close

Enter

Log in using OpenID

562 Ada 11 Parsel Analitik Rölöve

embedDownload
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
11 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de Ticaret-Konaklama
Yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
562

Parsel
:
11

Dönemi
:
19.YY

Yapım Sistemi
:
Kağir - Ahşap
II. YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Eminönü,Yavuz Sinan mahallesinde, 19.yy da yapılmış olan yapı konut olarak
yapılmıştır.Ancak dönem içinde fonksiyon değişikliğine uğramış ve kahvehane olarak
işletilmeye başlanmıştır. Şu anda hala kahvehane olarak kullanılmaktadır.Yapı yığma
kargir-ahşap karma sistemde inşa edilmiştir. Döşemeleri zemin katta volta, diğer
katlarda ahşap döşemedir. Yapı, bodrum kat +
zemin kat
+ normal kat + çatı
arasından oluşmaktadır.
Plan Özellikleri
Yapı, Yeni Hayat Sokakla Küçük Dolap Sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır.Yapı,
yanındaki binayla birleştirilmiş olup 3 katta da beraber kullanılmaktadır. Girişi ise
Küçük Dolap Sokak üzerindedir.Zemin kat, yol kotundan 45cm daha yukarıda
kalmaktadır. Giriş kapısı muhdes PVC kapıdır. Kapıdan içeri girilince, tek bir mekan
ile karşılaşılır. Kat içinde tek basamak ile çıkılan 24 cm lik bir kot farkı vardır. Zemin
katın döşemesi volta döşeme olup, kaplamaları seramik döşemedir. Duvarlar seramik
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
11 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
ile kaplanmıştır. Tavan döşeme kaplaması sıvadır. Pencere doğramaları muhdes
olup PVC doğramadır. Katta, yığma olan yapıda taşıyıcı olması gereken duvarlarda
oldukça büyük boşluklar açılmıştır.
Bodrum kata, zemin kattan bir bağlantı sağlanmamış olup, Yeni Hayat Sokak
üzerinde bulunan sokak kotunun aşağısında bulunan bir girişten ulaşılmaktadır.
Bodrum katla sokak kotu arasındaki bağlantı kot farkını düzenlemek üzere beton
basamaklarla sağlanmıştır. Bu girişte bulunan kapı demir, iki kanatlı bir kapıdır.
Kapıdan girilince yığma olan yapıda taşıyıcı
duvarların kaldırılmasıyla oluştuğu
anlaşılan tek bir mekan ile karşılaşırız. Taşıyıcı duvarların birleşmesi gereken yerde
tavan döşemesini sadece nümuhdes bir sütunun taşımaya çalıştığını görürüz. Gene
bu katta, sonradan yapıldığı düşünülen bir tuvalet ile yandaki binanın bodrum katının
da kullanılmasıyla ortaya çıkan ilave bir oda bulunmaktadır.Bu kattaki mekanlarda
kaplama mozaik olup, duvarlarda kaplama bulunmamaktadır. Döşeme kaplaması da
bulunmamakta, kullanılan vokta döşeme içeriden görülebilmektedir.Mekanlardaki
pencereler muhdes pvc olup, sadece yan binanın bağlantısını sağlayan kapı
ahşaptır.
Normal kata aynı sokak üzerinde yer alan ana girişin yanındaki diğer giriş kullanılarak
dışarıdan ulaşılır.Giriş kapısı muhdes demir kapıdır. Kapıdan girdiğimizde bizi
betonarme bir merdiven karşılar.Bu merdiven muhdes olup, döşeme kaplaması
mozaiktir. Normal katta, merdivenden yukarı çıkılınca, diğer odalara dağılımı
sağlayan orta büyüklükte bir sofa ile karşılaşılır.Asıl bina ile beraber kullanılan
binanın bu katta yer ala odaları da bu sofaya açılmaktadır.Bu odaların sofaya
bağlantısı, binaların döşeme kotları arasındaki farktan dolayı basamaklarla
düzenlenmiştir.
Bu
odalardan
biri
yatak
odası,
diğeri
ise
wc
olarak
kullanılmaktadır.Esas binaya ait olan aynı kattaki odalar da yatak odası olarak
kullanılmakla beraber bunlardan Küçük Dolap Sokağa bakan küçük olanı sonradan
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
11 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
yapılmıştır.Bunu, odanın içinde duvara bitişik olarak gördüğümüz ahşap basamaktan
ve odanın kullanılmak için fazla küçük olmasından anlıyoruz. Sofa ve sofaya açılan
odaların yer ve tavan döşemesi ahşap olup, sofaya ait olan tavan döşemesi ise
profiller de kullanılarak sonradan yapılmıştır. Bunlardan esas binaya ait olan
odalardan sadece birinde ahşap tavan kaplaması bulunmaktadır.Odalarda ve
sofadaki duvarlar kagir olup sıva ile kaplanmıştır.Gene bu kattaki doğramaların
sadece bir kısmının korunduğu, korunan kısımların ahşap, sonradan yapılanların da
pvc olduğu görülmektedir. Birinci kattan çatı arasına çıkan orjinal merdivenin
korunmadığı, bunun yerine sofanın ortasında çatı arasını kullanmak üzere muhdes
çelik merdiven yapıldığı görülmektedir.
Çatı arasında kullanılan 201 kodu verilen mekanda yer döşemesi ve kaplaması
ahşap olup, duvarlar sıva ile kaplıdır.Çatı konstrüksiyonunun
yeniden yapıldığı
anlaşılmıştır. Mekanın mahya altına gelen yerindeki maksimum yüksekliği 235 cm i
bulur. Mekanda binaya bitişik halde bulunan diğer binanın çatısına bakan muhdes
pvc bir pencere bulunur.
Yapının cephesinde görülen özgün elemanlar olarak ahşap çıkma, saçak altı
füruşları, çıkmayı destekleyen payandalar ve ön ile yan cephenin kesiştiği noktada
yer alan korint üslubundaki sütun görülmektedir. Cephenin zemin kat ve birinci kat
parapet seviyesinde özgün halinde kat silmesi yer almaktadır.Zemin katta yan
cephede esas bina ile yandaki binanın birleştiği noktada orjinal bir bezeme göze
çarpar. Gene bu katta pencere boşluklarının geldiği yerde cephede orjinal olduğu
anlaşılan nişler açılmıştır. Cephede özellikle zemin katta lento ve denizlik
seviyelerinde çok miktarda çatlak vardır. Gene zemin katta bahsi geçen nişlerdeki
malzeme kaybı oldukça fazladır.Yan cephede birinci kat hizasında yoğun kir
tabakaları görülmektedir.Gene yan cephede zemin kat hizasında bodrum katta yan
binanın kullanılmasıyla ortaya cıkan odanın hizasında ısıtmasını sağlamak amacıyla
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
11 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
soba borusu ve niteliksiz ek görülmektedir. Çatı,
kırma olup orjinal halinin
korunmadığı anlaşılmıştır.
Bütün bu incelemeler yapılıp, elde edilen bilgiler ışığında analitik rölöve projeleri
hazırlanmıştır.
SEDES MİMARLIK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content