close

Enter

Log in using OpenID

Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

embedDownload
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D 2014-2015 Akademik Yılı Seminer Programı
Öğretim Üyeleri:
AD Başkanı: Prof.Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN
Prof.Dr. Hayriye SARICAOĞLU
Doç. Dr. Kenan AYDOĞAN
Uzman Doktor
Uzm.Dr.Serkan YAZİCİ
Asistanlar
Dr.Zübeyde CEYLAN KALIN
Dr.Emel ERÜNAL
Dr.Berrin GÜNAY
Dr.Elif IRMAK
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
17 Eylül 2014
Epidermisin yapısı, kinetiği, keratinosit dışı elemanlar
Dr. Berrin Günay
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
24 Eylül 2014
Dermoepidermal bileşke, dermiş yapı ve fonksiyonları, ekstrasellüler
matriks
Dr. Emel Erünal
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
01 Ekim 2014
Kıl ve tırnak yapı ve fonksiyonları
Dr. Zübeyde Ceylan Kalın
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
1
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
15 Ekim 2014
Dr. Emel Erünal
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
05 Kasım 2014
Mukoza yapısı fizyolojisi, ekrin-apokrin, sebase bez yapı ve fonksiyonları
Uzm. Dr. Serkan Yazıcı
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
12 Kasım 2014
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
Dr. Zübeyde Ceylan Kalın
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
19 Kasım 2014
Deri bariyeri ve derinin görevleri
Dr. Elif Irmak
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
26 Kasım 2014
Dr. Berrin Günay
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
03 Aralık 2014
Dermatopatolojide temel kavramlar ve kutanöz histopatolojik paternler
Doç. Dr. Şaduman Balaban Adım
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-14.30
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
2
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
03 Aralık 2014
Sistemik kortikosteroid kullanımı
Dr. Berrin Günay
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
14.45-15.45
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
10 Aralık 2014
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Yöneten
Saat
Yer
Dr. Elif Irmak
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
17 Aralık 2014
Dr. Zübeyde Ceylan Kalın
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
24 Aralık 2014
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
07 Ocak 2015
Dr. Emel Erünal
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Dr. Zübeyde Ceylan Kalın
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
3
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
14 Ocak 2015
Makulopapüler döküntülü hastaya tanısal yaklaşım
Uzm. Dr. Serkan Yazıcı
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
21 Ocak 2015
Dr. Elif Irmak
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
28 Ocak 2015
Genodermatozların değerlendirilmesinde genetik yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Tuna GÜLTEN
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
04 Şubat 2015
Dr. Berrin Günay
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
11 Şubat 2015
Nonenfeksiyöz granulomatöz hastalıklara tanısal yaklaşım
Dr. Elif Irmak
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-14.30
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
11 Şubat 2015
Kutanöz Vaskülitler
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
14.45-15.45
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
4
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
18 Şubat 2015
Dermatolojide otoantikorların yorumlanması
Dr. Zübeyde Ceylan Kalın
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
25 Şubat 2015
Genital bölgenin enflamatuvar hastalıkları
Dr. Emel Erünal
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Yöneten
Saat
Yer
04 Mart 2015
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
11 Mart 2015
Alt ekstremitelerdeki nodüler lezyonlara tanısal yaklaşım
Dr. Berrin Günay
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Yöneten
Saat
Yer
18 Mart 2015
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
25 Mart 2015
İnternal malignite şüphesi olan hastaya yaklaşım
Prof. Dr. Özkan Kanat
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Dr. Berrin Günay
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Dr.Emel Erünal
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
5
Tarih
Makale/Olgu sunumu
Sunan
Yöneten
Saat
Yer
01 Nisan 2015
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
08 Nisan 2015
İleri evre Mikozis fungoides olgularında güncel tedavi yaklaşımı
Prof. Dr. Rıdvan Ali
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Yöneten
Saat
Yer
15 Nisan 2015
Botulinum toksin komplikasyonları
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Dr. Elif Irmak
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
29 Nisan 2015
Gebelikte ve laktasyonda dermatolojik ilaç kullanımı
Prof. Dr. Hakan Ozan
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
06 Mayıs 2015
Pediatrik kontakt dermatit
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
13 Mayıs 2015
Moleküler tanı yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Harun Ağca
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
6
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
27 Mayıs 2015
Viral ekzantemlere klinik yaklaşım
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tarih
Seminer
Sunan
Moderatör
Saat
Yer
03 Haziran 2015
Benign anorektal hastalıklar
Prof. Dr. Tuncay YILMAZLAR
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
13.30-15.00
Deri ve Zührevi Hst. Anabilim Dalı Toplantı Salonu
7
17 Eylül 2014 : Seminer+ Kürsü K.+Serbest Çalışma
24 Eylül 2014 : Patoloji Topl+Seminer Kalite K.+Tez Danışmanlığı
01 Ekim 2014 : Seminer+ Kürsü K.+Serbest Çalışma
15 Ekim 2014 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu+ Kalite K.+Tez Danışmanlığı
05 Kasım 2014 : Seminer+ Kürsü K.+Serbest Çalışma
12 Kasım 2014 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
19 Kasım 2014 : Seminer+ Kürsü K.+Serbest Çalışma
26 Kasım 2014 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
03 Aralık 2014 : Seminer+ Seminer+Serbest Çalışma
10 Aralık 2014 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
17 Aralık 2014 : Makale/Olgu sunumu +Kürsü K.+Serbest Çalışma
24 Aralık 2014 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
31 Aralık 2014 : Seminer+ Kürsü K.+Serbest Çalışma
07 Ocak 2015 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
14 Ocak 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
21 Ocak 2015 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
28 Ocak 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
04 Şubat 2015 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
11 Şubat 2015 : Seminer+Seminer+Serbest Çalışma
18 Şubat 2015 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
25 Şubat 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
04 Mart 2015 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
11 Mart 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
18 Mart 2015 : Patoloji Topl+ Seminer + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
25 Mart 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
01 Nisan 2015 : Patoloji Topl+ Makale/Olgu sunumu + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
08 Nisan 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
15 Nisan 2015 : Patoloji Topl+ Seminer + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
29 Nisan 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
06 Mayıs 2015 : Patoloji Topl+ Seminer + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
13 Mayıs 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
27 Mayıs 2015 : Patoloji Topl+ Seminer + Kalite K.+Tez Danışmanlığı
03 Haziran 2015 : Seminer+Kürsü K.+Serbest Çalışma
Patoloji Toplantısı
Seminer
Makale/Olgu sunumu
Kürsü Kurulu
Kalite Kurulu
Tez Danışmanlığı
Serbest Çalışma
: 12.30-13.30
: 13.30-15.00
: 13.30-15.00
: 15.00-16.00
: 15.00-16.00
: 16.00-17.30
: 16.00-17.30
8
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content