close

Enter

Log in using OpenID

11 04 2014 Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına

embedDownload
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UYUM []
11.04.2014 09:07:34
Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
1
MUSTAFA
SONGÖR
Yönetim
Kurulu Üyesi
2
MEHMET
AKYÜZ
Yönetim
Kurulu Üyesi
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
11.04.2014
09:04:07
11.04.2014
09:05:29
Evren mah. Koçman cad. No:48 Güneşli
Bağcılar / İSTANBUL
: 444 3 222 / 0 212 550 79 09
: uyum@uyum.com
:
: 444 3 222 / 0 212 550 79 09
: Hayır
Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu
:
Hakkında SPK Kararı
AÇIKLAMA:
11.03.2014 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş ve 25.03.2014 tarihli
Özel Durum Açıklaması ile güncellemesi yapılmış, Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu
ile ilgili Kurul kararı 10.04.2014 tarih ve 2014/11 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu
Haftalık Bülteninde yayımlanmış olup, aşağıdaki gibidir:
"Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünün
Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik Nakliyat ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makro
Market A.Ş. ve Şeref SONGÖR tarafından ele geçirilmesi nedeniyle Şirket'in diğer
ortaklarına ait paylar için, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca pay alım
teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Kurulumuza sunulan
"Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu"nun asgari 2,20 TL'lik pay alım teklifi fiyatı ile
onaylanmasına karar verilmiştir. "
Zorunlu Pay Alım Teklifi ile ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri, Bilgi Formu ayrıca
duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content