close

Enter

Log in using OpenID

1 Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ

embedDownload
Uluslararası Sempozyum Duyurusu
KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI
VE
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
19 – 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi
KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM
ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile
Yeditepe Üniversitesi 19–20 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilecek
“Kadın
Hayatlarını
Yazmak:
Oto/Biyografi,
Yaşam
Anlatıları, Mitler Ve Tarih Yazımı” başlıklı uluslararası sempozyum için
bildiri özetlerinizi beklemektedir.
Sempozyuma, biyografi, otobiyografi, mektup, günlük, anı-hatırat,
aile tarihi, vaka tarihi ve kadın hayatlarının kayıt edildiği başka biçimler de
dahil olmak üzere çok geniş ve disiplinler arası bir kadın hayatları yazımı
alanından bildirilerle başvurular yapılabilir. Sempozyum, kadın hayatları
yazımına dair ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki kültürel geleneklerin ve
farklı
türlerin
yanı
sıra,
kadınların
sözlü
gelenekleri,
sözlü
tarih
araştırmaları, tanıklıklar ve kadın hayatlarının temsil edildiği sözlü olan
1
veya
olmayan,
belgesel,
video,
resim
gibi
muhtemel
tüm
sanat
formlarından bildirilere de açıktır.
KEKBMV, 1989 yılında İstanbul’da kurulmuş ve 14 Nisan 1990’da
hizmete açılmıştır. KEKBMV, kadın tarihi üzerine yapılan araştırmaları
destek amacıyla kurulmuş Türkiye’deki ilk ve halen de tek kadın
kütüphanesidir. Kütüphanenin temel misyonu, dünyadaki kadın merkezli
entelektüel mirası toplamak, korumak, sahip çıkmak ve bu mirası
araştırmacıların erişimine sunmaktır.
Yeditepe
Üniversitesi
İstanbul’da
kurulmuş
bir
vakıf
üniversitesidir.
Üniversite, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İstek Vakfı) tarafından 1996
yılında kurulmuştur. Üniversite kampüsü, 236 bin metrekare kapalı ve 125
bin metrekare açık alana sahiptir. Üniversite’nin Güzel Sanatlar, Mimarlık,
İletişim , Mühendislik ve Fen Bilimleri fakültelerine ait 319 derslik, 22 amfi
,32 bilgisayar laboratuarı, 74 araştırma laboratuarı ve 2 profesyonel
fotoğraf stüdyosu bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nde onbir fakülte,
üç enstitü, bir meslek yüksek okulu vardır. Fransızca eğitim yapan bir
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı, Almanca eğitim yapan bir
İşletme programı ve İtalyanca eğitim yapan bir Sanat ve Tasarım
programı
dışında
bütün
akademik
programlar
İngilizce
olarak
yürütülmektedir.
Bildiriler, aşağıda belirtilen konularda olabilir, ancak bu konularla
sınırlı olması gerekmez:
-Tarihi kadın karakterlerin, edebi, sanatsal ve bilimsel metinlerde kaleme
alınışı
-Feminist/kadın oto/biyografik yazını
-Kadın tarihi yazımında teori ve yöntem
-Tarih yazımı ve yaşam anlatıları yazımında etik ve ahlaki meseleler
2
-Küresel, ulusal ve bölgesel ölçekteki kadın-merkezli mitolojiler
-Yaşam anlatıları yazımına dair özel güçlük ve problemler
-Toplumsal bellek ve feminist/kadın oto/biyografileri
-Toplumsal cinsiyet ve feminist/kadın oto/biyografileri
-Feminist/kadın anı-hatıratında yer alan erkekler
-Medya ve temsil: feminist/kadın yaşamlarının medya ve ders kitaplarında
temsili
-Sanat, gündelik yaşam ve feminist/kadın oto/biyografileri: Film, tiyatro,
müzik, resim, populer kültür, vs.
-Oto/biyografilerin
kurmaca
boyutu,
tarihsel
karakterlerin
kurmaca
unsurlarla kesişimi
-Oto/biyografik belgesellerde yer alan kadınlar
-Feminist öncüler ve kadın hakları aktivistlerinin oto/biyografileri veya
yaşam anlatıları (özellikle Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu’dan)
Belgeler ve Arşiv:
-Feminist/kadın
arşivleri,
kütüphaneler
ve
bunların
kadın
hayatları
yazımındaki önemi
-Özel arşivler ve bunların kadın hayatları yazımındaki önemi
