close

Enter

Log in using OpenID

Daha fazla bilgi

embedDownload
Cam Uygulamalar
Giriş
Yapılardaki cam sistemlerin doğru uygulanması genel olarak bina
dayanıklılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Cam sistem
uygulamalarında NEN 3576 ve NPR 3577 gibi standartlar
bulunmaktadır. Bu standartlar ile uyumlu olması gereken cam
sistemlerin nasıl elde edilebileceği yine bu standartlarda
belirtilmektedir. Doğru bir uygulama için bu normlar dışına
çıkılmamalıdır. Bu teknik bülten, bu standartların bir tamamlayıcısı
olarak düşünülebilir.
Standartlar
Kullanıcı ve uygulamacıların değerlendirmeleri sonucu hava ve su
sızdırmazlık eksikliklerinin giderilmesi amacı ile standartlar
oluşturulmuştur. Yapılan cam yalıtım uygulamaları ile suyun
oluklara girmesi engellenmek istenmekte, girdiği takdirde ise
sistem tarafından ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Yapılarda mastiklerin geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.
Tamamen su sızdırmazlığının sağlanması mümkün olmamakla
beraber yapılması zorunlu oluklar sayesinde asgari seviyeye
indirmek mümkündür.
Dışarıdan yerleştirilen cam sistemlerde pervazın alt kısmına
bombeli profil kullanarak su ile temas azaltılabilir. İçeriden
yerleştirilen cam uygulamalarda alt pervaza havalandırma delikleri
açılmak suretiyle hava ile teması sağlanarak dış etkenlere karşı
koruma oluşturulabilir. 45 derecenin altında eğimli olacak şekilde
açılan bu delikler muhtemel su birikmelerini boşaltabilir.
İçeriden yerleştirilen cam sistemlerde alt pervazdaki profil
korumanın altından su sızması durumunda yapıda su sızıntıları
oluşabilmektedir. Bunu önlemek amacı ile bombeli profillerin
sızdırmazlık sağlayacak contalama ürünleri kullanılarak
desteklenmesi gerekebilir.
Her uygulamacı tarafından standartlardaki ölçüler, derz boyutları,
çiviler arası mesafeler veya profillerin vidalanma teknikleri ile ilgili
verilen bilgilerin önemi iyi bir şekilde anlaşılmalıdır.
Sadece iyi sonuçlar elde etme bakımından önemli olmasının
yanında oluşabilecek muhtemel hasar oluşumlarında cam gibi
uygulamalarda standartlar ile uyumlu olmayan sonuçlar
önlenebilir.
Cam yalıtım, contalama işlemleri ; Sistem K( Elastik mastikler ile
contalama) ve Sistem P ( Kauçuk fitil ile contalama) olmak üzere iki
çeşittir.
Sistem K yönteminde, ISO 11 600 (Sınıf G 20 LM+HM ve Sınıf G 25
LM+HM) standartlarında ki gereksinimler, şartlar göz önüne
alınarak uygulamalar gerçekleştirilmelidir.
Yüzeyler
Cam sistemlerde kullanılan ahşap veya metal çerçeveler bir veya
daha fazla kaplama katmanlarından oluşabilir. Mastiklerin bu
yüzeylere yapışabilmesi ne kadar iyi olsa da bu yüzeylerin
içerisinde yapışmayı önleyici içerikler olabilir. Bu içeriklere parafin
esaslı zayıflatıcılar veya yapısında wax içeren katkı maddeleri
örnek verilebilir.
Ufak bir alanda deneme yapılarak ve kürlendikten sonra oluşacak
bağın kuvvetine dikkat ederek uygulamada seçilecek malzemenin
doğruluğundan emin olunabilinir.
Köpük esaslı bantlar ve mastik uygulanırken yüzeyin temiz, kuru ve
yağdan temizlenmiş olmalıdır, minimum yüzey sıcaklığı +5 ºC
olmalıdır.
P.E. Bantlar
Kendinden yapışkanlı PE bantlar doğru kalınlıkta (minimum 4mm)
ve doğru genişlikte uygulanmalıdır. Oluklarda ve çıta
boşluklarında(koruma bandını çıkarmayınız) minimum 6 mm
derinlik bırakılarak uygulanmalıdır. Mümkün olduğunca düz
uygulayınız.
Destek
Alt pervaza iki destek uygulayınız. Dış mekan cam sistemlerde
pervazın alt kısmında eğimlerde kama şeklinde takoz ile
desteklenmelidir. Genişliğin 1/4 oranında bloklar yerleştirilir ve
camın gerilimden muaf şekilde çerçeve içerisinde bekletilir. Cam
desteklere yerleştirilir ve çerçeve içerisindeki bantlar ile tam
temas ettiğinden emin olunuz.
Elastik mastiklerin uygulanması
Eklemler en az 4 mm genişlikte, 6 mm derinlikte içten ve dıştan
doldurulmalıdır. Uygulama sırasında kanüllerin ucunda mastik akışı
sağlanarak eklemler hiç boşluk olmadan hava kabarcıkları
önlenecek şekilde tamamen doldurulmalıdır.
Yetersiz şekilde doldurulan eklemlerde pervaz veya profiller ile
temas etmeyen mastikler doğru yapışmanın elde edilememe
riskini oluşturmaktadır.
Sonlandırma
Mastik türüne bağlı olarak fazla miktarda uygulanan mastik kuru
veya ıslak olarak düzeltilebilir. Islak düzeltme yöntemi seçildiğinde
