close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Haziran Ayı TüketiciGüven Endeksi

embedDownload
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU
HAZİRAN 2014
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27/06/2014
tarihinde 2014 yılı Haziran ayı “Tüketici Güven Endeksi” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Haziran ayında;

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre % 3,0 azalarak 76’dan 73,7’ye
düşmüştür.

Gelecek 12 aylık dönemde;
Tasarruf etme ihtimali % 9,8 azalmıştır.
Konut tamiratına para harcama ihtimali % 6,0 azalmıştır.
Genel ekonomik durum beklentisi % 3,9 azalmıştır.
Hanenin maddi durum beklentisi % 2,4 azalmıştır.
Otomobil satın alma ihtimali % 23,7 azalmıştır.
İşsiz sayısı beklentisi % 0,5 azalmıştır.

Bu değişiklikler gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre; tüketicilerin tasarruf
etme ihtimallerinin, konut tamiratına para harcama ihtimallerinin, otomobil satın
alma ihtimallerinin, genel ekonomik durumun ve hanenin maddi durumunun daha
iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının azaldığı, işsiz sayısında
artış bekleyenlerin oranında ise artış olduğunu göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/06/2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin
kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile
gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına
ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanmaktadır.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den
küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
2014 yılı Mayıs ayında 76 olan tüketici güven endeksi Haziran ayında % 3,0 azalarak 73,7
değerine gerilemiştir. Tüketici güven endeksinin 2014 Haziran ayında aldığı değer tüketici
güvenindeki kötümserliğin artarak devam ettiğini göstermektedir (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Tüketici Güven Endeksi ve Alt Kalemlerine İlişkin Endeks Değerleri ve Değişim Oranları
Endeks Değeri
Değişim Oranı
(Bir önceki aya göre, %)
Nis.14
May.14
Haz.14
May.14
Haz.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
78,5
76,0
73,7
-3,1
-3,0
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
94,9
93,1
90,9
-1,8
-2,4
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
107,0
102,7
98,7
-4,1
-3,9
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
85,4
81,6
81,2
-4,4
-0,5
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
26,6
26,6
24,0
0,0
-9,8
Endeks Özeti
Endeks Durumu
Nis.14
May.14
Haz.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
İyimser
İyimser
Kötümser
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Kaynak: TÜİK.
(1): İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı
beklentisindeki artışı göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/06/2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 1. Tüketici Güven Endeksinin Aylara Göre Değişimi
85,0
83,0
81,0
78,5
79,0
77,0
76,7
75,8
77,5
77,2
74,9
75,0
75,6
73,0
78,5
77,5
76,0
72,4
75,0
73,7
72,7
71,0
75,5
76,2
72,1
69,0
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Temmuz
2013
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Şubat
69,2
67,0
Kaynak: TÜİK.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali % 9,8 azalmıştır.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre % 9,8 oranında
azalmıştır Mayıs ayında 26,6 olan endeks, Haziran ayında 24 değerine düşmüştür. Bu azalış,
tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre
azaldığını göstermektedir.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi % 3,9 azalmıştır.
Mayıs ayında 102,7 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi % 3,9 oranında azalarak,
Haziran ayında 98,7 olmuştur. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun
daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını
göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/06/2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi % 0,5 azalmıştır.
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi % 0,5 oranında azalarak, Haziran
ayında 81,2 değerine düşmüştür. Bu azalış, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki
artıştan kaynaklandı (Not: İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisinde
azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir).
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi % 2,4 azalmıştır.
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre
% 2,4 oranında azalmıştır. Mayıs ayında 93,1 olan endeks değeri Haziran ayında 90,9
olmuştur. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklanmıştır.
Aynı dönemde, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre dayanıklı tüketim
malı satın alma düşüncesi % 1,4, otomobil satın alma ihtimali % 23,7, konut tamiratına para
harcama ihtimali % 6,0, ücretlerin değişimine yönelik beklenti % 3,5 azalırken, tüketici
fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti % 0,9 artmıştır. Bütün alt bileşenler itibariyle tüketici
güveninde kötümserliğin devam ettiği görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Seçilmiş Tüketici Güven Endeksi Alt Bileşen Değerleri ve Değişim Oranları
Seçilmiş Endeks Alt Bileşenleri
Endeks Değeri
Değişim Oranı
(Bir önceki aya göre, %)
Nis.14
May.14
Haz.14
May.14
Haz.14
Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma Düşüncesi
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
100,5
99,7
98,3
-0,8
-1,4
Tüketici Fiyatlarının Değişimine İlişkin Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Otomobil Satın Alma İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Konut Tamiratına Para Harcama İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Ücretlerin Değişimine Yönelik Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
84,6
81,9
82,7
-3,1
0,9
12,5
15,6
11,9
24,1
-23,7
38,2
37,7
35,5
-1,2
-6,0
95,4
98,3
94,8
3,0
-3,5
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/06/2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
683 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content