close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
FATURALANDIRMA ve
DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ
Kıymet ERGUN
Finansal Analiz Birimi
Gelir Tahakkuk Servisi;
Öncelikle hastanelerde yapılmış
olan tüm muayene, tetkik, tedavi ve hizmetlerin ilgili kurumlara
Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT)
Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine
uygun olarak faturalandırılması işlemini yapmaktadır.
•Kamu
süreçteki bütün işlemlerin kontrolünün ve geriye dönük
düzeltmelerinin yapıldığı;
• her türlü hizmetin belgelendirilip paraya dönüştürülmesinde
titiz çalışılması gereken bir birimdir.
•Bu
OTOMASYON
DÖNER SERMAYE
TİG
FATURA
HİZMET VERİLEN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI
SGK
Kapsamındaki
Hastalar
•
•
•
•
Ayaktan Hasta
Günübirlik Hasta
Yatan Hasta
Adli-trafik-İş kazası
Özel Ya da
Diğer kamu
Kurumları
•
•
•
•
•
Oda-borsa-banka çalışanları
Er-Erbaş
TBMM,
Üniversiteler
Suriyeli Hastalar
Ücretli
Hastalar
• T.C Vatandaşı
• Yabancı Uyruklu (Sağlık Turizmi-Turistin Sağ.
Vatansız Sığınmacı)
HİZMET VERİLEN KİŞİLERE GÖRE ÜCRETLENDİRME
POLİTİKASI
SGK
• Sosyal güvencesi olan hastalar (Medula Takip No Alınanlar)
• Acil durum olarak değerlendirilen TC vatandaşları
• SGK ya istisnalar dışında Paket fiyat üzerinden fatura ediliyor
RESMİ
KURUM
•
•
•
•
SGK Kapsamında Olmayan Özel Sandıkları Olan Kuruluş Üyeleri
Bankalar, Oda - Borsa Çalışan ve Aileleri
İlgili Kurumlara Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fatura ediliyor.
Er-erbaş ve ücretli adli vaka tutuklular SUT üzerinden fatura ediliyor
•
•
•
ÜCRETLİ •
03.06.2014 tarihi itibariyle
TC Vatandaşı Olan Ücretli Kişilere Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi uygulanıyor.
Yurt Dışı Yabancı Ülke Vatandaşları -Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi uygulanıyor.
Suriye vatandaşları SUT kriterlerine göre AFAD’a fatura ediliyor
Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Hastalar
Bağkur çalışan

Bağkur emekli
veya
SSK çalışan
SSK emekli
Memur çalışan 4/c


alan
0-18 yaş sosyal güvencesi olmayan
1005 sayılı istiklal madalyası almış
Hasta muayene olur.

Aktivasyonunun muayene olduğu gün
tarih itibariyle yapılması için;

Sosyal güvenlik kurumuna yönlendirilir.

Provizyon alınıp alınmadığı bir hafta
kontrol edilir
3713 sayılı terörle mücadele
65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan
emekli sandığı emekli
hasta bilgilendirme Formu ek-8 eksiksiz

Yeşilkart
Gebelik Sigortası
PROVİZYON ALINMIYORSA
bir şekilde düzenlenir.
İsteğe bağlı siortalı
4447 sayılı kanun gereği işsizlik ödeneği
PROVİZYON ALINIR

