close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Aralık Ayı Dış Ticaret İstatistikleri

embedDownload
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
ARALIK 2013
Türkiye İstatistik Kurumu 31/12//2013 tarihinde 2013 yılı Aralık ayı “Dış Ticaret İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2013 yılı Aralık ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 4,9 artarak 13.220 milyon dolar, ithalat %
16,7 artarak 23.137 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 37,3 artarak 7.222 milyon dolardan 9.917 milyon dolara
yükselmiştir

2012 yılı Aralık ayında % 63,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılı Aralık
ayında % 57,1’e gerilemiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette ihracat % 6,6, ithalat % 13,8 artmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke 1.224 milyon dolar ile Irak, en fazla ithalat yapılan ülke
2.477 milyon dolar ile Almanya olmuştur.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1.482 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları ve
bunların aksam parçaları, ithalatta da 5.218 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve
yağlar ilk sırada yer almıştır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat %
2,3 azalırken, ithalat % 1,9 artmıştır.
2013 yılında yıllık bazda;

İhracat 2012 yılına göre % 0,4 azalarak 151.869 milyon dolar, ithalat % 6,4 artarak
251.651 milyon dolar olmuştur.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Dış ticaret açığı % 18,7 artarak 84.083 milyon dolardan 99.782 milyon dolara
yükselmiştir.

2012 yılında % 64,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 60,3’e
gerilemiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette ihracat % 6,2, ithalat % 5,5 artmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke 13.707 milyon dolar ile Almanya, en fazla ithalat
yapılan ülke ise 25.064 milyon dolar ile Rusya Federasyonu olmuştur.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 17.004 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları ve
bunların aksam parçaları, ithalatta 55.915 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve
yağlar ilk sırada yer almıştır.
2013 yılı Aralık ayında ihracat 2012 yılının aynı ayına göre % 4,9 artarak 12.605 milyon
dolardan 13.220 milyon dolara, ithalat % 16,7 artarak 19.828 milyon dolardan 23.137 milyon
dolara yükselirken, dış ticaret açığı 37,3 artarak 7.222 milyon dolardan 9.917 milyon dolara
yükselmiştir. Dış ticaret hacmi 2012 yılının Aralık ayına göre % 12,1 artarak 36.358 milyon
dolar olmuştur (Tablo 1, Grafik 1).
2012 yılının Aralık ayında % 63,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 yılının aynı
ayında 6,5 puan azalarak % 57,1’e gerilemiştir.
2013 yılında ihracat 2012 yılına göre % 0,4 azalarak 151.869 milyon dolar, ithalat % 6,4
artarak 251.651 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret açığı % 18,7 artarak 84.083 milyon
dolardan 99.782 milyon dolara yükselmiştir. Dış hacmi 2012 yılına göre % 3,7 artarak 403.520
milyon dolar olmuştur
2012 yılında % 64,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 60,3’e gerilemiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri
İhracat (FOB)
Aylar
Aralık
Ocak-Aralık
İthalat (CIF)
Dış Ticaret Dengesi
Değer Değişim
Oranı
Değer Değişim
Oranı
Yıl
2012
Değer Değişim
Oranı
12.605
19.828
-7.222
2013
13.220
2012
152.462
2013
151.869
4,9
23.137
16,7
236.545
-0,4
251.651
-9.917
32.433
37,3
-84.083
6,4
-99.782
(Milyon ABD $, %)
İhracatın
Dış Ticaret Hacmi
İthalatı
Değer Değişim Karşılama
Oranı
Oranı
36.357
63,6
12,1
389.007
18,7
403.520
57,1
64,5
3,7
60,3
Kaynak: TÜİK.
Grafik 1. 2013 Yılı Aralık Ayı Dış Ticaret Göstergeleri
Kaynak: TÜİK.
Takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre, 2013 yılı Aralık ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre ihracat % 4,9, ithalat % 12,5 artış göstermiştir.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret göstergelerine göre ise, 2013 yılının
Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat % 2,3 azalmış, ithalat % 1,9 artmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta 2013 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en
yüksek artış % 18,1 ile tarım ve ormancılık sektöründe olurken, madencilik ve taşocakçılığı
sektöründe % 7,9, imalat sanayi sektöründe % 4,1 artış olmuş, balıkçılık sektöründe ise %
24,7 azalma olmuştur (Tablo 2).
2013 yılı Aralık ayında 12.112 milyon dolarlık imalat sanayi ürünleri ihracatı, 700 milyon
dolarlık tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı, 332 milyon dolarlık madencilik ve taşocakçılığı
ürünleri ihracatı ve 19 milyon dolarlık balıkçılık ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir.
2013 yılında ihracatta geçen yıla göre en yüksek artış % 35,7 ile balıkçılıkta olurken, imalat
sanayi ihracatında % 1,2 azalma gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Ekonomik Faaliyetlere Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $, %)
Aralık
Sektörler
2012
Değer Toplam
İçindeki
Oranı
Değer
Ocak-Aralık
2013
Toplam
İçindeki
Oranı
Değişim
Oranı
2012
Değer Toplam
İçindeki
Oranı
Değer
2013
Toplam
İçindeki
Oranı
Değişim
Oranı
İHRACAT
Genel Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
12.605
593
100,0
4,7
13.220
700
100,0
5,3
4,9
152.462
18,1
5.189
100,0
3,4
26
0,2
19
0,1
308
2,4
332
2,5
-24,7
7,9
11.636
92,3
12.112
91,6
42
0,3
57
19.828
577
100,0
2,9
3
3.882
151.869
100,0
3,7
-0,4
5.658
190
0,1
258
0,2
35,7
3.161
2,1
3.881
2,6
22,8
4,1
143.194
93,9
141.438
93,1
-1,2
0,4
34,5
728
0,5
634
0,4
-13,0
23.137
100,0
16,7
236.545
100,0
251.651
100,0
6,4
693
3,0
7.447
3,1
7.716
3,1
0,0
19,6
4
3.719
0,0
16,1
20,1
26,5
0,0
17,9
58
38.205
0,0
15,2
3,6
3,2
-4,2
56
42.247
-9,6
14.567
73,5
17.882
77,3
22,8
176.235
74,5
196.814
78,2
11,7
798
4,0
838
3,6
5,0
10.560
4,5
8.857
3,5
-16,1
9,0
İTHAL AT
Genel Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
Kaynak: TÜİK.
2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim malları ithalatı % 18,1, ara (ham
madde) malları ithalatı % 17,7, sermaye (yatırım) malları ithalatı % 13 artış göstermiştir. Ara
(ham madde) malları ithalatı 16.485 milyon dolar, sermaye (yatırım) malları ithalatı 3.797
milyon dolar, tüketim malları ithalatı 2.812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 3).
2013 yılında ithalatta ise geçen yıla göre en fazla artış % 13,9 ile tüketim malları ithalatında
kaydedilmiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 3. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $, %)
Aralık
Sektörler
2012
Toplam
İçindeki
Değer
Oranı
Değer
Ocak-Aralık
2013
Toplam
İçindeki
Oranı
Değişim
Oranı
2012
Toplam
İçindeki
Değer
Oranı
Değer
2013
Toplam
İçindeki
Oranı
Değişim
Oranı
İHRACAT
Genel Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
12.605
100,0
13.220
100,0
4,9
152.462
100,0
151.869
100,0
-0,4
1.292
10,2
1.484
11,2
14,9
13.734
9,0
15.601
10,3
13,6
Ara (Ham Madde) Malları
6.243
49,5
6.218
47,0
-0,4
82.656
54,2
74.843
49,3
-9,5
Tüketim Malları
4.981
39,5
5.434
41,1
9,1
55.556
36,4
60.764
40,0
9,4
90
0,7
85
0,6
-5,4
516
0,3
662
0,4
28,2
Diğerleri
İTHAL AT
Genel Toplam
19.828
100,0
23.137
100,0
16,7
236.545
100,0
251.651
100,0
6,4
Sermaye (Yatırım) Malları
3.360
16,9
3.797
16,4
13,0
33.925
14,3
36.760
14,6
8,4
Ara (Ham Madde) Malları
14.011
2.381
70,7
12,0
16.485
2.812
71,2
12,2
17,7
18,1
174.930
26.699
74,0
11,3
183.812
30.416
73,0
12,1
5,1
13,9
76
0,4
43
0,2
-43,9
990
0,4
663
0,3
-33,1
Tüketim Malları
Diğerleri
Kaynak: TÜİK.
