
Çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, grubunun 1. grup olarak grup tayininin yapılmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.05.09
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 07.08.2014 - 108
: 07.08.2014 - 1847
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 148
ada, 109 parselde yer alan Hamzabeyli Kalesinin tescil edilmesi istemine ilişkin Kurulumuzun 26.06.2014
tarih ve 1803 sayılı kararı gereği 07.08.2014 tarihinde yerinde incelendi, yapılan incelemeler sonucunda;
Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 148
ada, 109 parselde yer alan Hamzabeyli Kalesinde 07.08.2014 tarihinde yapılan yerinde inceleme
sonucunda; Hamzabeyli Kalesinin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle ekli
1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine,
* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999
tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,
* 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı sınırları belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanında, madencilik
faaliyeti ile her türlü inşai ve fiziki müdahale gerektiren faaliyetlerin yapılamayacağına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.01.04
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:07.08.2014-108
:07.08.2014-1848
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Enez İlçesi, Kurlumuzun 19.09.1996 tarih ve 3374 sayılı kararıyla uygun
bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik sit alanında kalan,
mülkiyet Enez Belediyesine kayıtlı olup, intifa hakkı Bakanlığımızda bulunan, 24.05.2014
tarihinde Ege Denizinde meydana gelen depremde 4 ada, 22 parselde yer alan Enez Kalesinde
oluşan
hasara ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 30.05.2014 tarih ve
16991492-756/1490 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Enez İlçesi, Kurlumuzun 19.09.1996 tarih ve 3374 sayılı kararıyla uygun
bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik sit alanında kalan,
mülkiyet Enez Belediyesine kayıtlı olup, intifa hakkı Bakanlığımızda bulunan, 24.05.2014
tarihinde Ege Denizinde meydana gelen depremde 4 ada, 22 parselde yer alan Enez Kalesinde
oluşan hasar sebebiyle gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ilgili Kurumlarca alınmasına,
Kaleye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına
karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.00.2219
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:07.08.2014 – 108
:07.08.2014 - 1849
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesi, Gazimihal Mahallesi, 143 Ada, 13 Parselde, Edirne il Özel İdaresi
mülkiyeti adına kayıtlı bulunan Kurulumuzun 30.01.2014 tarih ve 1492 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel
Sit Etkileme Geçiş alanı içerisinde kalan, kagir ev vasıflı, Şeyh Şeceaddin Camiine bitişik konumda yer
alan tescilsiz taşınmazın yıkım işleminin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne İl Özel İdaresinin
25.07.2014 tarih ve 8185 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi yapılan
görüşmeler sonucunda;
Edirne İli, Merkez İlçesi, Gazimihal Mahallesi, 143 Ada, 13 Parselde, Edirne il Özel İdaresi
mülkiyeti adına kayıtlı bulunan Kurulumuzun 30.01.2014 tarih ve 1492 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel
Sit Etkileme Geçiş alanı içerisinde kalan, kagir ev vasıflı, Şeyh Şeceaddin Camiine bitişik konumda yer
alan tescilsiz taşınmazın 2863 Sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taşımaması nedeniyle yıkılmasında
sakınca olmadığına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.04.167
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:07.08.2014 – 108
:07.08.2014- 1850
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı
kararı ile sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde kalan, Hazine
mülkiyeti adına kayıtlı olup, Lüleburgaz Müftülüğü’ne tahsisli
bulunan, Kocasinan
mahallesi, 312 ada 9 (eski 1-6 ) parselde yer alan taşınmazın yıkım ve yeni yapılanma
istemine ilişkin Lüleburgaz Belediye Başkanlığının 31.07.2014 gün ve 13019137-7545933 sayılı yazısı, Kurulumuzun 19.12.2013 gün ve 1412 sayılı kararı ile raportörün
raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı
kararı ile sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde kalan, Hazine
mülkiyeti adına kayıtlı olup, Lüleburgaz Müftülüğü’ne tahsisli
bulunan, Kocasinan
mahallesi, 312 ada 9 (eski 1-6 ) parselde yer alan taşınmazdaki mevcut binaların yıkımında
sakınca olmadığına, hazırlanan mimari projenin planlama, çizim tekniği ve cephe önerileri
açısından uygun olmadığına, yeniden etüt edilerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.45
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1851
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli ili, Merkez, Kurulumuzun 11.10.2001 gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun
bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde kalan Camiikebir mahallesi,
şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan Kurulumuzun 11.04.2008 gün ve 1862 sayılı kararı ile
rölövesi, Kurulumuzun 03.07.2008 gün ve 1983 sayılı kararı ile restitüsyon, restorasyon
projesi uygun bulunan 2. Grup yapı olarak tescilli 88 ada, 49 (eski 16-47) parselde yer alan
taşınmaza ait hazırlanan restorasyon revizyon projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin
Kırklareli Belediye Başkanlığının 23.05.2014 gün ve 68893607.310.09.01-2421 sayılı yazısı,
Kırklareli Valiliği Tapu Müdürlüğünün 25.06.2014 gün ve 17320418.160.991/1029 sayılı
yazısı, Kurulumuzun 03.04.2014 gün ve 1634 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu,
yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli ili, Merkez, Kurulumuzun 11.10.2001 gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun
bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde kalan Camiikebir mahallesi,
şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan Kurulumuzun 11.04.2008 gün ve 1862 sayılı kararı ile
rölövesi, Kurulumuzun 03.07.2008 gün ve 1983 sayılı kararı ile restitüsyon restorasyon projesi
uygun bulunan 2. Grup yapı olarak tescilli 88 ada, 49 (eski 16-47) parselde yer alan taşınmaza
ait hazırlanan restorasyon revizyon projesinin uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.78
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1852
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli ili, Merkez, sit alanı dışında, Haticehatun mahallesi, 736 ada, 13 parselde,
mülkiyeti Kırklareli Valiliği adına kayıtlı bulunan 1. Grup yapı olarak tescilli Kocahıdır
İlkokulu
Binasına ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon
değerlendirilmesi istemine ilişkin
projelerinin
Kırklareli Belediye Başkanlığının 21.05.2014 gün ve
68893607.310.02.02-2874 sayılı yazısı, Kurulumuzun 20.02.2014 gün ve 1543 sayılı kararı ile
raportörün raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli ili, Merkez, sit alanı dışında, Haticehatun mahallesi, 736 ada, 13 parselde,
mülkiyeti Kırklareli Valiliği adına kayıtlı bulunan 1. Grup yapı olarak tescilli Kocahıdır
İlkokulu
Binasına ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin uygun
olmadığına, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı İlke Kararı
doğrultusunda yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.118
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No: 08.08.2014-1853
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, 35 pafta, 107 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde
Kırklareli Vilayeti mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 11.10.2001 tarih ve 6952 sayılı
kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kırklareli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı
içinde yer alan 1. grup yapı olarak tescilli Tevfik Fikret Ortaokulu Binasına ait hazırlanan rölöve,
restitüsyon, restorasyon projeleri ile rölöve, restitüsyon, restorasyon raporlarının değerlendirilmesi
istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2014 tarih ve 68893607.310.02.02.01-2543
sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun 21.07.2006 tarih ve 1005 sayılı, 12.10.2012 tarih ve 639
sayılı, 20.02.2014 tarih ve 1544 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, 35 pafta, 107 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde
Kırklareli Vilayeti mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 11.10.2001 tarih ve 6952 sayılı
kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kırklareli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı
içinde yer alan 1. grup yapı olarak tescilli Tevfik Fikret Ortaokulu Binasına ait hazırlanan rölövenin
mevcuda uygun hazırlanmaması nedeniyle uygun olmadığına, Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.278
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1854
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, sit alanı dışında kalan, Sivil Mimarlık Örneği
olarak tescilli 256 Ada, 100 Parselde bulunan Müze Binasına cephe veren konumda yer alan, 256 Ada, 8990-91-92-93-101 ve 162 nolu mülkiyeti Kırklareli Belediyesine ait parseller ile ilgili olarak Kurulumuzun
25.04.2014 tarih ve 1683 sayılı kararı ile uygun bulunan Plan Tadilatına istinaden hazırlanan, Belediye
Encümeni’nin 07.07.2014 tarih ve 490 sayılı kararı ile yoldan ihdas, tevhid, ifraz, yola ve park alanına terk
işlemlerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 09.07.2014 tarih ve 3234 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu, dosyası
incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, sit alanı dışında kalan, Sivil Mimarlık Örneği
olarak tescilli 256 Ada, 100 Parselde bulunan Müze Binasına cephe veren konumda yer alan, 256 Ada, 8990-91-92-93-101 ve 162 nolu mülkiyeti Kırklareli Belediyesine ait parseller ile ilgili olarak Kurulumuzun
25.04.2014 tarih ve 1683 sayılı kararı ile uygun bulunan Plan Tadilatına istinaden hazırlanan, Belediye
Encümeni’nin 07.07.2014 tarih ve 490 sayılı kararı ile yoldan ihdas, tevhid, ifraz, yola ve park alanına terk
işlemlerinin uygun olduğuna, oluşacak yeni parsellere ilişkin yeni tapu bilgilerinin Müdürlüğümüze
iletilmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.314
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No: 08.08.2014-1855
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kavaklı Beldesi, sit alanı dışında yer alan, Kavaklı İstasyonu
Mevkii, 1703 parselde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyeti adına kayıtlı bulunan,
Koruma Bölge Kurulumuzun 20.02.2014 tarih ve 1546 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan,
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı (1. grup yapı) olarak tescilli Gar Binasına (İstasyon
Binası+ Ambar Binası) ait Koruma Bölge Kurulumuzun 03.04.2014 tarih ve 1639 sayılı kararı
gereği yeniden hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projeleri ile müdahale paftasının ve
restitüsyon+restorasyon raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin TCDD İşletmesi 1. Bölge
Müdürlüğü’nün 23.05.2014 tarih ve 426881119/756.01/4339 sayılı yazısı ile raportörün raporu
okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kavaklı Beldesi, sit alanı dışında yer alan, Kavaklı İstasyonu
Mevkii, 1703 parselde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyeti adına kayıtlı bulunan,
