close

Enter

Log in using OpenID

Eski Planlara Tabi Öğrenciler için

embedDownload
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
(Eski Planlara Tabi Öğrenciler için)
I. KİMLER DERS EKLEME-BIRAKMA DÖNEMİNDE İŞLEM
YAPABİLİR?
I.I.Öğretim Ücretini Ödediği Halde Daha Önce Hiçbir Derse Kayıt
Olmayanlar Veya Öğretim Ücretini Geç Ödeyenler
OASIS’e şifrenizle girerek sırasıyla Dersler/Kayıtlar/ “Lisans ve Önlisans
Ekleme/Bırakma” butonlarına basmak suretiyle bu dönem almanız gereken dersleri
belirleyerek aşağıda belirtilen şekilde derslerinizi seçip danışman onayına gönderiniz.
I.II. Eksik Derse Kayıtlananlar
OASIS’e şifrenizle girerek sırasıyla Dersler/Kayıtlar/ “Lisans ve Önlisans
Ekleme/Bırakma” butonlarına basmak suretiyle karşınıza gelen ekrandan eksik olan dersinizi
ve grubunu seçiniz. Yapmak istediğiniz başka işlemler yok ise “Kaydet ve Danışman
Onayına Gönder” butonuna basınız.
I.III. Kayıtlandığı Her Hangi Bir Dersi Bırakmak İsteyenler
“Kayıt Olduğunuz Dersler” alanından bırakmak istediğiniz dersin karşısındaki “Sil” butonuna
basarak işleminizi tamamlayınız. Ders ekleme/bırakma işlemlerinizi tamamladıktan sonra
“Kaydet ve Danışman Onayına Gönder” butonuna basınız.
Bu ders yerine almak istediğiniz yeni dersi ve grubunu “Almanız Gereken Dersler” listesinden
veya seçmeli ders alma hakkınız var ise “Seçmeli Dersler” alanından dersin kodunu girerek
alternatif grupları ve saatlerini inceleyerek uygun olan dersi seçiniz. Tüm işlemlerinizi
tamamlandı iseniz “Kaydet ve Danışman Onayına Gönder” butonuna basarak danışman
onayına gönderiniz.
NOT: Kayıt olduğunuz dersi bıraktığınız anda dersin kontenjanı ortak havuzu
alınacaktır. Bu nedenle eklemek istediğiniz dersle ilgili kararınızdan emin olmadan ve
1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
dersi ekleyebilmek için gerekli şartların (ders programındaki gün-saati, kontenjanı vs.)
uygun olup olmadığını kontrol etmeden ders bırakma işlemini gerçekleştirmeyiniz.
I.IV. Kayıtlandığı her hangi bir dersin grubunu değiştirmek isteyenler
Daha önce kayıtlanmış olduğunuz gruba (section) kayıtlı öğrenci sayısının belirlenen sayının
altına düşmemesi halinde grup değiştirmek mümkün olmaktadır.


“Kayıt Olduğunuz Dersler” alanından grubunu değiştirmek istediğiniz dersin
karşısındaki “Ara” butonuna basınız.
Alternatif grup ve saatlerini inceleyerek
değiştirmek istediğiniz grubu belirleyiniz.
Başka yapılacak işleminiz yoksa ve tüm işlemleriniz tamamlandı ise “Kaydet ve
Danışman Onayına Gönder” butonuna basarak danışman onayına gönderiniz
*Ders Ekleme/Bırakma döneminde yapılan yeni ders kayıtları veya ders değişikliklerinin
Danışmanlar tarafından onaylanması zorunludur. Danışmanlar tarafından onaylanmaması
halinde yapılan işlemler geçerli değildir ve sisteme aktarılamaz.
** Güz döneminde eğitim, 22 Eylül 2014 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu nedenle,
ekleme/bırakma döneminde girilmeyen dersler devamsızlıktan sayılır.
I.V. Formla Ders Kaydı Yapılması Gereken işlemler

