close

Enter

Log in using OpenID

Haber için tıklayınız - İstanbul Üniversitesi

embedDownload
KAMPÜS ATIK SULARIMIZI ARITIYORUZ
TÜBİTAK Projesi kapsamında, Avcılar kampüsümüze kurulan iki adet pilot ölçekli
reaktörde kampüs atık sularımızı arıtıyoruz.
Son zamanlarda su kaynaklarının hızla kirlenmesi ve azalmasıyla, evsel ve
endüstriyel atık suların arıtılması ve geri kazanılması en önemli çevre konularından
biri haline gelmiştir. Projenin amacı, evsel atık su karakterizasyonundaki kampüs atık
sularımızı Aerobik Granül Çamur (AGS) teknolojisi ile arıtarak; arıtılmış suyun sulama
suyu olarak yeniden kullanımını sağlamaktır. Proje, İstanbul Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsüm Yılmaz’ın yürütücülüğünde, aynı
bölümden Yrd. Doç. Dr. Ender Çetin ile iki yüksek lisans bursiyeri- Emre Karakaş,
İnci Atiş- ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr.
Süleyman Övez ve Doç. Dr. Ebru Dülekgürgen’in yer aldığı ekip tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Aerobik granül çamur prosesi, düşük maliyeti ve az alan kaplamasıyla atık su
arıtımında yenilikçi bir teknolojidir. Bu proses, biyokütlenin mükemmel çökebilirliği,
yüksek biyokütle tutabilme kapasitesi ve şok yüklere karşı dayanıklı olması nedeniyle
klasik atık su arıtma proseslerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Bugüne kadar,
evsel ve endüstriyel atık suların arıtımında bu teknolojiyi kullanan birçok laboratuar
ölçekli çalışma yapılmış olmakla beraber; pilot ve tam ölçekli çalışmaların sayısı
sınırlıdır. Bizim projemiz de, kampüs atık sularının aerobik granül çamur teknolojisi
ile pilot ölçekli artımında tektir.
Toplam süresi 3 yıl olan projede, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsüne kurulan
30L hacimli iki adet pilot ölçekli reaktör, gerçek atık suyla bir yılı aşkın bir süredir
başarıyla işletilmektedir. Sistemler, bilgisayar destekli PLC sisteminde tam otomatik
olarak çalıştırılmaktadır. Gelinen aşamada, her iki reaktörde de aerobik granüller
oluşturulmuş ve sulama suyu kalitesinde arıtılmış su elde edilmiştir. Projenin
devamında, sulama suyunun kalitesini artırmak üzere, sistem üzerinde iyileştirici
düzenlemeler sürdürülmektedir.
Projenin İTÜ ayağında ise, pilot ölçekli sistemde üretilen granül çamurdan özütlenen
hücre dışı polimerik maddenin (EPS) polisakkarid bileşeninin alginate ile benzerlikler
taşıyan bir biyopolimer olduğu saptanmıştır. Alginat, birçok endüstride kullanılan ticari
bir üründür. Binlerce tekil bakterinin bir arada tutunmasını sağlayan EPS’nin
yapısında bulunan bu alginat benzeri polisakkarid (ALE) biyopolimerinin, ticari
alginata benzer şekilde hidrojel oluşturduğu da belirlenmiştir.
Proje ekibi olarak dileğimiz, pilot ölçekte gerçekleştirdiğimizi çalışmaların tam ölçekli
sistemlerde uygulanmasıdır. Arıtılmış atık sularını sulama suyu olarak geri kazanan,
enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden, atıklarını kaynağında ayıran
ve tehlikeli atıklarının yönetimini uygun şekilde yapan sürdürülebilir bir kampüs olma
yolunda ilerlemek hedefimiz olmalıdır.
Aerobik Granül Çamur (AGS)
AGS-EPS hidrojeli
Alginat hidrojeli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
366 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content