close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Dönemi Ara Sınav Tarihleri

embedDownload
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ (I.Ö) VE (II.Ö)
Dersin Kodu-Dersin Adı
I.
Sınıf
II.
Sınıf
IV.
Sınıf
Saat
Yer
Dersin Öğretim Elemanı
Gözetmen
EFTÖ107YazılıAnlatım
08.11.2014
08.30
D9-D10
Yakup Alan
İ.O.Yıldırım-T.Tepe
EFMB101EğitimBilimine
Giriş
09.11.2014
08.30
D9-D10
M. Diyaddin Yaşar
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz
EFTÖ103OsmanlıTürkçesi-I
10.11.2014
10.30
D9-D10
Erdinç Gülcü
T.Tepe-M.Marangoz
İNG101İngilizceI
11.11.2014
11.00
D9-D10
Özhan Harmaoğlu
İ.O.Yıldırım-T.Tepe
AİİT101
Atatürkİlkelerive İnkılâp
EFTÖ105EdebiyatBilgi
ve Kuramları-I
12.11.2014
11.00
D9-D10
H. İbrahim İnce
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz
13.11.2014
08.30
D9-D10
Armağan Zöhre
T.Tepe-M.Marangoz
EFTÖ101SesBilgisi
14.11.2014
15.30
C109-C110
Gülşah Parlak Kalkan
İ.O.Yıldırım-T.Tepe
EFTÖ109SözlüAnlatım
15.11.2014
08.30
D9-D10
Yakup Alan
T.Tepe-M.Marangoz
EFTÖ111YazıYaz
ma Teknikleri
---
---
Eyüp Gülocak
---
EFMB201Öğretimİlkeve
Yöntemleri
08.11.2014
10.30
D9-D10
M. Diyaddin Yaşar
T.Tepe-M.Marangoz
EFBL100Bilgisayar-I
10.11.2014
08.30
D9-D10
Gülsade Kale
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz
EFTÖ209EskiT
ürk Edebiyatı-I
11.11.2014
08.30
D9-D10
Armağan Zöhre
T.Tepe-M.Marangoz
EFTÖ201SözcükBilgisi
EFTÖ205YeniT
ürk Edebiyatı-I
EFTÖ207TürkH
alk Edebiyatı-I
EFBA200BilimselAraştırıma
Yön.
12.11.2014
08.30
D9-D10
Gülşah Parlak Kalkan
T.Tepe-M.Marangoz
13.11.2014
10.30
D9-D10
Muhammet Hüküm
İ.O.Yıldırım-T.Tepe
14.11.2014
10.30
D9-D10
Mehmet Erol
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz
15.11.2014
10.30
D9-D10
Erdinç Gülcü
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz
16.11.2014
10.30
D9-D10
Gülşah Parlak Kalkan
İ.O.Yıldırım-T.Tepe
EFMB301SınıfYönetimi
10.11.2014
13.30
D9-D10-D1
Hüseyin Akar
EFTÖ313DinlemeEğitimi
11.11.2014
13.30
D9-D10-D1
Yakup Alan
EFTÖ311OkumaEğitimi
12.11.2014
13.30
D9-D10-D1
Muhammet Hüküm
---
---
---
Öğretim Elemanları
---
14.11.2014
13.30
D9-D10-D1
Gülşah Parlak Kalkan
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
EFMB303Ölçmeve
Değerlendirme
15.11.2014
13.30
D9-D10-D1
M. Diyaddin Yaşar
İ.O.Yıldırım-M. Marangoz T.Tepe
TÖAS029YabancılaraTür
kçe Öğretimi
10.11.2014
15.30
EFMB401Rehberlik
11.11.2014
15.30
EFMB015ÖzelEğitim
12.11.2014
16.45
EFTÖ407TürkçeDersKit.İnc.
13.11.2014
15.30
TÖAS019TürkçeninÇağdaş
Sorunları
III.
