close

Enter

Log in using OpenID

bedaş isg kurulu nisan 2014 toplantı tutanağı

embedDownload
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
GÜNDEM



Genel Müdürlük
02/04/2014 - 04
09:30-11:30
Bir önceki kurul kararlarının değerlendirilmesi,
Sendika Temsilcimizin BEDA Enerji A.Ş. İş Sağlığı Güvenliği Kurulları hakkındaki görüş ve önerileri
Görüş ve öneriler
KATILIMCILAR
Orhan KALDIRIM(OK)
Ergin ÖNDER (EÖ)
A.Ersin DOĞAN (ED)
Nedim ŞENDAĞ (NŞ)
Suna ZİHNİ (SZ)
Ayşin BAKIŞKAN (AB)
Sinan DEDEOĞLU (SD)
Çağrı Pınar DENİZ (ÇPD)
Tayfun SEVİNDİK (TS)
Murat YAĞVEMLİLER (MY)
İbrahim KARANFİL (İK)
Yalçın YİĞİT (YY)
Ali ÇATKIN (AÇ)
Rıdvan UYAR (RU)
KATILMAYANLAR
Abdullah ATALAY(AA)
Erol BİNİCİ (EB)
Azer ERDEM (AE)
Mustafa GÜNERİ (MG)
Murat KOŞAR (MK)
BİLGİ
GÖRÜŞÜLENLER
 Bir önceki toplantı gündemimizde yer alan konular görüşülmüştür.
 Sendikamızın gündemde belirtilen konu hakkındaki görüşleri görüşüldü.
 İşe yeni başlayan BEDAŞ İş Yeri Hekimi Sn. Dr. Suna ZİHNİ kurul üyeleri ile tanıştırıldı.
 Alt işveren Açma-Kesme ve Kayıp Kaçak çalışanlarının eksik olan koruyucu malzemeleri hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
 İdari İşler Müdürlüğü gözetiminde çalışan temizlik görevlilerinin ve teknik personelin giyimleri ve kişisel
koruyucu donanımları hakkında görüşüldü.
 Bomlu araçlarda taşınan oksijen-LPG tüpleri sahada görülmüş ve taşımanın tehlike içerdiği kurul üyeleri ile
paylaşılmıştır.
 İstanbul Valiliği’nin İstanbul için hazırladığı Acil durum planı çalışmasında kurumumuzun görevi ve plana
kurumumuz adına katkıda bulunacak ekibin oluşturulması ile alınacak malzemelerin tespiti hakkında
görüşülmüştür.
 Sahada çalışan yeni teknik elemanlarımızın özellikle manevralar hakkında eğitim eksikliği olduğu bunun için bu
konuda bir eğitim düzenlenmesi için çalışma yapılması hakkında görüşme yapıldı.
 Tüm birimlerimizde enerji altında çalışılmaması ve enerji kesildikten sonra da gerekli tüm önlemlerin alındıktan
sonra çalışılması konusunda görüşüldü.
 Meydana gelen iş kazaları hakkında görüşülmüştür.
 Bir sonraki toplantı tarihi 07.05.2014 olarak belirlenmiştir.
Sayfa 1 / 5
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
02/04/2014 - 04
09:30-11:30
KARARLAR
1. Çağlayan İşletmesi ve bağlı Kemerburgaz bölgesinde
yapılan risk analizinin değerlendirilmiştir. Belirlenen
tehlikeler, risk değerlendirmesi, mevcut ve planlanan
kontroller bölümleri örnekleme yöntemi ile gözden
geçirilmiştir. Kurul Başkanı analizi yapan personele
teşekkür yazısı yazılmasını istemiş ve kabul edilmiştir.
Planlanan kontrollerle ilgili olarak sorumlu bölüm ve
termin tarihi çalışmasına başlanmasına karar verilmiştir.
Bu çalışmanın bitmesi sonucu risk analizi planlanan
kontrolleri yapmakla sorumlu bölüm ve diğer
işletmelerimizle paylaşılarak tüm sahalarımız için risk
analizi tamamlanacaktır.