sabunlu su veya saf sabun kullanılmalıdır. Sabunlu su veya yağ
içeren düzeltici malzemeler kullanıldığında sonraki cilalama
aşamalarında sorunlar oluşabilir. İstenilen düzeyde yapışma elde
edilmez ve çatlamalar oluşabilir. Boyamadan önce yüzey iyice
temizlenmelidir.
Mastiklerin seçimi
Elastik cam sızdırmazlık uygulamalarında çeşitli yapıda mastikler
kullanıma uygun olabilir. Mastiklerin boyanabilirliği, cam yapısı gibi
bazı etkenler mastik seçimini etkileyen faktörler arasında yer alır.
Aşağıdaki tabloda uygulamalarda kullanılabilecek mastik türleri
belirtilmiştir.
Putty paint
Silstop
Hybriseal 2PS*
Spurflex 25
Sil. Sealant BB
Sil. Sealant N
Sil. Sealant NO
Pyropol
Windowseal Plus
- = Uygun değildir
Monustop
X = Uygun
ISO 11600 class G20-25 LM-HM standartları ile uyumlu
Cam
profil
sızdırmazlık uygulamaları ile uyumlu NPR 3577
- = Not
suitable
Kırılmaz, güvenlik camları
Yangına dayanıklı
X
-
-
X
-
X
X
X
-
X
X
-
X
X
X
-
X
X
-
X
X
X
-
X
X
X
-
X
X
X
X
Yan taraf
Ön yüz
Yan taraf
Ön yüz**
Yan taraf
Ön yüz
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uygunluk
Poli-akrilik cam
Poli-karbon cam
Kendinden temizlenebilen cam
-
-
-
X
-
-
-
X
X
-
X
-
X
X
-
Boyanabilirlik
Alkid boyalar (sentetik)
Dispersiyon esaslı boyalar(su esaslı)
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
0 = Sınırlı uygunluk
Tek cam
Yalıtım cam
Lamine cam***
*
Şeffaf hariç
**
Çeşitli yalıtım cam sistemleri ile yalıtım ürünlerinin çeşitli kombinasyonları test edilmiş yeterli bulunmuş veya bulunmamıştır.
Bununla beraber üreticiden kaynaklanan farklı üretim tekniklerinden dolayı bütün kombinasyonların denenmesi mümkün değildir.
Geçmişte yapılan test sonuçları gelecekte yapılan uygulamalarda yorum yapma imkanı sağlayamayabilir. Verilen bilgiler tecrübelerimize
dayanmaktadır bunlardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Mastiklerin kenarlar ile doğrudan temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.
***
Çeşitli katmanlardan oluşan camlarda katmanlar arasında ayrılmalar oluşabilir( çoğunlukla 10 mm derinliğe kadar), ayrıca su ve
nem ile etkileşim sonucu beyaz folyo döküntüleri de gözlenebilir.
Yukarıda bahsedilen nihai görünümlerin oluşumunun birkaç çoğul nedeni olabilir:
► Boyutlandırma veya taşıma aşamasında kenarlarda oluşabilecek hasarlar.
► Yerleştirildikten sonra yoğun bir şekilde nem ve UV maruziyeti.
► Katmanlar ile doğrudan temas eden mastiğin türü.
► Uygulanan mastik tabakasının kalınlığı( Kalın katmanların uzun kürleşme süresi, yumuşak mastiklerin katmanlar ile daha
uzun süre temas etmesine neden olur)
‘X’ ile işaretlenmiş ürünler ile uygulamalarda en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Folyoların hassasiyetinden dolayı kesin sonuçlar verilemez.
Macun boya kullanımı
Yeni inşaat projelerinde macun boyalar artık kullanılmamaktadır.
Fakat günümüzde hala bu sisteme sahip yapılar bulunmaktadır. Bu
yapıların yenileme çalışmalarında bu macunların yerine ahşap cam
profilleri kullanılmaktadır. Yapısal olarak uygun ise tek camlar
yalıtım cam ile değiştirilebilir. Diğer bütün materyaller orijinal
şeklinde muhafaza edilebilir. Macunlar ile beraber serleştiriciler
kullanılabilir veya kullanılmayabilir fakat bu macunlar fiilen sadece
tek cam uygulamalarda kullanılmalıdır. Yalıtım camlarda silikon
esaslı (Zwaluw Sil Stop) veya MS polimer(Zwaluw Manustop)
kullanılabilir. Bu ürünlerin cam ve çerçeveye önemli ölçüde
yapışma kabiliyeti bulunur, daha elastik yapıdadırlar ve kırışıklı ve
çatlak oluşumuna dayanıklıdırlar. Ayrıca Zwaluw Manustop eski
cam çerçevelerde yeni çeşit cam kombinasyonlarının
uygulanmasında kullanılabilir.
Garanti
Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi
ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti
edilmektedir. Belirlenen satış koşullarımızı aşan kullanım
miktarlarından oluşabilecek tesadüfi ve dolaylı sonuçlardan dolayı
sorumluluk kabul edilmemektedir.
Sorumluluk
Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, genel nitelikte bilgiler olup
Den Braven bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu ürünün uygulama için uygun olup olmadığını kendi testleri ile
doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
529 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content