close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Evrakları - Tuzla Liman Başkanlığı

embedDownload
T.C.
ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI
Tuzla Liman BaĢkanlığı
1 1
1
1
1
1 1
STCW Belgesi İlk Düzenleme Talebi
1
1
1
Süresi Dolan STCW Yenilenmesi
1
1
1
Zabitan/Tayfa Terfi İşlemleri
1 1
1
İlk Defa Yeterlilik Belgesi Talebi
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
GMDSS/ROC/GOC/REO Sınav Mür.
1 6
1
1
Telsiz Yet.Bel.Değ.Süre Uzatımı
1 1
1
1
KMT ve ADB Belgesi Talebi (İlk)
1 1
1
1
ADB/KMT Değ./ Yenileme Talebi
1 1
Aday Dalgıç/Balıkadam Belge Talebi
1 4
Sicil Nakli
1
Genel İngilizce Sınavı
1 6
Ek yeterlilik Belgesi
1 1
Zabitan Sınav Müracaatı
1 2
1
1
1
Tayfa Sınav Müracaatı
1 2
1
1
1
Hiz.Bel.Onayı/Deniz Hayatı Cetveli
1
1
1
Harç Makbuzu
Servis Belgesi
(Dnz.K.çalışan)
Bonservis
SSK/Emniyet Giriş
Çıkışı
Basınç Odası Raporu
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1) Sabıka kaydı varsa ayrıca mahkeme kararı istenir.
2) İlk defa alınan Sağlık Raporu Sahil Sağlık Den.Mer.Tabb.Onaylı olcak
3) Kaptan ve Donatan Onayı. Yabancı bayraklı gemilerde iş sözleşmesi ve GAC ile Pasaport aslı.Türk bayraklı gemiler için ilave SSK Hizmet
Dökümü
4) Sadece stajyerlerde aranır.
5) Aşcı veya Kamarot olmak için en az 6 aylık Bonservis gerekmektedir.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dalış/Staj Kayıt Defteri
1
1
Yeterlilik İntibak Talebi/Süre Uzatımı
1
1
1
GAC /GAB /YET Bel. Değ.Yen.Zayii
1
İngilizce Sertifika
1
Yeterlilik Belgesi Aslı.
1
GAC(GAB Aslı ve fot.
Staj Tamamlama Yazısı
(4)
Eğitim / Kurs Başarı
Belgesi
STCW belgeleri
İnternet Müracaatı
(KMT/ADB)
Terhis/Tecil Belgesi
1
Hizmet Belgeleri (3)
Sağlık Raporu (2)
Diploma / Öğrenim
Belgesi
GAB /GAC /Stajyer İlk Müracaat
Sabıka Kaydı (1)
»
ikametgah
Gereken Evraklar
Fotoğraf
İŞLEM / MÜRACAAT
TÜRÜ
Nüfus Cüzdanı Fotok.
TALEP EDİLEN
LİMAN BAŞKANLIĞIMIZA GELMEDEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN
EVRAKLAR
Yatlarda çalışanlar Transitlog Belgeleri, Liman içi çalıştıysa şirketten onaylı sigorta primleri dökümü,bunların dışındaki durumlarda
Liman Başkanlığınca onaylı Hizmet Belgesi.
Askerliğini Gemide Güverte ve Makineci olarak yapanlardan Hizmet Belgesi ve Terhis Belgesi
İstenir, Sınavla Gemici ve Yağcı Belgesi alanlara 6 ay deniz hizmetine müteakip Seyir/Makine Vardiyası Tutma ve Can Kurtarma
Araç K.belgesi idarece verilir.Müracaat ikametgahına (ikametgah belgesi ile) en yakın Liman Başkanlığına yapılır, İlk Defa Tayfa sınıfı
müracaatlarında17 yaşından gün almış olmak.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content