close

Enter

Log in using OpenID

Bordro - PwC Türkiye

embedDownload
www.pwc.com.tr/tmas
PwC Türkiye�Muhasebe
ve Mali İşler Yönetim
Hizmetleri�
Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri
Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler
Süreçler
Ayşe Bayrı Işım
Şirket Ortağı
Tel:+90 212 355 5812
E-posta: [email protected]
Uzman
Ekip
Kalite
Sürekli değişen mevzuat ve
ekonomik koşullara paralel olarak
şirketler muhasebe ve vergi
yükümlülüklerini daha etkin
yönetebilmek için kaliteli ve
gelişmiş süreçlere gereksinim
duymaktadırlar.
PwC Muhasebe ve Mali İşler
Yönetim Hizmetleri grubu olarak
60 uzmandan oluşan deneyimli
ekibimizle, çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren yerel ve çok
uluslu birçok şirkete hizmet
veriyoruz. Bu sayede, şirket
yöneticileri ve personelinin şirket
ana faaliyetlerine daha fazla
odaklanmalarına destek oluyoruz.
Teknoloji
Muhasebe
Bordro
Kurumlar
Vergisi
KDV
Vergi
Muhasebesi
Tescil
Muhasebe
Yeni pazarlara açılırken, finans birimlerinizi yeniden yapılandırırken, şirket birleşmesi, satın alma ya da
satışından sonra oluşan değişikliklerle başa çıkabilmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.
Şirketinizin geçiş dönemini sorunsuz şekilde yönetebilmenize yardım edecek kısa vadeli çözümlerden,
sürekli destek verdiğimiz uzun vadeli ortaklıklara kadar, yasal gerekliliklerle uyumlu muhasebe hizmetleri
vermekteyiz.
Size nasıl yardım edebiliriz?
İşletmenizin ihtiyaçları ve yaşadığınız zorluklar konusunda sizi dinleyerek işe başlayacağız. Daha sonra,
şirketinize uygun çözümler yaratmak için sizinle birlikte çalışarak yerel uzmanlığımızla uluslararası
deneyimimizi birleştiren bir ekip kuracağız.
• Türk Tek Düzen Hesap Planı ile
uyumlu muhasebe kayıtları
• Yevmiye defteri, defter-i kebir ve
muavin defterlerinin tutulması
• Yönetim raporlaması
• Müşteri faturaları ve ödeme
talimatlarının hazırlanması
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal
mali tabloların hazırlanması
(UFRS'na tam uyum)
Muhasebe süreci yurt dışında
takip edilen şirketlere muhasebe
destek hizmetleri
Muhasebe kontrol hizmetleri
Geçici eleman temini
Duran varlık muhasebesi, kayıt ve raporlama
İrtibat bürolarına yönelik hizmetler
• Hesap planının oluşturulması
• Grup hesaplarının Tek Düzen Hesap Planı'na uygun hale getirilmesi
• Otomatik veri aktarımı ve raporlama formatlarının oluşturulması
Bordro
PwC bordro ekibi, bordro süreçlerinde, teknik bilgi ve
gizlilik standartlarının en üst seviyeye taşındığı hizmetlerini
aşağıdaki avantajları sağlayarak sunmaktadır:
• Hizmeti koordine eden sorumlu müdür,
• Uzman ve deneyimli bordro ekibine erişim,
• Bilgi ve iletişimin tam bir gizlilik içinde yürütülmesi
Size nasıl yardım edebiliriz?�
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere bordro
hizmetlerinin sunulması, karmaşık bordroların
hazırlanmasında geniş deneyime sahibiz. Şirketinizin
yapısına ve uygulamalarına göre, iyi yönetilen bir bordro
süreci hazırlayarak, aşağıdaki hizmetleri üstlenebiliriz:
• Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında
danışmanlık
• Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi
Standart bordrolama
Süreci
Serbest bölgelerdeki
bordro uygulamaları
Eğitim seminerleri
Bordro kontrol
Teknopark bordro
sürecinde uzmanlık
• Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması
• İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin
hesaplanması
Üst Düzey Yönetici bordroları
• İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin
yapılması
• Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının
hazırlanması
• E-bordro hazırlanması
Gizlilik ve Güvenlik
• ISO 27001 belgesi: Bilgi güvenliğinin yönetiminde
uluslararası standardı temsil eden belgeye sahip tek
şirketiz
• Kullanımınız için güvenli ve gizli şifrelenmiş e-posta
sistemi kullanıyoruz
• Erişim kontrolü olan ortamda güvenli veri saklama
sistemi ile çalışıyoruz
