close

Enter

Log in using OpenID

BOCCE HAKEM TAYİNİ

embedDownload
,
T.L.
"
| ÇORUM VALİLİĞİ
Gençlik ilizmetleri ve §por,İlMlıOtl,riııgu
Sayı
Konu
0966
63795553.03-bfor36/
:HakemTayini
:
N...ıoznoıs
20l5 tarihokuI Sporları İl Temsilciliğimizin 20l5 yıtı faaliyet prograınl gereğince 24,25-26 Şubat
Yıldızlar ve ConÇleı
lerinde İlimiz Cumhuriyet ortaokulu-Bahçesinde yapıtacak olan Okullararası Küçükler,
(K_E) Bocce İl Birinciliginde hakem olarak görevlendirilenlğrin isİmleri aşağıya çıkartılmıŞtır.
Bilgilerinizi rica ederim.
TEKNİK TALİM,{T
MÜSABAKANIN ADI
MÜSABAKANIN YERİ
MÜSABAKANIN SAATİ
MüSABAKANIN TARiHi
MüsAB. KATEGoRiınni
okullararası Küçükler, yıldızlar ve Gençler (K_E) Bocce
Cumhuriyet Ortaokulu Bahçesi
t0.00 (her üç günde)
24-?5-26 Şubat 20 l 5 Sal ı,Çarşamba-Perşembe
Küçükler (2003 -2003 ) Y ı ldızl ar QOa |2a02 Gençler
(l
cönnvııi ırırnıvıınn
l- Hasan SINIRTAŞ
2- AyşegülYILDIRIM
3- Murat KEPÇE
4- Cemil EKER
5_
Ünal
yücEL
6_ Osman
7_
CÜrınn
Gülcan TÜFEKÇİ
8- Menderes
ÖzRnslıN
Tel : (0 364) 223 l0 20 Fax : (0 364) 223 |0
24
Ayrıntılı Bilgi için irtibat:
E- Posta : [email protected]
1l
Birinciliğ
997,2000) Doğumlular
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
633 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content