Koruma Bölge Kurulumuzun 20.02.2014 tarih ve 1546 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan,
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı (1. grup yapı) olarak tescilli Gar Binasına (İstasyon
Binası+ Ambar Binası) ait Koruma Bölge Kurulumuzun 03.04.2014 tarih ve 1639 sayılı kararı
gereği yeniden hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projeleri ile müdahale paftasının ve
restitüsyon+restorasyon raporunun uygun olduğuna, uygulamanın Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararının II.e) maddesi doğrultusunda yapılmasına, uygulama
sonrasında hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.317
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1856
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 11.10.2001 gün ve 6952
sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kırklareli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel
sit alanı içinde kalan, Camiikebir mahallesi, Fuat Umay caddesi, 88 ada, 21 parselde yer alan
ve Kurulumuzun 09.01.2014 gün ve 1456 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon ,
projeleri uygun bulunan 2. Grup yapı olarak tescilli taşınmaza ait doğalgaz tesisat projesinin
değerlendirilmesi istemine ilişkin
Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
13.06.2014 gün ve B.16.4.KTM.0.39.01.00/165/1289 sayılı yazısı ile raportörün raporu
okundu, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 11.10.2001 gün ve 6952
sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kırklareli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel
sit alanı içinde kalan, Camiikebir mahallesi, Fuat Umay caddesi, 88 ada, 21 parselde yer alan
ve Kurulumuzun 09.01.2014 gün ve 1456 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon ,
projeleri uygun bulunan 2. Grup yapı olarak tescilli taşınmaza ait doğalgaz tesisat projesinin
uygun olmadığına, onaylı restorasyon projesine uygun olarak yeniden hazırlanarak
Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.345
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1857
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi, sit alanı dışında kalan, Kurulumuzun
11.09.1991 gün ve 949 sayılı kararı ile tesciline karar verilen 168 ada, 5 parselde yer alan sivil mimarlık
örneği taşınmaza cephe veren konumda yer alan, 169 Ada, 10 parselde yer alan, şahıs mülkiyetindeki
taşınmazın, Kırklareli Belediyesinin 26.05.2014 tarih ve 393 sayılı Belediye Encümen kararı ile Şehir
İmar Planı, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine istinaden ve Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve
664 sayılı ilke kararı gereği hazırlanan “yola terk” folyesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06.2014 tarih ve 2551 sayılı yazısı ve ekleri,
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi, sit alanı dışında kalan, Kurulumuzun
11.09.1991 gün ve 949 sayılı kararı ile tesciline karar verilen 168 ada, 5 parselde yer alan sivil mimarlık
örneği taşınmaza cephe veren konumda yer alan, 169 Ada, 10 parselde yer alan, şahıs mülkiyetindeki
taşınmazın, Kırklareli Belediyesinin 26.05.2014 tarih ve 393 sayılı Belediye Encümen kararı ile Şehir
İmar Planı, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine istinaden ve Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve
664 sayılı ilke kararı gereği hazırlanan “yola terk” folyesinin uygun olduğuna, oluşacak yeni parsellere
ilişkin yeni tapu bilgilerinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.00.347
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014- 109
: 08.08.2014- 1858
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Karakaş Mahallesi, sit alanı dışında, Kurulumuzun 18.03.1999 gün ve 5256
sayılı kararı ile sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen Eski Buzhane Binası bitişiğinde yer alan,
4 pafta 255 ada 1-2-3-4-6-8-9-10-17-21 parseller ile 6 pafta 40 ada 1-2-3-4-5-6-9 parsellere ait
hazırlanan yoldan ihdas-tevhit-yola terk folyesinin değerlendirilmesi ile 255 ada 3-4-8-9
parsellerde yer alan Atatürk Stadı tribün ve soyunma odalarının yıkılması istemlerine ilişkin
Kırklareli Belediye Başkanlığının 16.06.2014 gün ve 68893607.310.99-2750 sayılı, 21.07.2014
gün ve 68893607.310.09.01-3568 sayılı yazıları, Kurulumuzun 20.04.1990 gün ve 646 sayılı,
14.06.1990 gün ve 702 sayılı, 03.12.1999 gün ve 5809 sayılı, 17.03.2006 gün ve 805 sayılı
kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler sonunda;
Kırklareli İli, Karakaş Mahallesi, sit alanı dışında, Kurulumuzun 18.03.1999 gün ve 5256
sayılı kararı ile sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen Eski Buzhane Binası bitişiğinde yer alan,
4 pafta 255 ada 1-2-3-4-6-8-9-10-17-21 parseller ile 6 pafta 40 ada 1-2-3-4-5-6-9 parsellere ait
hazırlanan yoldan ihdas-tevhit-yola terk folyesinin uygun olduğuna, 255 ada 3-4-8-9 parsellerde
yer alan Atatürk Stadı tribün ve soyunma odalarının yıkılmasında sakınca olmadığına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.01.12
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1859
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Alpullu Beldesi, 154 Ada, 2 No lu Parsel ile 155 Ada, 1,3 ve 4
Parsellere yönelik imar planı kapsamında hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,
1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve
Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve
Açıklama Raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
28.05.2014 tarih ve 71846147/S-754/ 3989 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu, dosyası
incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Alpullu Beldesi, 154 Ada, 2 No lu Parsel ile 155 Ada, 1,3 ve 4