Güz döneminde kendi bölümünde açılmadığı halde, Genel Not Ortalaması 2.00’nin
üzerinde olup ders yükü içinde olmak kaydıyla başka bir bölümden zorunlu bir dersini
almak isteyen öğrenciler,
 Üniversitemize yatay geçiş yoluyla kayıtlanıp ders yükünden daha fazla ders alma
hakkı olan öğrenciler,
 Üniversitemize DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile kabul edilen öğrencilerden ders yükünden
daha fazla ders alması gereken veya önkoşul nedeniyle kayıtlanamadığı dersi bulunan
öğrenciler,
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacakları “Ders Kayıt Düzeltme Formu”nu danışmanlarına
onaylatarak vereceklerdir.
II. OASIS’E GİRİŞ
Sisteme daha önce sahip olduğunuz OASIS şifresi ve PIN kodları ile giriş yapınız.
Daha önce hiç OASIS’e giriş yapmamış iseniz https://oasis.ieu.edu.tr/oasis/help.php
adresinden OASIS şifrenizi nasıl alabileceğinizi ve güvenlik ayarlarını nasıl yapabileceğinizi
öğrenebilirsiniz.
Geçici “OASIS” şifresi Üniversitemiz tarafından verilen mail adreslerine
gönderileceğinden Üniversitemizin verdiği E-mail adresini ve şifresini bilmeyen
öğrencilerimizin, öncelikle HELPDESK’e öğrenci kimlik kartları ile başvurarak mail adreslerini
ve mail şifrelerini almaları gerekmektedir.
2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
III. DERS KAYITLARI
Lisans ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, OASIS’e şifreleriyle girerek sırasıyla
Dersler/Kayıtlar/“Lisans ve Önlisans Ekleme/Bırakma” butonlarına basmak suretiyle
internet üzerinden ders seçimlerini kendileri yaparlar.
Üniversite, gerektiğinde öğrencilerin seçtiği dersler ve programlarında değişiklik yapabilir.
Kullanıcılar sayfaları isterlerse Türkçe ya da İngilizce olarak görüntüleyebilirler.
Resim 1 : Ders Ekleme-Bırakma ekranına giriş
ekranı gelecektir.
“Yeniden Ders Seçmek İstiyorum.” butonuna bastığınız zaman aşağıdaki şekilde uyarı
mesajı ile karşılaşacaksınız.
3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ




