close

Enter

Log in using OpenID

BUĞDAY TALEP FORMU (Ekmeklik Buğday) FİRMA /ŞAHIS ADI

embedDownload
EK:3
BUĞDAY TALEP FORMU (Ekmeklik Buğday)
FİRMA /ŞAHIS ADI
2013 YILI FİİLİ BUĞDAY TÜKETİM
MİKTARI: Ton/Yıl (Ticaret/Sanayi
odalarından veya Mali Müşavirlerden
alınabilecektir)
Fiili Tüketim Miktarının ait olduğu yıla
ait Un İhracat Miktarı (Ton)
ADRES
İLİ
ELEKTRONİK POSTA
TELEFON
FAKS
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO
T.C. KİMLİK NO
…………………………..……[email protected]
Lütfen talebinizi X şeklinde iki talep seçeneğinden sadece birini işaretleyerek, imzalayınız.
Talep Seçeneği
İşaret
1 Fiili tüketim hesaplamasına göre tarafıma tahsis edilecek miktarın
tamamını almayı kabul ediyorum.
2 Toplam talebim ……..tondur.(Ancak talep miktarı fiili tüketim
miktarından fazla olamaz.)
İmza
Lütfen talebinizi hangi şubenin hangi stokundan istiyorsanız X şeklinde işaretleyiniz
SATIŞA AÇILAN VE TALEP EDİLEN STOKLAR
ŞUBELER
BUĞDAYLAR
1262
Stok
1263
X
1272
Stok
X
Stok
1273
X
1541
Stok
X
SAMSUN
1671
Stok
X
12.324
X
Stok
X
POLATLI
KONYA
8.955
X
AKSARAY
AKŞEHİR
2.585
X
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
YERKÖY
ERZURUM
GAZİANTEP
TOPLAM
AÇIKLAMA: Firmanın ihracat miktarı düşüldükten sonra bulunan aylık buğday tüketim miktarı talep edilen stoklarla orantılı olarak bölündükten
sonra hesaplama yapılacaktır Örneğin; Aylık fiili tüketim miktarı (un ihracatı düştükten sonra) 15.000 ton olan Polatlı Şube hinterlandında bulunan
bir firma Akşehir (1273 kodlu için), Konya (1263 kodlu için) ve Samsun (1541 kodlu için) Şube Müdürlüğü stoklarından satışa sunulan
buğdaylardan almak için müracaatta bulunmuş olsun. Polatlı Şube tarafından yapılacak fiili tüketim dağıtımı; Akşehir Şube için (1273 kodlu)
2.585/(2.585+8.955+12.324)=0.157 0,108x15.000=1.620 ton, Konya Şube için (1263 kodlu) 8.955/(2.585+8.955+12.324)=0,375
0,375x15.000=5.625 ton, Samsun şube için (1541 kodlu) 12.324/(2.585+8.955+12.324)=0,516 0,516 x15.000=7.740 ton, olarak hesaplanıp üç
Şubeye bildirilecektir. Şayet firma sadece Akşehir Şubeden talepte bulunmuş olsaydı aylık fiili tüketiminin tamamı Akşehir Şube için kullanılacaktı.
Ancak, TMO gelen talep ve stok durumuna göre dağıtım yaparak talep seçeneklerinde belirtilen miktarların altında satış yapabilir.
Kuruluşunuzca satışa sunulan buğday stoklarından yukarıda (X) ile işaretlediğim Şube stoklarından ve yine (X) ile
işaretlediğim talep seçeneğim doğrultusunda fiili tüketim rakamım dikkate alınarak belirleyeceğiniz miktar ve işyerleri stokundan
almak istiyorum. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarım.
Gereğini bilgilerinize arz ederim. (…./…/2014)
Firma Yetkilisi
Kaşe/İmza
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content