Fasıllara göre ihracatta 2013 yılı Aralık ayında ilk sırayı 1.482 milyon dolar ile “motorlu kara
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça,
aksesuarı” alırken, bunu 1.170 milyon dolarlık ihracat ile “kazanlar, makineler, mekanik
cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları”, 912 milyon dolarlık ihracat ile “elektrikli
makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,
aksam-parça-aksesuarları” izlemiştir.
2013 yılı Aralık ayında ithalatta “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” 5.218 milyon dolar ile ilk sırada yer
alırken, bunu 3.130 milyon dolarlık ithalat ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler,
bunların aksam ve parçaları” ikinci, 1.804 milyon dolarlık ithalat ile “demir ve çelik” üçüncü
sırada yer almıştır.
2013 yılında ihracatta 17.004 milyon dolar ile “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam
parçaları”, ithalatta da 55.915 milyon dolar ile “mineral yakıtlar ve yağlar” ilk sırada yer
almıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
İller itibariyle 2013 yılı Aralık ayında ihracatta İstanbul ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla
Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara izlemiştir. Toplam ihracat içinde İstanbul’un payı % 44,7,
Kocaeli’nin payı % 7,8, Bursa’nın payı % 7,4, İzmir’in payı % 6,4 ve Ankara’nın payı % 5,8 olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 4).
2013 yılı Aralık ayında ithalatta ilk sırada yer alan İstanbul’u Kocaeli, Ankara, İzmir ve Bursa
izlemiştir. Toplam ithalat içinde İstanbul’un payı % 55,4, Kocaeli’nin payı % 4,8, Ankara’nın payı
% 4,2, İzmir’in payı % 4,1 ve Bursa’nın payı % 3,8 olmuştur.
2013 yılında toplam ihracat içinde % 46,7, toplam ithalat içinde % 54,3 pay ile ilk sırada İstanbul
yer almıştır.
Tablo 4. 2013 Yılında En Çok İhracat ve İthalat Yapılan 10 İl
(Bin ABD $, %)
Aralık
İller
Ocak-Aralık
Değer
Toplam
İçindeki
Oranı
İller
Değer
Toplam
İçindeki
Oranı
İHRACAT
Genel Toplam
13.220.463
100,0
İSTANBUL
5.904.895
44,7
KOCAELİ
1.032.164
BURSA
Genel Toplam
151.868.551
100,0
İSTANBUL
70.941.026
46,7
7,8
BURSA
12.269.417
8,1
982.557
7,4
KOCAELİ
12.172.832
8,0
İZMİR
849.031
6,4
İZMİR
9.317.203
6,1
ANKARA
764.724
5,8
ANKARA
7.989.480
5,3
GAZİANTEP
558.201
4,2
GAZİANTEP
6.162.669
4,1
MANİSA
355.178
2,7
MANİSA
3.851.492
2,5
DENİZLİ
249.715
1,9
DENİZLİ
2.897.561
1,9
HATAY
230.254
1,7
SAKARYA
2.415.289
1,6
SAKARYA
217.737
1,6
ADANA
2.158.047
1,4
Genel Toplam
23.137.238
100,0
Genel Toplam
251.650.560
100,0
İSTANBUL
12.813.657
55,4
İSTANBUL
136.601.553
54,3
KOCAELİ
1.105.735
4,8
KOCAELİ
12.418.211
4,9
ANKARA
974.358
4,2
ANKARA
10.694.786
4,2
İZMİR
941.373
4,1
BURSA
10.676.808
4,2
BURSA
884.631
3,8
İZMİR
10.653.240
4,2
GAZİANTEP
460.088
2,0
GAZİANTEP
6.657.924
2,6
HATAY
424.653
1,8
HATAY
3.937.117
1,6
MANİSA
283.541
1,2
MANİSA
3.242.170
1,3
ADANA
277.956
1,2
ADANA
2.745.537
1,1
ZONGULDAK
176.165
0,8
DENİZLİ
2.349.645
0,9
İTHAL AT
Kaynak: TÜİK.