Sınıf
Tarih
EFTÖ307Özel Öğretim
Yöntemleri-I
TÖAS033TürkDilinin
GelişmeEvreleri
---
C109-C110A305
C109-C110A305
C109-C110A305
C109-C110A305
Yakup Alan
Y. Burcu Doğan
Halil Uzun
Gülşah Parlak Kalkan
İ.O.Yıldırım-M. Marangoz T.Tepe
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
İ.O.Yıldırım-M.Marangoz T.Tepe
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ2014-2015GÜZDÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ (I.Ö) VE (II.Ö)
I.
Sınıf
II.
Sınıf
III.
Sınıf
IV.
Sınıf
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
Saat
Yer
EFYA101TürkçeI:Yazılı Anlatım
08.11.2014
08:30
D6-D7
EFMB 101EğitimBilimineGiriş
09.11.2014
08:30
D6-D7-D8 Hüseyin Akar
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFBL100Bilgisayar I
10.11.2014
08:30
D6-D7-D8 Adem Korkmaz
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
İNG101İngilizceI
11.11.2014
11:00
D6-D7-D8 EmrahPeksoy
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
AİİT101AtatürkİlkeleriveİnkTar.
12.11.2014
11:00
D6-D7-D8 H.İbrahimİnce
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 101Temel MatematikI
13.11.2014
13:30
D6-D7-D8 İrfanDeli
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 103GenelBiyoloji
14.11.2014
10:30
D6-D7-D8 YakupDoğan
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 105 UygarlıkTarihi
15.11.2014
08:30
D6-D7-D8 MeralKuzgun
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFMB 201 Öğretimİlkeve
Yöntemleri
08.11.2014
10:30
D6-D7-D8
Esra Saraç
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 203Müzik
09.11.2014
10:00
Müzik
Odası
Ö. Acun Aslan
---
EFSÖ 201Türk DiliI: Ses ve Yapı
Bilgisi
10.11.2014
10:30
D6-D7-D8
GülşahParlakKalkan
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 209ÇevreEğitimi
11.11.2014
08:30
D6-D7-D8
Esra Saraç
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 205BedenEğitimi veSpor K.
12.11.2014
10:00
SporOdası
Mehmet Dalkılıç
---
EFSÖ 215Sosyoloji
13.11.2014
10:30
D6-D7-D8
M. Ruhat Yaşar
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 211GenelFizik
14.11.2014
13:30
D6-D7-D8
Şükrü Çakmaktepe
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 213Türk KültürTarihi
15.11.2014
10:30
D6-D7-D8
Erdinç Gülcü
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 207FenveTek.Lab.
---
---
---
Z. Abidin Yılmaz
---
EFSÖ 307 Hayat Bil.Öğr.
08.11.2014
13:30
D6-D7-D8
Esra Saraç
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 303MatematikÖğretimi
09.11.2014
13:30
D6-D7-D8
Esra Saraç
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFMB 301SınıfYönetimi
10.11.2014
13:30
D6-D7-D8
Hüseyin Akar
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 305İlkokumaveYazma
Öğretimi
11.11.2014
13:30
D6-D7-D8
HalilUzun
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 309 Drama
12.11.2014
13:30
D6-D7-D8
RahimeŞubaş
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç
EFSÖ 301FenveTeknoloji Öğretimi
---
---
---
Nail İlhan
---
EFMB 303 Ölçmeve Değerlendirme
15.11.2014
13:30
D6-D7-D8 M. DiyaddinYaşar
E.Yıldırım-Z.Amaç-H.Dilek
EFSÖ 411 Karşılaştırmalı Eğitim
08.11.2014
15:30
EFSÖ 405TrafikveİlkYardım
09.11.2014
15:30
EFSÖ 413GörselSanatlarÖğretimi
10.11.2014
15:30
EFMB 401Rehberlik
EFSÖ 403 DinKültürüve
Ahl.Bil.Öğr.
