close

Enter

Log in using OpenID

İş Akışı Örnekleri

embedDownload
İş Akışı Örnekleri
© 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında
korunmaktadır.
11 Haziran 2014
İş Akışı Örnekleri
İçindekiler
3
İçindekiler
Fiery Server için yazdırma iş akışı örnekleri Fiery Server
Karma ortam için iş akışı
....................................5
.....................................................................6
Örnek: Karma ortam'la iş akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Karma ortam kullanarak örnek kitabı yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Yükleme için iş akışı
Örnek: Yüklemeli iş akışı
.........................................................................9
..........................................................................9
Yükleme kullanarak örnek kartlar yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yükleme ile PPML için iş akışı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Örnek: Yükleme ile PPML için iş akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Yükleme ile PPML kullanarak örnek kartları yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FreeForm kullanarak VDP için iş akışı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Örnek: FreeForm kullanarak VDP için iş akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FreeForm kullanarak VDP örneği yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için iş akışı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Örnek: FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için iş akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FreeForm 2 ve Karma ortam'la VDP kullanarak bir örnek yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hot Folders için iş akışı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Örnek: Hot Folders kullanarak kart yazdırmak için iş akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hot Folders kullanarak örnek kartlar yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Paper Catalog ile Fiery Compose kullanmak için iş akışı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Paper Catalog'a genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Örnek: Fiery Compose ile Paper Catalog için iş akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fiery Compose ve Paper Catalog'u kullanarak örnek el kitabını yazdırın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dizin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
İş Akışı Örnekleri
İçindekiler
4
İş Akışı Örnekleri
Fiery Server için yazdırma iş akışı örnekleri Fiery Server
Fiery Server için yazdırma iş akışı örnekleri Fiery
Server
Bir Fiery Server'a yazdırma yapmak için birçok farklı senaryo vardır. Bu iş akışları gerçek yaşamdan örnekler
sağlamaktadır.
İş akışı örnekleri, şunlar için konseptleri ve kullanımları gösterir:
• Karma ortam
• FreeForm ile Değişken Veri Yazdırma (VDP)
• PPML (Kişisel baskı biçimlendirme dili) ile ve yükleme ve bir değişken veri yazdırma iş akışında Fiery Impose ve
PPML kullanımı
• Ağ üzerindeki bir çalışma klasörüne yazdırma
• Bir iş oluşturmak için Fiery Compose ve Paper Catalog'u kullanma
Desteklenen işletim sistemleri ve sistem gereksinimleri hakkında bilgi için Yapılandırma ve kurulum'a bakın.
5
İş Akışı Örnekleri
Karma ortam için iş akışı
Karma ortam için iş akışı
Karma ortam, sayfa aralıklarını farklı türlerde ortamlar üzerine yazdırmanıza olanak tanır. Örneğin kapak için ağır
kağıt seçebilir, boş sayfalar ekleyebilir, belirli sayfalar üzerine renkli ortam ekleyebilir ve tek bir yazdırma işi içinde
çift taraflı sayfalar belirleyebilirsiniz.
Not: Fiery Server'ın tüm modelleri Karma ortamı desteklemez. Kendi Fiery Server'ınız hakkında bildi edinmek için
Yardımcı Programlar'a bakın.
Karma ortam ayarlarını, bir uygulamadan iş yazdırırken yazıcı sürücüsü üzerinden yapabilirsiniz. Command
WorkStation'da, halihazırda Fiery Server'a gönderilmiş işlerin Karma ortam ayarlarını tanımlayabilir ve
değiştirebilirsiniz. Ayrıca Hot Folders üzerinden yazdırılan işler için de, Hot Folders üzerinde Karma ortam
ayarlarını tanımlayabilirsiniz.
Örnek: Karma ortam'la iş akışı
Örneğin, bölüm metinleri düz ortama, bölüm ayraçları ve ön ve arka ayraçlar ağır ortama olmak üzere bir kitap
yazdırmak için Karma ortam ayarlarını kullanabilirsiniz.
Command WorkStation'da Karma ortam için aldığınız dosya taramasız bir iş olmalıdır. Command WorkStation'da
bir işin tarama bilgilerini kaldırmak için dosyaya sağ tıklayıp Tarama Verilerini Kaldır'ı seçin.
Bu iş akışı, bir PostScript dosyası ile de çalışır.
