close

Enter

Log in using OpenID

artistik cam uygulamalarında elektrokaplamanın kullanımı

embedDownload
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 3. Oturum 15:10 -15:30)
ARTİSTİK CAM UYGULAMALARINDA
ELEKTROKAPLAMANIN KULLANIMI
Amaneh Manafidizaji1, Yard. Doç. Dr. Göktuğ Günkaya2
Anadolu Üniversitesi Cam Anasanat Dalı1,
Anadolu Üniversitesi Seramik-Cam Bölümü2
[email protected] , [email protected]
Göktuğ Günkaya 1976 yılında Eskişehir’de doğdu. 1998 yılında Anadolu
Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında
Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek
lisansını tamamladı. Doktora sırasında TÜBİTAK bursiyeri olarak
projede görev aldı. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik
Mühendisliği Anabilim Dalında doktor unvanını aldı. 2008-2010 yılları
arasında Anadolu Üniversitesi, Cam Bölümünde misafir öğretim görevlisi
olarak derslere girdi. 2010-2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi,
Cam Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2013 yılından bu
yana Anadolu Üniversitesi, Seramik Cam Bölümünde yardımcı doçent
olarak görev yapmaktadır
Çalışma alanları, cam teknolojisi, kaplama (EPD, Elektro kaplama),
camların kimyasal dayanımı, ileri teknoloji seramikleri ve cam bünyelerin
renklendirilmesidir.
ÖZET
Günümüzde teknolojideki gelişmeler ve yenilik arayışı sayesinde sanat ile bilimin ortak
payda da buluştuğu alanlar gitgide artmaktadır. Bu konulardan biri artistik cam ve
seramik üzerinde elektro kaplama yöntemi ile istenilen deseni metal yüzeyi gibi iletken
olmayan, cam gibi hedef malzeme yüzeyi üzerine kaplayarak yeni bir tasarım
yaratmaktır.
Elektro kaplama yöntemi tanımında; bir metal madde üzerine veya iletken hale getirilmiş
yalıtkan madde yüzeyine başka bir tabaka metal vb. oluşturmak demektir. Cam ve
seramik iki yalıtkan madde ve aynı zamanda günümüzde artistik amaçla kullanılan
malzemeler olarak elektro kaplama dekorlama tekniğinde kullanılabilmektedir. Bu
çalışmada ana bünye olarak sadece cam tercih edilmiştir. Sıcak cam üfleme, açık alevde
şekillendirme vb. cam şekillendirme teknikleri ile yapılmış olan sanatsal cam eserler,
elektro kaplama yöntemiyle çeşitli yüzeyler oluşturacak biçimde kaplanmıştır. Bu
yöntemde çalışan en iyi kaplama malzemelerinden ve cam ile termal genleşmesi
açısından uyumlu malzeme olan bakır, kaplama malzemesi olarak tercih edilmiştir.
Elektro kaplama tekniği çeşitli ülkelerde cam alanındaki sanatçılar tarafından
uygulanmaktadır. Tekniğin, ülkemizde cam malzemesi üzerine sanatsal kaplama
şeklinde, akademik anlamda kullanımına rastlanmamıştır. Bu anlamda yapılan çalışma,
tekniğin sanatsal anlamda cam yüzeyini kaplamak ve dekorlamak için alternatif bir
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 3. Oturum 15:10 -15:30)
yöntem olduğunu gösteren önemli bir aşamadır. Ayrıca akademik anlamda sanatı ve
bilimi buluşturan bir basamaktır.
Anahtar Sözcükler: Cam, kaplama, elektro kaplama, dekorlama
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content