close

Enter

Log in using OpenID

GEOTEKLAB

embedDownload
GEOTEKLAB
ZEMİN - KAYA MEKANİĞİ VE AGREGA LABORATUVARI
1463 Sok. No : 52 İvedik OSB Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 394 64 26 Faks : 0 312 394 64 27
www.geoteklab.com
NUMUNE KABUL FORMU
LABORATUVAR KOD NO
GELEN NUMUNELERİN KAYDEDİLMESİ DURUMUNDA FORM SÖZLEŞME NİTELİĞİ TAŞIR. DENEY TALEBİNDE BULUNAN KİŞİ/KURUM TARAFINDAN İMZALANIR.
1. DENEY TALEP EDEN KİŞİ / KURUM TARAFINDAN DOLDURALACAKTIR.
ADI
ADRESİ
TEL
FAX
E-posta
2. RAPOR BİLGİLERİ
FİRMA ADI
PROJE ADI
RAPOR TESLİM SÜRESİ (EN ERKEN)
….. / ….. / ………
Not: Rapor teslim süresi talep edilen deneylerin, deney sürelerine göre hesaplanır ve raporun teslim edilebileceği en erken tarihtir. İş yoğunluğu ve personel durumuna göre bu teslim süresi aşılabilir,
bu durumda müşteri mail veya fax yoluyla kesinlikle bilgilendirilir.
3. NUMUNE TESLİM BİLGİLERİ
4. RAPOR TESLİM TALEBİ
ELDEN
ELDEN
KARGO
KARGO
NAKLİYE
E-posta / Fax
5. FATURA BİLGİLERİ
Firma / Kişi Adı
Adresi
Vergi No:
Vergi Dairesi
AÇIKLAMALAR
1. Analiz şartlarına uygun şekilde numune alınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır.
2. Numunelerin yeri ve derinliği müşteri beyanına göre yazılmaktadır. .Sorumluluk, beyanı veren kişi ve kuruluşa aittir.
3.Firma adı ve proje adı belirtilen taleplerde deney raporu söz konusu firma ve proje adına, firma adı ve proje adı belirtilmeyen taleplerde analiz raporu Deney Talep eden Kişi / Kurum adına
düzenlenir. Bu bölümde belirtilen firma adı ve proje bilgileri müşteri beyanı olup, Laboratuvarımızın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4. Rapor orijinal olarak 2 nüsha hazırlanıp, 1 nüshası müşteriye verilir, 1 nüshası da laboratuvarımızın arşiv bölümünde saklanır.Müşteri tarafından talep edilecek rapor kopyaları, arşiv
nüshasından kontrollü kopya olarak çoğaltılır.
5. Numune kabul kriterleri Numune Kabul, Depolama ve Saklama Süreleri Talimatında (TL.40) belirtilmiştir. İlgili talimata (TL.40) www.geoteklab.com web adresinden ulaşılabilir.
6. Deney numunesi Numune Kabul, Depolama ve Saklama Süreleri Talimatında (TL.40) belirtilen miktara uygun şekilde gönderilmişse, şahit numune rapor teslim tarihinden başlayarak 3 ay muhafaza
edilir. Belirtilen miktar kadar numune gönderilmemiş ise deneyler yapıldıktan sonra kalan numune 1 ay muhafaza edilir.
7. Talep edilen deneyler numune kabul formunun ekinde belirtilen deney metotlarına göre yapılacaktır.
8. Tek Yönlü Konsolidasyon deneyinde “Konsolidasyon Katsayısı (Cv )” değerini veren okumalar müşterinin talep etmesi halinde alınmaktadır.
9. Deneylere ait birim fiyatlar www.geoteklab.com web sitemizde yayınlanmıştır.
10. Fatura deney raporu teslimiyle birlikte kesilir ve fatura tarihini takiben 1 ay içinde ödeme alınmaktadır.
Not: Bu analiz Taşeron firmada yaptırılacaktır.
Beyan Ettiğiniz Şartları Kabul Ediyorum
Laboratuvar Müdürü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Tarih
Tarih
İmza
İmza
Kaşe
Kaşe
6. EK TALEPLER (Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkacak talep ve teklif değişiklikleri için kullanılacaktır.)
Müşteri
Laboratuvar Müdürü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Tarih
Tarih
İmza
İmza
Kaşe
Kaşe
7. EKLER
Kullanılan talep formu (İlgili talep formunun karşısındaki kutucuğu işaretleyiniz ve numune teslim tarihini doldurunuz)
EK-1 ZEMİN DENEYLERİ TALEP FORMU
→
→
Numune Teslim Tarihi :
………
/
………
/
………….
EK-2 AGREGA DENEYLERİ TALEP FORMU
→
→
Numune Teslim Tarihi :
………
/
………
/
………….
EK-3 KAYA DENEYLERİ TALEP FORMU
→
→
Numune Teslim Tarihi :
………
/
………
/
………….
FR.89 /01.10.2014-01
ANALİZ ADI
STANDARD
FR.89 /01.10.2014-01
TESLİM EDEN
TESLİM ALAN
Tek Yönlü Konsolidasyon
Deneyi(*)
Şişme Yüzdesi Deneyi
Şişme Basıncı Deneyi
Hidrometre Deneyi
Çifte Hidrometre Deneyi
Özgül Ağırlık Deneyi(*)
Standart Proktor Deneyi(*)
