close

Enter

Log in using OpenID

19.11.2014 KAYIT 20.11.2014 SALON IA Ç ILI Ş KAHVEMOLASI

embedDownload
19.11.2014
K
10:00-17:00
20.11.2014
09:30-10:15
10:15-10:30
10:30-12:00
A
SALON I
L
I
K
A
H
V
E
Türkiye'de Afet Yönetim Organizasyonu
A
Ç
I
Y
I
T
M
O
L
A
S
E
M
E
Ğ
İ
Ş
I
Yönetim, Yönetim Teşkilatı, Ulusal Plan, Hazırlanma, Eğitim,
Entegre Kurumlar, Komiteler, Haberleşme, Genel Yönetim
Koordinasyonu, vs.
12:00-13:00
13:00-14:30
Ö
Ğ
L
E
Afet Öncesi Önlemler (Kentleşme ve Afet)
Y
Bilime, plana dayalı kentleşme, sanayileşme
Ulusal Sismik Ağın İşlevi, İzlenmesi ve Bugünkü Durumu
Depreme Dayanıklı İnşaat Yatırımları Uygulaması
1999 Marmara ve 2011 VAN Depremlerinin Etkili Olduğu alanlarda başlatılan imar
planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüd çalışmalarının tüm
Türkiye'ye yayılması
14:30-15:00
15:00-16:30
K
A
H
V
E
Afetler Sonrası İlk Müdahale ve Devamında
Haberleşmenin Önemi
M
O
L
A
S
I
M
S
Ş
O
U
L
N
A
U
S
M
I
Uydu, GPS, GSM Sistemleri ile ilgili çalışmalar
Telemedicine
Haberleşmede Medyanın Rolü
16:30-16:45
16:45-17:45
17:45
21:00-22:00
K
S
K
K
A
Ö
A
0
H
Z
P
N
V
E
A
S
E
L
N
E
I
R
21.11.2014
09:00-10:30
SALON I
YEREL YÖNETİMLER AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Yangınlarda afet yönetimi
Yerel Yönetimlerde Sel Felaketi Sonrası Hizmetler,
Çalışmalar, Acil Eylem Planı
Afetler Sonrası İller Bankası'nın Yerel Yönetimlere
Yönelik Çalışmaları
Küresel Isınmanın Türkiye'ye Etkileri (Susuzluk-Kuraklık)
Afetlerin Türkiye'ye Maliyeti
Yerel Yönetimlerde Afetlere Yönelik Yurtiçi-Yurtdışı Finans
Sağlanması
10:30-11:00
11:00-12:30
K
A
H
V
E
Kimyasal & Biyolojik & Radyolojik ve Nükleer
Afetlerde Tıbbi Müdahale
M
O
L
A
S
I
E
M
E
Ğ
İ
M
O
L
A
S
I
K
A
H
V
E
M
O
S
Ö
Z
E
L
S
U
K
A
P
A
N
I
Ş
SOSYAL PROGRAM (Ödüllü Bilardo, Dart, Tavla, Okey Turnuvası)
L
N
A
U
S
M
I
Biyolojik & Radyolojik Afetler ( Bioterörizm)den Korunma,
Dekontaminasyon, Acil Tedavi
KBRN Ortamında Koruyucu Sağlık Hizmetleri
KBRN Ortamında Paramedik Hizmetleri
12:30-13:30
13:30-15:00
Ö
Ğ
L
Afet Yönetimi ve Eğitimi
SOMA AFETİ
E
Y
Göçük Sonrası Arama- Kurtarma Hizmetleri
Türkiye'de Medikal Arama Kurtarma Eğitimleri
Gelişen Teknolojinin Arama Kurtarma Çalışmalarına Etkisi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Hangi Noktadayız?
SOMA afetinde MEDYA nasıl çalıştı?
15:00-15:30
15:30-18:00
15:30-17:00
K
A
H
V
E
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (CPR) KURSU
Afetlerde Psikolojik Durum
Afetzedelerin Karşılaşabilecekleri Psikolojik Sorunlar ve
Alınabilecek Önlemler
Afet Bölgelerinde Çalışan Yardım Ekiplerinin
Karşılaşabilecekleri Psikolojik Sorunlar
1999 MARMARA/2011 VAN Depremlerinin Psikolojik Etkileri
SOMA Afeti Sonrası Yaşananlar
17:00-17:15
17:00-17:30
17:30
20:30-22:30
22.11.2014
09:00-10:30
SALON I
Soğuklar & Çığlar & Donmalar
Ülkemizde Çığ Afeti ve Yönetimi
Çığ Afetinde Arama Kurtarma
Donma Durumunda İlk Müdahale
10:30-11:00
11:00-12:30
K
A
H
V
Afet Tıbbı
Yaşanmış Afetlerden Örnekler
E
M
O
L
A
S
I
E
M
E
Ğ
İ
M
O
L
A
S
I
M
O
L
A
S
I
S
Ş
U
N
U
M
VAN DEPREMİ-LPG TANKERİ PATLAMASI-SOMA AFETLERİ
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri
Enkaz Altında Kalan Hastaya Yaklaşım ve Crush Senromlu Hastaya Yaklaşım
Yanıklarda Tıbbi Müdahale, Türkiye'deki Yanık Kliniklerinin
Durumu
12:30-13:30
13:30-15:00
Ö
Ğ
Afet Tıbbı
L
E
Y
Afetlerde Kanamalı Hastaya Yaklaşım
Kırıklarda İlk Yardım
Afetlerde Travmalı Hastaya Yaklaşım
Afetlerde Hemşirelik Hizmetleri
Afetlerden Sonra Sanitasyon, Hastalık ve Vektör Kontrolü
Afetler Sonrası Salgın Hastalıklarla Mücadele
SURİYELİ MÜLTECİ KAMPLARI ÖRNEĞİ
15:00-15:30
15:30-16:15
16:15-16:30
16:30-17:30
K
A
H
V
E
Afetlerde Hüviyet Tesbiti Ve Ölülerin Defnedilmesi
Uluslararası Yasa ve Etikler
K
A
H
V
E
Afetlerde Özel Hastaneler ile Seyyar ve Uydu
Hastanelerin Çalışmaları
Afetlerde Seyyar ve Uydu Hastaneler & Yönetimi
Afetlerde Seyyar ve Uydu Hastaneler Görev Alacak
Personelin Eğitimi
Afetlerde Kullanılan Tıbbi Cerrahi Araç Gereç ve
Solusyonlar
Afetlerde İlaç Dağıtım Kanalları
17:30-18:00
18:00
20:30-22:00
23.11.2014
09:00-11:00
12:00
S
Ö
Z
E
K
A
P
A
VEDA GECESİ PROGRAMI
SALON I
KONGRE SONUÇ OTURUMU
Otelden Ayrılış
L
N
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content