Ayrıca sekme eklemeyi de seçebilirsiniz. Örneğin, bölüm ayraçları için ağır ortam yerine sekmeleri belirleyebilir ve
her sekmeye bölüm numaralarını yazdırabilirsiniz. Sekmelerle yazdırma hakkında daha fazla bilgi için Yardımcı
Programlar'a bakın.
Aşağıdaki şema, örnek kitabın bileşenlerini göstermektedir.
6
İş Akışı Örnekleri
Karma ortam için iş akışı
logy
Geo 1
10
logy
Geo 1
10
1
Ağır ortam üzerine yazdırılmış arka kapak
2
Düz ortam üzerine yazdırılmış bölümler
3
Ağır ortam üzerinde bölüm ayraçları
4
Ağır ortam üzerine yazdırılmış ön kapak
5
Tamamlanmış örnek kitap
Karma ortam kullanarak örnek kitabı yazdırın
Bu örnekte kitabı Command WorkStation'daki dosyayı açıp iş özelliklerini ayarladıktan sonra yazdırırsınız.
Bu örnek iş akışında şunlar kullanılır:
• Bir örnek PDF dosyası
• Fiery Server
• Command WorkStation Karma ortam ile
• Ön ve arka kapaklar için ağır ortam
• Bölüm ayraçları için ağır ortam
• Bölüm metinleri için düz ortam
1 PDF dosyasını Command WorkStation'a alın.
2 İşi seçin.
3 Eylemler > Özellikler'i tıklayın ve ardından Ortam simgesine tıklayın.
4 Aşağıdaki ayarları uygulayın:
• Karma ortam'da Yeni sayfa aralığı'ndan sayfa başlangıçları (her bölümün başladığı sayfalar) için sayfa
numaralarını girin, bir ağır ortam ve o ağır ortamı içeren kaseti belirtin ve ardından Tanım ekle'ye tıklayın.
• Yazdırma işinin sonunu ayırt etmek için, Karma ortam'da Yeni ek'i kullanarak son sayfadan sonra bir boş sayfa
ekleyin ve ardından Yerleştir'e tıklayın.
7
İş Akışı Örnekleri
Karma ortam için iş akışı
• Sadece öne yazdırılacak ön ve arka kapakları, kapak kağıdını ve ortamı içeren kaseti belirtin ve ardından
Tamam'a tıklayın (geçerli ise).
• Düzen simgesine tıklayın ve çift taraflı baskı yazdırmayı seçin.
5 Tamam'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
6 İşi işleyin ve tutun.
7 İşi önizleyin.
8 İşi yazdırın.
Birden fazla kopya yazdırmadan önce onaylamak için tek kopya yazdırın.
8
İş Akışı Örnekleri
Yükleme için iş akışı
Yükleme için iş akışı
Yükleme bir kitap, kitapçık veya broşürün sayfalarını teker teker büyük bir yaprak üzerinde düzenlemenize olanak
tanır. Yaprak üzerinde yazdırma, katlama ve kesme işlemlerini yaptıktan sonra, yüklenen sayfalar doğru yönelim ve
sırada olur.
Not: Fiery Server'ın tüm modelleri yüklemeyi desteklemez. Belirli bir Fiery Server için destek hakkında daha fazla
bilgi edinmek için Yardımcı Programlar'a bakın.
Bu iş akışında, istemci tabanlı bir uygulama olan ve siz dosyayı işlemeden önce belgeleri bütün olarak düzenleyip
birleştirebilen Fiery Impose kullanılır.
Fiery Impose'un kullanılabilmesi için indirilen dosya taramasız bir dosya olmalıdır. Command WorkStation ile bir
işin tarama bilgilerini kaldırmak için dosyaya sağ tıklayın ve Tarama verilerini kaldır'ı seçin.
Örnek: Yüklemeli iş akışı
Örneğin, 600 kartvizit yazdırın ve bu kartvizitleri 11 x 17'lik bir sayfaya yükleyin.
Kartın arkasında metin vardır; dolayısıyla yazıcı çift taraflı baskı yapmalıdır. Standart kartvizit ebatları 2 x 3,25'tir ve
11 x 17'lik bir sayfaya 25 kart yüklenebilir.
Aşağıdaki grafik, kartvizitlerin nasıl yüklendiğini göstermektedir.
