close

Enter

Log in using OpenID

DENİZLİ BELEDİYESİ - Ekin Kimya Laboratuvarı İzmir

embedDownload
EKİN KİMYA LABORATUVARI
ANALİZ TALEP SÖZLEŞME FORMU
Numune Cinsi:
Numuneyi Teslim Alan:
Talep Edilen Analizler
Analiz
Metodu
Talep Edilen Analizler
Analiz
Metodu
Kömürde Numune Hazırlama *
TS 4744
Krom Cevherlerinde
permanganat titrasyonu ile Krom
Oksit Tayini
ASTM E 342
Kömürde Nem Tayini (%)
TS 690 ISO 589
Metot C
Kral Suyunda Çözme
Yöntemiyle Altın Tayini
İşletme içi
Metot
Kömürde Toplam Nem Tayini
(%) *
ASTM D 3302
İşletme içi
Metot
Kömürde Kül Tayini (%) *
ASTM D 3174
Kral Suyunda Çözme Yöntemiyle
Gümüş Tayini
Krom Cevherlerinde titrimetrik
metot ile ile toplam Demir Tayini
Kömürde Uçucu Madde Tayini
(%) *
ASTM D 3175
A.A.S ile cevher ve alaşımlarda
element tayini
İşletme içi
Metot
Kömürde Toplam Kükürt Tayini
(%) *
Kömürde Alt Isıl Değer Tayini
(kcal/kg) *
Kömürde Üst Isıl Değer Tayini
(kcal/kg) *
TS 363
ISO 334
A.A.S ile metal tayini
İşletme içi
Metot
Kömürde Şişme İndeksi Tayini
ASTM D 720
ISO 6130
ISO 1928
ASTM D 5865
ISO 1928
Gönderme Şekli
Numune Kabul / Red
Analizler İle İlgili Diğer Talepler:
Numune / Analizin Kabul Edilmeme Sebepleri:
Sonuçların Bildirilmesi: Elden Teslim (…)
Fax (…)
Posta (…)
Kargo (…)
Eposta (…)
AÇIKLAMALAR:
1. Analizi yapılması istenen parametre/parametreler istek sütununa çarpı (x) ile işaretlenmelidir.
2. (*1) ile işaretli parametreler Akreditasyon kapsamındadır.
3. (*2) ile işaretli parametreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analiz Yeterlik Belgesi
kapsamındadır.
4. Numune sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe analizler belirtilen metoda göre yürütülecektir.
5. Analiz için gerekli olan kömür numune miktarı en az 4 kg (dört kilogram).
6. Numuneler uygun kaplarda güneş ışığı teması olmadan laboratuvara getirilmelidir.
7. Numunelerin uygun taşıma koşullarında laboratuvara iletilmeleri gerekmektedir.
8. İş bu sözleşme sürekli analiz numunelerinde taraflarca aksi beyan edilmedikçe 1 (bir) yıl
sürekli olarak geçerlidir.
9. Numunenin müşteri tarafından alınması durumunda, analiz şartlarına göre numune alma
müşterinin sorumluluğundadır.
10. Rapor Teslim Süresi: Numuneler laboratuvara teslim alındığı andan itibaren 3 (üç) gün
içerisinde raporlanır.
11. Kargo ile teslim edilen numunelerde kargoda meydana gelen hasar müşteriye aittir.
12. Laboratuvarımıza gelen numune, saklama süresi olan 6 ay (altı ay) dolduktan sonra imha
edilmektedir.
13. Analiz ücretlerinin tahsilatında laboratuvar hizmet fiyat listesi geçerlidir. Analiz talep sözleşme
Formu ekinde bulunmaktadır.
14. İstenildiği takdirde ölçüm belirsizliği verilecektir.
15. Laboratuarımız tarafından verilen deney sonuçlarına itiraz halinde şahit numune bedeli
masrafı haksız tarafça ödenmek koşulu ile her iki tarafın kabul ettiği ve TS EN ISO/IEC 17025
standardı şartlarını sağlayan hakem laboratuvara gönderilir.
16. Laboratuvarımız taşeron laboratuvar kullanmamaktadır.
P.02-FR.01/Rev.01/30.05.2014
EKİN KİMYA LABORATUVARI
ANALİZ TALEP SÖZLEŞME FORMU
17. Bu form, laboratuarımıza özel olarak müşteri tarafından getirilen kömür-Kok ve maden cevheri
numuneleri ile ilgili müşteri ile laboratuar arasında oluşabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak
amacı ile hazırlanmış olup, sözleşme niteliği taşımaktadır.
18. Analiz ücretleri yatırılmadan rapor teslim edilmeyecektir.
19. Analiz ücretleri M. Emin Solak- EKİN KİMYA LABORATUVARI İZMİR TÜRKİYE İŞ BANKASI
Manavkuyu Şubesi TR78 0006 4000 0013 3870 0787 05 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.
Açıklama ; ‘’ ’ firma açık adı adresi ve vergi dairesi ile numarası ‘’ve ‘’ yapılan iş ‘’ olarak
belirtilecektir.
20. Yukarıda yazılan hususları okudum ve kabul ediyorum.
Numune Sahibi:
Şirket Adı:
Laboratuar Onayı
Adı Soyadı:
Adres:
Tarih:
Tel:
Fax:
Email:
Tarih:
İmza:
İmza:
P.02-FR.01/Rev.01/30.05.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content