close

Enter

Log in using OpenID

D8.1.Y D19.1.Y

embedDownload
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project
2013-1-TRI-LEO05-47585
VET QUALIFICATION PRACTICE FOR E-INCLUSION
(QONIAON)
D8. 1.YILA AİT YAYGINLAŞTIRMA FAALİYET ARA
RAPORU
D19. 1. YILA AİT SONUÇLARIN KULLANILMASI
ARA RAPORU
POLYXENİ ARAPİ (TUC), YİANNİS MARAGKOUDAKİS (TUC)
RADOSLAV YOSHİNOV (LT-BAS)
TUTUNCU KEMAL, KOCER ERDINC (SUTF)
Çıktı:
Evet
Döküman Numarası:
QONIAON D8 (WP1), D19 (WP7)
Döküman Tipi:
Ana
Yaygınlaştırma Seviyesi:
Kamuya açık
Durum/Versiyon:
Final
Tarih:
<30.01.2014>
GİRİŞ
QONIAon projesi iki yıllık bir LDV projesidir ve aşağıda verilmiş yedi adet iş paketinden oluşmaktadır:
- Yönetim, izleme, değerlendirme ve Kalite Güvence ve yaygınlaştırma (WP1)
- Fizibilite çalışması, analizler ve yerel ihtiyaç anazlileri (WP2)
- Uyarlama ve yerelleştirme planlaması. Müfredatın ECVET ve EQARF a uyarlanması. Durum
senaryolarının oluşturulması (WP3)
- Eğiticilerin başlangıç eğitimi. Geribesleme analizleri (WP4)
- İçerik yönetimi ve Web 2.0 a konulmuş geribesleme analizleri ile ilgili öğrenme prosesleri (WP5)
- E-kolaylaştırıcıların eğitim değerlendirmesi. İzleme, değerlendirme ve eğitim proseslerinin analizleri
(WP6)
- Değerlendirme ve sürdürülebilirlik (WP7)
Yaygınlaştırma faaliyeti (WP1) projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirilmiştir ve proje süresince
devam etmektedir. Yaygınlaştırma faaliyetleri projenin tüm iş paketleri ile ilişkilidir. Bundan dolayı
yaygınlaştırma, projenin olgunlaşması ve stratejilere ve ürünlere uyumu ve proje çıktılarını aktif
olarak tanıtımı anlamına gelmektedir.
Yaygınlaştırma faaliyetlerine 2 temel açıdan yaklaşılmıştır:
- İç iletişim
- Dış iletişim
Her iki iletişim tipi de her ortak tarafından kendilerine göre yönetilmektedir. Ortaklar yaygınlaştırma
faaliyetlerini koordine ederken projenin hedefleri, amaçları ve zaman çizlgesi ile belirtilmiş
stratejilere, atanmış sorumluluklara, işletme yöntemine, değişen durumlara, planlara, risklere ve
problem çözümlerine dikkat etmektedir.
Raporun ilk kısmında, izlenecek hareketlerin cronolojik sırası tanımlanmıştır. Bu kısım yaygınlaştırma
aktivitelerini projenin yaşam sürecindeki basamaklarına, geniş çaplı olarak tanımlanmış paydaşlarla
iletişimini ve proje aktivitelerinin sürdürülebilirliği (araştırma, pilot uygulama, yönetim ve işletme)
eğilimini hedeflemektedir.
QONIAon yaygınlaştırma raporunun ikinci kısmı ulusal çapta raporun aktivite periyodu, metodolojisi,
hedefleri ve sonuç analizlerini içermektedir.
KISIM I: QONIAon PROJE BASAMAKLARI BOYUNCA YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Rapor dokümanı Ekim 2013 den Aralık 2014 e kadarki aktiviteleri raporlamaktadır. Aşağıdaki zaman
çizelgeleri aylara göre (M1-M12) tanımlanmıştır.