11.11.2014
15:30
12.11.2014
15:30
EFEİ 300Etkili İletişim
EFSÖ 407 Cumhuriyet
Dön.Türk.Ede.
13.11.2014
15:30
15.11.2014
15:30
D7-D8-D9D10
D7-D8-D9D10
D7-D8-D9D10
D7-D8-D9D10
D7-D8-D9D10
D7-D8-D9D10
D6-D7-D8D10
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-H.
Dilek
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-F.
Tıkman
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-S.
Duman
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-F.
Tıkman
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-H.
Dilek
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-S.
Duman
E.Külekçi-E.Yıldırım-Z.Amaç-F.
Tıkman
Dersin Öğretim Elemanı
YakupAlan
M. Diyaddin Yaşar
YakupDoğan
RahimeŞubaş
Y.BurcuDoğan
EmrullahFatiş
M.Ruhat Yaşar
MuhammetHüküm
Gözetmen
E.Külekçi -Z.Amaç
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
I.
Sınıf
II.
Sınıf
III.
Sınıf
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
Saat
EFYA101TürkçeI:Yazılı
Anlatım
08.11.2014
08:30
EFMB101EğitimBilimineGiriş
09.11.2014
EFBL100Bilgisayar I
İNG101İngilizceI
DersinÖğretimElemanı
Gözetmen
Amfi
Yakup Alan
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
08:30
Amfi
Hüseyin Akar
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
10.11.2014
08:30
Amfi
Müslüm Öztürk
E.Lif
11.11.2014
11:00
Amfi
Emrah Peksoy
E.Lif
12.11.2014
11:00
Amfi
H. İbrahim İnce
İ.A.Sarıbaş- E.Lif
13.11.2014
08:30
Amfi
Yakup Doğan
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ105Psikoloji
14.11.2014
08:30
Amfi
Y. Burcu Doğan
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ101Okul Öncesi Eğitime
Giriş
15.11.2014
08:30
Amfi
Halil Uzun
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFMB201Öğretimİlkeve
Yöntemleri
08.11.2014
10:30
Amfi
M. Yavuz Ekinci
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ207ÇocuktaOyun Gelişimi
09.11.2014
10:30
Amfi
Rahime Şubaş
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ203Anne-Çocuk
Beslenmesi
12.11.2014
08:30
Amfi
F. Gül Bilgen
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ209EğitimSosyolojisi
13.11.2014
10:30
Amfi
M. Ruhat Yaşar
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
14.11.2014
10:30
Amfi
S. Tatlı
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
15.11.2014
10:30
Amfi
Halil Uzun
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
Seçmeli (OÖAS006Erken
Çocukluk Dön.Yeni Yak.)
16.11.2014
10:30
Amfi
Rahime Şubaş
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ307Görsel Sanatlar
Eğitimi
08.11.2014
13:30
Amfi
Rahime Şubaş
E.Lif
EFOÖ301MüzikEğitimi –I
09.11.2014
13:30
Amfi
Ö. Acun Arslan
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFMB301SınıfYönetimi
10.11.2014
13:30
Amfi
Hüseyin Akar
S.Duman-E.Lif
12.11.2014
13:30
Amfi
Mehmet Dalkılıç
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
13.11.2014
13:30
Amfi
Halil Uzun
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ305FenEğitimi
14.11.2014
13:30
Amfi
Yakup Doğan
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFBA200Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
---
---
---
Nail İlhan
---
EFMB401Rehberlik
11.11.2014
15:30
Amfi
Y. Burcu Doğan
H.Dilek-E.Lif
AİİT101Atatürkİlkeleriveİnk.
Tarihi
EFOÖ103İnsanAnatomisi ve
Fizyolojisi
EFOÖ205Yaratıcılıkve
Geliştirilmesi
EFOÖ201ErkenÇocukluk
DönemindeGelişim–I
EFOÖ303BedenEğitimi ve
OyunÖğretimi
EFOÖ309ÖzelÖğretim
Yöntemleri–I
Yer
Seçmeli –GK- I EFGK008Türk
EğitimSis.Gün.Sorunları
IV.
