close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS

embedDownload
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖNLİSANS- LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
FAKÜLTE / YO / MYO (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)
14 Nisan – 09 Mayıs 2014
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İKÇÜYÖS) Başvuruları
16 Mayıs 2014
İKÇÜYÖS (İzmir ve Yurtdışı Merkezlerde yapılacaktır.)
26 Mayıs 2014
İKÇÜYÖS Sonuçlarının İlanı
29 Mayıs 2014
Çift Anadal / Yandal Açılması Önerileri, Kontenjanları ve Ders Planlarının Bildirilmesinin Son Günü
09 Haziran –11 Temmuz 2014
Uluslararası Öğrenci Tercih Başvurularının Alınması
18 Temmuz 2014
Öğretim Planları ve Yeni Açılması Planlanan Ders Önerilerinin (Ders Tanıtım Formları Hazırlanarak)
ÖİDB’ye gönderilmesinin son günü.
23 Temmuz 2014
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sonuçlarının İlanı ve Kabul Mektubu Gönderilmesi
14 - 25 Temmuz 2014
Yatay Geçiş, Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
28 Temmuz 2014
Kısmen veya tamamen Yabancı Dilde eğitim veren Bölümlere Yatay Geçiş için başvuruda bulunanların
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
30 Temmuz–01 Ağustos 2014
Yatay Geçiş Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurularının İlgili Kurullarda
Değerlendirilmesi
04 Ağustos 2014
Yatay Geçiş, Çift Ana Dal/Yan Dal, Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçlarının İlan Edilmesi
18 – 20 Ağustos 2014
Yatay Geçiş, Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıtlarının Yapılması
25 – 27 Ağustos 2014
Yatay Geçiş, Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş Yedek Kayıtlarının Yapılması
01 – 05 Eylül 2014
ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARININ YAPILMASI
09-11 Eylül 2014
Uluslararası Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması
15-19 Eylül 2014
Akademik Danışmanların Atanma Tarihleri
17-19 Eylül 2014
17-29 Eylül 2014
Uluslararası Öğrencilerin Yedek Kayıtlarının Yapılması
Yarıyıl Harcı Ödeme Tarihleri
KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI (Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derse yazılımları Birim Öğrenci
İşleri tarafından yapılır)
Derslerin Danışmanlar Tarafından Onaylanma Tarihleri
EK YERLEŞTİRMEYLE ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARININ
YAPILMASI
DERSLERİN BAŞLAMASI
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı (Yeni kayıtlananlar ve önceki yıllarda alıp da
başarısız olanlar)
Öğrenci sayısı yetersiz seçmeli derslerin belirlenerek kapatılması ve ilanı (Bölüm seçmelilerinin durumu ilgili
Fakülte, Üniversite Seçmeli derslerinin durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir)
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı (Yeni kayıtlananlar ve önceki yıllarda alıp da başarısız
olanlar)
Önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik
Sınavı
Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görenlerin muafiyet başvuruları (Yeni kayıt yaptıran
öğrenciler için )
Ders Ekleme – Çıkarma ile Kapatılan Seçmeli Derslerin Yerine Ders Seçimi Tarihleri
Kayıt Dondurma Tarihleri (Müracaatlar İlgili MYO/YO/Fakülte’ye yapılacaktır.)
Sınav Programlarının Birimlerde İlan Edilmesinin Son Günü
ARA SINAVLAR (Ortak zorunlu dersler, Üniversite seçmeli havuz dersleri ve sınav haftası uygulayan
fakülte ve yüksekokullar için)
Ara Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü (Sınav haftası uygulayan fakülte ve yüksekokullar için)
Dersten çekilme talep dilekçelerinin bölümlere verilmesinin son günü
Mazeret Sınavları (Ders Saatleri Dışında yapılacaktır.)
Ara Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü (Sınav haftası uygulamayan fakülte ve yüksekokullar için)
Derslerin Son Günü
YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVLARI
Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
BÜTÜNLEME SINAVLARI
Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
22 Eylül-01 Ekim 2014
22 Eylül-03 Ekim 2014
29 Eylül – 03 Ekim 2014
08 Ekim 2014
08 Ekim 2014
08 Ekim 2014
09 Ekim 2014
08 - 10 Ekim 2014
08 – 10 Ekim 2014
08 - 17 Ekim 2014
08 – 22 Ekim 2014
05 Kasım 2014
29 Kasım – 07 Aralık 2014
12 Aralık 2014
15 Aralık 2014
12-16 Ocak 2015
05 Ocak 2015
16 Ocak 2015
19-31 Ocak 2015
04 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
18 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
09 –13 Şubat 2015
Kurumlarası Yatay Geçiş (Önlisans Programları için), Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş
Başvuru Tarihleri
16-17 Şubat 2015
Kurumlarası Yatay Geçiş (Önlisans Programları için), Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş
Başvurularının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi
11-18 Şubat 2015
Yarıyıl Harcı Ödeme Tarihleri
16-20 Şubat 2015
KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI(Tüm Öğrenciler)
16-26 Şubat 2015
Derslerin Danışmanlar Tarafından Onaylanma Tarihleri
18 Şubat 2015
Kurumlarası Yatay Geçiş (Önlisans Programları için), Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi
19-20 Şubat 2015
Kurumlarası Yatay Geçiş (Önlisans Programları için), Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş
Kayıtlarının Yapılması
23 Şubat 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
23 Şubat 2015
Öğrenci sayısı yetersiz seçmeli derslerin belirlenerek kapatılması ve ilanı (Bölüm seçmelilerinin durumu ilgili
Fakülte, Üniversite Seçmeli derslerinin durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir)
23-27 Şubat 2015
Ders Ekleme – Çıkarma ile Kapatılan Seçmeli Derslerin Yerine Ders Seçimi Tarihleri
23 Şubat-06 Mart 2015
Kayıt Dondurma Tarihleri (Müracaatlar İlgili MYO/Fakülte/Enstitüye yapılacaktır.)
24-25 Şubat 2015
03 Nisan 2015
Yatay Geçiş, Çift Ana Dal/Yan Dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş Yedek Kayıtlarının Yapılması
Sınav Programlarının Birimlerde İlan Edilmesinin Son Günü
ARA SINAVLAR (Ortak zorunlu dersler, Üniversite seçmeli havuz dersleri ve sınav haftası uygulayan
fakülte ve yüksekokullar için)
Ara Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü (Ortak zorunlu dersler, Üniversite seçmeli havuz dersleri ve
sınav haftası uygulayan fakülte ve yüksekokullar için)
Dersten çekilme talep dilekçelerinin bölümlere verilmesinin son günü
Ara Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
Mazeret Sınavları (Ders Saatleri Dışında yapılacaktır.)
Derslerin Son Günü
YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVLARI
Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
BÜTÜNLEME SINAVLARI
Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
18-26 Nisan 2015
08 Mayıs 2015
11 Mayıs 2015
25 Mayıs 2015
01-05 Haziran 2015
05 Haziran 2015
08-19 Haziran 2015
22 Haziran 2015
29 Haziran-03 Temmuz 2015
07 Temmuz 2015


Üniversite Seçmeli Derslerinin Final ve Bütünleme Sınavları, Güz ve Bahar Yarıyılları için ilk sınav haftasının ders saatinde
yapılacaktır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaz Stajı Başlangıç Tarihi 22.06.2015’tir. Staj Takvimi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Staj Komisyonunca belirlenir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content