-Mektuplar
-Anı ve hatırat
-Günlükler
-Sözlü tarih belgeleri
Bildiri özetleri ve tam metinlerin teslimi
Sempozyuma, İngilizce ve Türkçe olarak bireysel bildirilerin yanı sıra
panel, atölye, film ve başka sunum önerileri ile katılmak mümkündür.
Sunumlar için verilebilecek azami süre 20 dakikadır. Düzenleme komitesi
sempozyum
esnasında
çeviri
imkanı
sağlamaya
çalışmaktadır.Bildiri
özetleri, başlıkları ile ve İngilizce olarak 250-500 kelime aralığında
hazırlanmış olmalı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri eklenmelidir.
3
Lütfen aşağıdaki listeden bildirinizin ilgili olduğunu düşündüğünüz bir ana
başlık seçerek göndereceğiniz özete ekleyiniz.
Sempozyum
oturumları
aşağıdaki
ana
başlıklara
göre
düzenlenecektir:
1- Teori, yöntem, feminist tarih, feminist eleştiri ve kadın hayatları yazımı.
2- Oto/biyografi, yaşam anlatıları, mitler ve tarih yazımı.
3- Kadın hareketinde yer alan kadınlar ve kadın tarihi (özellikle Türkiye,
Balkanlar ve Ortadoğu’dan katkılar beklenmektedir).
4- Kültürel gelenekler içindeki yaşam anlatıları, yaşam anlatıları içindeki
kültürel gelenekler: kadınların folkloru ve sözlü gelenekler.
5- Otobiyografi ve biyografi karşılaştırmaları.
6- Oto/biyografik kurmaca ve kadın hayatları yazımı
7- Kadın yaşam anlatılarında felsefe
8- Toplumsal bellek ve feminist/kadın yaşam anlatıları
Lütfen
özet
ve
diğer
önerilerinizi
şu
bilgileri
de
ekleyerek
aşağıdaki adrese gönderiniz:
1- Ad, soyad(soyadı büyük harflerle)
2- Kurum
3- Kısa özgeçmiş
4- E-posta adresi
5- Posta adresi
6- Telefon ve faks numaraları
7- Ana başlık
[email protected]
Sempozyum bildiri kitabı:
Seçilen bildiriler, sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. Bu amaçla,
konferansta sunulacak bildirilerin tam metinlerinin, en geç 30 Haziran
2014 tarihine dek aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.
4
[email protected]
Özet için son teslim tarihi:
30 Kasım 2013
Kabul edilen bildiri özetlerinin ve panel önerilerinin açıklanma tarihi:
30 Ocak 2014
Tam metin bildirilerin teslim tarihi:
30 Haziran 2014
Sempozyum kayıt ücreti 150 Euro’dur.
Konaklama olanakları, ulaşım ve sempozyum web adresi .ile ilgili bilgiler
2013
adresi
Eylül ayı sonunda duyurulacaktır. Sempozyum kayıtları bu web
üzerinden
yapılacaktır.
Sempozyuma
dair
güncel
bilgilere
www.kadineserleri.org adresinden de ulaşılabilir.
Sempozyum koordinatörleri:
Dr. Birsen Talay Keşoğlu (Yeditepe Üniversitesi, Tarih Bölümü )
Yard. Doç. Vehbi Baysan (Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı)
[email protected]
Sempozyum düzenleme komitesi
Aslı Davaz: Kadın kütüphanecisi, arşivci ve KEKBMV üyesi
Ayşe Durakbaşa: Prof. Dr., Marmara Üniversitesi - Sosyoloji
Ayşe Nur Erek: Yard. Doç., Yeditepe Üniversitesi - Tarih
Birsen Talay Keşoğlu: Dr., Yeditepe Üniversitesi – Tarih
Diane James: Editör ve çevirmen
Fatma Türe: Yard. Doç., Ankara Üniversitesi – Sosyoloji
Leyla Şimşek-Rathke : Dr., Marmara Üniversitesi – Sosyoloji
Nazan Aksoy:Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi – İngilizce Eğitimi
Neşe Yıldıran: Yard. Doç., Tarih, İstanbul
5
Tilly Vriend: Uluslararası Proje Yöneticisi – Atria – Amsterdam /
AtGender başkan yardımcısı ve kurul üyesi , Women’s Information
Network Europe (WINE)
Tuba Çavdar: Doç., Marmara Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV), İstanbul,
Türkiye.
Adres
:Kadir Has Cad. Fener Vapur İskelesi Karşısı. Tarihi
Bina. No: 8 Fener / Haliç . 34220
Telefon
:0090 212 621 81 34 - 0090 212 534 95 50
Web sitesi
: www.kadineserleri.org
E-posta adresi
:[email protected]
İşbirliği yapılan kurum
:Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü /
www.yeditepe.edu.tr
Sempozyuma katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar
dileriz.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content