Aktiviteler 1. ayda (M1) başlamaktadır. SUTF tarafından desteklenen faaliyetler projenin kimliğinin
şekillendirilmesi esasına dayanan ilk araçları sağlamaktadır. QONIAon proje logosu ve sunum
broşürleri tüm dillere tasarlanmış ve üretilmiştir.
2. ayda (M2), Konya toplantısında oluşturulan konsorsiyum tarafından tanımlanmış "Ekolaylaştırıcıların Sosyal İçermesi" başlıklı hedef gruba adapte edilmiştir.
4. ayda (M4), QONIAon proje web sitesi faaliyete geçmiştir. SUTF, WP1 yaygınlaştırma faaliyetleri
işpaketi lideri, QONIAon web sitesini HTML dilinde tasarlamış ve yayına koymuştur. Web sitesi MOLE
eğitim platformuna ve PHP dilinde yazılmış Proje Yönetim Protalına bağlantı içermektedir. Web sitesi
proje duyurularına genel erişime, proje dokümanlarını ve yayınlanan proje çıktılarını indirmeye imkan
sunmaktadır. Ayrıca, web yöneticisine genel erişimle mesaj göndermeye yarayan İletişim Formu da
web sitesinde mevcuttur. Genel anlamda kullanıcılar e-posta adreslerini bırakarak e-haber grubuna
kaydolabilmektedir. Proje aktiviteleri ayrıca Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında
takip edilebilmektedir. Kayıtlı kullanıcılar bu platformlarda QONIAon proje faaliyetleri hakkında
önerilerini gönderebilmektedir.
8. ayda (M8), Projenin ilk bir kaç ayında ulusal ve Avrupa sertifikasyon modelleri ile ilgili araştırma
sonucunda, konsorsiyum üyeleri, eğitim müfredatının sertifikalandırılması ile ilgili proje hedeflerini
yeniden tanımlamışlardır. Avrupa seviyesindeki sertifikasyon aslında, mümkün olmamaktadır ancak
proje ortaklarının bulunduğu ülkelerin durumlarına göre ulusal veya bölgesel çerçevede olabileceği
incelenmiştir. Lakin, sertifikasyon iki yıllık bir proje süresinde bölgesel ve ulusal seviyede zorluklar
içerdiğinden gerçekleşememektedir.
İLK YILA AİT YAYGINLAŞTIRMA FAALİYET YÖNETİMİNİN ANALİZLERİ
Projenin ilk yılında aşağıda belirtilen hususlar karakterize edilmitir:
- gerçek anlamda erişilebilir proje hedefleri
- e-kolaylaştırıcı tanımı ve bunların profilleri, yetkili makamlar tarafından tanınan profil bileşenleri
- çevrimiçi kurslar sonrasında faydalanma olanakları
Bu hususlar konsorsiyum üyeleri tarafından tanımlanmış genel anlaşma çerçevesinde ve güvenilir
metodolijlerle yapılmış birincil araştırmalar tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte, ekolaylaştırıcıların kullanımına ilişkin stratejiler ve somut anlam eksiklikleri ve proje süresince
hedeflenen zaman eksiklikleri bunu zorlaştırmaktadır. QONIAon teorik yaklaşımları ile iyi bir
yaygınlaştırma stratejisi yapılabilmektedir. Bu periyot 8 ile 12 ay arası sürmektedir.
Konsorsiyum üyeleri QONIAon projesini çeşitli aktiviteler ve toplantılarla tanıtmaktadır. Projenin
genel esaslarını şu şekilde tanıtmaktadırlar: konsorsiyum doğasının orijinalliği, projenin hedefleri
(eğitim sertifikasoynu ve sonra profillerin tanıtımı), Web 2.0 öğrenme ortamının yenilikçi
metodolojisi. Projenin tanıtımı Web 2.0 üzerinden, ICT konularında konfernaslar ve dijital ortama
katılım hakkında seminerlerle yapılmaktadır.
