close

Enter

Log in using OpenID

14.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
ME
KUL
MAL
SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
5 ve 62 inci maddeleri geregınce
ve biçilmiş değeri yazılı menkul
Birinci açık artırma,
aşağıda belirtilen tarih
saat ve adreslerde
yapılacaktır.
Birinci açık artırmada
verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 'ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma yedi gün
sonra aynı adres ve aynı saatlerde yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga Vergisi
alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti
söz konusu olduğunda
satış
bedelinden
ödenecektir. )
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatle satışın
yapılacağı
yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların
ayrıca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumları
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları görmüş oldukları kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgeçmeleri
hal inde haklarında 6183 sayılı A.A. T.U .H. Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
SATILACAK
MENKUL
1-43 RP 226 Plakalı 2006
MALLARIN
model
ÖZELLİKLERİ
DEGERLERİ
Kanuni Motosiklet
1.Açık artırma; 14/04/2015 SALI gunu saat 11'00 de,
Dövcen sk. No:15 KÜTAHYA
adresinde
yapılacaktır.
Birinci açık artırmada satılamavan
aynı adreste ve aynı saatlerde
ve BİçİLMİs
800,00 TL.
Merkez
Cumhuriyet
menkul malların ikinci açık artırması,
yapılacaktır.
ot: Satışı yapılan Motorlu
Araçların
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
İLANE
fenni muayenesi
ile
ilgili
mah.
yedi gün sonra
her türlü
sorumluluk,
DUYURULUR
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43100-KÜTAHYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 22361 00 (lOHat)
Faks: (0274) 223 0621
İcra-Satış Servisi (Dahili Telefon: 208)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
666 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content