Alınamazsa ücretli değerlendirilir.
Dr. İmza Kaşeli Epikriz
Adli Muayene Raporu,
Trafik kazası tutanağı veya Plaka; İş Kazası tutanağı
Kati Rapor
Tutuklu – Hükümlü Cezaevi Sevki
Trafik
Kazası
İş Kazası
Adli VakaTutuklu HükünlüKati Muayene
Raporu
HASTA KAYIT İŞLEMLERİ
1.
Sağlık Tesislerinde ayaktan muayene olacak hastaların poliklinik
sekreterleri tarafından takip (provizyon) kontrolü yapılır.
2.
Sosyal güvenceleri varsa provizyon alınabilir. Doğru tanı girilen, tetkik ve
tedavileri yapılan hastaların tüm işlemleri HBYS ye kaydedilir.
3.
Provizyon alınamayanlar ücretli değerlendirilir. Eğer Sistemden dolayı
takip alınamadığı durum var ise ek/8 hasta bilgilendirme formu düzenlenir,
10 gün içerisinde takip alıp almadığı kontrol edilerek takip vermezse
ücretli değerlendirilir ve ek/8 ile işlemler başlatılır.
4.
Ücretli hasta ise poliklikde işlem yapılmadan önce ücretini yatırır.
5.
Acil hal durumu varsa acile yönlendirilir.
MUAYENE OLAN HASTALARIN KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
(Gelir Tahakkuk Birimi)
SGK YURTDIŞI (T.C. VATANDAŞI OLUP ALMANYA, AVUSTURYA,
FRANSA, HOLLANDA, BELÇİKA, ROMANYA, KKTC, YAŞAYANLAR)
GEÇERLİLİK TARİHİ KONTROL EDİLEREK,
SGK ONAYLI YURTDIŞI EVRAKI VE KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINIR.
5 TL TEDAVİ KATILIM PAYI ALINMAK ÜZERE VEZNEYE YÖNLENDİRİLİR.
BANKA ÇALIŞANLARI
ZİRAAT BANKASI, HALK BANKASI VE VAKIF BANK
ÇALIŞANIN KENDİSİ İŞYERİ SEVKİ ALINACAK.
ÖZEL BANKALARDAN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KİMLİĞİ İLE
MUAYENE OLANLAR İŞYERİ KİMLİK FOTOKOBİSİ
ODA VE BORSA ÇALIŞANLARI
İŞYERİNDEN ALINAN SEVK, KİMLİK FOTOKOPİSİ
ODA VE BORSA EMEKLİLERİ,EŞ VE ÇOCUKLARI
KARNE VE KİMLİK FOTOKOPİSİ
BANKA EMEKLİLERİ EŞ VE ÇOCUKLARI
KARNE VE KİMLİK FOTOKOPİSİ
ÖZEL SİGORTA ŞİRKETİ
ÜCRETLİ DEĞERLENDİRİP KENDİSİ ÖDEMESİNİ YAPAR,
DAHA SONRA FATURASINI ALIP ŞİRKETİNDEN PARASINI ALIR
ER-ERBAŞ KENDİSİ
ASKERLİK İZİN BELGESİ, SEVK, KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINIR
ER-ERBAŞ AİLESİ
DEPREMZEDE AFETZEDE
GEBELİK SİGORTASI
KETEM SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN
OTURMA İZNİ ALMIŞ YABANCI ÜLKE VATANDAŞI
ER- ERBAŞ AİLESİ İÇİN KARNE FOTOKOPİSİ VE KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINACAK.
GEÇERLİLİK TARİHİNE DİKKAT EDİLECEK
VALİLİKTEN TEMİN EDİLMİŞ KRİZ MASASI DEPREMZEDE
OLDUĞUNA DAİR BELGENİN VE KİMLİĞİNİN FOTOKOPİSİ
ALINIR. SOSYAL GÜVENCESİ OLSA BİLE KESİNLİKLE
PROVİZYON ALINMAYACAK.
DEPREMZEDE AFETZEDE OLARAK KAYIT EDİLECEK EVRAKLARI ALINACAK
GEBELİK DURUMU VAR İSE TAKİP ALINIR VEYA
EK 4-B FORMU DOLDURULUR.
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KANSER TARAMASI ÜCRETSİZ YAPILABİLİR
ANCAK BELLİ KRİTERLERİ VARDIR. BİZDE KULLANILMAYAN BİR SORGU EKRANIDIR.
PROVİZYON KONTROLÜ YAPILIR; SGK GÜVENCESİ YOKSA ÜCRETLİ DEĞERLENDİRİLİR.
VATANSIZ SIĞINMACI
SURİYE VATANDAŞI
YABANCI UYRUKLU TURİST
TUTUKLU- HÜKÜMLÜ
ADLİ VAKA
İŞ KAZASI
TRAFİK KAZASI
MESLEK HASTALIĞI
VALİLİK KAYITLARINI GÖSTERİR BELGELER
ÜCRETLİ DEĞERLENDİRİLEN TÜM YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI BURAYA KAYIT EDİLİR.
PASOPORT FOTOKOPİSİ FATURALAMA SERVİSİNE TESLİM EDİLİR.
CEZAEVİNDEN ALINAN SEVK,
ADALET BAKANLIĞI YAZISI.EPİKRİZ DR İMZALI.
ADLİ MUAYENE RAPORU, DR İMZALI EPİKRİZ RAPORU HAZIRLANIR.
ADLİ VAKANIN DEVAMI OLAN BİR RAHATSIZLIKTAN DOLAYI
POLK HİZMETİYSE AYNI EVRAKLAR DÜZENLENİR
ADLİ MUAYENE RAPORU, DR İMZALI EPİKRİZ RAPORU, İŞ KAZASI TUTANAĞI.
İŞ KAZASININ DEVAMI OLAN BİR RAHATSIZLIKTAN DOLAYI POLK HİZMETİYSE AYNI
EVRAKLAR DÜZENLENİR
ADLİ MUAYENE RAPORU, DR İMZALI EPİKRİZ RAPORU, TRAFİK KAZA TUTANAĞI,
SGK LI HASTA İÇİN ARAÇ PLAKASINI YAZAN HASTA İMZALI TUTANAK. 5 YIL BOYUNCA KAZA
İLE İLGİLİ MUAYANE İÇİN AYNI BELGELER DÜZENLENİR. ÜCRET ALINMAZ.
Trafik kazası tanısı verilen tüm hastalar trafik kazası olarak kayıt edilip evrakları hazırlanmak
zorundadır.
SİSTEMDEN ALINAN MESLEK HASTALIĞI FORMU,
DR İMZALI EPİKRİZ AYNI GÜN İÇERİSİNDE FATURA SERVİSİNE TESLİM EDİLİR.
FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ
Ayaktan provizyon alınan hastalar 10 günlük
kontrol muayeneleri düşünülerek otomatik sistem
üzerinden toplu faturalandırma yapılır.
Ancak takip alınması, hizmet eklenmesi
veya
doktor
tescil
kaydı
problemleri
gibi
sebeplerden fatura edilemeyen ve hatalıya düşen
ayaktan SGK lı hastaların muayeneleri tek tek
kontrol edilerek faturalandırılır.
Geçmişe dönük fatura edilmeyenler daima
kontrol edilir. SGK lı ama 45 günü geçtiğinden
veya 2 ayı geçtiğinden takip alınamayanlar manuel
fatura edilip, listeleri oluşturulur.

