close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Soru-2) Devir öncesi yapılacak işlemler nelerdir?
Cevap:
1. Genel Sekreterlikler bünyesinde Muhasebe Birimlerinin kurulması (Bina, donanım,
personel konularının halledilmesi),
2. Muhasebe Biriminin tanımlanması, görev dağılımlarının yapılması,
3. Muhasebe Birimi içim Mühür yaptırılması,
4. Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin onaylarının yenilenmesi
5. Tesis bazlı olarak Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlilerinin tatbik
imzalarının Muhasebe Birimine Bildirilmesi
6. Alındı ve kullanılacak diğer defter ve belgelerin temini (Muh.Yet.Mut.Alındısı, Evrak
Kayıt, Alındı, Arşiv, Borçlular ve Denetim ve Teftiş Raporları defterlerinin temini )
7. Devir tarihi 31.08.2014 tarihi olacağından, Medula dönem sonlandırmaların ilgili
mevzuatlar çerçevesinde belirlenen devir tarihinden önce yapılması ve saymanlıklara
bildirilmesi gerekmektedir.
8. Harcama Yetkilisi mutemetleri üzerinde bulunan Avans ve kredilerde en geç
25.08.2014 tarihinde kapatılacak. Avans artıkları iade edilerek, avanslar kapatılacaktır.
~1~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content