1
5 sütun
2
5 satır
3
2 x 3,25 kartvizit
4
11 x 17'lik sayfa
9
İş Akışı Örnekleri
Yükleme için iş akışı
Yükleme kullanarak örnek kartlar yazdırın
Bu örnekteki kartvizitleri, Command WorkStation'da dosyayı açıp Birleştir ve Yinele'yi seçtikten sonra düzen ve
yazıcı işaretleri gibi iş ayarlarını yaparak yazdırabilirsiniz. Son olarak, operatör, kartları önizler ve yazdırır.
Bu örnekte şunlar kullanılır:
• 2 x 3,25'lik bir kartviziti tanımlayan bir PDF dosyası
• Fiery Server
• Command WorkStation Fiery Impose (lisans gerektirir) ile
• 11 x 17'lik ağır ortam, kart kağıdı gibi
1 PDF dosyasını Command WorkStation'a alın.
2 İşi seçin.
3 Eylemler > Impose 'ye tıklayın.
4 Birleştir'i ve ardından Yinele'yi seçin.
5 Aşağıdaki ayarları yapın:
• Sayfa boyutunu 11x17, yönelimi Yatay, ve yazdırmayı da Çift taraflı olarak belirtin.
• Beş satır ve beş sütun belirtin.
• Yazıcı işaretlerini açık duruma getirin ve ardından yatay ve dikey yazıcı işaretlerinin ofset ayarını 0,125 pt
olarak belirleyin.
• Ölçek'i %100'e ayarlayın.
6 İşi kaydedin.
7 Command WorkStation'daki işiniz için .dbp dosyasını seçin ve ardından işi önizlemek için Önizleme'ye tıklayın.
8 İşi yazdırın.
9 Kartları kesmek için yazıcı işaretlerini takip edin.
10
İş Akışı Örnekleri
Yükleme ile PPML için iş akışı
11
Yükleme ile PPML için iş akışı
Yükleme ile kişisel baskı biçimlendirme dili (PPML) kullanabilirsiniz.
Değişken veri yazdırmaya yönelik XML tabanlı bir dil olan PPML, yazıcının metin ve grafik unsurlarını saklayıp daha
sonra gerektiğinde tekrar kullanmasına olanak tanıyarak değişken verili işlerin daha hızlı yazdırılmasını sağlar.
Bir işin ana ve değişken unsurlarını bir VDP uygulaması içinde PPML dosyası biçiminde oluşturabilir ve ardından işi
Fiery Server'a yazdırabilirsiniz.
PPML'yi herhangi bir diğer iş gibi yükleyin: PPML işini yaprağa yüklerken; parçaları, yazdırılan işi doğru sırayla kesip
istifleyebileceğiniz bir sırayla yazdırabilecek şekilde yerleştirin.
Not: Tüm Fiery Server modelleri yükleme ve PPML'yi desteklemez. Fiery Server'ınızın yüklemeyi destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için Yardımcı programlar'a bakın. Fiery Server'ınızın PPML'yi destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için Yazdırma'ya bakın.
Örnek: Yükleme ile PPML için iş akışı
Örneğin, 30.000 adet 5 x 8'lik posta kartı. Her kartın ön yüzünde bir görüntü ve metin, arka yüzünde ise müşterinin
adı ve bir barkod bulunur.
Posta içeriği bir PDF dosyasındadır. Bir Microsoft Excel dosyası, kartların gönderileceği kişilerle ilgili bilgiler içerir.
PPML dosyasını oluşturmak için, birleştirilmiş ana belgeyi ve değişken belgeyi bir VDP uygulaması içinde
oluşturursunuz.
11 x 17'lik tek bir sayfanın iki yüzüne dört kart yazdırabilirsiniz. Ayrıca kartları yükleyebilir; böylece sayfaları
kestikten sonra, posta kodları doğru sırada olacak şekilde kartları istifleyebilirsiniz.
Aşağıdaki şema işin nasıl yüklendiğini ve düzenlendiğini göstermektedir.
İş Akışı Örnekleri
Yükleme ile PPML için iş akışı
12
Yükleme ile PPML kullanarak örnek kartları yazdırın
Bu örnekte, birleştirilmiş bir ana dosya ve değişken dosyası oluşturmak için bir üçüncü taraf uygulama kullanır ve
ardından işi yüklemek için Command WorkStation'ı kullanırsınız.
Bu örnekte şunlar kullanılır:
• Bir VDP uygulaması
• Bir PPML dosyası
• Fiery Server
• Command WorkStation Fiery Impose ile
1 Birleştirilmiş ana dosya ve değişken belge dosyasını oluşturmak için bir VDP uygulaması kullanın ve bu dosyayı
bir PPML dosyası olarak kaydedin.