SORUMLU
İSG KURULU
2.
Acil durum planlarının hazırlanmasına karar verilmiştir.
İSG BİRİMİ
3.
ISG Broşürünün hazırlanmasına karar verilmiştir.
İSG BİRİMİ
4.
İSG bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin
planlanmasına karar verilmiştir. Ulusal İSG haftasında
etkinliklerin düzenlenmesi, eğitici videolar, E-Learning,
tiyatro etkinliği konuları önerildi. Bu konular ile ilgili
çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.
5.
6.
7.
Her türlü mal ve hizmet alımında İş Sağlığı ve Güvenliği
ile Çevre açısından risk oluşturacak tehlikelerin
belirlenmesi açısından İSG ve Yönetim sistemleri
biriminin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Satın
alma prosedürüne bu konunun ilave edilmesi için Satın
alma Direktörlüğüne yazı yazılmasına karar verilmiştir.
İş yeri hekimi ve İsg Uzmanı’na çalışma yapılan alanların
tespiti açısından telsiz sağlanmasına karar verilmiştir.
Sahalarımızda çalışanlarımızın iletişimini etkin olarak
sağlamak için her bölgeye 10 adet ek telsiz alımına karar
verildi.
Mevzuat gereği acil durumlarda iş sağlığı biriminin zemin
katta bulunan alana mevcut yeri sabit kalmak üzere
taşınmasına ve acil durumlarda kullanılmak üzere mesai
saatleri içerisinde bir adet araç tahsis edilmesine karar
verilmiştir.
8.
Sahada yapılan çalışmaları denetlemek için denetim ekibi
kurulmasına karar verilmiştir..
9.
Kesme bağlama, endeks okuma, AOB birimlerinde görev
yapan çalışanlarımızın faydalanacağı işler için
talimatların hazırlanmasına karar verilmiştir. İSG
uygulamaları ile ilgili olarak İSG Yönetmeliğine atıfta
bulunulacaktır.
Sayfa 2 / 5
İSG BİRİMİ
KURUMSAL İLETİŞİM
AE
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
TARİH
DURUM
18.04.2014
Termin ve sorumlu
çalışması Çağlayan
İşletmemizde bitmiştir.
Sorumlu birimlerle
paylaşılarak termin
tarihleri doğrulanacak
ve tüm birimlerimizle
risk analizi
paylaşılacaktır.
Risk Analizi Çalışmaları
bittikten sonra
başlanacaktır.
Risk analizi ve acil
durum planları
hazırlandıktan sonra
broşür hazırlanacaktır.
01.05.2014
Süresiz
Pratik uygulamada
hayata geçirilmiş ancak
prosedürde bir
değişiklik
yapılmamıştır.
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
01.03.2014
Sn. Orhan
KALDIRIMDAN Nisan
2014 ayı içerisinde
verileceği bilgisi
alınmıştır.
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
Tadilat
süresince
Devam etmektedir.
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
YÖNETİM
SİSTEMLERİ BİRİMİ
15.05.2014
İSG Eğitimlerinin
tamamlanmasını
takiben başlanacaktır.
AOB için talimatlar
hazırlanmıştır. Kalite
sistemi açısından
düzenlenip
yayınlanacaktır. AçmaKesme için bitme
aşamasındadır.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
02/04/2014 - 04
09:30-11:30
10. Araç şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verilmesi, araçların
periyodik kontrollerinin yapılması, güvenli kullanımıyla
ilgili BEDA A.Ş’ ye yazı yazılmasına karar verilmiştir.
11. Teknik eğitimlerin planlanarak sahadaki çalışanlarımıza
yapılan plana uygun olarak verilmesine karar verildi.