Ayaktan takip alınamayan; Sosyal Güvencesi SGK kapsamı dışında
olan hastalar; sekreterler tarafından muayene esnasında alınan
belgelerle, ilgili kurumlara fatura edilir.

(Diğer kurum çalışanları, er-erbaş, SGK yurt dışı, sözleşmeli hastane
sevkleri, gebelik sigortalı hastalar, sosyal güvencesi olmayan acil
hastalar, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşı, vatansız sığınmacı,
depremzede afetzede, özürlü hastalar, tutuklu-hükümlü, adli vaka,
trafik kazası, iş kazası vs.)

Sözleşmeli hastanelerden gelen tahlil-tetkik
formlarının düzenlenerek ilgili kurumlara
manuel faturasının kesilmesi ve bu hususta
hastanelerden gelen formlar fatura edilir.

Yatan hasta dosyaları incelenerek, Sağlık
Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde
sosyal güvencesi olanlar SGK’ya medula
sistemi üzerinden fatura edilir.

Sosyal güvencesi olmayan hasta dosyaları
ise manuel faturaları oluşturularak ilgili
kuruluşlara gönderilir.

Günübirlik hasta epikrizleri gelir tahakkuk servisine teslim edildikten sonra;
sistemden hizmetlerinin doğru ve eksiksiz fatura edilip edilmediği kontrol
edilir. SUT hükümleri dikkate alınır.

Fatura edilmeyenler ya da eksik hizmetle fatura edilenler epikrizi
doğrultusunda faturalandırılır.

Yanlış takip alınanların takipleri yenilenir. Fatura edilmeyen günübirlik
muayene kayıtları sistemden tespit edilerek; fatura edilememe sebebi
araştırılır, sorunları giderilerek faturalandırılır.

Ücretli hastaların ;tedavilerine ilişkin
tedavi tutarların ödenmesi,
taksitlendirilmesi ve takiplerinin
yapılması sağlanır.

Fatura edilen Adli vaka, Trafik Kazası,
İş Kazası vakaları; Yurt Dışı Sigortalı
hasta muayene formları istenen
evraklarla birlikte Sosyal Güvenlik
Kurumuna teslim edilir.

