close

Enter

Log in using OpenID

1)a) Aşağıdaki boşluklara uygun sözcüklerle tamamlayınız. a

embedDownload
ADI SOYADI : ………………………………………..SINIFI: ………….
1)a) Aşağıdaki boşluklara uygun sözcüklerle
tamamlayınız.
a) Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü sıvının
............................................. ile doğru orantılıdır.
b) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba cisim atıldığında
yüzerse ....................... ......................ağırlığı cismin
ağırlığına eşit demektir.
c) Hareket eden akışkanların ................... artarsa temas
ettiği yüzeylere yaptığı basınç azalır.
d) Basınç ………………. bir büyüklüktür
e) Rüzgarlı havalarda şemsiyelerin ters olarak katlanmasının
sebebi ………………………………………
f) Sıvıya tamamen batmış katı cisim dibe indikçe kaldırma
kuvveti ……………..
g) ……………………cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığı
kadardır.
h) SI birim sisteminde, .................................... basınç
birimidir.
i) Katı maddeler üzerlerine uygulanan
.................................... aynen iletir.
j) Sıvı içindeki bir cisme etkiyen basınç kuvvetlerinin
bileşkesine .................................................denir.
b) Cümlelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
( ) Deniz düzeyinden, su içinde kaç metre inildiğini gösteren
araca batimetre denir.
( ) Kapalı kaplardaki gazlar, bulunduğu kabın tabanına
diğer yüzeylerden daha büyük
basınç uygular.
( ) Hidrolik fren sistemleri sıvıların üzerlerine uygulanan
basıncı iletmesiyle çalışır.
( ) Bir kaptaki sıvı içine atılan cisim, dibe batarsa cisme
kaldırma kuvveti etkimez.
( ) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba bir cisim
atıldığında, cisim yüzerse kap ağırlaşır.
( ) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma
yüzeyindeki basınç kuvveti artar.
( ) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç,
sıvının yoğunluğu ve yüksekliği ile
doğru orantılıdır.
( ) Deniz düzeyinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.
( ) Bir sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç, sıvı tarafından
sıvının içindeki her noktaya
aynen iletilir.
( ) Açık hava basıncını ölçmeye yarayan araçlara termometre denir.
NUMARASI : ………….
PUAN……………
2. a) Arşimet ilkesine göre sıvı içerisine bırakılan katı bir cisim için;
I. Batan cismin ağırlığı, değerce sıvının kaldırma kuvvetinden
büyüktür.
II. Yüzen cisme etkiyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
III. Kaldırma kuvveti cismin öz kütlesi ile doğru orantılıdır?
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
b) Düşey kesitleri
şekildeki gibi olan K ve L
kapları h yüksekliğine
kadar su ile doludur. K
kabının tabanındaki sıvı
basıncı PK , L kabının
tabanındaki
ise PL’dir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) K ve L kaplarındaki su yüksekliği aynı olduğundan
PK = PL’dir.
B) L kabının taban alanı küçük olduğundan, PL >
PK’dir.
C) K ve L kaplarının taban alanları eşit olsaydı PK = PL
olurdu.
D) K kabındaki suyun kütlesi büyük olduğundan PK >
PL’dir.
E) K kabının taban alanı büyük olduğundan PK >
PL’dir.
Bölmeleri eşit hacimli K cismi şekil I deki gibi dengededir K cisminin üstüne
L cismi koyulduğunda sistem şekil II deki gibi dengededir. Buna göre GK/GL
kaçtır.
3) Şekle göre I, II ve III nolu yüzeylere etkiyen basınç kuvvetlerini göstererek kıyaslayınız.
Fizik Öğretmenleri
Mehmet Arduç
Pembegül Karabulut
Alper Kubat
Okul Müdürü
Remzi İlhan
Başarılar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content