Not: Fi rma vergi ki ml i k numaral arının bağl ı ol duğu i l e göredi r.
(**): Veri gi zl i l i ği nedeni yl e, Aral ık ayında i l bi l gi si gi zl enen 3.177.344 bi n dol ar (%13,7), 2013 yıl ında 34.538.458
bi n dol ar (% 13,7) değeri ndeki i thal at veri si sıral amaya dahi l edi l memi şti r.
2013 yılının Aralık ayında, 2012 yılının aynı ayına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan
ihracat % 6,6, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan ihracat % 14,6, diğer ülkelere yapılan
ihracat % 3,5 artmıştır (Tablo 5).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Aynı dönemde AB’den yapılan ithalat % 13,8 artarken, Türkiye Serbest Bölgelerinden yapılan
ithalat % 33,8, diğer ülkelerden yapılan ithalat % 18,4 artış göstermiştir.
2013 yılında AB ülkelerine yapılan ihracat % 6,2, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan ihracat
% 5,1 artarken, diğer ülkelere yapılan ihracat % 4,8 azalmıştır.
2013 yılında AB’den yapılan ithalat % 5,5 artarken, Türkiye Serbest Bölgelerinden yapılan
ithalat % 21,2, diğer ülkelerden yapılan ithalat % 6,8 artış göstermiştir.
Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $, %)
Aralık
Ocak-Aralık
2012
Ülke Grupları
2013
Değer Toplam
İçindeki
Oranı
2012
Değer Toplam Değişim
İçindeki
Oranı
Oranı
2013
Değer Toplam
İçindeki
Oranı
Değer Toplam Değişim
İçindeki
Oranı
Oranı
İ H R A C A T
Genel Toplam
A-AVRUPA BİRLİGİ ÜLKELERİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
12.605
100,0
13.220
100,0
4,9
152.462
100,0
151.869
100,0
-0,4
4.953
39,3
5.279
39,9
6,6
59.398
39,0
63.055
41,5
6,2
179
1,4
206
1,6
14,6
2.295
1,5
2.413
1,6
5,1
7.473
59,3
7.735
58,5
3,5
90.768
59,5
86.400
56,9
-4,8
19.828
100,0
23.137
100,0
16,7
236.545
100,0
251.651
100,0
6,4
7.666
38,7
8.725
37,7
13,8
87.657
37,1
92.447
36,7
5,5
İ T H A L A T
Genel Toplam
A-AVRUPA BİRLİGİ ÜLKELERİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
89
0,4
119
0,5
33,8
1.046
0,4
1.268
0,5
21,2
12.072
60,9
14.293
61,8
18,4
147.842
62,5
157.936
62,8
6,8
Kaynak: TÜİK.
2013 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak ilk sırada yer alırken,
bu ülkeye olan ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 19,4 artarak 1.224 milyon dolar
olmuştur. Irak’ı 1.161 milyon dolarlık ihracat ile Almanya ve 719 milyon dolarlık ihracat ile
İngiltere takip etmiştir.
2013 yılı Aralık ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında ilk sırada Almanya yer
almıştır. Bu ülkeden yapılan ithalat 2013 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre % 17,6
artarak 2.477 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi 2.434 milyon dolarlık ithalat ile
Rusya Federasyonu, 2.145 milyon dolarlık ithalat ile Çin izlemiştir.
2013 yılında en fazla ihracat yapılan ülke 13.707 milyon dolar ile Almanya, en fazla ithalat
yapılan ülke ise 25.064 milyon dolar ile Rusya Federasyonu olmuştur.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.02.2014
Sayfa 7
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
494 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content