Tüm kesilen faturaların ödenip
ödenmediğinin takibi yapılır.

Diş Tedavisi katılım payı ve Yurt
dışı sigortalı hastalardan alınan
tedavi
katılım
payları
aylık
hesaplanarak SGK ya ödeme
yapılması
için
Saymanlığa
yazıları hazırlanarak teslim edilir.

Saymanlık ödeme yaptıktan sonra
ilgili
dekont
istenerek;
hasta
listesi ve dekont ödendiğine dair
yazı ile SGK ya gönderilir.
FATURALAMA SÜRECİNDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Poliklinik sekreterleri, hastayla ilk karşılaşan kişi olması nedeniyle
faturalandırma sürecinde önemli bir role sahiptir. Muayene takiplerinin
düzgün alınması, ayaktan günübirlik işlemlerin karıştırılmaması; adli vaka, iş
kazası, trafik kazası hastalarında Doktor imzalı epikriz raporu, adli muayene
raporu gibi evrakların hazırlanıp fatura edilmek üzere günlük Gelir Tahakkuk
birimine teslim etmeleri konularında bilgilendirilmelidir.
SGK Kapsamı dışında olup; Takip alınamayan tüm hastalardan, ilgili
evrakları alınarak günlük Gelir tahakkuk servisine teslim edilmesi Poliklinik
sekreterleri için bir prensip haline getirilmesi; takipsiz hastaların da
faturalarının oluşturulup ilgili kurumlara gönderilmesini sağlayacaktır.
Ek/8 hasta bilgilendirme formu özellikle acilde muayene olan SGK
olmadığı için takip vermeyen hatta banka çalışanı veya er-erbaş olduğu
belirtilen, yabancı uyruklular ve ücretini ödeyemeyen ya da evrakını teslim
etmeyenler için mutlaka düzenlenmelidir.
Ayrıca sekreterlerinin hastaların adres ve telefon bilgilerini her
muayenede güncellemesi hastalara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.
Bu hastalara mutlaka dönüş yapılmalıdır.

Yatan dosyalarının hasta taburcu olur olmaz
epikrizlerinin yazılıp, hizmetlerinin
eksiksiz eklenip, evraklarının tam olacak şekilde hazırlanıp,
Gelir tahakkuk birimine teslim edilmesi dosyaların zamanında faturalandırılmasını
sağlayacaktır.

Gelir tahakkuk birimi teslim edilmediği için fatura edilmeyen dosyaları günlük
tespit edip ilgili servislerle görüşülmelidir.
 Takip
alınmayan yatan dosyalarına sistemden takip alınıp, 45 güne düşmemesi
sağlanmalıdır. 2 aya hiç düşmemelidir. (45 gün geçenlerden takip alınamıyor; 2 ay
geçenler meduladan fatura edilemiyor.)

Hizmetleri eksik ya da yanlış girilmiş olan dosyalar elimize ulaştığında ilgili
Doktorla irtibata geçilip, teyit edilerek dosyasının gerçeğe uygun şekilde
hazırlanması noktasında ilgili servisle görüşülmektedir.