Modifiye Proktor Deneyi(*)
TS 1900-2
TS 1900-2
TS 1900-2
TS 1900-1
ASTM D 4221
TS 1900-1
TS 1900-1
TS 1900-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
NOT: Yıldızlı (*) deneyler akreditasyon kapsamındadır.
TARİH
CBR (Kuru)
Permeabilite (Düşen
Seviyeli)
Permeabilite (Sabit
Seviyeli)
İğne Deliği + Dağılma
TS 1900-2
TS 1900-2
ASTM D 5856
ASTM D 2434,
BS 1377
TS 1900-2
CBR (Yaş)
Direkt Kesme Deneyi (UU)
TS 1900-2
TS 1900-2
Üç Eksenli Basınç Deneyi
(UU)(*)
Zeminde serbest (Tek
Eksenli) Basınç Dayanımı
Deneyi(*)
TS 1900-2
TS 1900-2
Kuru Birim Hacim Ağırlık
TS 1900-1
Likit Limit Koni Düşürme
Metodu(*)
TS 1900-1
Plastik Limit(*)
Likit Limit Cassagrande
Tek Nokta Metodu(*)
TS 1900-1
Doğal Birim Hacim Ağırlık
Likit Limit Cassagrande
Metodu(*)
TS 1900-1
TS 1900-1
Elek Analizi Kuru Metot(*)
TS 1900-1
TS 1900-1
Elek Analizi Yaş Metot(*)
TS 1900-1
→
Su Muhtevası(*)
→
TS 1900-1
ZEMİN - KAYA MEKANİĞİ VE AGREGA LABORATUVARI
1463 Sok. No : 52 İvedik OSB Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 394 64 26 Faks : 0 312 394 64 27
www.geoteklab.com
GEOTEKLAB
LABORATUVAR KOD NO
EK-1 ZEMİN DENEYLERİ TALEP FORMU
AÇIKLAMALAR:
1. İstenilen deneyleri analize ait kutuları işaretleyerek talep ediniz
ANALİZ ADI
STANDARD
FR.89 /01.10.2014-01
TESLİM EDEN
Organik Madde Tayini
Los Angeles(*)
Los Angeles(*)
TS 1744-1
TS EN 1097-2
ASTM C-131
TESLİM ALAN
İzafi Kesafet
Kil Topakları (iri+ince)
TS 1900-1
ASTM C-142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NOT: Yıldızlı (*) deneyler akreditasyon kapsamındadır.
TARİH
TS 3528
TS 13518
TS 1097-6
İri + İnce Madde Tayini
Bağıl Yoğunluk
(iri+ince agrega)
Alkali Silika
Reaktivitesi (Harç
Çubuğu Yöntemi)
Su Emme (iri+ince
agrega)
Permeabilite (Sabit
Seviyeli)
ASTM D 2434
TS 1097-6
Permeabilite (Düşen
Seviyeli)
Don Kaybı Deneyi
(Sodyum Sülfat)
(iri+ince)
Don Kaybı Deneyi
(Magnezyum Sülfat)
(iri+ince)
TS 1900-2
TS EN 1367-2
ASTM C-88
Yığın Yoğunluğun
Tayini
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
TS EN 1097-3
İri Agregalarda Ezilmiş
ve Kırılmış Yüzdelerin
Tayini
TS EN 933-5
Los Angeles(*)
Yassılık Endeksi
TS EN 933-3, BS
812-105.1
ASTM C-535
Tane Büyüklüğü
Dağılım Tayini
TS EN 933-1
→
Beton Agregaların
Birim Ağırlığının Tayini
→
TS 3529
ZEMİN - KAYA MEKANİĞİ VE AGREGA LABORATUVARI
1463 Sok. No : 52 İvedik OSB Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 394 64 26 Faks : 0 312 394 64 27
www.geoteklab.com
GEOTEKLAB
LABORATUVAR KOD NO
EK-2 AGREGA DENEYLERİ TALEP FORMU
AÇIKLAMALAR:
1. İstenilen deneyleri analize ait kutuları işaretleyerek talep ediniz
ANALİZ ADI
STANDARD
FR.89 /01.10.2014-01
TESLİM EDEN
Nokta Yükleme
Brezilian Çekme
Dayanımı
Brezilian Çekme
Dayanımı
Kayada Üç Eksenli
Basınç Dayanımı
Don Sonu Basınç
Deneyi
Don Deneyi
(Sodyum Sülfat)
Don Deneyi
(Magnezyum Sülfat)
Elastisite Modülü
Poisson Oranı
Los Angeles(*)
Los Angeles(*)
Los Angeles(*)
Organik Madde Tayini
Özgül Ağırlık
Su Emme
Blok Numuneden Karot
Alınması
Karot Yüzeylerinin
Düzeltilmesi
Alkali Silika Reaktivitesi
(Harç Çubuğu Yöntemi)
Organik Madde Tayini
TS 699
TS 699
TS 7654
TS 699
TS 699
ASTM C88
TS EN 1367-2
TS 2030
TS 2030
TS EN 1097-2
ASTM C-131
ASTM C-535
TS 1744-1
TS-EN 1936
TS EN 1097-6
TS 13518
TS 1744-1
Kayada Tek Eksenli
Basınç Dayanımı(*)
TS EN 1926
→
Kayada Tek Eksenli
Basınç Dayanımı(*)
→
TS 2028
ZEMİN - KAYA MEKANİĞİ VE AGREGA LABORATUVARI
1463 Sok. No : 52 İvedik OSB Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 394 64 26 Faks : 0 312 394 64 27
www.geoteklab.com
GEOTEKLAB
LABORATUVAR KOD NO
EK-3 KAYA DENEYLERİ TALEP FORMU
AÇIKLAMALAR:
1. İstenilen deneyleri analize ait kutuları işaretleyerek talep ediniz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NOT: Yıldızlı (*) deneyler akreditasyon kapsamındadır.
TESLİM ALAN
TARİH
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content