Sınıf
Mustafa Cinoğlu
12.11.2014
15:30
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
Amfi
Seçmeli-GK-II EFGK064
Değerler Eğitimi
S. Tatlı
AlanSeçmeli –(OÖAS001Fen
ve DoğaEtkinlikleri)
13.11.2014
15:30
Amfi
M. Yavuz Ekinci
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
EFOÖ401Anne-BabaEğitimi
14.11.2014
15:30
Amfi
Rahime Şubaş
İ.A.Sarıbaş-E.Lif
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
I.
Sınıf
II.
Sınıf
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
EFYA101TürkçeI:Yazılı
Anlatım
08.11.2014
EFMB101EğitimBilimine
Giriş
Yer
DersinÖğretimElemanı
Gözetmen
08.30
D2-D3
Yakup Alan
Ö.Çiçek-S.Diken
09.11.2014
08.30
D2-D3
Z. Abidin Yılmaz
S.Diken-M.Özdemir
EFFB103 GenelFizikLabI
11.11.2014
08.30
D2-D3
Şükrü Çakmaktepe
Ö.Çiçek-S.Diken
AİİT101Atataürkİlkelerive
İnkılapTarihi-I
12.11.2014
11.00
D2-D3
H. İbrahim İnce
Ö.Çiçek-M.Özdemir
EFFB101 GenelFizikI
13.11.2014
08.30
D2-D3-D6
Şükrü Çakmaktepe
EFFB109GenelMatematikI
14.11.2014
08.30
D2-D3-D9
İrfan Deli
EFFB105GenelKimyaI
15.11.2014
15.30
D2-D3-D9
Metin Açıkyıldız
Ö.Çiçek-S.DikenM.Özdemir
Ö.Çiçek-S.DikenM.Özdemir
Ö.Çiçek-S.DikenM.Özdemir
EFFB107 GenelKimyaLabI
16.11.2014
08.30
D2-D3
Metin Açıkyıldız
Ö.Çiçek-M.Özdemir
EFMB201Öğretimİlkeve
Yöntemleri
08.11.2014
10.30
D2-D3
M. Diyaddin Yaşar
Ö.Çiçek-S.Diken
EFFB209Genel Kimya
III(Analitik)
09.11.2014
10.30
D2-D3-D9
Nail İlhan
Ö.Çiçek-S.DikenM.Özdemir
EFBL100Bilgisayar I
10.11.2014
08.30
D2-D3
Hasan Güler
S.Diken-M.Özdemir
İNG101İngilizceI
11.11.2014
11.00
D2-D3
Emrah Peksoy
Ö.Çiçek-M.Özdemir
EFFB203Genel Biyoloji LabI
12.11.2014
10.00
D2-D3
Yakup Doğan
Ö.Çiçek,-S.Diken
EFFB 201GenelBiyoloji I
13.11.2014
10.30
D2-D3
Yakup Doğan
Ö.Çiçek-M.Özdemir
EFFB205Genel FizikIII
14.11.2014
10.30
D2-D3
Z. Abidin Yılmaz
Ö.Çiçek-M.Özdemir
EFFB207Genel FizikLabIII
III.