2 PPML dosyasını Command WorkStation'a alın ve seçin.
3 Eylemler > Impose'ye tıklayın ve ardından Birleştir ve Kes ve istifle'yi seçin.
4 Aşağıdaki ayarları yapın:
• Sayfa boyutunu 11x17, yönelimi Yatay, ve yazdırmayı da Çift taraflı olarak belirtin.
• İki satır ve iki sütun belirtin.
• Yazıcı işaretlerini açık duruma getirin.
• Ölçek'i %100'e ayarlayın.
• Yığın boyutu'nu 64 olarak belirtin.
Not: Normalde bir kağıt kesici tek seferde 64 yaprağı kesebilir. (Bu değer, düzen için Birleştirme değerinin katı
olmalıdır. Örneğin iki satır ve iki sütun, yaprak başına 4 görüntü anlamına gelir; dolayısıyla yığın boyutu 4'ün
katı olmalıdır.)
İş Akışı Örnekleri
Yükleme ile PPML için iş akışı
5 İşi yazdırın.
6 Ayarlanan bilgilerin Fiery Impose Kontrol Bandı'ndakilerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
Bu, işinizin bazı sayfaları düzgün yazdırılmazsa ve belirli sayfaları yeniden yazdırmanız gerekirse size yardımcı
olur.
7 Ana ve değişken bilgilerin eşleştiğini doğrulamak için bir belge yazdırın.
13
İş Akışı Örnekleri
FreeForm kullanarak VDP için iş akışı
14
FreeForm kullanarak VDP için iş akışı
Değişken veri yazdırma (VDP), bir yazdırma işini, o yazdırma işinde kullanılacak metin ve görüntüleri içeren
veritabanlarına bağlar. VDP, tipik olarak, bir belgenin tüm kopyalarında ortak olan ana unsurlarla, kopyadan kopyaya
farklılık gösteren değişken unsurları birleştirir.
Not: Fiery Server'ın tüm modelleri FreeForm kullanımıyla VDP'yi desteklemez. Kendi yazıcınız hakkında bilgi
edinmek için Yazdırma'ya bakın.
Ana ve değişken verileri birçok yazılım programında oluşturabilir, ana ve değişken verileri Command WorkStation,
Hot Folders veya yazıcı sürücüsünden atayabilirsiniz.
Ana veya değişken verilerinizi bir üçüncü taraf uygulaması tarafından desteklenen PPML veya Creo VPS biçiminde
oluşturursanız, değişken verili yazdırma işinizi bu uygulamalar üzerinden doğrudan Fiery Server'a gönderebilirsiniz.
Ayrıca dosyanızı Hot Folders kullanarak da indirebilirsiniz.
FreeForm, Fiery Server üzerinde, FreeForm ana kopyaları adı verilen ana unsur belgelerini tanımlamak ve saklamak
için yazdırma seçeneklerini kullanmanıza olanak tanır. Fiery Server'a, işin belirli bir FreeForm ana kopyası ile
birleştirilmesi talimatı ile, değişken unsurlu bir iş gönderebilirsiniz.
Bu iş akışı için geçerli olan kısıtlamalardan bazıları şunlardır:
• FreeForm işlerini Doğrudan bağlantıya gönderemezsiniz.
• Yazıcı sürücüsünde çift yönlü iletişim etkinleştirilmişse, yazıcı sürücüsü Fiery Server'da hangi ana kopyaların
kaldığını tespit eder. Belleğe alınmış FreeForm ana kopyalarını, ihtiyaç duyulduğu sıklıkta, birden fazla değişken
unsur grubu ile birlikte kullanabilirsiniz.
• Eğer yönetici Fiery Server'ı temizlerse, tüm FreeForm ana kopyaları silinir. Bkz. Yapılandırma ve kurulum.
Örnek: FreeForm kullanarak VDP için iş akışı
Örneğin, bir okul hakkında bilgi içeren bir posta ilanı yazdırın. Posta ilanı, postayla bütünleştirilmiş, posta ücreti
ödenmiş bir sipariş kartı içerir.
Bu belge öğrencinin adı, adresi ve kişisel web bağlantısı ile kişiselleştirilir. Tasarım grafik açısından yoğun olur, 11 x
17'lik kağıda yazdırılır ve üç kez katlanır.