Doğruluk ve güvenilirlik
Faaliyetlerimizin odak noktası olan doğruluk ve güvenilirlik
aşağıda sıralanan çalışma şekillerimizle sağlanmaktadır:
• PwC'nin standart operasyon prosedürlerine uygun olarak
hazırlanan bordro hesaplamaları
• Nitelikli ve deneyimli bordro uzmanları tarafından
yapılan detaylı kontrol ve inceleme
• Standart veri toplama süreçleri
• Hataları önleyen elektronik veri toplama
Vergi Mevzuatına Uygunluk
ve Vergi Beyannameleri ��
Günümüzde vergi mevzuatıyla ilgili gereklilikler oldukça karmaşık
hale gelmekte, hata ve uyumsuzluklar sonucu cezalar artmaktadır.
Bundan dolayı, şirketlerin vergi mevzuatı ile ilgili süreçlerini daha
etkin şekilde yürütmeleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Encompass
PwC’de iş akışı ve belge yönetim
sistemi olarak kullanılan web
tabanlı bir veri tabanıdır.
AVR
Uluslararası müşterilerimizin
beyannamelerinin
hazırlanması ve kontrol
edilmesi için otomatik KDV
beyannamesi teknolojisi
Size nasıl yardım edebiliriz?
Vergi beyannamelerinizi zamanında vermenizi sağlamak ve
mevzuata uygunluk konusundaki riskleri büyük ölçüde azaltmak
için etkin bir süreç oluşturacağız.
Kurumlar vergisi
• Geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve
ibraz edilmesi
• Muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi
• Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin
incelenmesi
• Vergi durumu raporlaması
Dolaylı vergiler
• KDV, sorumlu sıfatıyla verilen KDV ve Ba- Bs formlarının
hazırlanması ve ibraz edilmesi
• Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi
• Vergi hesapları ve vergi beyannamelerinin incelenmesi
• Vergi durumu raporlaması
Vergi muhasebesi
Yasal mevzuatta ve muhasebe standartlarında giderek artan değişikliklerden
dolayı şirketler vergi muhasebesi ile ilgili kaynakların ve uzmanlığın yetersizliği
konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Şeffaflığa olan talebin artmasıyla birlikte
şirketler vergi planlaması ve risk yönetimi için merkezi ve birden fazla ülkede
uygulanabilecek vergi muhasebesi modeline ihtiyaç duymaktadırlar.
Size nasıl yardım edebiliriz?
Şirketinizin vergi muhasebesi süreçlerini
inceleyerek süreci yeniden tasarlamanıza
yardım edebiliriz.
• TMS, UFRS, IFRS, USGAAP ile ilgili
raporların hazırlanması
• Yeni Türk Ticaret Kanunu'na
uygun olarak UFRS raporlaması
• IFRS ve USGAAP’den UFRS’ye
dönüşüm
• Ertelenmiş vergi karşılıklarının
hesaplanması ve incelenmesi
Küresel vergi
muhasebesinde
uzmanlık
Teknoloji ile
optimizasyon
Artan süreç
verimi
Uluslararası ve yerel
uzmanlığa sahip, deneyimli
profesyoneller ekibi
Tescil Süreçleri
Şirketler kendi bünyelerindeki ekiplerini
daha katma değerli faaliyetlerde
kullanmayı amaçladıklarından,
tescil süreçlerini dış kaynak kullanarak
sağlamayı tercih etmektedirler.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
• Vergi dairesi tescili
• Sosyal Güvenlik Kurumu tescili
• Belediye vergileri konusunda
bilgilendirme
• Ticaret Odası tescili ile ilgili
bilgilendirme
1
Şirketinizin mevzuata uygunluk süreçlerinde
sağladığımız kontrol
• Yerel mevzuata uygunluk
• Yasal teslim tarihleri içinde tüm beyanname ibraz gerekliliklerinin
yerine getirilmesi
• Mevzuat değişiklikleri hakkında düzenli bilgilendirme
Müşterilerimize
sağladığımız
katma değer
2
Yönetim bilişim hizmeti
• İç raporlama takvimine uygun yönetim raporları
• Vergi yükümlülüklerini gösteren vergi raporları
• Veri toplama sürecinin uygulanması
3
Katma değere odaklanmak
• Muhasebe, vergi ve bordro yükümlülüklerine ilişkin strateji ve
fırsatların değerlendirilmesi
• Süreç verimliliği ile ilgili vergi danışmanları ile bağlantı
= Optimum maliyet
© 2013 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers
International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari
unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
233
File Size
714 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content