close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı

embedDownload
PETROL VE DOĞALGAZ BORU HATLARININ GÜVENLİĞİ PROJESİ
BİLGİ İSTEK DOKÜMANI (BİD) YAYIM İLANI
Duyuru Tarihi
20 Ağustos 2014
Proje Adı:
Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi
BİD Kapsamı:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere BOTAŞ tarafından tesis ve
inşa edilen petrol ve doğalgaz boru hatları ile bu hatlar üzerinde
bulunan tesislerin ve bu tesislerin idare edildiği birimlerin sabotaj ve
hırsızlık gibi tehditlerden korunmasına yönelik teknolojiye dayalı
entegre güvenlik sisteminin temin edilmesi, kurulumu ve entegrasyonu
planlanmaktadır.
Bu kapsamda, söz konusu proje ile ilgili idari, mali ve teknik
hususlarda bilgi alınması ve firma/kurum/kuruluşların mevcut
yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD)
yayımlanmaktadır.
BİD Teslim Şartları ve
İstenilen Belgeler:
BİD’i almaya istekli olan yerli firmalar/kurumlar/kuruluşlar;





niyetlerini,
imkân ve kabiliyetlerini,
konuya ilişkin iş tecrübelerini,
Ek-1’de yer alan Firma/Kurum/Kuruluş Bilgi Formu’nu,
Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının ve bu hatlara ait tesislerin
güvenliğine yönelik kullanılabilecek ürünlerine ait Ürün
Kataloğu’nu,
e-posta ile göndermek suretiyle [email protected] adresinden BİD’i
talep edebilir.
BİD’i e-posta ile talep etmek için son tarih 03 Eylül 2014 saat
17:00’dır.
BİD ve BİD
Cevaplarının Teslim
Şekli ve Tarihleri:
BİD, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan
firmalara/kurumlara/kuruluşlara 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren eposta yolu ile gönderilecektir.
BİD’e verilecek cevaplar, BİD içinde belirtildiği şekilde Müsteşarlık
Genel Evrak birimine en geç 15 Ekim 2014 tarih ve saat 17:00’a kadar
teslim edilecektir.
1
Temas Noktası
Bilgileri:
Diğer Hususlar:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı
Koruma ve Güvenlik Projeleri Grup Müdürlüğü
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi 6/7 06490 Bahçelievler
Ankara / TÜRKİYE
Tel
: +90 - 312 – 411 90 00
Fax
: +90 - 312 – 411 93 86
E-posta : [email protected]
SSM, kendi takdirine bağlı olarak, BİD’de gerekli değişiklikleri
yapmakta, BİD verme süresini değiştirmekte serbesttir.
Bu ilanın ve/veya BİD’in yayımlanmış olması, BİD kapsamında
bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlanacağının
veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.
Bu ilan veya BİD’e cevap verilmesi durumunda SSM’den herhangi bir
hak talebinde bulunulamaz.
BİD’i alan firma/kurum/kuruluşlar BİD ve ilanın içeriğindeki bütün
kuralları ve koşulları kabul eder.
2
EK-1: FİRMA/KURUM/KURULUŞ BİLGİ FORMU
Tablo 1. Firma/Kurum/Kuruluş Bilgileri
Firma/Kurum/Kuruluş Adı
Firma/Kurum/Kuruluş Adresi
Tel. No
Faks No.
e-mail, web sitesi
Tablo 2. Firma/Kurum/Kuruluş İrtibat Noktası
Adı/Ünvanı
Tel. No
Faks No.
e-mail adresi
Tablo 3. Firma/Kurum/Kuruluş Yapısı
Şirket Tipi
Kuruluş Yılı
Bağlı olduğu kuruluş, varsa alt
kuruluşları,
Ortaklık Yapısı
3
Tablo 4. Firma/Kurum/Kuruluş Personel Durumu
Personel sayısı ve nitelikleri
Personelin bölümlere göre dağılımı
Tablo 5. Firmanın/Kurumun/Kuruluşun Ana Faaliyet Alanı ve Ürünleri
Ana faaliyet alanı
Ürün Grupları
............
..............
Tablo 6. Firmanın/Kurumun/Kuruluşun Son Üç Yıla Ait Cirosu
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
Tablo 7. Firmanın/Kurumun/Kuruluşun Son Üç Yıla Ait Savunma Cirosu
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content