QONIAon üyeleri kendi organizasyonları çalışanları ve ağları iyi bir iç iletişimle organize etmektedirler.
Örneğin, Organizasyon içerisinde yayınlanan dergilerde proje süresinde iç toplantılarla ilgili makaleler
yayınlamaktadırlar.
KISIM II: ULUSAL YAYGINLAŞTIRMA RAPORLARININ ANALİZLERİ
Aktivite periyodu: EKİM 2013 – KASIM 2014
Bu rapor projenin ilk yılına ait yaygınlaştırma aktiviteleri raporunu içermektedir. Rapor ortakların
projenin görünürlük faaliyetleri ile ilgili yeteneklerini ölçmeye izin vermektedir. Ortaklar internet
sitelerinde çoğunlukla proje ile ilgili güncellemeleri yapmaktadır. Bu güncellemelerde projenin içeriği,
metodolojisi ve mantığını ve ayrıca yenilikçi ortaklık tarafını tanıtmaktadır. Her ortağın
gerçekleştirdiği ulusal yaygınlaştırma raporlarına göre ortaklar arasında destekleyici yaygınlaştırma
hareketlerini alarak iyi bir karşılaştırma yapabiliriz. Ayrıca ileriki faaliyetlerde mümkün olabilecek
proje değerlerine ait çalışmalar yapılabilecektir.
QONIAon projesinin yaygınlaştırma faaliyetleri halen devam etmektedir.
Ülke: Türkiye
İlgili Ortak: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi (SUTF)
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: SUTF Türkiye'deki ortaklar arasında yaygınlaştırma faaliyetlerinin koordinatörü olarak
çalışmaktadır. Ortaklar aralarında bilgi ve kaynak paylaşımı yaparak ulusal, bölgesel ve yerel
çerçevede en iyi sonuç almayı hedeflemektedir.
SUTF nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
SUTF nin gerçekleştirdiği ilk yaygınlaştırma faaliyeti kick-off meeting de yapılan basın
toplantısıdır. Tüm ortakların katılım sağladığı bu toplantıda projenin hedefi, amacı, iş planları, iş
paketi faaliyetleri ve sonuçlara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
SUTF projenin 4. ayında web sitesinin tasarımını tamamlamış ve internet ortamında yayına
sunmuştur. Web sitesinde (http://www.qoniaon.com) proje ile ilgili bilgilendirme dokümanları,
ortaklara ilişkin bilgiler, proje faaliyetleri ile ilgili duyurular, genel kullanıcıların mesaj gönderebileceği
iletişim sayfası, MOLE platformuna ve Proje Yönetimi Portalına geçiş için linkler yer almaktadır.
Arama motorlarında görünmesi amacıyla meta anahtar kelimeleri tanımlanmıştır. Aynı zamanda
sosyal medya platformlarında proje grupları oluşturulmuş ve ilgili bazı diğer gruplara proje grubunun
oluşturulduğuna dair davet mektupları gönderilmiştir.
Projenin 5. - 9. ayları arasında çeşitli kurumlara yüzyüze ziyaretlerde bulunulmuştur. Bu
kurumlar internet kafeler, muhtarlar, belediyelere ait yaşlılar konağı ve hanımlar lokali, Konya'da yer
alan üniversiteler ve çeşitli enstitüler olarak sıralanabilir.
Projenin 8. ayında ulusal çapta çeşitli kurumlara projenin detaylarına ait e-posta bilgilendirme
mesajları gönderilmiştir. Üniversitelerin ilgili bölümlerine, İŞKUR'a, sendikalara, belediyelere ve
yaygın öğretim yapan mesleki eğitim kurumlarına toplam 2000'e yakın e-posta gönderilmiştir. Ayrıca
bu e-postalarda sosyal medya gruplarına katılım için davet mesajı eklenmiştir.
