close

Enter

Log in using OpenID

acıpayam malmüdürlüğünden taşınmaz satış ihale ilanı

embedDownload
T.C.
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI
Malmüdürlüğünden
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
DENİZLİ
İLİ
İLÇESİ
Mahalle
ACIPAYAM
Dosya No
Mevkii
Cinsi
Pafta No
Ada No
Parsel
No
Yüzölçümü
(m2)
Hazine
Hissesi
Tahmini
Bedel TL
Geçici
Teminat TL
Üzerindeki
Muhdesat
İmar
Durumu
İhale Tarihi
İhale
Saati
Akalan
20020100006
Köprüağzı(Aligöz)
Arsa
N22-B-14-A-3
501
9
4.893,42
Tam
147.000,00
14.700,00
Yok
Ticari Alan
12.05.2015
09;00
Akalanı
Çamlık
Mahallesi
Çamlık
Mahallesi
Çamlık
Mahallesi
20020101792
Köprüağzı(Aligöz)
Arsa
N22-B-14-A-3
507
1
5.506,85
Tam
138.000,00
13.800,00
Yok
Ticari Alan
12.05.2015
09;15
20020107028
Oğuz-Bağardı
Arsa
27.31.3
8
18
1.000,00
Tam
80.000,00
8.000,00
Yok
Ticari Alan
12.05.2015
09;30
20020107029
Oğuz-Bağardı
Arsa
27.31.3
8
116
2.625,00
Tam
211.000,00
21.100,00
Yok
Ticari Alan
12.05.2015
09;45
20020107030
Oğuz-Bağardı
Arsa
27.31.3
8
121
460,00
Tam
40.000,00
4.000,00
Yok
Ticari Alan
12.05.2015
10;00
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazmalların . ihalesi ; 12/05/2015 tarihinde saat 09:00'den itibaren,
2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile sırasıyla Acıpayam Malmüdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda ayrı ayrı
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a)Geçici Teminat Bedelinin Acıpayam Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden
herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı
b)Gerçek kişilerin ; İkametgah ilmuhaberi ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,(Yoksa MEOP (KPS)sisteminden
temin edilecektir.)
c)Tüzel kişilerin ; Noter tastikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin, Vekaletname verilmesi halinde belge aslının
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3-Satışa sunulan taşınmazalara ait satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Acıpayam Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilinir.
4-İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine ; İhale bedelinin ihalenin yapıldığı yılı Bütçe Kanunuda belirlenen miktarın üzeri olması halinde, bu bedelin
1/4'ü peşin, kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay vade- 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
5-Hazine taşınmazmallarının satışı KDV 'den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı
ile iadeli taahütlü mektupla gönderebilirler.Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler , Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ,www.denizlidefterdarlığı.gov.tr adreslerinden öğrenilebilinir."
( TEL:0.258.5181079-5181058)
İLAN OLUNUR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content