Öğrenciler “Yeniden Ders Seçmek İstiyorum.” butonuna basmak suretiyle ders
ekleme, ders bırakma ve grup değiştirme işlemlerini yapabileceklerdir.
Değişiklik sonrasında yeniden “Kaydet ve Danışmana Gönder” butonuna basılır.
Ders Ekleme-Bırakma döneminde değişiklik yaptığı halde Danışmana
göndermeyenlerin yaptıkları değişiklikler SİLİNECEKTİR. Bu öğrencilerin ilk kayıt
dönemindeki ders kayıtları geçerli olacaktır.
Ekleme-bırakma işlemleri 30 Eylül 2014 saat 15.00'te sona erecektir.
*Kaydetme işlemi yapıldıktan sonra yeniden değişiklik yapmak isteniyorsa Danışmandan
onayın geri alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ekleme-Bırakma dönemi süresinde
"Yeniden Ders Seçmek İstiyorum." butonuna basılarak işlem yapılması mümkün olmaktadır.
III.I.Ders Kayıt Ekranı ve Açıklamaları
Ders kayıt ekranı aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır.
 Akademik Durum
 Almanız Gereken Dersler
 Seçmeli Ders Arama
 Not Yükseltmek İçin Alınacak Dersler
 Üst Sınıftan Ders Alma
 Arama Sonuçları
 Kayıt Olduğunuz Dersler
 Ders Programı
 Kaydet ve Danışman Onayına Gönder
III.I.1.Akademik Durum
Bu bölümde, Cum.GPA-Genel Not Ortalamanızı, sınıfınızı, almış olduğunuz toplam ECTS
kredisini, o döneme ilişkin toplam ders yükünüzü, akademik yetersizlik durumunda iseniz
(Cum.GPA’nız 1.50-1.79 arasında ise) bulunduğunuz sınıfın ilgili döneminde BB, BA
notu olan derslerin İEÜ kredisinin bir katı, AA notu olan derslerin İEÜ kredisinin
4
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
iki katı toplamı kadar kredide alabileceğiniz ders sayısı ile Genel Not Ortalamanıza göre
normal ders yükünüzden fazla alabileceğiniz ders sayısını görebilirsiniz.
Genel Not
Ortalaması
(GNO)
Başarı Durumu
0.00 - 1,79
Akademik Yetersiz
1,80 - 1,99
Koşullu Başarılı
2,00 - 4,00
Başarılı
Ders Kayıt Açıklaması
Etkileşimli Kayıt (*)
Lisans programlarında 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile
MYO'da 2. sınıf öğrencileri için "Etkileşimli Kayıt"
Düzenli Kayıt
(*)Etkileşimli Kayıt: Ders kayıtlarının Ekle-Bırak döneminde akademik danışman ile yüz yüze
görüşülerek onaylatılması zorunludur.
Etkileşimli Kayıt zorunluluğu olan öğrenciler ders ekleme-bırakma döneminde ders
kayıt onaylarını danışmanı ile birlikte kampus yerel ağına dahil olan bilgisayarlar
üzerinden karşılıklı şifre girilmek suretiyle yapacaklardır.
Lisans(4 yıllık) Programlarından mezun olabilmek için toplam 240;
Ön lisans(2 yıllık) programlarında toplam 120 ECTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi
sağlanması gerekmektedir.
Toplam ECTS kredisini sağlayabilmek için seçmeli derslerin ECTS kredilerine özellikle
dikkat ederek kayıt olunuz.
Resim 2 : Akademik Durum Bölümü
5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Akademik Yetersizlik durumunda olan öğrencilerden Genel Not Ortalaması 1.50-1.79
Arasında Olan Öğrenciler “Akademik Durum” ekranında “Üst Sınıftan” ifadesi ile belirtilen
kredi kadar üst sınıftan ders alabilirler.
Bu şekilde üst sınıftan alınabilecek ders adedi üçü geçemez. Daha önce bu şekilde üst
sınıftan alınan dersler 3 adedin içinde değerlendirilir. (Örneğin, daha önce Güz yarıyılda
üst sınıftan 2 adet ders alınmış ise bu yarıyılda kaç kredilik hakkınız olursa olsun en fazla 1
adet ders alabilirsiniz.
Resim 3 : Ders Yükünün görüntüsü
III.I.2.Almanız Gereken Dersler
Bu bölümde, ilgili dönemde alınması gereken zorunlu tüm dersler yer alır. ÇAP (Çift Anadal
Programı) ve YDP(Yan Dal Programı)’na kayıtlı olan öğrenciler için bu programa ait
alabilecekleri zorunlu dersler de bu alanda yer alır.
Burada yer alan her ders için “Ara” tuşuna basarak “Arama Sonuçları” bölümünde o derse ait
haftalık programları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. Buradan programınıza uygun olan
istediğiniz bir derse “Ekle” sutunundaki “+” işaretine basarak kayıtlanabilirsiniz.
6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Resim 4 : Almanız Gereken Dersler Bölümü
Turuncu Renkli Dersler: Önceki dönemlerde başarısız olup, alınması zorunlu olan