FreeForm, tüm sayfalar için ortak olan grafik açısından yoğun düzenin pikselleştirilmiş bir versiyonunu saklamanıza
olanak tanır (işi tek bir kez gönderip işleyebilirsiniz). Değişken metin (adres, ad ve web bağlantısı) ayrı ayrı yazdırılır
ve Fiery Server'da düzenlenerek birleştirilir.
Bu işi oluşturmak için özel bir VDP yazılımı kullanmazsınız: FreeForm ana belgeyi oluşturmak için herhangi bir sayfa
düzeni uygulamasını ve değişken verileri oluşturup yazdırmak için de herhangi bir posta birleştirme işlevini
kullanabilirsiniz.
Bu örnekte, tüm ortak unsurları içeren bir ana belge oluşturur ve bunu bir PDF dosyası olarak kaydedersiniz.
Ardından değişken belgesini Microsoft Word'de oluşturur ve değişken belgesini, bir Microsoft Excel dosyası olan
veritabanına bağlarsınız.
Aşağıdaki şema, posta ilanının bileşenlerini göstermektedir.
İş Akışı Örnekleri
FreeForm kullanarak VDP için iş akışı
1
Ana dosya
2
Veritabanı dosyası
15
FreeForm kullanarak VDP örneği yazdırın
Bu örnekte, FreeForm ve Microsoft Word kullanarak değişken verili posta ilanı yazdıracaksınız. Bu işlemi
tamamladıktan sonra ana dosya ve değişken dosyası Fiery Server üzerinde birleştirilir ve posta ilan birleştirilmiş ana
ve değişken verileri içerir.
Bu örnek iş akışında şunlar kullanılır:
• Bir ana belge (PDF biçiminde)
• Bir değişken belgesi (Microsoft Word biçiminde)
• Bir veritabanı dosyası (Microsoft Excel biçiminde)
• Fiery Server
• Fiery Server FreeForm'lu yazıcı sürücüsü
• Adobe Acrobat, Microsoft Word ve Microsoft Excel
1 Ana belgeyi Adobe Acrobat'ta açın.
2 Dosyayı Fiery Server'a yazdırın.
İş Akışı Örnekleri
FreeForm kullanarak VDP için iş akışı
16
3 Yazıcı sürücüsünde, sayfa boyutunu 11 x 17 ve yazdırma şeklini Çift taraflı olarak belirletin ve Ana kopya oluştur
seçeneği için 1'i seçin.
4 Değişken belgesini Microsoft Word'te açın.
Değişken belgesi aynı zamanda veritabanı dosyasını da açar çünkü bu iki dosya bağlantılıdır. Belgeler bağlantılı
değilse, Word operatörden veri kaynağı dosyasının konumunu belirtmesini ister.
5 Word'de Veri Birleştirme'yi seçin.
6 Dosyayı Fiery Server'a yazdırırken, sayfa boyutunu 11 x 17 ve yazdırma şeklini Çift taraflı olarak ayarlayın ve yazıcı
sürücüsünde Ana kopyayı kullan seçeneği için 1'i seçin.
İş Akışı Örnekleri
FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için iş akışı
17
FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için
iş akışı
FreeForm 2, FreeForm'un işlevselliğini genişletir. FreeForm 2'yle birlikte uyumlu bir üçüncü taraf yazdırma
uygulaması kullanarak, belgelerinizi daha fazla özelleştirmenize olanak tanıyan çok sayfalı ana kopyalar
oluşturabilirsiniz.
İşiniz için belirlediğiniz Karma ortam, kayıt başlangıcına göre her kayıt için geçerli olur. Örneğin, eğer Karma ortam,
Sayfa 1'i kapak kağıdıyla yazdıracak şekilde ayarlanmışsa, kapak kağıdı üzerine her kaydın ilk sayfasını yazdırır.
Birden fazla ana kopya, işiniz için birden fazla ana kopya tanımlanırken, bilgilerin aynı değişken bilgi veritabanından
alınmasına olanak tanır.
Not: Fiery Server'ın tüm modelleri Karma ortam ve FreeForm 2'yi desteklemez. Yazıcınızın Karma ortam'ı
destekleyip desteklemediğini öğrenmek için Yardımcı Programlar'a bakın. Yazıcınızın FreeForm 2'yi destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için Yazdırma'ya bakın.
Örnek: FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için iş akışı
Örneğin, kişiselleştirilmiş bir posta ilanı yazdırın. İş akışı farklı türde insanların görüntülerinden, genelde
kullandıkları aygıtlardan ve arka plan grafiklerinden oluşan bir veritabanı kullanır.
