close

Enter

Log in using OpenID

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

embedDownload
INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION
Course Unit Title
Applied Economics
Course Unit Code
Type of Course Unit
(Compulsory, Optional)
Optional
Level of Course Unit (Short
Cyle, First Cycle, Second
Cycle, Third Cycle)
Second Cycle ( Money Banking non-thesis)
Number of ECTS Credits
Allocated
6
Theoretical (hour/week)
2
Practice (hour/week)
1
Laboratory (hour/week)
---
Year of Study
Semester when the course
unit is delivered
Fall
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Funda Barbaros
Mode of Delivery (Face-ToFace, Distance Learning)
Face-To-Face
Language of Instruction
(Turkish, English, German)
Turkish
Prerequisities and corequisities (Ön Koşul olan
dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması
önerilen dersler varsa
yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “None” diye
belirtilmesi gerekir.)
None
Recommended Optional
Programme Components
(Ders için önerilen konular
varsa yazılması, yoksa “None”
diye belirtilmesi gerekir.)
None
Work Placement(s) (Bu dersle
ilgili herhangi bir staj
uygulaması varsa yazılması,
yoksa “None” diye belirtilmesi
gerekir.)
None
Objectives of the Course
The main aim of this course is to be able to implement the economic information
and use all of them in daily experience
Learning Outcomes
1- To be able to define the basic economics concepts
2- To be able to explain the economic agents behaviour and choice
3- To be able to define problems, systems, decision mechanisms and politics for
economics (macro economics)
4- To be able to model, test and interpret the economic variables
5- To be able to implement the economic information and use all of them in daily
experience
Course Contents
Rewiev of basic economic concepts, demand, supply, equilibrium (market) price,
consumption and production theory, markets, national income, inflation,
unemployment, money, foreign trade, privatization, informal economy, budget
deficit, economic crises, using the program of eviews and establishing economic
results with econometric methodology, applied general economics and discussion
on general economics.
Weekly Detailed Course
Contents (yarıyıllık dersler
için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık,
yıllık dersler için arasınav ve
final sınavları dahil edilerek
30 haftalık)
TOPIC
Week
1
Introduction
Application
Reading
Reading
[
2
Demand, Supply, Market Equlibrium, Changes in
Equilibrium
3
Consumption Theory and implementations
Reading and research
homework
4
Production Theory and implementations
Reading and research
homework
5
Cost Theory and implementations
Reading and research
homework
6
Perfect competititon and implementations
Reading and research
homework
7
Midterm Exam
8
Monopoly and implementations
Reading and research
homework
9
Oligopoly, competitive monopoly and
implementations
Reading and research
homework
Measuring National Output and National Income
Inflation
Unemployment and implementations
Reading and research
homework
11
Monetary Policy, Foreign Trade Theory
Reading and research
homework
12
Informal Economy and Privatization, The
Government and Fiscal Policy
Reading and research
homework
13
Economic and Finacial Crises
Reading and research
homework
14
Using Eviews and making economic analysis
10
15
16
Recommended or Required
Reading
Theoretical Course Content
Reading and discussion
Reading and
discussion
Reading and
discussion
Final Exam
Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005.
Erdal ÜNSAL, Mikro İktit, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2007.
Tümay ERTEK, Mikroekonomiye Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım, 3.Baskı,
İstanbul,2005.
Orhan TÜRKAY, İktisat Teorisine Giriş Mikroiktisat, İmaj Yayınevi, 18.Baskı,
Ankara, 2008.
Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara,
2001.
Nazende Özkaramete Coşkun, Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008), İmaj
Yayınevi, 2009, Ankara.
James HENDERSON, Richard QUANT, Mikro İktisat Matematiksel Bir Yaklaşım,
Gazi Kitabevi, Ankara, 1998.
Karl CASE, Ray FAIR, Principles of Economics, Prentice Hall Int., 2005.
İsmail Bulmuş, Çözümlü Mikro İktisat Problemleri, Okutman Yayınevi, 2008
Yüksel Bilgili, Ceteris Paribus İktisat Soruları, İkinci Sayfa Yayınları, 2009
ASSESSMENT
Term (or Year) Learning Activities
Weight, %
Homeworks
10
Attendance
20
Midterm
70
TOTAL
100
Contribution of Term (Year) Learning Activities to Success Grade
40
Contribution of Final Exam to Success Grade
60
100
TOTAL
Planned Learning Activities, Teaching Methods, Evaluation Methods and Student Workload
Activities
Quantity
Duration
(hour)
Total Work Load
(hour)
16
3
48
Study hours out of class
16
3
48
Presentations/ Seminar
4
1
4
Homework Assignments
16
3
48
Mid-Terms
a)Exam
b) Student’s preparation
1
10
1
1
1
10
Final
a)Exam
b) Student’s preparation
1
20
1
1
1
20
Course hours
Lab
Application
Special Course Internship
Field Work
Project
TOTAL
180
ECTS Credits
180/30=6 ECTS
Programme Outcomes
Learning
Outcomes
PO 1
LO1
4
LO2
4
LO3
PO 2
4
PO 3
PO 5
PO 6
PO 7
PO 8
PO 9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
3
3
3
3
3
4
5
5
3
4
4
4
5
5
5
4
3
5
5
5
LO4
LO5
PO 4
4
3
3
4
3
4
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content