close

Enter

Log in using OpenID

DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1001 1. Dar Kapsamlı

embedDownload
DERS KODU
SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI
1001 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut,
Gayrimenkul)
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini
Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1002 2. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 2, Düzey 3,
Türev, Kurumsal, Kredi)
2.1. Sermaye Piyasası Kanunu
2.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
2.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2 2.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
2.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
2.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
2.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
2.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
2.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1
2.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.2
2.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
III-55.1
2.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1 2.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini
Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1003 3. Sermaye Piyasası Araçları 1 (Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Türev)
3.1. Paylar ve Pay Benzeri Kıymetler
3.1.1. Kavramsal Çerçeve
3.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (1, 2 ve 3’üncü Bölümler)
3.2. Tahviller
3.2.1. Kavramsal Çerçeve
3.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (1, 2 ve 3’üncü Bölümler)
3.3. Yatırım Fonu Katılma Payı
3.3.1. Kavramsal Çerçeve
3.3.2. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1 3.4. Faizsiz Finans Araçları
3.4.1. Kavramsal Çerçeve
3.4.2. Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1
3.5. Türev Araçlar
3.6. Kamu Borçlanma Araçları
1004 4. Sermaye Piyasası Araçları 2 (Düzey 2, Düzey 3, Türev)
4.1. Paylar ve Pay Benzeri Kıymetler
4.1.1. Kavramsal Çerçeve
4.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (4-7’nci Bölümler)
4.2. Paya Dönüştürülebilir ve Pay ile Değiştirilebilir Tahviller
4.2.1. Kavramsal Çerçeve
4.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (4 ve 5’inci Bölümler)
4.3. Bonolar ve Kıymetli Maden Bonoları
4.3.1. Kavramsal Çerçeve
DERS KODU
SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI
4.3.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (6’ncı Bölümler)
4.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
4.4.1. Kavramsal Çerçeve
4.4.2. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3 (1 ve 2’nci
Bölümler)
4.5. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
4.5.1. Kavramsal Çerçeve
4.5.2. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1
4.6. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
4.6.1. Kavramsal Çerçeve
4.6.2. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1
4.7. Gayrimenkul Sertifikaları
4.7.1. Kavramsal Çerçeve
4.7.2. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2 (1 ve 2’nci Bölümler)
4.8. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları
4.8.1. Kavramsal Çerçeve
4.8.2. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım
Fonu Payları Tebliği VII-128.4
1005 5. Yatırım Kuruluşları (Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Türev)
5.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
III-37.1
5.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci
ve 10’uncu Bölümler)
5.3. Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 6
5.4. Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde
Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 51
5.5. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme
İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65
1006 6. Finansal Piyasalar (Düzey 2, Düzey 3, Türev)
6.1. Borsalara İlişkin Yönetmelikler
6.1.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği
6.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası
6.2.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği
6.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası
6.3.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği
6.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
6.4.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Yönetmeliği
6.5. Tezgahüstü Piyasalar
6.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları
6.7. Bankalararası Piyasalar
6.8. Takasbank Para ve Ödünç Pay Piyasası
1007 7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz (Düzey 2, Düzey 3)
7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları
7.2. Finansal Planlama
DERS KODU
SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI
7.3. Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı
7.4. İşletme Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi
7.5. Birleşme ve Devir
7.6. Mali Analiz
1008 8. Genel Ekonomi (Düzey 3)
8.1. Temel Kavramlar
8.2. Para Politikaları
8.3. Maliye Politikaları
8.4. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
1009 9. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri (Düzey 3, Türev, Kurumsal,
Kredi)
9.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
9.2. Risk Kavramı ve Türleri
9.3. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
9.4. Yatırım Projelerinin Değerlemesi
9.5. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
9.6. Arbitraj Fiyatlama Modeli
9.7. Temel Analiz ve Teknik Analiz
9.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri
1010 10. Ticaret Hukuku (Düzey 2, Düzey 3, Kurumsal, Kredi)
10.1. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124210)
10.2. Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)
1011 11. Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi (Türev)
11.1. Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar
11.2. Türev Araç Piyasaları
11.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri
11.4. Opsiyonlar
11.5. Swap (Değişim) Anlaşmaları
11.6. Diğer Türev Araçlar
11.7. Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı
11.8. Türev Araçların Fiyatlaması
11.9. Türev Araç Stratejileri
1012 12. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri (Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3)
12.1. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
12.1.1. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel
Yönetmelik (4, 5 ve 6'ncı Bölümler)
12.1.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Seri: IV, No: 28
12.1.3. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
12.1.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf
Yönetmeliği
12.1.5. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin
Esaslar Tebliği III-56.1
DERS KODU
SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI
12.2. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
12.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
12.4. Takasbank Teminat Yönetimi
12.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
1013 13. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme (Düzey 3, Türev)
13.1. Kurumlar Vergisi Kanunu
13.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi
13.3. Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
1014 14. Gayrimenkul Değerleme Esasları (Konut, Gayrimenkul)
14.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
14.2. Değerleme Süreci
14.3. Değerleme Yöntemleri
14.4. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
14.5. Gayrimenkul Finansmanı
14.6. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
14.7. İpotek Kredileri
14.8. Değerleme Standartları ve Raporlama
14.8.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ
Seri: VIII, No: 45
1015 15. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi (Gayrimenkul)
15.1. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel
Kavramlar
15.2. İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili
Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları
1016 16. Muhasebe ve Finansal Raporlama (Düzey 2, Düzey 3, Kurumsal, Kredi)
16.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler
16.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
16.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1
16.4. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar
16.5. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22
(Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)
16.6. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararları
1017 17. Kredi Derecelendirmesi (Kredi)
17.1. Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları
17.1.1. Genel Esaslar
17.1.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme
Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51
17.2. Risk Kavramı ve Risk Hesaplama Yöntemleri
17.3. Finansal Durum Analizi
17.4. Kredi Riskinin Hesaplanması ve Yönetilmesi
1018 18. Kurumsal Yönetim (Kurumsal)
18.1. İşletme Yönetimi
DERS KODU
SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI
18.2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
18.2.1. Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
18.2.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme
Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51
18.3. Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri
18.4. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
18.5. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi
1019 19. Gayrimenkul Mevzuatı (Mevzuatın gayrimenkuller ile ilgili hükümleri dikkate
alınacaktır.) (Gayrimenkul)
19.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek
Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Seri: VIII, No: 35
19.2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri (Madde 704-761)
19.3. İmar Kanunu
19.4. İskan Kanunu
19.5. Kat Mülkiyeti Kanunu
19.6. Belediye Kanunu
19.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
19.8. Kamulaştırma Kanunu
19.9. Tapu Kanunu
19.10. Kadastro Kanunu
19.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
19.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
19.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
19.14. Emlak Vergisi Kanunu
19.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
19.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
19.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content