close

Enter

Log in using OpenID

T.C. KÜTAHYAVALİLİGİ Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
KÜTAHYAVALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
MENKUL
MAL
SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın 5 ve 62 inci maddeleri geregınce
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri ve biçilmiş değeri yazılı menkul
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
Birinci açık artırma;
aşağıda belirtilen tarih, gün, saat ve adreslerde yapılacaktır.
Birinci açık artırmada verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma aşağıda
belirtilen tarih gün ve saatte, aynı adreslerde yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga
Vergisi alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti söz konusu olduğunda
satış bedelinden
ödenecektir. )
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti
ve ikametgah
belgesi
ile belirlenen
gün ve saatte
ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların ayrıca Noter
onaylı Vekaletname getirmeleri
gerekmektedir. Satışı yapılacak menkul
malların fiziki
durumları aşağıda belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize
müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Acık artırmaya katılanların,
satışı yapılacak menkul malları
görmüş oldukları
kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgecmeleri halinde haklarında
6183 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri
uygulanacaktır.)
i
İLANEN
SATILACAK
ME
KUL
MALLARıN
DUYURULUR.
ÖZELLİKLERİ
- BİçİLMİş
DEGERLERİ
1- 43 NN 123
8.000,00
2003 model Hyundai Starex. GTİp 87.03
Menkul mal, Kütahya
Birinci
Bulvarı
Defterdarlık
TL.
. Tamir ve bakım gerekir. Ruhsat ve anahtar yoktur.
Hizmet Binası
otoparkında
muhafaza
altındadır.
acık artırma; 12/03/2015 Perşembe
günü saat 14'00 de, Fatih Sultan Mehmet
o: 48 Kütahya
adresinde, Defterdarlık Hizmet Binası otoparkında yapılacaktır.
(Not: Birinci
aynı saatte
(Not: Satışı
sorumluluk,
acık artırmada
satılamayan
menkul mallar, 19.03.2015 Perşembe
ve aynı
adreste ikinci defa acık artırmaya
cıkarılacaktır.)
yapılan Motorlu
Araçların
fenni muayenesi
ceza ve ı=ecikme zamları
alıcıya aittir.)
İle
İlı=iIi
her
günü
türlü
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43100-KÜTAHYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 223 61 00 (10 Hat)
Faks: (0274) 223 0621
İcra-Satış Servisi (Dahili Telefon: 208)
,~------------------------------------------------------------------------------------------
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
942 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content