Sınıf
---
Saat
---
---
Z. Abidin Yılmaz
---
EFFB307İstatistik
08.11.2014
13.30
D2-D3
Nail İlhan
S.Diken-M.Özdemir
EFVT200VatandaşlıkBilgisi
11.11.2014
13.30
D2-D3
Mehmet Kabacık
S.Diken-M.Özdemir
EFFB301Fizikte Özel Konular
13.11.2014
13.30
D2-D3
Şükrü Çakmaktepe
Ö.Çiçek-M.Özdemir
EFFB305İnsanAnatomisive
Fizyolojisi
15.11.2014
13.30
D2-D3
Yakup Doğan
Ö.Çiçek-S.Diken
EFFB303KimyadaÖzelKonular
16.11.2014
13.30
D2-D3
Metin Açıkyıldız
M.Özdemir-S.Diken
EFFB311ÖğretimTeknolojisi
veMateryalTasarımı
EFFB309FenÖğretimi
LabUygulamalarıI
EFBA200Bilimsel
AraştırmaYöntemleri
---
---
---
Şükrü Çakmaktepe
---
---
---
---
Z. Abidin Yılmaz
---
---
---
---
Nail İlhan
---
IV.
Sınıf
EFMB301SınıfYönetimi
10.11.2014
13.30
D3
Hüseyin Akar
Ö.Çiçek
EFMB401Rehberlik
11.11.2014
15.30
D3
Y. Burcu Doğan
S.Diken
EFFB403Evrim
12.11.2014
15.30
D3
Yakup Doğan
S.Diken
EFFB401Biyolojide Özel Konular
14.11.2014
15.30
D3
Adem İmalı
M.Özdemir
EFFB405Özel Öğretim
Yöntemleri II
EFMB409FenEğitimindeAlan
Çalışması
---
---
---
---
---
---
Nail İlhan
---
-----
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ (I.Ö) VE (II.Ö)
I.
Sınıf
II.
Sınıf
III.
Sınıf
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
Saat
Yer
Dersin Öğretim Elemanı
Gözetmen
EFYA101Türkçe-I:Yazılı
Anlatım
EFMB101EğitimBilimine
Giriş
08.11.2014
8.30
C109-C110
Yakup Alan
H.Dilek-S.Duman
09.11.2014
8.30
C109-C110
M. Diyaddin Yaşar
S.Duman-H.Dilek
EFBL100Bilgisayar-I
10.11.2014
8.30
C109-C110
Tarık Talan
F.Tıkman-H.Dilek
İNG101İngilizce-I
11.11.2014
11.00
C109-C110
Emrah Peksoy
F.Tıkman-S.Duman
AİİT101Atatürkİlkeleri
veİnkılâpTarihi-I
12.11.2014
11.00
C109-C110
H. İbrahim İnce
S.Duman-H.Dilek
EFSB107Sosyoloji
13.11.2014
10.30
C109-C110
M. Ruhat Yaşar
F.Tıkman-H.Dilek
EFSB103SosyalPsikoloji
14.11.2014
8.30
C109-C110
M. Ruhat Yaşar
F.Tıkman-S.Duman
EFSB101SosyalBilgilerin
Temelleri
15.11.2014
8.30
C109-C110
Yavuz Topkaya
S.Duman-H.Dilek
EFSB105Arkeoloji
16.11.2014
8.30
C109-C110
Ö. Faruk İncili
F.Tıkman-E.Külekçi
EFSB203İslamÖncesi
TürkTarihiveKültürü
08.11.2014
10.30
C109-C110
Erdinç Gülcü
F.Tıkman-S.Duman
EFSB201TürkiyeFiziki
Coğrafyası
09.11.2014
10.30
C109-C110
Ö. Faruk İncili
EFSB205SiyasetBilimine
Giriş
10.11.2014
10.30
C109-C110
A. Fuat Gökçe
F.Tıkman-H.Dilek
EFSB207TemelHukuk
11.11.2014
8.30
C109-C110
Selahattin Erol
F.Tıkman-S.Duman
EFSB211Cumhuriyet
DönemiTürkDışPolitikası
12.11.2014
8.30
C109-C110
Meral Kuzgun
S.Duman-H.Dilek
EFBA200Bilimsel
AraştırmaYöntemleri
13.11.2014
8.30
C109-C110
Yavuz Topkaya
F.Tıkman-H.Dilek
EFMB102Eğitim Psikolojisi
15.11.2014
10.30
C109-C110
Y. Burcu Doğan
F.Tıkman-S.Duman
EFSB301OsmanlıTarihive
Uygarlığı-I
08.11.2014
13.30
C109-C110
Mehmet Kabacık
F.Tıkman-S.Duman
EFSB307İnsanHakları ve
Demokrasi
09.11.2014
13.30
C109-C110
Hülya Derya
S.Duman-H.Dilek
EFMB301SınıfYönetimi
10.11.2014
13.30
C109-C110
Hüseyin Akar
F.Tıkman-H.Dilek
EFSB309ÜlkelerCoğrafyası
11.11.2014
13.30
C109-C110
Ö. Faruk İncili
F.Tıkman-S.Duman
EFSB305Yenive
YakınçağTarihi
12.11.2014
13.30
C109-C110
Erdinç Gülcü
S.Duman-H.Dilek
EFSB303TürkiyeBeşeri ve
EkonomikCoğ.
