close

Enter

Log in using OpenID

cam ambalaj ürünlerinin sol-jel sio 2

embedDownload
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 4. Oturum 17:20 -17:40)
CAM AMBALAJ ÜRÜNLERİNİN SOL-JEL SiO2-TiO2
NANOKOMPOZİT KAPLANARAK MEKANİK
DAYANIMLARININ ARTTIRILMASI
Dr. Refika Budakoğlu ¹, Dadal Arıburnu ¹, Anıl Özen ¹,
Gülşah Kahraman¹, Hakan Yavaşlar ², Prof. Dr. Seda Özmutlu ³
¹Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanlığı,
Araştırma ve Teknoloji Direktörlüğü
²Şişecam Topluluğu, Cam Ambalaj Grup Başkanlığı, Geliştirme Müdürlüğü
³Yön-Eylem Bilgi Sistemleri
[email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected]
, [email protected] , [email protected]
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans programından
1998 yılında mezun olup T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Araştırma
Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Araştırma Merkezi'nde
çalıştığı süreç içerisinde 2003-2007 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Bölümü'nde doktorasını yapmıştır. Dr. Refika Budakoğlu, ŞİŞECAM
Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde Yönetmen Uzman Araştırmacı olarak
çalışmaktadır.
ÖZET
Cam ambalaj, içerdiği malzemeleri uzun süre sağlıklı şartlarda muhafaza etmesine
rağmen ağır olmasından dolayı, ikame ürünlere göre kullanımı sınırlanmaktadır.
Şişelerin, nanokompozit SiO2-TiO2 kaplanarak mekanik dayanımlarının %20 artırılması
hedefiyle TUBİTAK 1501 destekli bir proje çalışması başlatılmıştır. Sol-jel prosesiyle
hazırlanan SiO2-TiO2 nanokompozit kaplama çözeltileri cam ambalaj ürünlerine
daldırarak kaplama yöntemiyle uygulanmıştır. Laboratuvar ölçeğinde tekli şişe kaplama
uygulamasından başlayıp pilot ölçeğinde çoklu şişe daldırma prosesiyle tamamlanması
hedeflenen proje çalışması; kaplama geliştirme, uygulama ve testlerden oluşan döngüleri
içermektedir. Kaplama geliştirme çalışmalarındaki proses parametrelerinin etkinliğinin
belirlenmesi, optimal lveya optimale yakın parametre kombimasyonun tespit edilmesi
için bir deneysel tasarım çalışması ve çok sayıda şişeden elde edilen dayanım test
verilerinin istatistiksel analizi yapılmıştır.
Proje kapsamında gelinen proses şartların uygulamaya dönüşmesi amacıyla, Elektrostatik
Disk Boyama Tesisinde fabrika denemesi yapılmıştır. Fabrika denemesinde, hem
kaplama hem de uygulama optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve laboratuvar
ölçeğine paralel sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: cam ambalaj, sol-jel nanokompozit, daldırarak kaplama, elektrostatik disk boyama,
deneysel tasarım.
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content