close

Enter

Log in using OpenID

18.09.14 tarihli Eğitim Komisyonu Kararları

embedDownload
18.09.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi : 18.09.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 669
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek
Lisans ve Doktora programlarında İngilizce dilinde yeni seçmeli dersler açılması hakkındaki
12.09.2014 tarih ve EKK/2014-23 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz döneminden itibaren Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarında karar ekinde belirtilen İngilizce seçmeli
dersler açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
18.09.2014 tarih ve 669 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1
KODU
EAT696
EAT697
EAT743
EAT744
EAT745
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE AÇILACAK DERSLER
ADI
T P K AKTS
BIOANALYTICAL METHODS I
3 3 4
9
FOOD TOXICOLOGY
3 0 3
8
POISONING AND ANTIDOTAL APPROACHES I 3 0 3
8
POISONING AND ANTIDOTAL APPROACHES II 3 0 3
8
IMMUNOTOXICOLOGY
3 1 4
8
Karar Eki-2 ve 3
paylaşılmaktadır.
18.09.2014
Z/S
S
S
S
S
S
Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda
Eğitim Komisyonu Tarihi : 18.09.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 670
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Eczacılık Temel Bilimler Anabilim Dalı
Yüksek Lisans programında “ETB 614 Organik Stereokimya” seçmeli dersinin açılması
hakkındaki 12.09.2014 tarih ve EKK/2014-26 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz döneminden itibaren Eczacılık Temel Bilimler Anabilim
Dalı Yüksek Lisans programında “ETB 614 Organik Stereokimya” ( 3 0 3 / 7 AKTS )
seçmeli dersinin açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar
verildi.
Karar Eki 18.09.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 18.09.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 671
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Odyoloji
ve Konuşma Bozuklukları” ve “Eğitim Odyolojisi” lisansüstü programlarının Sağlık Bilimleri
Fakültesi Odyoloji Bölümüne devredilmesi hakkındaki 12.09.2014 tarih ve EKK/2014-28
sayılı kararı görüşüldü.
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları” ve “Eğitim
Odyolojisi” lisansüstü programlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümüne
devredilmesi önerisinin;
- '‘Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları” ve “Eğitim Odyolojisi” lisansüstü programlarının
hangi anabilim dalının altından hangi anabilim dalının altına aktarılacağının açıkça
belirtilmesi
doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak Eğitim Komisyonunda tekrar görüşülmek
üzere iade edilmesine karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 18.09.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 672
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Prevantif ve Epidemiyolojik Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalı’na bağlı “NöroElektrofizyoloji” doktora programının adının “Klinik Nöro-Elektrofizyoloji” olarak
değiştirilmesi hakkındaki 12.09.2014 tarih ve EKK/2014-22 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Prevantif ve Epidemiyolojik Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalı’na bağlı “NöroElektrofizyoloji” doktora programının adının “Klinik Nöro-Elektrofizyoloji” olarak
değiştirilmesi uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmek üzere, Üniversitemiz
Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 18.09.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 673
Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Seçmeli Dersler Kurulu’nun daha önceden açılmış 1
adet dersin şube sayısının arttırılması hakkındaki 15.09.2014 tarih ve 2014/42 sayılı kararı
görüşüldü
2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren daha önce açılmış 1 adet dersin şube
sayısının arttırılmasının
karar ekinde belirtildiği şekilde olması uygun görülerek
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.
18.09.2014 tarih ve 673 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDEN İTİBAREN
ŞUBE ARTTIRIMI İSTENEN SEC KODLU DERS
Dersin Kodu ve Adı
SEC345 Model Uçak I
TPK
122
AKTS
3
Eklenecek Şube
Sayısı
3 ( 04-05-06 )
Dersin
Dönemi
Güz / Bahar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content