dersleri belirtir. Bu derslerin alınması zorunludur, bırakamazsınız. Bu derslerin farklı gün,
saat ve sınıflarda açılmış olan alternatiflerini inceleyerek şubesini değiştirebilirsiniz.
Dersin karşısındaki alternatif sütununda şube adedini görebilirsiniz. Bu sayıya tıklayarak
“Arama Sonuçları” bölümünde alternatif gün, saat ve derslikleri inceleyebilirsiniz.
Gri Renkli Dersler: Bölümünüz/programınızın öğretim planında bulunduğunuz sınıf için
o dönem alınması öngörülen dersleri belirtir. Bu derslerden:
 Almak istemediklerinizi, yanlarındaki (-) ye tıklayarak tamamen silebilirsiniz veya
 Farklı gün, saat ve sınıflarda açılmış olan alternatiflerini inceleyerek şubesini
değiştirebilirsiniz veya
 İsterseniz yerine “Almanız Gereken Dersler” bölümünden yeni bir ders ekleyebilirsiniz.
Pembe Renkli Dersler: ÇAP(Çift Anadal Programı) ve YDP(Yan Dal Programı)’na kayıtlı
olan öğrenciler için bu programa ait alabilecekleri zorunlu dersleri belirtir. ÇAP ve YDP
dersleri pembe renkte gösterilmektedir. Alınacak ÇAP ve YDP dersleri ders yükünden
sayılmamaktadır.
III.I.3. Seçmeli Ders Arama
Her bölüm için öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler ile bölüm içinden ve
bölüm dışından alınması gereken seçmeli ders adetleri web sitesinde yayınlanan duyurularda
yayınlanmaktadır.
Kendi programınız/bölümünüz için açılan seçmeli dersleri görmek istediğinizde “Seçmeli
Ders Arama” alanında bölümünüzü seçerek her hangi bir ders kodu girmeden ara butonuna
bastığınızda o dönemde bölümünüz için açılan tüm seçmeli dersleri görebilirsiniz.
7
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Almak istediğiniz seçmeli dersin kodunu biliyorsanız bölüm kısmında “Bütün Bölümler”i seçip
dersin kodunu büyük harfle, örneğin “BA 324” şeklinde yazıp ara butonuna basarak ”Arama
Sonuçları” alanında o dersin gruplarını ve seçmeli ders olarak almak isteyenler için
kontenjanının bulunup bulunmadığını görebilirsiniz.
Diğer bölümlerden bölüm dışı seçmeli ders almak istediğinizde; bölüm seçerek hiçbir ders
kodu yazmadan ara butonuna bastığınızda ekranda, kendi bölümünüzde zorunlu olmayan
seçtiğiniz bölümün tüm dersleri görüntülenir.
ÇAP(Çift Anadal Programı) ve YDP(Yan Dal Programı)’na kayıtlı olan öğrenciler; bu
programa ait alacakları seçmeli dersleri Seçmeli Ders Arama alanından arattıktan sonra
dersin sağ tarafında yer alan ÇAP/YDP kutucuğunu işaretleyerek kayıtlanabilirsiniz.
Resim 5 : Seçmeli Ders Arama Bölümü
III.I.4. Not Yükseltmek İçin Alınacak Dersler
İsteğiniz halinde, daha önceden alıp başarılı olduğunuz derslerden bazılarını, ders yükünüz
dahilinde, başarılı olduğunuz dönemden sonraki en geç 3 dönem içinde notunu yükseltmek
için tekrar alabilirsiniz. Bu şekilde alınan derslerden en son alınan not geçerli olur.
Bu bölümde, yükseltmek istediğiniz AA dışındaki diğer notlarla geçtiğiniz derslerinizi not
seçerek veya tümünü seçerek arama yapabilirsiniz. Aranılan dersler yine “Arama Sonuçları”
ekranında görülebilir. İstediğiniz derse buradan kayıtlanabilirsiniz.
8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Resim 6 : Not Yükseltme Bölümü
III.I.5.Üst Sınıftan Ders Alma
Yönetmeliğimize göre, Genel Not Ortalaması(Cum.GPA) 2.00-2.49 arasında olan öğrenciler 1
adet, 2.50-4.00 arasında olanlar ise 2 adet bir üst sınıftan ders alabilmektedir.
Yine, akademik yetersizlik durumunda olup (Genel Not Ortalaması 1.50-1.79 arasında
olanlar) bulunduğu sınıfın ilgili döneminde BB, BA notu olan derslerin İEÜ kredisinin bir
katı, AA notu olan derslerin İEÜ kredisinin iki katı toplamı kadar kredide üst sınıftan
ders alabilirler. Bu şekilde üst sınıftan alınabilecek ders adedi üçü geçemez. Daha önce bu
şekilde üst sınıftan alınan dersler 3 adedin içinde değerlendirilir.
Bu bölümde üst sınıftan alabileceğiniz dersler mavi renkte gösterilir. Burada yer alan her ders
için “Ara” tuşuna basmak suretiyle “Arama Sonuçları” bölümünde o derse ait haftalık
programları ve kontenjanlarını inceleyerek istediğiniz derslere kayıt olabilirsiniz.
Resim 7: Üstten Ders Ara Bölümü
Maksimum ders yükünün aşılması halinde sistem uyarı verir ve ders kaydı gerçekleşmez.