Parsellere yönelik imar planı kapsamında hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,
1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve
Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve
Açıklama Raporunun yerinde incelendikten sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
39.04.41
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No : 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No : 08.08.2014- 1860
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli ili, Lüleburgaz İlçesinde, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı ile
sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde yer alan, Özerler mahallesi, 196 ada,
32 parselde kayıtlı olup, mülkiyeti Garanti Bankası A.Ş.ye ait olan, Kurulumuzun 06.12.1996 gün ve
3590 sayılı kararı ile mimari projesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin
değerlendirilmesi istemine ilişkin Lüleburgaz Belediye Başkanlığının 25.06.2014 gün ve 13019137622-5028 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli ili, Lüleburgaz İlçesinde, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı ile
sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde yer alan, Özerler mahallesi, 196 ada,
32 parselde kayıtlı olup, mülkiyeti Garanti Bankası A.Ş.ye ait olan, Kurulumuzun 06.12.1996 gün ve
3590 sayılı kararı ile mimari projesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin 1. Nolu
cephe önerisinin uygulanması koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.04.54
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 – 109
:08.08.2014- 1861
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Kocasinan mahallesi, Kurulumuzun 18.11.1999 gün
ve 5741 sayılı kararı ile tescil edilen çeşme bitişiğinde 186 ada, 21 parselde yer alan ve şahıs
mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi
istemine ilişkin Lüleburgaz Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 13019137-4599 sayılı
yazısı ile raportörün raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Kocasinan mahallesi, Kurulumuzun 18.11.1999 gün
ve 5741 sayılı kararı ile tescil edilen çeşme bitişiğinde 186 ada, 21 parselde yer alan ve şahıs
mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin uygun olmadığına,
çeşmeye bitişik olan parsel sınırlarından 2 şer m. çekilerek, cephe önerileri ile birlikte
hazırlanacak projenin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.04.58-1
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 – 109
:08.08.2014- 1862
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı
ile sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde yer alan, Yılmaz mahallesi,
İstanbul caddesi, 219 adada Lüleburgaz Belediyesi ile şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan ve
Kurulumuzun 30.06.2011 gün ve 3598 sayılı kararı ile restorasyon projesi, Kurulumuzun
28.11.2013 gün ve 1332 sayılı kararıyla restorasyon revizyon projesi uygun bulunan tescilli
Sokollu Hamamı ve çevresindeki dükkanlara ait hazırlanan restorasyon revizyon projesinin
değerlendirilmesi istemine ilişkin Lüleburgaz Belediye Başkanlığının 07.07.2014 gün ve
13019137-622-5399 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı
ile sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde yer alan, Yılmaz mahallesi,
İstanbul caddesi, 219 adada Lüleburgaz Belediyesi ile şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan ve
Kurulumuzun 30.06.2011 gün ve 3598 sayılı kararı ile restorasyon projesi, Kurulumuzun
28.11.2013 gün ve 1332 sayılı kararıyla restorasyon revizyon projesi uygun bulunan tescilli
Sokollu Hamamı ve çevresindeki dükkanlara ait hazırlanan restorasyon revizyon projesinin
değerlendirilebilmesi için yerinde görülmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.04.58-2
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 – 109
:08.08.2014- 1863
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı
ile sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde, Yılmaz mahallesi, İstanbul
caddesi, 219 adada yer alan, Kurulumuzun 30.06.2011 gün ve 3598 sayılı kararı ile
restorasyon projesi, Kurulumuzun 28.11.2013 gün ve 1332 sayılı kararıyla restorasyon
revizyon projesi uygun bulunan tescilli Sokollu Hamamının çevresindeki dükkanlarından
şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan 219 ada, 8 parsele ait hazırlanan doğalgaz projesinin
değerlendirilmesi istemine ilişkin
Lüleburgaz Belediye Başkanlığının 08.07.2014 gün ve
13019137-755- 5398 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi, Kurulumuzun 10.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı
ile sınırları belirlenen Sokollu Külliyesi Koruma Alanı içerisinde, Yılmaz mahallesi, İstanbul
caddesi, 219 adada yer alan, Kurulumuzun 30.06.2011 gün ve 3598 sayılı kararı ile
restorasyon projesi, Kurulumuzun 28.11.2013 gün ve 1332 sayılı kararıyla restorasyon
revizyon projesi uygun bulunan tescilli Sokollu Hamamının çevresindeki dükkanlarından
şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan 219 ada, 8 parsele ait hazırlanan doğalgaz projesinin
değerlendirilebilmesi için yerinde görülmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
39.04.141
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No : 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No : 08.08.2014-1864
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli ili, Lüleburgaz İlçesinde yer alan, Kurulumuzun 21.10.2004 gün ve 73 sayılı kararı ile
uygun bulunan Dere Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece arkeolojik sit alanında kalan,
Dere Mahallesi, Dere Sokak, 263 ada, 6 (eski 3-4 parseller) parselde yer alan, şahıs mülkiyetinde kayıtlı
