close

Enter

Log in using OpenID

2886 sayılı kanuna göre

embedDownload
Kayseri Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
2886 SAYILI KANUNA GÖRE
SATIŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
(İdarece resen veya talep üzerine)
SATIŞ
TALEBİ
Gelen
Evrak
Süreci
Bilgi ve Belgeler
Tapu Kaydı
Tapu fotokopisi
Koordinat değerli kroki
İmar durum belgesi
MEOP
Dosya üzerinde önce
inceleme yapılması
Talep Sahibine Bilgi Verilmesi
Giden
Evrak
Süreci
Talep
sahibine red
cevabı
yazılması
Evet
Evet
Satışa engel
bir durum
VAR MI?
Hayır
Kurumlardan gelen
cevaplarda satışa engel
bir durum VAR MI?
Kurum görüşlerinin
alınması
Hayır
Mahalli Tespit
Bilirkişilerden
bedel
Bilgi ve Belgeler
Kıymet takdiri
Fotoğraf
Bilgi Formları
Google Uydu görüntüleri
Bedel tespit tutanağı
MEOP'tan Kıymet takdir
kararının alınması
YETKİ
VALİLİK
(Defterdarlık)
KAYMAKAMLIK
BAKANLIK
(MALMÜDÜRLÜĞÜ)
Bilgi ve
Belgelerin
Bakanlığa
Gönderilmesi
DEFTERDARLIKTAN İZİN
ALINMASI
ONAY (Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Bakanlık)
DOSYANIN İHALE SERVİSİNE
GÖNDERİLMESİİ
1
Kayseri Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
2886 SAYILI KANUNA GÖRE
SATIŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
(İdarece resen veya talep üzerine)
1
Dosyanın
ilgili servise
gelmesi
Hayır
Taşınmazın
satışı
gerçekleşti mi?
ONAY (Kaymakamlık/ Defterdarlık/
Bakanlık)
Evet
Satış tarihine
kadar ecrimisil
işlemi yapılması
Ecrimisil
tahsilatının
yapılması
Evet
Yeniden Onay Alınması
Taşınmaz
işgalli mi?
Dosyanın
ilgili servise
gelmesi
Hayır
Taşınmazın
satışı
gerçekleşti mi?
Evet
Dosyanın arşiv odasına
gönderilmesi
Taşınmaz
işgalli mi?
Satış tarihine
kadar ecrimisil
işlemi yapılması
Evet
Hayır
Ecrimisil
tahsilatının
yapılması
Dosyanın arşiv odasına
gönderilmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Muhammed VURAL
Defterdarlık Uzmanı
Sadun YETKİN
Milli Emlak Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content