close

Enter

Log in using OpenID

13.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
ME KUL MAL SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın 5 ve 62 inci maddeleri geregınce
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri ve biçilmiş değeri yazılı menkul
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
Birinci açık artırma,
aşağıda belirtilen tarih
saat ve adreslerde yapılacaktır.
Birinci açık artırmada verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 'ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma yedi gün
sonra aynı adreste ve aynı saatlerde yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga Vergisi
alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti
söz konusu olduğunda
satış
bedelinden
ödenecektir. )
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatte satışın
yapılacağı yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların
ayrıca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumları
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları görmüş oldukları kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgeçmeleri
halinde haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
SATILACAK
MENKUL
1- 43 EC 990 plakalı 2007
MALLARıN
ÖZELLİKLERİ
ve BİçİLMİş
model HYUNDAİ ACCENT ERA 1.S
DEGERLERİ
27.000,00 TL.
ön tampon çarpık.çizikler var. kullanılır durumda. Ruhsat anahtar var.
LAcık artırma; 13/04/2015 PAZARTESİ günü saat 11'00 de, 30 Ağustos Mahallesi,
Fatih Sultan Mehmet Bulvan No: 48 KÜTAHYA adresinde, Defterdarlık Hizmet Binası
Otoparkında yapılacaktır.
Birinci acık artırmada satılamayan menkul malların
aynı adreste ve aynı saatlerde yapılacaktır.
ikinci acık artırması, yedi gün sonra
( ot: Satışı yapılan Motorlu Araçların fenni muayenesi
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
İLANEN
ile
ilgili
her türlü sorumluluk,
DUYURULUR
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43100-KÜTAHYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 2236100 (lO Hat)
Faks: (0274) 2230621
İcra-Satış Servisi (Dahili Telefon: 208)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
758 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content