Projenin 9. Ayında Ruse, Bulgaristan’da 27.06.2014 tarihinde düzenlenen CompSysTech’14
konferansında “Advances in high performance information services for digital, multilingual education
(AHPISDME)” başlıklı seminer sunulmuştur.
Ülke: Türkiye
İlgili Ortak: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (KPNED)
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: KPNED bölgesel anlamda ulusal eğitim kurumları ile ilgili sorumlu olarak görev
yapmaktadır.
KPNED nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
Müdürümüz ilçe ve okul müdürleri ile periyodik toplantılar düzenledi ve bu toplantılarda
proje faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Proje koordinasyonundan öğretmenler Karatay İMKB Teknik Meslek Anadolu Lisesi ve Meram
Atatürk Teknik Meslek Lisesi’nden öğrenciler ve öğretmenler için bilgi toplantıları organize etti. Bu
toplantılar boyunca ICT bölümü öğrencileri tarafından devam eden proje faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca proje koordinasyon biriminden memurlar yeni atanan öğretmenlere
QONIAon projesi faaliyetler, hakkında bilgi vermek için öğretmen eğitim kursları sırasında Erasmus+
projesi üzerine nasıl yazılacağı konusunda seminer verdi.
Proje koordinasyon birimi öğretmenlerinden biri, yeni bir Erasmus+ projesi için Zagreb'de bir
başlama toplantısına katıldı. Toplantı süresince QONIAon projesi birinci yıl faaliyetlerine katılan
ülkeler olan İspanya, Hırvatistan, Litvanya ve Slovenya’yı açıkladı.
Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yerel basın toplantısında üniversite temsilcileri
tarafından Konya Sanayi Odası ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirildi.
Katılımcılar için ‘Eğitimciler için e-kolaylaştırıcı eğitimi ‘ tanımlandı ve devam eden QONIAon
proje faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğimiz okul müdürleri öğretmenlere e-posta gönderildi.
Ülke: Türkiye
İlgili Ortak: Konya Sanayi Odası (KCI)
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: KCI yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda Endüstriyel Kuruluşlar ile
ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır.
KCI nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
KCI, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve 1.-4. ORganize Sanayi Bölgesi ile Özel
Sanayi Siteleri yöneticileri ile periyodik toplantılar yapmıştır.
KCI ayrıca SUTF ortağı ile birlikte muhtarlar, yaşlılar konağı ve hanımlar lokali ziyaretlerine
iştirak etmişlerdir.
Ülke: İspanya
İlgili Ortak: ESPLAI
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: ESPLAI yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda Avrupa'daki
Organizasyonlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır.
ESPLAI nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
-
E-içerik Forumu
Projemiz 13 bölgeden 150’den fazla kişinin katılımında bu e-içerik forumu ile El Prat de Llobregat’ta
23 Kasım’da sunuldu. Bu forum Fundación Esplai e-içerik takımı tarafından oluşturuldu.
-
Telecentre-Avrupa Meclisi
19 Şubat’ta Riga (Latvia) şehrinde, Telecentre-Avrupa Meclisi süresince katılımcıları (50) arasında
proje broşürleri dağıtıldı.
-
Conecta Joven Yıllık Etkinlikleri
16-17 Mayıs’ta İspanya çapında 250’den fazla genç toplantıya katıldı, projemiz Avrupa deneyimleri
tartışması boyunca Salamanca’da davetliler için bir yuva haline getirildi.
-
Telecentre_Avrupa Yıllık Etkinlikleri
Zagreb’de gerçekleştirilen toplantıda farklı Avrupa ülkelerinden 65’ten fazla katılımcıya pazar
boyunca projenin ritmini gösterebildik.
Ülke: Bulgaristan
İlgili Ortak: ICTD
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: ICTD yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda kar amacı gütmeyen
kuruluşlar ve organizasyonlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır.