Bir VDP uygulaması ve hedeflenen kişiye uygun görüntüler kullanarak, tek bir yazdırma çalışmasında, 7 - 10 yaş
aralığındaki kız çocuklarının ebeveynlerine yönelik bir posta ilanı ve erkek çocukların ebeveynlerine yönelik bir posta
ilanı oluşturabilirsiniz. Posta ilanları, hedeflenen yaştaki çocukların görüntülerini içerir.
Her posta kartının, üzerinde müşterinin adının ve bir indirim kuponunun bulunduğu bir kapak yaprağı olur. Kızların
ebeveynlerine yönelik posta ilanı, kızlara yönelik giysi reklamlarının bulunduğu ek sayfalar içerir.
Posta ilanının uzunluğu değişebilir. Bu nedenle, işte, yeni bir posta ilanının nereden başladığını göstermek için posta
ilanları arasında bir boş sayfa bulunur.
Ana belgeyi ve değişken belgeyi oluşturmak için bir VDP uygulaması kullanın.
Aşağıdaki şema, posta ilanının bileşenlerini göstermektedir:
İş Akışı Örnekleri
FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için iş akışı
1
Kızların şablonu
2
Oğlanların şablonu
3
Mektup/kupon şablonu
4
Grafikler
5
Veritabanı
FreeForm 2 ve Karma ortam'la VDP kullanarak bir örnek yazdırın
Örnek belgeyi yazdırdığınızda, VDP uygulamasında FreeForm 2'yi seçer, ardından da uygun ayarları yapmak için
Command WorkStation'ı kullanırsınız.
Bu örnekte şu öğeler gereklidir:
• Bir VDP uygulaması
• FreeForm 2
• Ana ve değişken verileri içeren bir .psm dosyası
• Bir PostScript dosyası
• Fiery Server
• Command WorkStation Karma ortam ile
• Kapak kağıdı
• Düz ortam
1 .psm dosyasını bir VDP uygulamasında açın, FreeForm 2'yi seçin ve ardından dosyayı Fiery Server'a yazdırın.
18
İş Akışı Örnekleri
FreeForm 2 ve Karma ortam kullanarak VDP için iş akışı
19
2 Yazdır iletişim kutusundan, hem ana hem de değişken verileri gönderin.
Fiery Server bir ana ve bir de değişken PostScript dosyası alır.
3 Command WorkStation'da PostScript dosyasını seçin.
4 Eylem > Özellikler'i tıklayın ve ardından Ortam simgesine tıklayın.
5 Aşağıdaki ayarları uygulayın:
• Sadece ön tarafa yazdırılacak bir ön kapağın yanı sıra, kapak kağıdını ve ortamın konacağı kaseti belirtin.
• Karma ortam'da Yeni Ek'ten, son sayfanın ardından bir boş sayfa eklenmesini seçin ve ortam kasetini belirtin,
ardından Yerleştir'e tıklayın.
6 İşi işleyin ve tutun.
7 İşi önizleyin.
8 İşi yazdırın.
İş Akışı Örnekleri
Hot Folders için iş akışı
Hot Folders için iş akışı
Bir belgeyi, dosyasını bir çalışma klasörüne sürükleyerek yazdırabilirsiniz. Hot Folder'ın yapılandırmasına bağlı
olarak, işler o çalışma dosyası için yaptığınız ayarlarla bir Fiery Server'a yönlendirilir.
Not: Fiery Server'ın tüm modelleri Hot Folders'ı desteklemez. Fiery Server'ınızın Hot Folders'ı destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için Yardımcı Programlar'a bakın.
Örnek: Hot Folders kullanarak kart yazdırmak için iş akışı
Örneğin, Kartvizitler adlı bir çalışma klasörü kullanarak 25 kartvizit kopyası yazdırın.
Aşağıdaki grafik, işin kartvizitleri nasıl yüklediğini göstermektedir.
1
5 sütun
2
5 satır
3
2 x 3,25 kartvizit
4
11 x 17'lik sayfa
Hot Folders kullanarak örnek kartlar yazdırın
Birden fazla kullanıcı, Hot Folder'da yapılandırılmış aynı yükleme ayarları ile iş yazdırmak için ağ üzerindeki bir
çalışma klasörünü kullanabilir.