Malzemeli dosyalarda SUT kodsuz malzeme olmamalıdır. Varsa eğer
UBB sorgulama ekranından kontrol edilerek ayniyat sarf depoya bilgi
verilmelidir.
Satın
alma birimi doğru UBB kodunu ve SUT kodunu ilk kayıtta
belirtmesi gerekmektedir.
Hastaya
kullanılan ilaçlar SGK ödeneni ile satın alış fiyatları kontrol
edilmedir; SGK ödenenden daha yüksek satın alma fiyatı olanlarla ilgili
eczaneyle görüşülmelidir.
Yoğun
bakımda paket dışı fatura edilebilen ilaçlara dikkat edilmelidir.
GELİR = GİDER
Finansal
Sürdürülebilirliği Sağlamak için Verilen Hizmetlerin, kullanılan
malzeme ve ilaçların zamanında Tahakkuka Dönüşmesi Büyük Önem Taşır.
Bu
nedenle SUT ve Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre mevzuata
uygun zamanında faturalandırma işlemlerini yapmamız gerekir.
DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ
Her
ayın 01 inden itibaren Tüm faturalar oluşturulduktan sonra SGK
MEDULA dönem hazırlama işlemi yapılır.
YATAN
AYAKTAN
GÜNÜBİRLİK
DİĞER
Kategorilerinde oluşturulan faturalardaki işlemler kontrol edilir.
Örneğin: Acilde yapılan hizmetlerde intravenöz ilaç infüzyonu, flakon
ve kanül var ancak damar yolu açılması yok.
2.1.2.B-Günübirlik tedavi
(1) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi
yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir.
a) Kemoterapi tedavisi,
b) Radyoterapi tedavisi,
c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon
gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,
ç)Hemodiyaliz tedavileri,
d)Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde
Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu,
e) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler
Listesi” nde yer alan işlemler,
f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları.
şeklinde tanımlanmıştır.
Yoğun Bakım
(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat
ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da
başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım
servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri,
hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.
YANİ YATTIĞI İLK GÜN 510.090 YOĞUN BAKIM (104 TL)
SUT KODU EKLENİR VE AYRICA DİĞER AYNI GÜN
VERİLEN TÜM HİZMETLER FATURA EDİLİR.
diğer günler ise P552001-P552002-P552003 Paket işlem
kodlarından uygun olan eklenir.
Yatan Hasta
İşlemler kontrol edilir, tüm hizmetler var ama paket işlem
eklenmeme , ilaç veya malzemenin kaydedilmemesi, raporu
olup olmaması kontrol edilmelidir.
Tüm kontroller bittikten ve ilgili kişilerle görüşülüp gerekli
düzenlemeler yapıldıktan sonra
Dönem Sonlandırma Yapılabilir.
GELİR KALEM TABLOSU
1.
2.
3.
4.
SGK medula dönem sonlandırma rakamları alınır.
SGK’ya manuel kesilen acil hal, gebelik, sosyal güvencesi
olupta sistemden dolayı 45 gün geçtiği için takip
alınamayan kayıtlar, 0-18 yaş takip sorunu olanlar listeleri
yapılarak toplam yatan ve ayaktan tutarları tespit edilir.
SGK yurtdışı faturaları da buraya dahildir.
SGK dışı olan kurumlar oda borsa, er-erbaş, suriye
uyruklular vs. ilgili kurumlara faturaları icmalleri gönderilir.
Toplam tutarları ve icmal listesi alınır.
Saymanlığa gönderilen belgeler arasında bu faturaların
icmalleri ve toplamlarını gösterir çizelgeleri de yer alır.
120.05.01.03 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan)
AYAKTAN
SAYI
TUTAR
YATAN
SAYI
TUTAR
TOPLAM
SAYI
TUTAR
ACİL
0
0,00
YURT DIŞI SGK
0
0,00
GEBELİK
0
0,00
0-18 YAŞ
0
0,00
65 YAŞ ÜSTÜ veya bakıma muhtaç
0
0,00
45 geçtiği için provizyon
alınamayan SGK lı hastalar
0
0,00
ADLİ-İŞ 45 GÜN
0
0,00
TOPLAM
0
0,00
Yukarıdaki tablo hazırlanıp ilgili icmal listeleri ekine takılır, manuel faturası
oluşturulur ve “Gelir kalem” 120.05.01.03 hesabına ilave edilerek
Saymanlığa fatura eki belge olarak gönderilir.
ilgili ay/ 2014 GELİR KALEM TABLOSU 120 Lİ HESAPLAR
Bütçe Kodu
Kurumlar
120.01
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR
120.01.01
Türkiye Büyük Millet Meclisi
120.01.08
Adalet Bakanlığı
120.01.09
Milli Savunma Bakanlığı
120.01.15
Sağlık Bakanlığı
120.01.15.01
Adli Vaka
120.01.15.02
Tutuklu-Hükümlü
120.01.51
Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
120.01.99
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden (Genel)Alacaklar Hes.
120.02
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
120.02.34
Üniversiteler
120.02.999
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (Genel) Alacaklar
TOPLAM
ilgili ay/ 2014 GELİR KALEM TABLOSU 120 Lİ HESAPLAR
Bütçe Kodu
