close

Enter

Log in using OpenID

YILDIZLAR SERBEST VE GREKO ROMEN GÜREŞ İL BİRİNCİLİĞİ

embedDownload
-
/r al\l
T.c.
ÇORUM VALİLİĞİ
{t}t
,f
süa\&,
!l.
Ts- .Y
\r_wftMıl
il. WaRjcı,
vğ
§?
Sayı
Konu
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl vrtloıırlııgıı
'7
:63795553-.44584373
11
25
2A ı 02ı2Oı5
: Hakem Görevlendirmesi
Sayın
:
.................
.......Güreş Hakemi
ÇoRUM
Güreş İl Temsilciliğimizin 2015 yılı faaliyet programındayer a|an; Yıldızlar (1998-1999 doğumlular, 2000
doğumlular Dr. Raporu) Serbest ve Grekoromen Güreş İ Birinciliği müsabakaları aşağıda belirtilen talimat
doğrultusunda yapılacaktır.
Yapılacak olan müsabakalara
ile hakem olarak görevlendirildiniz.
İl
Hakem Komitesinin 25.02.2015 tarih
ve
20|5105 sayılı kararı
Bilgilerinizi rica ederim.
im
MÜSABAKANIN ADl
MÜSABAKANINYERİ
MüsABAKANIN TARiHi
EGER
Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Giiıreş İl nirincillgi
Adil CANDEIııIİR Gtlreş Eğitim Merkezi Spor Salonu
07 Mart 2015 (Cumartesi) Serbest Gtıreş İl Birinciliği
08 Mart 20|5 (Pazar)
Grekoromqn Gtıreş İl Birinciliği
MÜSABAKANIN SAATİ
TARTıSI
l0 :00' da
ıuÜsııexlxrı
başlayacaktır,
06.022015 Saaı 18.00 -l8:30
arası serbest stil Tartrcı
07.02.2015 Saat 18:00 -l 8:30 arası Grekoromen Stil Tartısı
MÜSABAKANINSİKLETLERİ: (39-a2)-46-50-54_58_63 -69-76_85 - l00olmaküzere 10sftlettir.
MÜSABAKANINTÖLERANSI : l Kg
NOT:
İlçelerden gelecek sporcular için müsabakanın yapılacağı günü sabah saat 08.00-09.00 arasr ayrrca
tartı yapılacaktır.
07-08
1_
a
J-
45_
6,1
8-
910_
l l_
ıa
lL-
Mart 2015 tarihİnde GöREVLİ HAKEMLER:
iNAN
İsmailEKER
AlperUYSAL
Serdar GÜVELEK
Uğur ÇADIR
Abdullah TEPE
Fatih TOPUZ
Saük METİN
Hasan DEMİRER
Çelebi BAYIR
Fevzi ŞEKER
Murat
Kubra
DAĞLAMAZ
Adres: Karakeçili Mh. Samsun Cd. No:97lA ÇORUM
l020 Fax: (0 36a) 223 |024
E- Posta : ç[email protected]
Tel: (0 364)223
Uluslar arası Hakem (Müsabaka Baş Hakemi)
uluslar arası Hakem
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Hakem
Hakem
Hakem
Hakem
Hakem
Bölge Hakemi
Bölge Hakemi
Bölge Hakemi
Bölge Hakemi
Adav Hakem
(Cetvel Hakemi)
l
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
675 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content