Bu örnekte şunlar gereklidir:
• 2 x 3,25'lik bir kartviziti tanımlayan bir PDF dosyası
• Fiery Server
20
İş Akışı Örnekleri
Hot Folders için iş akışı
• Hot Folder
• 11x17'lik ağır ortam, kart kağıdı gibi
1 Fiery Server'a bağlı bir çalışma klasörü oluşturun ve Kartvizitler adını verin.
2 İş Ayarları'nda 25 kopya belirtin.
3 Yükleme Ayarları'nda aşağıdaki Hot Folder ayarlarını uygulayın:
• Yaprak sekmesinde, Yaprak Boyutu için 11 x 17, Yönelim için Yatay ve Çift taraflı için de Kapalı'yı seçin.
• Düzen sekmesinde 5 Satır ve 5 sütun belirtin ve Yazıcı İşaretleri'ni seçin.
• Ölçek sekmesinde Ölçek için %100'ü seçin.
• Sonlandırma sekmesinde, Birleştir'i seçin ve ardından Yinele'yi seçin.
4 Kartvizitin yer aldığı PDF dosyasını Kartvizitler çalışma klasörüne sürükleyin.
İş yazdırılır.
5 Kartları kesmek için yazıcı işaretlerini takip edin.
21
İş Akışı Örnekleri
Paper Catalog ile Fiery Compose kullanmak için iş akışı
22
Paper Catalog ile Fiery Compose kullanmak için
iş akışı
Renkli kapaklar, sekmeler ve operatör tarafından belirlenen bölüm başlangıçları içeren yazılı bir eser yaratmak için
Fiery Compose ve Paper Catalog'u kullanabilirsiniz.
Not: Fiery Server'ın tüm modelleri Fiery Compose ve Paper Catalog'u desteklemez. Fiery Server'ınızın Fiery Compose
ve Paper Catalog'u destekleyip desteklemediğini öğrenmek için Yardımcı Programlar'a bakın.
Fiery Compose, iş için seçilen Fiery Server'a göre seçenekleri gösteren ve etkinleştiren dinamik bir uygulamadır.
Örneğin, bir iş yazıcı sürücüsünde veya Command WorkStation'da ayarlı karma ortam ayarları içeriyorsa, işi Fiery
Compose'da görüntülediğinizde bu ayarlar belirir.
Tek bir işte, Fiery Compose'u şu işlemler için kullanın:
• Bir işi, küçük resimler ve tam ekran olarak önizleme
• Bölüm başlangıçlarını belirleme ve sonlandırma seçeneklerini belirleyip uygulama
• Ön ve arka kapaklar, gövde sayfaları ve bölümler için farklı ortamlar belirleme
• Boş sayfalar, sekmeler veya başka belgeler ekleme
• Bir belgeyi, Adobe Acrobat gibi bir uygulama kullanarak düzenleme
Paper Catalog'a genel bakış
Paper Catalog, sistem tabanlı bir kağıt deposu veritabanıdır. Paper Catalog, bir üretim baskı atölyesinde bulunan her
türlü ortam kağıdının özniteliklerini saklar.
Paper Catalog veritabanı Fiery Server'da bulunur ve Fiery Server'ı yeniden başlattığınızda veya temizlediğinizde
etkilenmez.
Paper Catalog, yöneticilerin şunları yapmasına olanak tanır:
• Birden fazla ortam özniteliği birleşimleri tanımlama ve her bir birleşime benzersiz adlar atama
• Ortam kağıdı yüklenmiş kaset atama
• İş gönderildiğinde önceden tanımlanmış ortamı seçme
• Kullanıcılar için hangi Paper Catalog sütunlarının kullanılabilir olduğunu belirtme
• Merkezi olarak bir Paper Catalog veritabanı tutma
Paper Catalog, operatörlerin şunları yapmasına olanak tanır:
• Ortam kağıdı yüklenmiş kaset atama
• İş gönderildiğinde önceden tanımlanmış ortamı seçme
İş Akışı Örnekleri
Paper Catalog ile Fiery Compose kullanmak için iş akışı
23
Yönetici Paper Catalog'u tanımladıktan sonra, operatör iş için kullanılacak ortamı Fiery Compose'dan seçer.
Örnek: Fiery Compose ile Paper Catalog için iş akışı
Örneğin, bir el kitabı oluşturmak için Fiery Compose ve Paper Catalog kullanın. El kitabı, bölümleri arasında boş
sayfa olmayan tek bir PDF belgesidir.
Ön ve arka kapak altın ağır ortamdan yapılmıştır ve her bölüm sağ sayfadan başlar. Ayrıca, dördüncü sayfa
“Vergilendirme” etiketi mavi bir sekme kağıdıdır.