Sahada çalışan yeni teknik elemanlarımızın özellikle
manevralar hakkında eğitim eksikliği olduğu Sistem
İşletme Direktörlüğümüz tarafından gözlemlenmiştir. Bu
nedenle Sn. Alparslan KARABOĞA ve Sn. Murat POYRAZ
tarafından 22 lokasyonumuzda bu konuda eğitim
verilmesine karar verildi. Eğitimlerde teorik eğitimden
sonra DM Merkezlerinde güvenlik önlemleri alınarak
pratik olarak ta tekrarlanmasına karar verildi.
12. Sahada çalışanlarımızın kullanımı için aleve ve ısıya
dayanıklı elbise alınmasına karar verildi. Nöbetçi
montörlerimiz için yanmaz ve göz koruyuculu başlık,
yanmaz eldiven ve Class 2 kıyafet alınmasına, diğer AOB
çalışanları için sadece Class 2 kıyafet alınmasına karar
verildi. Manevra sırasında nöbetçi montörlerimizin
yanmaz eldiven ile izole eldiveni üst üste giymesi
yönünde görüş bildirildi.
13. Bakırköy İşletmemiz içinde kullanılmayan binamızın tadil
edilerek eğitim sınıfı yapılmasına ve dış alanda eğitimle
ilgili ekipmanların bulunduğu alan yapılmasına karar
verildi.
14. KKD ile ilgili hazırlanan bilgilendirme afişleri görülerek
saha ile paylaşılmasına karar verildi. Her 10 günde bir
yeni afişlerin işletmelerle paylaşılmasına karar verildi.
15. Kapalı alanlarda sigara içildiğinin tespit edildiğini belirten
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yazısı nedeniyle
kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda radikal
önlemler alınmasına karar verildi.
16. Yaşanan 12 alt işveren iş kazası kurulumuzca
değerlendirilmiş olup kaza geçiren çalışanların
geçirdikleri kazaların nedenleri konusunda eğitime
alınmasına, kazaların kendisi tekrarlaması nedeniyle alt
işveren İSG Kuruluna bilgi verilerek alınacak önlemlerin
belirlenerek kurulumuzun bilgilendirilmesine, yapılan
risk analizine göre uygun kişisel koruyucu donanımların
alınması için alt işverenin bilgilendirilmesine,
oluşabilecek kazalarda çalışan personelin hastanede
veya evinde mutlaka ziyaret edilmesine karar verildi.
17. İdari İşler Müdürlüğü uhdesinde temizlik görevlisi olarak
hizmet veren çalışanımızın geçirdiği iş kazasının kök
neden analizinde çalışanımızın koruyucu malzemesinin
olmaması nedeniyle elle taşıma işlemi yapan tüm
hizmetlilere uygun kişisel koruyucu donanım alınmasına,
Genel Müdürlük binamızdaki teknik personelimiz için
aynı çalışmanın yapılmasına karar verildi.
Sayfa 3 / 5
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
Konu ile ilgili
çalışmanın CLK Filo
Yönetimi tarafından
yapıldığı bilgisi
verilmiştir
İSG BİRİMİ
EĞİTİM
YÖNETMENLİĞİ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
Kesiciler ve
Topraklama eğitimi
her Cuma günü
verilmektedir.
İSG BİRİMİ
OK
SATIN ALMA
DİREKTÖRLÜĞÜ
Süresiz
15.04.2014
EĞİTİM
YÖNETMENLİĞİ
İSG BİRİMİ
EMLAK ve
KAMULAŞTIRMA
BİRİMİ
Süresiz
İSG BİRİMİ
Süresiz
İSG KURULU
Süresiz
İSG KURULU
15.04.2014
İSG BİRİMİ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
15.04.2014
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
02/04/2014 - 04
09:30-11:30
18. Tüm alanlarımızda çalışan konforunun arttırılması için
dinlenme, yemekhane, soyunma giyinme ve duş ile
tuvalet alanlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışma
başlatılarak mimarımız Sn. Burcu SAYGILI tarafından
projelendirmenin yapılmasına karar verildi.
