close

Enter

Log in using OpenID

Conference Full Paper template

embedDownload
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 2. Oturum 12:10 -12:30)
CAM YÜZEYİ VE CAM ÜZERİNE YAPILAN KAPLAMALARIN
NANOMEKANİK DAVRANIŞLARI
Dr. Tuncay Turutoğlu¹, Lukas Simurka¹, Anıl Özen², Alperen Sezgin³,
Dr. Seniz Türküz³, Dr. Refika Budakoğlu²
¹Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı, Yüzey Teknolojisi Yöneticiliği
²Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı,
Atmosferik Kaplama Teknolojileri Yöneticiliği
³Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanlığı, Kaplama Teknolojisi Yöneticiliği
[email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] ,
[email protected] , [email protected]
Tuncay Turutoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü'nde 2001 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek
lisans ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği programından 2003 ve 2013 yıllarında aldı. 2008 yılında Türkiye
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) Bilim ve Teknoloji Merkezi göreve
başlamış olup, uzman araştırmacı olarak görevine devam etmektedir.
Dr. Turutoğlu'nun araştırma konuları cam yüzeyi ve cam yüzeyine yapılan
kaplamaların yapısal, mekanik ve korozyon özelliklerinin karakterizasyonu ve
üretim parametrelerinin bu özellikler üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.
ÖZET
Cam ürünlerin yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması ile birlikte sadece
fonksiyonellikleri değil, aynı zamanda uzun dönem mekanik dayanıklılıkları da büyük
önem kazanmaktadır. Mekanik dayanıklılığa duyulan ihtiyaç üretim sırasında başlamakta
ve ürün kullanım ömrünü tamamlayana kadar devam etmektedir. Cam ürünlerin mekanik
dayanıklılıklarını geliştirebilmek için mekanik özelliklerin iyi şekilde anlaşılması
gerekmektedir. Cam yüzeyi için önemli olan mekanik özellikler sertlik, elastik modül,
çizilme ve aşınma dayanımıdır. Bu özelliklere ek olarak, cam ürünün kaplamalı olması
durumunda yapışma da önemli bir mekanik özelliktir. Nanomekanik karakterizasyon
cihazlarında görülen gelişmeler mekanik özelliklerin nanometre skalasında
incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sunumda, kaplanmamış cam yüzeyi ile
fiziksek buhar biriktirme (FBB) ve sol-jel teknikleri kullanılarak cam üzerine yapılmış
kaplamaların nanomekanik davranışlarından bahsedilecektir.
Anahtar Sözcükler: Cam, Kaplama, İnce Film, Fiziksel Buhar Biriktirme, Sol-Jel, Nanomekanik,
Nanoindentasyon, Çizik Testi, Karakterizasyon
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content