Kurumlar
120.05
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALACAKLAR
120.05.01.01
S.G.K. YATAN (Medula Sistemine Giriş Yapılan)
120.05.01.02
S.G.K. AYAKTAN (Medula Sistemine Giriş Yapılan)
120.05.01.03
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi
Yapılamayan)
120.05.01.03.01
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan Hasta (Medula
Sistemine Girişi Yapılamayan)
120.05.01.03.02
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan Hasta (Medula
Sistemine Girişi Yapılamayan)
TOPLAM
ilgili ay/ 2014 GELİR KALEM TABLOSU 120 Lİ HESAPLAR
Bütçe Kodu
Kurumlar
120.07
DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR
120.09
ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
120.11
GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR
120.11.01
Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.11.02
Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.15
BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
120.20
BANKA SANDIKLARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN
ALACAKLAR
120.20.01
BANKA SANDIKLARINDAN ALACAKLAR
120.20.02
TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN ALACAKLAR
TOPLAM
GENEL GELİR DAĞILIMI
EYLÜL 2014
Bütçe Kodu
Kurumlar
120.01
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR
120.01.01
Türkiye Büyük Millet Meclisi
120.01.08
Adalet Bakanlığı
120.01.09
Milli Savunma Bakanlığı
120.01.15
Sağlık Bakanlığı
120.01.15.01
Adli Vaka
120.01.15.02
Tutuklu-Hükümlü
120.01.51
Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
120.01.99
120.02
120.02.34
120.02.999
120.05
120.05.01.01
120.05.01.02
120.05.01.03
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (Genel)
Alacaklar
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN
ALACAKLAR
S.G.K. YATAN (Medula Sistemine Giriş
Yapılan)
S.G.K. AYAKTAN (Medula Sistemine Giriş
Yapılan)
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula
Sistemine Girişi Yapılamayan)
120.05.01.03.02
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan
Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan)
120.07
DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR
120.09
ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
120.11
GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR
120.11.01
Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.11.02
Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar
Yatan
Hasta
Muayene,
Konsültas
yon ve
Rapor
Gelirleri
(600.01.0
1.02)
Yatan
Yatan
Yatan
Hasta
Hasta
Hasta
Yatan
Genel
Yatak ve Ameliyat
Yatan
Hasta
Yatan
Uygula
Refakat
ve
Hasta Radyoloji Hasta
malar
Ücreti
Anestezi Laboratu Görüntüle Tıbbi
ve
Tıbbi Sarf
Gelirleri Gelirleri
var
me
Uygulama Girisim Malzemesi
(600.01. (600.01.0 Gelirleri Gelirleri Gelirleri Gelirleri
Gelirleri
Ilaç Gelirleri
07.01)
6.01)
(600.01.0 (600.01.0 (600.01.0 (600.01 (600.01.08.02 (600.01.08.0
2.02)
3.02)
4.02)
.05.02)
)
1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINA VERİLEN
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
BANKA SANDIKLARI, TİCARET ODALARI,
SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN
ALACAKLAR
120.20.01
BANKA SANDIKLARINDAN ALACAKLAR
120.20.02
TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE
BORSALARDAN ALACAKLAR
Genel Toplamlar
Ayaktan
Ayaktan
Ayaktan
Hasta
Hasta
Diger
Hasta
Genel
Radyoloji
Saglık
Tıbbi
Uygulama
Görüntül
Hizmet
Uygulama lar ve
eme
Gelirleri
Gelirleri
Girisim
Gelirleri
(600.01.9
(600.01.0 Gelirleri
(600.01.
9)
4.01) (600.01.0
03.01)
5.01)
Üniversiteler
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan
Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan)
120.20
Ayaktan
Hasta
Laboratu
var
Gelirleri
(600.01.
02.01)
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdarelerinden (Genel)Alacaklar Hes.
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden
Alacaklar
120.05.01.03.01
120.15
Ayaktan
Hasta
Muayene,
Konsültasy
TOPLAM
on ve
Rapor
Gelirleri
(600.01.01
.01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gelir Kalem Tablosuna Dahil Olmayan ve
Ayrıca Bildirilmesi gereken Faturalar

1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporları,

2. Birlik içi ve birlik dışı bedelli bedelsiz
mal ve hizmet alımları
BEDELLİ BEDELSİZ MAL VE HİZMET ALIM FATURALARI
GELİR KALEM TABLOSUNDA GÖSTERİLMİYOR, AYRICA BİLDİRİLİYOR.
TEŞEKKÜR EDERİM…
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 433 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content