bulunan, Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 710 sayılı kararı ile tevhit ve yola terk işlemi uygun bulunan,
15.05.2014 gün ve 1728 sayılı kararı ile de Müze denetiminde yapılan sondaj kazı raporu
değerlendirilerek inşaat yapılmasında sakınca olmadığına denilen
taşınmaza ait hazırlanan mimari
projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Lüleburgaz Belediye Başkanlığının 12.11.2013 gün ve
13019137-622 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Kırklareli ili, Lüleburgaz İlçesinde yer alan, Kurulumuzun 21.10.2004 gün ve 73 sayılı kararı
ile uygun bulunan Dere Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece arkeolojik sit alanında
kalan, Dere Mahallesi, Dere Sokak, 263 ada, 6 (eski 3-4 parseller) parselde yer alan, şahıs mülkiyetinde
kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 710 sayılı kararı ile tevhit ve yola terk işlemi uygun
bulunan, 15.05.2014 gün ve 1728 sayılı kararı ile de Müze denetiminde yapılan sondaj kazı raporu
değerlendirilerek inşaat yapılmasında sakınca olmadığına denilen
taşınmaza ait hazırlanan mimari
projenin cepheler açısından uygun olmadığına, alternatifli cephe önerileri ile birlikte yeniden
hazırlanması gerektiğine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.07.77
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014 - 109
: 08.08.2014 - 1865
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Vize İlçesi, 1.derece arkeolojik sit alanında kalan, Çömlektepe Höyüğü Antik Tiyatro
kazı alanı çevresinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı, Bakanlığımıza tahsisli, 168 ada, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 28, 32 ve 33 parseller ile 172 ada, 2, 3, 11, 16 ve 17 parsellerde bulunan taşınmazların
yıkım talebinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
30.06.2014 tarih ve 1408 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Kırklareli İli, Vize İlçesi, 1.derece arkeolojik sit alanında kalan, Çömlektepe Höyüğü Antik Tiyatro
kazı alanı çevresinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı, Bakanlığımıza tahsisli 168 ada, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 28, 32 ve 33 parseller ile 172 ada, 2, 3, 11, 16 ve 17 parsellerde bulunan taşınmazların
2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşımaması nedeniyle Müze Müdürlüğü denetiminde
yıkılmalarında sakınca olmadığına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.07.150
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014- 109
: 08 .08.2014- 1866
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Gazi Mahallesinde, I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Çavuşköy
Tümülüsünde sehven 349 ada, 1 parsele konulan şerhin kaldırılarak 349 ada, 2 parsele konulması istemine
ilişkin raportörün raporu ile Kurulumuzun 15.05.2014 tarih ve 1729 sayılı, 10.07.1991 tarih ve 942 sayılı
kararları okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Gazi Mahallesinde, I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Çavuşköy
Tümülüsünün 349 ada, 1 parsele sehven konulduğu anlaşılan I.derece arkeolojik sit alanı şerhinin
kaldırılarak söz konusu şerhin 349 ada, 2 parsele konulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.08.128
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No: 08.08.2014-1867
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, 200 ada, 1 parselde
Kıyıköy Belediyesi mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 13.06.1996 tarih ve 3168 sayılı
kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kıyıköy Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik
sit alanı içinde yer alan taşınmazdaki mevcut istinat duvarının izin alınmaksızın tuğla konularak
yükseltilmesine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.06.2014 tarih ve
85716231/165/1206 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, 200 ada, 1 parselde
Kıyıköy Belediyesi mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 13.06.1996 tarih ve 3168 sayılı
kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kıyıköy Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik
sit alanı içinde yer alan taşınmazdaki mevcut istinat duvarının Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararına aykırı olarak ve izin alınmaksızın tuğla konularak
yükseltilmesi nedeniyle ilgilileri hakkında yasal soruşturma açılmasına ve (tuğla duvarın
kaldırılmasına) duvarın müze denetiminde eski haline getirilmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.08.258
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014- 109
: 08.08.2014- 1868
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün
ve 3168 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel ve 3.derece
arkeolojik sit alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 220 ada, 2 parselde Müze Müdürlüğü
tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 30.06.2014 gün ve 1431 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün
ve 3168 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel ve 3.derece
arkeolojik sit alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 220 ada, 2 parselde Müze Müdürlüğü
tarafından yapılan sondaj kazısında 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek nitelikte herhangi bir kalıntı ya
da buluntuya rastlanılmayan taşınmazda inşaat yapılmasında sakınca olmadığına, Koruma Amaçlı İmar
Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanacak mimari projenin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
39.08.266
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014- 109
: 08.08.2014- 1869
Toplantı Yeri
EDİRNE
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kale Mahallesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün ve