9
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
III.I.6.Arama Sonuçları
“Almanız Gereken Dersler”, “Seçmeli Ders Arama”, “Not Yükseltmek İçin Alınacak Dersler”,
“Üst Sınıftan Ders Alma” alanlarıyla ilgili olarak yapılan her arama sonucu bu alanda
gösterilmektedir.
Arama Sonuçları alanında, bir dersin kaç alternatif şubesi olduğu, haftalık programı,
kontenjanları ve verileceği derslik bilgileri yer almaktadır.
Resim 8 :Arama Sonuçları Bölümü
Kontenjanları dikkate alarak seçeceğiniz şubenin veya alternatif şubenin yanındaki (+)
işaretine tıklamak suretiyle o şubedeki derse kayıtlanmış olursunuz. Söz konusu ders
“Kayıtlandığınız Dersler Bölümü”nde görüntülenir.
Bu ekranda karşınıza gelen kontenjan değerleri anlık ve aktif değerlerdir. Öğrenciler ders
ekleyip çıkardıkça bu değerler anlık olarak değişir ve kalan kontenjan sayısını gösterir.
Bu ekrandaki dersleri eklerken “çakışma, kontenjan sorunu, ders yükünün aşılması vb.”
hususlarda aşağıdaki şekilde uyarılar alabilirsiniz. Uyarı verilen derslere kaydınız yapılmaz.
O takdirde diğer alternatifleri inceleyiniz.
10
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Resim 9 : Otomatik Kayıt Problemi uyarıları
III.I.7.Kayıtlandığınız Dersler
Kayıtlandığınız tüm zorunlu, seçmeli, varsa ÇAP ve YDP dersleri bu alanda yer alır.
Resim 10 : Kayıtlandığınız dersler bölümü
III.I.8.Ders Programı
Resim 11:Haftalık Ders Programı Bölümü
11
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Bu bölümde öğrenciler kayıtlandıkları derslere göre oluşan haftalık programlarını anında
görebilirler. Bu programda dersin adı, ders saatleri ve sınıf bilgileri yer almaktadır.
Öğrencilerin ders ekleyip çıkardıkları her durumda program aynı ekranda kendini
yenilemektedir.
III.I.9.Kaydet ve Danışman Onayına Gönder
Tüm danışman onayları ekle-bırak döneminde gerçekleştirilecektir.
Ders kaydınızla ilgili yukarıda belirtilen tüm işlemleri tamamladıktan sonra “Kaydet ve
Danışman Onayına Gönder” butonuna basarak kayıt işlemlerinizi tamamlayınız.
Kaydetme işlemini yaptıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir.
III.I.10.Ücret Ödeyip Ders Kaydı Yapmayanlar
Ücretini ödediği halde ders kaydını internet üzerinden yapmayan öğrenciler 29 - 30 Eylül
2014 tarihleri arasında “Ders Ekleme-Bırakma döneminde” OASIS üzerinden kendileri
yapacaklardır.
III.2. Etkileşimli Kayıt Zorunluluğu
Etkileşimli Kayıt zorunluluğu olan öğrenciler ders ekleme-bırakma döneminde ders
kayıt onaylarını danışmanları ile birlikte kampus yerel ağına dahil olan bilgisayarlar
üzerinden karşılıklı şifre girilmek suretiyle yapacaklardır.
III.3. Etkileşimli Onay İçin Davet
Danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde Etkileşimli Kayıt zorunluluğu
olmayan öğrenciler de etkileşimli onay için davet edilebilecektir.
Akademik danışmanı tarafından Etkileşimli Onay için davet edilen öğrenciye, otomatik olarak
hem OASIS üzerinden hem GSM mesajı gönderilecektir.
Bu durumdaki öğrencilerin; ders ekleme-bırakma döneminde ders kayıt onayları
danışmanları ile birlikte Kampus içinde ve üniversite yerel ağına dahil olan
bilgisayarlar üzerinden karşılıklı şifre girilmek suretiyle yapılacaktır.
12
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
Etkileşimli onay için davet edilen öğrenciye, otomatik olarak hem OASIS üzerinden
hem GSM mesajı gönderilecektir.
III.4.Tam Onay İşlemi
Öğrencilerin mevzuata uygun şekilde yaptığı ders seçimleri danışman tarafından da uygun
bulunması halinde tam onay verilerek onaylanır.
III.5. Çekinceli Onay
Öğrencilerin mevzuata uygun şekilde yaptığı ders seçimlerinden danışman tarafından o
dönem için alınması tavsiye edilmeyen dersler için Çekinceli onay verilebilir. Belirtilen
çekincenin gerekçesi sisteme işlenir.
Ders kaydı onaylanan öğrencinin ders kayıt ekranında seçtiği derslerinin çekinceli
onay durumları ayrıca belirtilir.
IV. AKADEMİK KURALLAR
IV.I.Genel Not Ortalaması 1.49’un Altında Olan Öğrenciler
(Akademik Yetersizliğe Düşen Öğrenciler)
13
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ




Yalnız alt sınıftan /sınıflardan başarısız oldukları (notu FF, FD veya NA olan dersleri)
dersler ile W notu olan dersler ve varsa alt sınıflardan henüz almadıkları derslere
kayıtlanırlar. Başka ders almayabilirler.
Hiçbir şekilde üst sınıftan ders alamazlar.
Danışmanlarının onayı ile daha az ders alabilirler.
Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 1,80’e çıkartıncaya kadar başarısız
oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden istediklerini tekrar alabilirler.
IV.II.Genel Not Ortalaması 1.50-1.79 Arasında Olan Öğrenciler
(Akademik Yetersizliğe Düşen Öğrenciler)




Yalnız alt sınıftan /sınıflardan başarısız oldukları (notu FF, FD veya NA olan dersleri)
dersler ile W notu olan dersler ve varsa alt sınıflardan henüz almadıkları derslere
kayıtlanırlar. Başka ders almayabilirler.
Danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde, bulunduğu sınıfın ilgili yarıyılında aldığı
derslerden notu BB, BA olan derslerinin yerel kredisinin bir katı, notu AA olan
derslerinin yerel kredisinin iki katı kredi toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, daha önce hiç
almadığı alt ve/veya bir üst sınıfa ait dersleri alabilirler. Bu şekilde alınabilecek dersler
bulunduğu döneme ait normal ders yükü ile sınırlı olup toplam üç adedi geçemez.
Danışmanlarının onayı ile daha az ders alabilirler.
Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 1,80’e çıkartıncaya kadar başarısız
oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden istediklerini tekrar alabilirler.
IV.III.Genel Not Ortalaması 1.80- 1.99 Arasında Olan Öğrenciler
(Koşullu Başarılı Öğrenciler)




