close

Enter

Log in using OpenID

Danışman onayları

embedDownload
24.02.2015
Öğrencilerin OASIS üzerindeki ders ekleme-bırakma işlemleri BUGÜN (24 Şubat 2015) saat 13:00’te sona
ermiştir.
Ekleme-Bırakma döneminde seçtikleri dersleri kaydetmeyen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere
25 Şubat 2015 saat 11:00’e kadar "Kaydetme" işlemini yapmaları için ek süre tanınmıştır.
Daha önceden de duyurulduğu üzere kaydetme işlemini yapmayan öğrencilerin ilk kayıt dönemindeki
ders kayıtları geçerli olacaktır.
Danışman onayları 26 Şubat 2015 Perşembe günü saat 13:00’te sona erecektir.
Etkileşimli Kayıt zorunluluğu olan öğrenciler ders ekleme-bırakma döneminde ders kayıt onaylarını
danışmanları ile birlikte kampus yerel ağına dahil olan bilgisayarlar üzerinden karşılıklı şifre girilmek
suretiyle yapacaklardır.
Etkileşimli Kayıt zorunluluğu olan öğrencilerin 26 Şubat 2015 Perşembe günü saat 13:00’e kadar
danışmanlarının yanına gitmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
Kayıt-Kabul Müdürlüğü
Students’ add-drop procedures through OASIS have ended on February 24, 2015 at 13.00.
Students, who did not save the courses they chose during add-drop period, were allowed additional time
for one time only to complete their “Save” process until February 25, 2015 by 11.00.
As previously announced before, the course registrations during initial registration period will be taken
into consideration for students who did not save their courses.
Advisor approvals will end February 26, 2015 by 13.00.
Students, who are required to do Interactive Registration, will enter their passwords with their advisors
by using computers on campus local network during add-drop period.
Students, who are required to do Interactive Registration, need to visit their advisors February 26, 2015
by 13.00.
Sincerely,
Registrar's Office
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content