3168 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel ve 3.derece
arkeolojik sit alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 231 ada, 22 parselde Müze Müdürlüğü
tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 07.07.2014 gün ve 1467 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kale Mahallesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün ve
3168 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel ve 3.derece
arkeolojik sit alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 231 ada, 22 parselde Müze Müdürlüğü
tarafından yapılan sondaj kazısında 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek nitelikte herhangi bir kalıntı ya
da buluntuya rastlanılmadığı belirtilen taşınmazda inşaat yapılmasında sakınca olmadığına, Koruma
Amaçlı İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanacak mimari projenin Kurulumuza sunulmasına
karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
59.00.118
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No : 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No: 08.08.2014-1870
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.08.2010 gün ve
3157 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel Sit Alanında
kalan, Ertuğrul Mahallesi, Barbaros Caddesi, 547 ada, 31 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi
adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 02.12.1988 gün ve 186 sayılı kararı ile restorasyon projesi uygun
bulunan, tescilli Kütüphane binasının arka cephesinde yer alan bahçe girişine engelli asansörü ve
peyzaj düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 13.05.2014 gün ve 60966892-750-Otomatik4125 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.02.2014 gün ve 1564 sayılı, 15.05.2014 gün ve
1730 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.08.2010 gün ve
3157 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel Sit Alanında
kalan, Ertuğrul Mahallesi, Barbaros Caddesi, 547 ada, 31 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi
adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 02.12.1988 gün ve 186 sayılı kararı ile restorasyon projesi uygun
bulunan, tescilli Kütüphane binasının arka cephesinde yer alan bahçe girişine engelli asansörü ve
peyzaj düzenlemesi (bahçede döşenecek olan taş kaplamaya ait) yapılmasına yönelik hazırlanan projenin
uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
59.00.551-794-795-796
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No :08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No :08.08.2014-1871
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.08.2010 gün ve
3157 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı
içinde kalan, Ertuğrul Mahallesi, 72 pafta, 323 ada, 1-2-3-4 ve 5 parsellerde yer alan, mülkiyetleri
Tekirdağ İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.03.2012 gün ve 286287-288-289 sayılı kararı ile rölöveleri, 17.04.2014 gün ve 348-349-350-351 sayılı kararları ile
restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan, sivil mimarlık örneği olarak tescilli (2. Grup)
taşınmazlara otel fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan revize restorasyon projeleri ile doğalgaz
bağlantısı yapılmasına yönelik hazırlanan projelerin değerlendirilmesi
istemine ilişkin Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 29.05.2014 gün ve 68457544/1720/1252 sayılı, 17.06.2014 gün ve
68457544/110-1696 sayılı yazıları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.08.2010 gün ve
3157 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı
içinde kalan, Ertuğrul Mahallesi, 72 pafta, 323 ada, 1-2-3-4 ve 5 parsellerde yer alan, mülkiyetleri
Tekirdağ İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.03.2012 gün ve 286287-288-289 sayılı kararı ile rölöveleri, 17.04.2014 gün ve 348-349-350-351 sayılı kararları ile
restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan, sivil mimarlık örneği olarak tescilli (2. Grup)
taşınmazlara otel fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan revize restorasyon projeleri ile doğalgaz
bağlantısı yapılmasına yönelik hazırlanan projelerin değerlendirilebilmesi için yerinde görülmesi
gerektiğine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
59.00.890
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1872
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 20.08.2010 gün ve 3157
sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Tekirdağ Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel
sit alanı içinde kalan, Ortacami mahallesi, 31 pafta, 99 ada, 2 parselde yer alan ve mülkiyeti
Tekirdağ il özel İdaresi adına kayıtlı bulunan 1. Grup yapı olarak tescilli Tekirdağ Valiliği
Kültür Merkezi (Eski Halk Eğitim Merkezi) ne ait hazırlanan rölöve , restitüsyon ve
restorasyon projelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye
Başkanlığının 08.05.2014 gün ve 73981041-535 sayılı yazısı, Kurulumuzun 14.03.2014 gün
ve 1598 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;
Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 2008.2010 gün ve 3157
sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Tekirdağ Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel
sit alanı içinde kalan, Ortacami mahallesi, 31 pafta, 99 ada, 2 parselde yer alan ve mülkiyeti
Tekirdağ il özel İdaresi adına kayıtlı bulunan 1. Grup yapı olarak tescilli Tekirdağ Valiliği
Kültür Merkezi (Eski Halk Eğitim Merkezi) ne ait hazırlanan rölöve , restitüsyon ve
restorasyon projelerinin uygun olmadığına, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve
660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar
verildi.
