close

Enter

Log in using OpenID

(\335\376letme Y\366netimi.xls) - Kaynarca Seyfettin Selim Meslek

embedDownload
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
STAJ KABUL FORMU
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
:
Yüksekokul Numarası
:
T.C Kimlik Numarası
:
Telefon (Cep / Ev)
:
YAPACAĞI STAJIN
Türü
:
Süresi (İş Günü)
: 30 İş Günü
Staj Başlama ve Bitiş Tarihi
:
30 / 06 / 2014
-
13 / 08 / 2014
(Sigorta girişi için staj başlama ve bitiş tarihlerinin yazılması zorunludur)
Yukarıda belirtilen tarihler arasında . . . .30
. . iş günü stajımı yapacağım.
Stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem halinde en az bir hafta önceden ilgili eğitim
(okul) birimine bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlülükleri kabul ettiğimi taahhüt ederim.
.../.../.....
Öğrencinin imzası
Yukarıda kimliği verilen programımız öğrencisinin belirtilen iş günü kadar staj yapması zorunludur. Staj süresi boyunca
öğrencimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası üniversitemiz tarafından yapılacaktır.
(Onay)
Müdürlük
İŞYERİNİN
Ünvanı
:
Adresi
:
Telefon
:
Fax
:
Firma İş Yeri Sicil Numarası
:
Firmanın Vergi Numarası
:
Ticaret / Esnaf Odası Sicil No
:
E-Posta Adresi
:
Faaliyet Alanı (Sektör)
:
Yukarıda Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı öğrencinin yukarıda belirtilen tarihlerde iş yerimizde staj yapması
uygun görülmüştür.
İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN
Adı Soyadı
(Ünvanı)
Mühür ve İmza
UYGUNDUR
.../.../.....
Öğr. Gör. İlkin Behlül ÇAP
Bölüm Başkan V.
NOT:
1- Öğrencinin Staj Kabul Formu staj başlangıç tarihinden en geç on ( 10 ) gün önceden ilgili eğitim (okul) birimine teslim etmek
zorundadır.
2- Staj Kabul Formuna nüfus cüzdan fotokopisi ve Öğrenci Kimliğinin Fotokopisi birer ( 1 ) adet eklenecektir.
3- Staj Kabul Formuna "Staj Beyan ve Taahhüt Formu" eklenecektir.
4- Staj Kabul Formu düzenlenmeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez.
00
00.00.FR.38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content