Yalnız bulunduğu sınıf ile alt sınıflara ait dersleri alabilirler.
Üst sınıftan ders
alamazlar.
Normal Ders Yükü (bölümlerinin öğretim planlarında devam edecekleri dönemde
öngörülen ders sayısı) kadar ders alabilirler. Daha fazla derse kayıtlanamazlar.
Öncelikle varsa alt sınıftan /sınıflardan başarısız oldukları (notu FF, FD veya NA olan
dersleri)dersler ile W notu olan dersler ve varsa alt sınıflardan henüz almadıkları
derslere kayıtlanırlar.
Ayrıca, normal ders yükü dahilinde devam edecekleri dönemin derslerini alabilirler.
IV.IV.Genel Not Ortalaması 2.00- 2.49 Arasında Olan Öğrenciler
(Başarılı Öğrenciler)

Öncelikle varsa alt sınıftan /sınıflardan başarısız oldukları (notu FF, FD veya NA olan
dersleri)dersler ile W notu olan dersler ve varsa alt sınıflardan henüz almadıkları
derslere kayıtlanırlar. Ayrıca, devam edecekleri dönemin derslerini alabilirler.
14
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ


Bu öğrenciler, danışmanlarının uygun görmesi halinde en fazla, bölümlerinin öğretim
planlarında devam edecekleri dönemde öngörülen ders sayısından 1 adet fazla ders
alabilirler.
Alt sınıfa ait dersin kalmaması halinde, fazladan alınacak ders bir üst sınıftan
seçilebilir. Üst sınıftan alınacak zorunlu veya seçmeli ders 1 adedi geçemez.
IV.V.Genel Not Ortalaması 2.50- 4.00 Arasında Olan Öğrenciler
(Başarılı Öğrenciler)



Öncelikle varsa alt sınıftan /sınıflardan başarısız oldukları (notu FF, FD veya NA olan
dersleri)dersler ile W notu olan dersler ve varsa alt sınıflardan henüz almadıkları
derslere kayıtlanırlar. Ayrıca, devam edecekleri dönemin derslerini alabilirler.
Bu öğrenciler, danışmanlarının uygun görmesi halinde en fazla, bölümlerinin öğretim
planlarında devam edecekleri dönemde öngörülen ders sayısından 2 adet fazla ders
alabilirler.
Alt sınıfa ait dersin kalmaması halinde, fazladan alınacak dersler bir üst sınıftan
seçilebilir. Üst sınıftan alınacak zorunlu veya seçmeli ders 2 adedi geçemez.
IV.VI.Ön Koşullu Dersler
Bazı derslerin alınabilmesi için, o dersten önce alınarak başarılması gereken dersler
bulunmaktadır. Bu derslere önkoşul dersi (Prerequisite) denilmektedir. Önkoşul dersinden
başarılı olamayan öğrenciler ona bağlı derse kayıtlanamazlar. Önkoşulu bulunan dersler
Üniversitemizin web sitesinde yer alan bölüm ders programlarında ve “İntibak Çizelgeleri”nde
gösterilmektedir.
IV.VII. İntibaklar
Tüm programların öğretim planlarında BOLOGNA süreci kapsamında köklü değişiklikler
yapılmıştır. Ders kayıtlarınızı yapmadan önce intibak çizelgenizi inceleyiniz.
IV.VIII. Çakışan Dersler
Ders çakışmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle, ders programınızı yaparken bu hususa
dikkat ediniz. Öğrencilerin haftalık ders programında çakışma olduğunun tespiti halinde
çakışan derslerden birinden ders kaydı iptal edilecektir.
IV. IX. Çift Anadal, Yan Dal ve Sertifika Programı Dersleri
Çift Anadal ve Yan Dal ve Sertifika Programlarına devam eden öğrenciler, ÇAP, YDP ve
Sertifika ders kayıtlarını OASIS üzerinden yapabileceklerdir.
ÇAP, YDP ve Sertifika dersleri kayıtlarının OASIS üzerinden yapılması zorunludur. Bu
derslerin ÇAP, YDP ve Sertifika transkriptlerinde görünebilmesi için öğrencilerin ÇAP, YDP ve
Sertifika ders kayıt formunu ÇAP, YDP ve Sertifika Koordinatörlerine onaylatarak 30 Eylül
2014 tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
15
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
V. DİĞER BİLGİLER
OASIS sistemine giriş ve Danışman onaylama/onaylamama bilgileri e-mail yoluyla
kullanıcılara bildirileceğinden Öğrencilerin
- …[email protected]
uzantılı e-mail adreslerinin sorunsuz olarak çalıştığından emin olmaları gerekmektedir.
Öğrenciler “Profil” ekranından “Kişisel Bilgiler” kısmında GSM numaralarını girerlerse ders
kayıtlarını tamamladıktan sonra danışmanlarının derslerini onaylayıp onaylamadığını SMS
yoluyla öğrenebilirler.
IEU Bilgi İşlem HELPDESK sadece e-mail adresleriniz için size yardımcı olabilecektir
OASIS Ders kayıt ekranına giriş yaptığınızda akademik durumunuzda herhangi bir sorunla
karşılaştığınızda (Ders bilgileri, GNO vb.) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan
bölüm sorumlularına mail ve telefonla ulaşabilirsiniz.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content