ASLI GİBİDİR
59.00.897
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No: 08.08.2014-1873
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Zafer Mahallesi, 21 pafta, 56 ada, 5 parselde
şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 29.11.2007 tarih ve 1692 sayılı
karar eki tescil listesinde S-297 envanter numarası ile tescilinin devamına karar verilen korunması
gerekli sivil mimarlık örneği (1. grup yapı) yapıya cephe veren taşınmaz üzerinde istenen
yapılanmaya ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Süleymanpaşa
Belediye Başkanlığı’nın 14.06.2014 tarih ve 73981041-1511/1645 sayılı yazısı, Koruma Bölge
Kurulumuzun 14.03.2014 tarih ve 1603 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Zafer Mahallesi, 21 pafta, 56 ada, 5 parselde
şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 29.11.2007 tarih ve 1692 sayılı
karar eki tescil listesinde S-297 envanter numarası ile tescilinin devamına karar verilen korunması
gerekli sivil mimarlık örneği (1. grup yapı) yapıya cephe veren taşınmaz üzerinde istenen
yapılanmaya ait hazırlanan mimari projenin uygun olmadığına, cephelerin yeniden etüt edilerek
hazırlanacak mimari projenin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
59.02.20
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014- 109
: 08.08.2014- 1874
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Camiatik Mahallesi, İstasyon Caddesi, 40 pafta, 64 ada, 4 parselde yer
alan, Fatih Sultan Mehmet Vakfı mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, tescilli (1.grup yapı) Fatih Camii
Haziresinde bir kısmı gömüde kalmış mezar taşlarının ortaya çıkarılması için temizlik ve kazı çalışması
yapılması istemine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün 25.06.2014 tarih ve
17731 sayılı yazısı, Kurulumuzun 27.05.2010 tarih ve 3035 sayılı, 26.07.2013 tarih ve 1150 sayılı kararları
ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Camiatik Mahallesi, İstasyon Caddesi, 40 pafta, 64 ada, 4 parselde yer
alan, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, tescilli (1.grup yapı) Fatih Camii
Haziresinde bir kısmı gömüde kalmış mezar taşlarının ortaya çıkarılması için Müze Müdürlüğü
denetiminde temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
59.04.108
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No : 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No : 08.08.2014-1875
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ ili, Malkara ilçesinde, Alaybey Mahallesinde, sit alanı dışında, tapulama harici alanda
yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 14.03.2013 gün ve 914 sayılı kararı ile 1. Grup yapı olarak tescil
edilen, Koruma Bölge Kurulumuzun 09.01.2014 gün ve 1464 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan
Osmanlı Çeşmesinde yapılan raspa ve araştırma kazısı doğrultusunda hazırlanan güncellenmiş rölöve ile
restitüsyon ve restorasyon projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 36075742-150/315 sayılı yazısı, Malkara Belediye
Başkanlığının 10.06.2014 gün ve M.59.6.MAL.0.13/2394-984 sayılı yazısı ile raportörün raporu
okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Tekirdağ ili, Malkara ilçesinde, Alaybey Mahallesinde, sit alanı dışında, tapulama harici alanda
yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun 14.03.2013 gün ve 914 sayılı kararı ile 1. Grup yapı olarak tescil
edilen, Koruma Bölge Kurulumuzun 09.01.2014 gün ve 1464 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan
Osmanlı Çeşmesinde yapılan raspa ve araştırma kazısı doğrultusunda hazırlanan güncellenmiş rölöve ile
restitüsyon ve restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı yasanın 10. Maddesi
doğrultusunda yapılmasına, uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza
sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
59.08.646
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
: 08.08.2014-109
: 08.08.2014- 1876
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi (Antik Perinthos Kenti), Kurulumuzun 21.03.2009
gün ve 2417 sayılı kararı ile uygun bulunan Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı Revizyon İmar
Planında I.derece arkeolojik sit alanı içinde kalan sahil caddesine ait Kurulumuzun 01.02.2012 gün
ve 227 sayılı kararı ile uygun bulunan çevre düzenleme proje alanı içinde kalan, Kurulumuzun
16.05.2014 gün ve 1742 sayılı kararı ile bir ay içinde kaldırılması istenen izinsiz uygulamaların
kaldırılmadığına ilişkin raportörün raporu ile Kurulumuzun 05.11.2010 gün ve 3294 sayılı,
22.04.2011 gün ve 3519 sayılı, 02.12.2011 gün ve 137 sayılı kararları okundu, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi (Antik Perinthos Kenti), Kurulumuzun 21.03.2009
gün ve 2417 sayılı kararı ile uygun bulunan Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı Revizyon İmar
Planında I.derece arkeolojik sit alanı içinde kalan sahil caddesine ait Kurulumuzun 01.02.2012 gün
ve 227 sayılı kararı ile uygun bulunan çevre düzenleme proje alanı içinde kalan, Kurulumuzun
16.05.2014 gün ve 1742 sayılı kararı ile bir ay içinde kaldırılması istenen izinsiz uygulamaların
kaldırılmamış olması nedeniyle ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, izinsiz
uygulamaların ivedilikle kaldırılması gerektiğine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
59.08.1171
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014- 1877
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Mezarlık mevkii, 12/1 pafta, 6769 parselde Kurulumuzun
16.05.2014 tarih ve 1743 sayılı kararı gereğince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı İmar
