close

Enter

Log in using OpenID

(Lamiaceae) Cinsi Fragilicaulis Seksiyonuna ait

embedDownload
Türkiye’de Yetişen Stachys (Lamiaceae) Cinsi Fragilicaulis Seksiyonuna ait Fragiles Alt
Seksiyonun Karyotip Analizleri
Özal Güner1, Fahim Altınordu2, Esra Martin2, Ekrem Akçiçek1
1
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Konya
[email protected]
Özet
Stachys cinsine ait Fragilicaulis seksiyonu ülkemizde Fragiles ve Multibracteolatae olmak üzere iki alt seksiyona
ayrılır ve 21 takson ile temsil edilir. Bu çalışmada, Fragiles alt seksiyonuna ait 6 endemik türün kromozom sayılarını
belirlemek için ezme-yayma preparasyon tekniği kullanılırken, karyomorfolojik özellikleri belirlemek için Görüntü
Analiz Sistemi (Bs200Pro) kullanılmıştır. Böylece cinse ait karyolojik bilgiyi arttırmak ve bu bilgilerin sistematik
açıdan kullanılabilirliğini sağlamak hedeflenmiştir. Bu bu seksiyona ait türlerde 2n=30 ve 34 olmak üzere iki farklı
kromozom sayısı tespit edilmiştir. S. anamurensis, S. buttleri, S. pseudopinardii ve S. longiflora’da kromozom sayısı
2n=34 iken, S. chasmosericea ve S. pinardii türlerinde ise kromozom sayısı 2n=30 olarak gözlemlenmiştir. Çalışılan
taksonlarda kromozomlar metasentrik ve submetasentrik tiptedir. En küçük kromozom uzunluğu 0.90 µm ile S. buttleri
taksonunda, en büyük kromozom uzunluğu 2.12 µm ile S. pinardii taksonunda gözlemlenmiştir. En büyük toplam
haploid kromozom uzunluğu (24.24 µm) S. pseudopinardii’de gözlemlenmiştir. En küçük toplam haploid kromozom
uzunluğu ise (19.08 µm) S. chasmosericea’de gözlemlenmiştir. Böylece Türkiye’de doğal olarak yetişen Fragiles alt
seksiyonuna ait altı endemik türün karyotip analizleri ilk kez belirlenmiştir. Araştırma sonuçları cinsin karyolojisine
katkıda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görüntü Analiz, Fragiles, Karyotip, Kromozom, Stachys
Karyotype Analysis of subsect. Fragiles belonging to sect. Fragilicaulis of genus Stachys
(Lamiaceae) growing in Turkey
Abstract
Fragilicaulis section, belonging to genus Stachys, is divided into two subsection as Fragiles and Multibracteolatae, and
contains 21 taxa in Turkey. In this study, while squashing-spreading preparation techniques was used to determine the
chromosome numbers of six endemic species belonging to subsect. Fragiles, Image Analysis System (Bs200Pro) was
used to determine the karyomorphological features. In this way, besides improving karyological information, this
information is aimed to contribute to the systematic. Two different chromosome numbers of the taxa belonging to
subcestion which are as 2n=30 and 34 were determined. While the somatic chromosome number of S. anamurensis, S.
buttleri, S. pseudopinardii and S. longiflora was determined as 2n = 34, the somatic chromosome number of S.
chasmosericea and S. pinardii was observed as 2n=30. The chromosome types of the studying taxa are metacentric and
submetacentric. S. buttleri has the smallest chromozon that is 0.90 µm length, on the other hand S. pinardii has the
largest chromozon that is 2.12 µm length. Length of the largest haploid chromosome was totally observed (24.24 µm) in
S. pseudopinardii. Length of the shortest haploid chromosome was totally observed (19.08 µm) in S. chasmosericea. As
a result, karyotype analysis of the six endemic species distributing naturally in Turkey were identified for the first time.
Research results have contributed to karyology of the genus.
Keywords: Chromosome, Fragiles, Image Analysis, Karyotype, Stachys
95
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content