19. Yapılan saha kontrollerinde tespit edilen hususlar;
 Sarıyer İşletmemiz bünyesinde bulunan yağlı
kesicilerin değiştirilmesine,
 Beyoğlu İşletmemiz bölgesinde bulunan
DM’lerimizden uygun olmayanların yatırım
onayların alınarak değiştirilmesi için
projelendirilmesine,
 Silivri İşletmemiz bölgesinde bulunan DM
merkezleri içinde nem engellemek için yapılan
ısıtıcıların İş Güvenliği yönünden uygun
olmaması nedeniyle UFO ile değiştirilmesine,
 Davutpaşa Trafo Bakım Merkezinde çalışanların
ortam koşullarının iyileştirilmesi için çalışma
yapılmasına karar verildi.
20. İstanbul AFAD tarafından düzenlenen İstanbul Afet Acil
Planında İstanbul’da gerçekleşebilecek bir acil durumda
elektrik hizmetinin sürdürülmesi için kurumumuzun
yapacağı çalışmaların ve sorumlulukların belirlenmesi
için yapılacak çalışmaya Sivil Savunma Koordinatörümüz
Sn. Mustafa GÜNERİ’nin, tüm dağıtım yönetmenleri,
Sistem İşletme Direktörlüğünden Sn. Ersin ELİK, Sn.
Ferhat DEVECİ ve Sn. Ramazan PALTUN ile Malzeme
Kontrol Müdürü Sn. Zafer KAVAKLIPINAR’ın katılmasına
karar verildi. Çalışmanın bir hafta içinde başlatılması
istendi.
21. Bomlu araçlarda yatay ve sabitlenmeden taşındığı tespit
edilen Oksijen-LPG tüplerinin patlama tehlikesi olduğu
İSG Birimi tarafından belirtildi. Daha küçük tüplerin
alınarak araçlara dik vaziyette ve sabitlenerek taşınması
konusunda çalışma yapılmasına karar verildi.
22. Tüm birimlerimizin çalışmaları sırasında enerji altında
çalışmamaları, enerji kesildikten sonra tüm önlemlerin
(topraklama vs. ) alındığına emin olduktan sonra
çalışılmaya başlanılması gerektiğinin tüm birimlere yazılı
olarak hatırlatılması gerektiğine karar verildi.
DİĞER
Sayfa 4 / 5
EMLAK
KAMULAŞTIRMA
SİSTEM İŞLETME
İSG BİRİMİ
Süresiz
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
İSG BİRİMİ
07.05.2014
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
DAĞITIM
YÖNETMENLİKLERİ
SİVİL SAVUNMA
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İSG BİRİMİ
LOJİSTİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
İSG BİRİMİ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
KAYIP KAÇAK
DİREKTÖRLÜĞÜ
YATIRIM
DİREKTÖRLÜĞÜ
ALT İŞVEREN AÇMA
KESME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
07.05.2014
15.04.2014
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
02/04/2014 - 04
09:30-11:30
Orhan KALDIRIM
Sistem İşletme Direktörü
Kurul Başkan Vekili
Çağrı Pınar DENİZ
İSG Uzmanı
Kurul Sekreteri
A.Ersin DOĞAN
İK Direktörü
Kurul Üyesi
Dr. Suna ZİHNİ
İşyeri Hekimi
Kurul Üyesi
Ergin ÖNDER
Alt İşveren Temsilcisi
BEDA Enerji A.Ş
Kurul Üyesi
Sinan DEDEOĞLU
İK Müdürü
Kurul Üyesi
Nedim ŞENDAĞ
İSG Müdürü
Kurul Üyesi
Ayşin BAKIŞKAN
Yönetim Sistemleri
Yönetmeni
Kurul Üyesi
Tayfun SEVİNDİK
1.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Murat YAVEMLİER
2.Bölge Md.
Kurul Üyesi
İbrahim KARANFİL
3.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Yalçın YİĞİT
4.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Rıdvan UYAR
Sendika Temsilcisi
Kurul Üyesi
Ali ÇATKIN
Çalışan Temsilcisi
Kurul Üyesi
Sayfa 5 / 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content