Planı Değişikliği ve Açıklama Raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi
Belediye Başkanlığının 18.06.2014 tarih ve M.05.4BLD.4.59.06.06-19/10.01- 948 sayılı yazısı ve ekleri,
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Mezarlık mevkii, 12/1 pafta, 6769 parselde Kurulumuzun
16.05.2014 tarih ve 1743 sayılı kararı gereğince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı İmar
Planı Değişikliği ve Açıklama Raporunun uygun olduğuna, parsele ait yapılacak yeni yapı mimari
projenin, Su Künk’ünün korunacağı şekilde Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
59.09.36
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Tarihi-No
Karar Tarihi ve No
:08.08.2014 - 109
:08.08.2014 - 1878
Toplantı Yeri
EDİRNE
Tekirdağ İli, Merkez, Barbaros Beldesi, Liman Mevkii, Kurulumuzun 29.05.2009 tarih ve 2549
sayılı kararı uygun bulunan yine Kurulumuzun 20.09.2013 tarih ve 1249 sayılı kararıyla değişikliği
onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Barbaros Belediyesi
mülkiyetine kayıtlı olan, 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 2095, 4798, 4800, 4801, 8123, 8125, 8130,
8132, 8134, 8136, 8138, 8140, 8142, 8145, 8166, 8215 ve 8122, 8144, 4803, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809,
4810, 4811, 8141, 6802, 6803, 8131, 8139, 8124, 6800, 2093, 8135, 8137 parsellerde Müze Müdürlüğü
tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 20.06.2014 tarih ve 495 – 496 sayılı, 23.07.2014 tarih ve 607 sayılı yazıları, Kurulumuzun
15.05.2014 tarih ve 1737 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Tekirdağ İli, Merkez, Barbaros Beldesi, Liman Mevkii, Kurulumuzun 29.05.2009 tarih ve 2549
sayılı kararı uygun bulunan yine Kurulumuzun 20.09.2013 tarih ve 1249 sayılı kararıyla değişikliği
onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Barbaros Belediyesi
mülkiyetine kayıtlı olan, 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 2095, 4798, 4800, 4801, 8123, 8125, 8130,
8132, 8134, 8136, 8138, 8140, 8142, 8145, 8166, 8215 ve 8122, 8144, 4803, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809,
4810, 4811, 8141, 6802, 6803, 8131, 8139, 8124, 6800, 2093, 8135, 8137 parsellerde Müze Müdürlüğü
tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi sonucunda; alanların yerinde incelenmesine karar
verildi.
ASLI GİBİDİR
22.05.02
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
Toplantı Yeri
EDİRNE
Toplantı Tarihi-No : 08.08.2014/ 109
Karar Tarihi ve No : 08.08.2014/1879
Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Kurulumuzun 14.05.2009 gün ve 2511 sayılı kararı ile 1. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kurulumuzun 20.01.2011 gün ve 3361 sayılı kararı ile
Koordinatlı sınırları uygun bulunan 108 ada, 308 parsel içerisinde yer alan mera alanı içerisinde kalan
Sinan Köy kalesinde ve şapelde Müze Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması ve sondaj kazısı
yapılması istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm 06.08.2014 gün ve 2168 sayılı yazısı
ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Kurulumuzun 14.05.2009 gün ve 2511 sayılı kararı ile 1. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kurulumuzun 20.01.2011 gün ve 3361 sayılı kararı ile
Koordinatlı sınırları uygun bulunan 108 ada 308 parsel içerisinde yer alan mera alanı içerisinde kalan
Sinan Köy kalesinde ve şapelde Müze Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması ve sondaj kazısı
yapılması talebinin uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
22.07.24
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi-No: 08.08.2014-109
Karar Tarihi ve No: 08.08.2014-1880
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Habib Hoca Mahallesi, Çeşmeler
Meydanı, 59 pafta, 179 ada, 48 parselde Habib Hoca Vakfı mülkiyeti adına kayıtlı bulunan,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.10.1978 tarih ve 10729 sayılı kararı ile
anıt eser olarak tescil edilen, Koruma Bölge Kurulumuzun 11.04.2008 tarih ve 1860 sayılı kararı ile
uygun bulunan restorasyon projesi doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan Habib Hoca (1.
grup yapı) Camisi, Koruma Bölge Kurulumuzun 26.06.2014 tarih ve 1804 sayılı kararı gereği
hazırlanan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 21.07.2014 tarih ve 24382126-755.99/1505 sayılı
yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen 15.07.2014 tarihli rapor doğrultusunda Koruma Bölge
Kurulumuz üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜNDAR ile Koruma Bölge Kurulumuz üyesi Akın
YALÇINKAYA tarafından 08.08.2014 tarihinde dosyası ile birlikte yerinde incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Habib Hoca Mahallesi, Çeşmeler
Meydanı, 59 pafta, 179 ada, 48 parselde Habib Hoca Vakfı mülkiyeti adına kayıtlı bulunan,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.10.1978 tarih ve 10729 sayılı kararı ile
anıt eser olarak tescil edilen, Koruma Bölge Kurulumuzun 11.04.2008 tarih ve 1860 sayılı kararı ile
uygun bulunan restorasyon projesi doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan Habib Hoca (1.
grup yapı) Camisinin raspa ve söküm sonucu ortaya çıkan mevcut durumuna göre güncel rölövesinin
hazırlanarak Kurulumuza sunulup uygun bulunmasından sonra söküm işleminin yapılabileceğine, bu
doğrultuda restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar
verildi.
ASLI GİBİDİR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 704 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content