ICTD nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
Düzenlenen seminerler ve çalıştaylar. Kurumun çoğu VET4e-i müfredatı ile ilgilendi ve
gelecekte e-kolaylaştırıcılar ile bilgi almak için adım atmak istedi. Sonuçların çoğu Türkiye ve
Yunanistan eğitimleri ile ilgili olacaktır.
Avrupa düzeyinde proje sunumu. Zagret Crotia’da yapılan Telecentre Avrupa, Avrupa’ya özgü
organizasyon genel toplantısı. Türkiye ve Yunanistan’daki VET4e-i projesinden, mevcut ve devam
eden transfer sonuçları Avrupa düzeyindeki 50 organizasyondan daha fazladır.
Projede daha geniş yayılım haberleri ve projeye daha fazla katılım için; projenin başlaması,
planlanan faaliyetler ve beklenen sonuçlarla ilgili malzemelerin yaygınlaştırılması
Ülke: Bulgaristan
İlgili Ortak: LT-BAS
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: LT-BAS yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda öğretmenler, eğiticiler
ve hayat boyu öğrenme alanında diğer çalışanlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır.
LT-BAS in projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
Projenin 3. ayında; Matematik e-eğitimi içinde eğitim araştırma yaklaşımı hakkında ulusal
seminer Bilgi teknolojisi ve matematik öğretmenlerinin önünde QONIAon projesi sunumu (The
seminar is a meeting place for the mathematical education community - from academicians to the
teacher in a small village. Presentation of new projects on European and national level, reports of
researchers and teachers, development of students and even parents. Presentation of the QONIAon
project offers the opportunity for the participants of the education community to see information
about its initial activities.)
Projenin 5. ayında; "Eğitimde Dinamik matematik" Konferansı Ve seminer "Bulgaristan’da
Scientix2" (Seminer, bir akademisyenden küçük bir köydeki öğretmene – matematiksel eğitim
toplumu için bir buluşma yeridir. Avrupai ve ulusal düzeyde yeni projelerin sunumu, araştırmacı ve
öğretmenlerin raporları, öğrencilerin ve hatta velilerin gelişimi. QONIAon projesinin sunumu, eğitim
toplumu katılımcılarının ilk faaliyetler hakkında bilgi edinmeleri için fırsat sunuyor.)
Projenin 7. ayında; KIRKÜÇÜNCÜ BAHAR KONFERANSI - Bulgar Matematikçiler Birliği (Bilim ve
fen eğitimini arttırmak bağlamında e-kolaylaştırıcı eğitimi için farklı eğitim senaryoları oluşturma
hakkında tartışma. Yerel öğretmenlerle iş birliği içinde geliştirilen planlar aracılığıyla elektronik araç
ve kaynakların kullanımı ve desteği için fırsatlar yaratmak.)
Projenin 10. ayında; Çalıştay katılımı "Matematik eğitiminde araştırma yaklaşımı" (Bu faaliyet
geniş bir kitle önünde sunum için, bir e-içerik yardımcısı olarak e-kolaylaştırıcı uzmanlığının ana hedefi
için fırsat verir. Bulgar Matematikçiler Birliği’nin desteği bu uzmanlığı teşvik için hayati değer
taşımakta.)
QONIAon projesi temsili araştırma bölümünde telematik laboratuvar sitesinde bilgilendirici
sayfa.
-
Ulusal dillere çeviri ve proje broşürü hazırlanması. Hedef gruplara broşür gönderilmesi.
Tüm tartışmalarla diğer projeler (Açık Discovery Uzay, Inspirimg Fen Eğitimi, SCIENTIFIX2 ve
MASKIL), yerel yönetimler (Milli Eğitim Bakanı ve Bilim Başkanı Devlet Uzmanı Mr. Orlin Kousov) ve
organları (Otomatik ve Bilişim Birliği Acad. Vasil Sgourev başkanlığında ve üyelerin temsilciliğiyle) ve
Bulgar Matematikçiler Birliği (Acad. Petar Kenderov başkanlığında ve üyelerin temsilciliği ile) yaratıcı
öğrenim içinde ICT kullanımını teşvik etmek, önceki sonuçlar temelinde ve QONIAon proje çıktıları ile
zenginleştirilmiş bir eğitim stratejisi geliştirmek için (malzeme, pedagoji ve kılavuzlar dahil)
hazırlanmıştır. Zenginleştirilmiş QONIAon sonuçlarının tartışmalarından alınan geribildirimler
temelinde.