Aşağıdaki şema, el kitabının bileşenlerini göstermektedir.
logy
Geo 1
10
logy
Geo 1
10
1
Altın ağır ortam üzerine yazdırılmış arka kapak
2
Düz ortam üzerine yazdırılmış bölümler
3
Mavi sekme kağıdı
4
Altın ağır ortam üzerine yazdırılmış ön kapak
5
Tamamlanmış el kitabı
Fiery Compose ve Paper Catalog'u kullanarak örnek el kitabını yazdırın
Bu iş akışında, kitabı yeniden biçimlendirmek, ön ve arka kapakları eklemek ve bölüm başlangıçlarını belirlemek için
Fiery Compose'u kullanırsınız. (Altın kapaklar ve mavi sekme kağıtları zaten Paper Catalog'dadır.)
Bu örnekte şunlar gereklidir:
• Örnek kitaplı PDF dosyası
• Fiery Server
• Command WorkStation Fiery Compose ve Paper Catalog ile
• Ön ve arka kapaklar için altın kapak kağıdı
• Bölüm metinleri için düz ortam
• Mavi sekme kağıdı
1 Paper Catalog'da altın kapak kağıdı ve mavi sekme kağıdını tanımlayın ve ortamı uygun kasetlere atamak için
Kağıt Kaseti İlişkilendirme işlevini kullanın.
2 PDF dosyasını oluşturun ve Command WorkStation'a alın.
İş Akışı Örnekleri
Paper Catalog ile Fiery Compose kullanmak için iş akışı
24
3 Dosyaya sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın.
4 İşin çift taraflı yazdırılmasını ve zımbalanmasını belirtin.
5 Command WorkStation'da işi seçin ve ardından Eylemler > Compose'a tıklayıp Sayfa görünümü'nü görüntüleyin.
6 Sayfa ayarlarını belirleyin:
• İşin tüm sayfalarını seçin, sağ tıklayın ve Letter boyutu ortam atayın.
• İşin ilk sayfasını seçin, Kapak'ı seçin, dışa yazdırılacak ön ve arka kapakları belirleyin ve ardından Paper
Catalog'da Altın kapak kağıdı'nı seçin.
• İlk bölümün ilk sayfasını seçin ve ardından Bölüm başlangıcı'na tıklayın. Bu işlemi, el kitabındaki her bölüm
için tekrarlayın.
7 Dördüncü sayfaya sağ tıklayın, Sekme ekle'yi seçin ve Paper Catalog'dan sekme kağıdını atayın.
8 Sekmeye sağ tıklayın, “Vergilendirme”yi girin ve ardından Tamam'a tıklayın.
İşinizde sadece bir sekme kullanılıyor ancak sekme ortamınız birkaç başka konumda da sekmeler içeriyorsa, Fiery
Server sadece işiniz için belirlenen sekmeyi yazdırır ve kalan boş sekmeleri çıkarır.
9 İşi kaydedin.
10 İşi yazdırın.
Birden fazla kopya yazdırmadan önce onaylamak için tek kopya yazdırın.
İş Akışı Örnekleri
Dizin
25
Dizin
A
ana unsurlar 14
D
değişken veri yazdırma
iş akışı örnekleri 14, 18
kullanım
FreeForm 14
F
Fiery Impose
taramasız dosya gerekliliği 9
FreeForm
belirtilen 14
iş akışı örneği 14
şema 14
FreeForm 2 ve Karma ortam
kullanarak
değişken veri yazdırma 17
şema 18
H
Hot Folders
şema 20
K
Karma ortam
iş akışı örneği 6
şema 6
taramasız dosya gerekliliği 6
Kişisel baskı biçimlendirme dili (PPML) 11
P
Paper Catalog ile Fiery Compose
şema 23
PPML ve yükleme
iş akışı örneği 11
şema 11
S
sekme yazdırma, gereklilikler 23
T
tarama bilgileri, kaldırma 6, 9
Y
yazdırma senaryoları
bölüm ayraçları ile düz ve ağır ortama yazdırılmış örnek
kitap 6
değişken demografik veriler kullanarak promosyon amaçlı
posta ilanı 18
düz ve ağır ortamlı, sekmeli el kitabı 23
posta kartları, yüklenmiş ve düzenlenmiş 11
sipariş kartı ile kişiselleştirilmiş posta 14
şirket için kartvizit şablonu, Hot Folders 20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
928 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content