close

Enter

Log in using OpenID

19 subat 2015 (58) persembe

embedDownload
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
TBMM GRUP BAŞKANLIĞI
TBMM GÜNDEMİ
24. DÖNEM V. YASAMA YILI
BİRLEŞİM: 58
TARİH: 19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
SAAT: 14.00 – BİTİMİ
TBMM BAŞKANVEKİLİ: AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
1 - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
ALİ SERİNDAĞ
MESUT DEDEOĞLU
EKREM ÇELEBİ
CHP-GAZİANTEP
MHP-K.MARAŞ
AKP-AĞRI
GAZİANTEP İLİNİN SORUNLARI HK.
KAHRAMANMARAŞ’IN SORUNLARI HK.
AĞRI İLİNDE YAPILAN YATIRIMLAR HK.
2 – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
 3 ADET ARAŞTIRMA ÖNERGESİ OKUNACAKTIR.
 HDP,MHP VE CHP GRUP ÖNERİLERİ
3 – SÖZLÜ SORULAR
GÖRÜŞÜLMEYECEKTİR
4- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1. (SIRA SAYISI: 684 ) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TASARISI (1/995) (TEMEL KANUN) (5 BÖLÜM) (TOPLAM: 132 MD)(I. BÖLÜM: 1 İLA
20 MADDE) (II. BÖLÜM: 21 İLA 46 MADDE) (III. BÖLÜM: 47 İLA 72 MADDE) )(IV.
BÖLÜM: 73 İLA 102 MADDE) )(V. BÖLÜM: 103 İLA 132 MD.)
TÜMÜ ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU
I.BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: ATİLA KAYA
II. BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: FARUK BAL
III. BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: MEHMET ERDOĞAN
IV. BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: S. NEVZAT KORKMAZ
V.BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: MEHMET ŞANDIR
KOMİSYONLAR
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU SAAT: 10.00

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINDA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF. DR. GÜLRİZ UYGUR, 2) KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE STK'LARIN ROLÜ VE BU ALANDA ALINMASI
GEREKEN İDARİ VE HUKUKİ ÖNLEMLER ÜZERİNE; - MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI TEMSİLCİSİ, - UÇAN SÜPÜRGE
KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ, KOMİSYONA BİLGİ SUNACAKLARDIR.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU SAAT: 11.00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content