Ülke: Yunanistan
İlgili Ortak: Girit Teknik Üniversitesi (TUC)
Periyot: Ekim 2013 to Kasım 2014
Metodoloji: TUC yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda öğretmenler, eğiticiler ve
yaşam boyu öğrenme alanında çalışan personel ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır.
TUC nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri:
Projenin 2. ayında; QONIAon projesi ile ilgili Dağıtılmış Multimedya Bilgi Sistemleri ve
Uygulamaları Laboratuvarı sitesinde bilgilendirme sayfası (Bu faaliyet TUC/MUSIC sayfasındaki
ziyaretçilere
QONIAon
projesi
hakkında
bilgi
sunuyor.
(http://www.music.tuc.gr/Project.show?ID=50).)
Projenin 3. ayında; Dijital yaratıcılık ile ilgili ALICE projesi ile QONIAon projesinin tema
kombinasyonunda, ortaöğretimde yerel bilgisayar bilimi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarını
belirlemek için Batı Girit Bilişim Danışmanı ile ön görüşmeler (Bu etkinlik QONIAon projesi ve ilk
faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için Girit Teknik Üniversitesi akademik topluluk üyelerine fırsat
sunuyor.)
Projenin 5. ayında; ALICE projesi ve QONIAon çıktıları tarafından üretilen nesiller arası
öğrenme için bir müfredat zengileştirilmesi (Dijital beceri geliştirme ve dijital yaratıcılık ile ilgili
temalar üzerindeki işbirliğinin ardından yerel topluluk kalkınma gündemini desteklemek için;
yaratıcılığı geliştirmek için ICT kullanımı ile ilgili bakış açısından QONIAon proje temasında yerel
topluluklar ve kendi okulları için, bilgisayar bilimi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme faaliyetleri
düzenlemeleri ve bunları etkinleştirmeleri için ön görüşmelerde gelecek müdahaleleri zenginleştirme
üzerine odaklanmak.)
Projenin 9. ayında; Hayat boyu öğrenme eğitimcilerine müfredat zenginleştirilmesi için ALICE
projesi tarafından üretilen, QONIAon sonuçları ve yayılımında fırsat analizleri ve ön görüşmeler
(Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bir ODS eğitim akademisi için QONIAon çıktıları temel alınarak
ALICE projesi tarafından üretilen nesiller arası öğrenme için zenginleştirilmiş müfredat kullanma.)
Projenin 11. ayında; Yaratıcı öğrenme içinde ICT kullanımını teşvik etmek, QONIAon
projesinin çıktıları ile zenginleştirilen bir eğitim stratejisi geliştirmek için (materyaller, pedagoji ve
kılavuzlar dahil); yerel yönetimler (Batı Girit Ortaöğretim Bilişim Danışmanı), ve organları (Hellenic
Bilişim Birliği) tarafından önceki sonuçlar temelinde tüm tartışmalar ile diğer projeler (Açık Discovery
Uzay ve ALICE).Tartışmaların ardından, ALICE projesi tarafından yaşam boyu öğrenme eğitimcileri için
üretilen zenginleştirilmiş müfredat için QONIAon sonuçlarından yararlanma. (http://www.alicellp.eu/) Açık Discovery Uzay projesinin bir öğretmen eğitim akademisinin kurulması için
zenginleştirilmiş müfredat esas alınarak kullanılan potansiyeli araştırma etkinliği.
(http://opendiscoveryspace.eu/).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content