13.11.2014
13.30
C109-C110
Ö. Faruk İncili
F.Tıkman-H.Dilek
EFSB311ÖğretimTek.ve
Mat.Tas.
---
---
Mustafa Cinoğlu
---
---
S.Duman-H.Dilek
IV.
Sınıf
EFSB411Program
Geliştirme
08.11.2014
16.45
Amfi-D5-D6
Mustafa Cinoğlu
F.Tıkman-H.Dilek-S.
Duman-E.Yıldırım
EFSB401Türkiye
CumhuriyetiTarihi-I
09.11.2014
16.45
Amfi-D5-D6
Meral Kuzgun
F.Tıkman-H.DilekS. Duman-E.Külekçi
EFSB405Günümüz
DünyaSorunları
10.11.2014
16.45
Amfi-D5-D6
Ö.Farukİncili
F.Tıkman-H.DilekS. Duman-Z.Amaç
EFSB403SosyalBilgiler
DersKitabıİnc.
11.11.2014
16.45
Amfi-D5-D6
Mehmet Kabacık
F.Tıkman-H.DilekS. Duman-E.Yıldırım
EFMB403ÖzelEğitim
12.11.2014
16.45
Amfi-D5-D6
Halil Uzun
F.Tıkman-H.Dilek-S.
Duman- E.Külekçi
EFSB407Özel Öğretim
YöntemleriII
13.11.2014
---
---
Mustafa Cinoğlu
---
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ (I.Ö) VE (II.Ö)
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
Saat
Yer
Dersin Öğretim Elemanı
Gözetmen
Erdinç Gülcü
H.Dilek
EFGK025ÇağdaşTürk
Dünyası
14.11.2014 13.30
C109
EFGK053Eğitimde
Ahilik Uygulamaları
---
---
Yavuz Topkaya
---
EFGK032TürkiyeTurizm
Coğrafyası
14.11.2014 13.30
A305
Ö. Faruk İncili
S.Duman
EFGK062II.Dünya
SavaşıSonrası Ortadoğu
14.11.2014 13.30
C110
Meral Kuzgun
F.Tıkman
EFGK009Diksiyon
14.11.2014 16.45
AMFİ
Yakup Alan
İ. YıldırımM. Marangoz
---
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
Saat
EFMB063Eğitimde Toplumsal
SorumlulukProjesi
---
---
EFMB054OkulYönetiminde
Liderlik
---
---
DersinÖğretim Elemanı
Gözetmen
---
M. Diyaddin Yaşar
---
---
Hüseyin Akar
---
Yer
ALAN SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
Dersin Kodu-Dersin Adı
Tarih
Saat
Yer
DersinÖğretim Elemanı
Gözetmen
SBAS006II.Dünya Savaşı
Sonrasında Türkiye
14.11.2014
14.30
AMFİ
Meral Kuzgun
H.Dilek
SBAS011Şehir Coğrafyası
14.11.2014
14.30
AMFİ
Ö. Faruk İncili
S.Duman
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content